Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Výstava Dovolená a Region, Lázeňství

Výstava Dovolená a Region, Lázeňství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Pastrňáková
Šetření:08. 03. 2015 - 22. 03. 2015
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):14 / 5.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který bude sloužit ke zpracování mé bakalářské práce na téma „Měření spokojenosti návštěvníků s výstavami a veletrhy“ a pro účely Výstaviště Černá louka. Tento dotazník je zcela anonymní.

 

Jana Pastrňáková

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/a jste výstavu Dovolená a Region, Lázeňství na Černé louce v datech 6. - 8. 3. 2015?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1083,33 %83,33 %  
ano216,67 %16,67 %  

Graf

2. Jak jste se o výstavě dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od známých150 %8,33 %  
od rodiny150 %8,33 %  

Graf

3. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte, jak jste spokojen/a s jednotlivými faktory (1 – velmi spokojen/a, 5 – velmi nespokojen/a). Pokud nemůžete soudit, zvolte 0.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Originalita výstavy41
Organizace výstavy34
Množství vystavovatelů34
Estetický dojem34
Ochutnávky vystavujících3.50.25
Cestovatelská promítání3.52.25
Kapacita místnosti34
Cena výstavy34
Šatna31
Občerstvení3.52.25
Sociální zařízení34
Osvětlení34
Hudební kulisa3.52.25
Otevírací doba21
Atmosféra34

Graf

4. Na stupnici od 1 do 5 ohodnoťte, jak jsou pro vás jednotlivé faktory důležité (1- zcela důležité, 5 – zcela nedůležité). Pokud nemůžete soudit, zvolte 0.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Organizace výstavy10
Cestovatelská promítání3.50.25
Množství vystavovatelů10
Cena1.50.25
Otevírací doba10

Graf

5. Uvítal/a byste možnost zakoupení vstupenek přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano150 %8,33 %  
ne150 %8,33 %  

Graf

6. Jakou formu platby vstupného na výstavy preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kartou150 %8,33 %  
hotově150 %8,33 %  

Graf

7. Která z oblastní vás nejvíce zaujala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dovolená150 %8,33 %  
Nemohu soudit150 %8,33 %  

Graf

8. Doporučil/a byste výstavu svým přátelům a známým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano150 %8,33 %  
určitě ne150 %8,33 %  

Graf

9. Byla pro vás výstava přínosná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano150 %8,33 %  
určitě ne150 %8,33 %  

Graf

10. Kolika výstav na téma Dovolená a Region, Lázeňství jste se již zúčastnil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3150 %8,33 %  
více než 6150 %8,33 %  

Graf

11. Na škále 1 – 5 (1 – zcela spokojen/a, 5 – zcela nespokojen/a) ohodnoťte celkovou spokojenost s výstavou.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Celková spokojenost34

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena866,67 %66,67 %  
Muž433,33 %33,33 %  

Graf

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-29 let758,33 %58,33 %  
40-49 let325 %25 %  
méně než 18 let216,67 %16,67 %  

Graf

14. Ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student541,67 %41,67 %  
Nezaměstnaný216,67 %16,67 %  
Mateřská dovolená216,67 %16,67 %  
OSVČ18,33 %8,33 %  
Zaměstnaný/á18,33 %8,33 %  
Pracující student18,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pastrňáková, J.Výstava Dovolená a Region, Lázeňství (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dovolena-a-region-lazenstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.