Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dovolená - kdy, kam a jak

Dovolená - kdy, kam a jak

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Berková
Šetření:19. 10. 2011 - 25. 10. 2011
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

prosím Vás o vyplnění dotazníku, pro mé studiijní potřeby k předmětu metody výzkumu v praxi. Dotazník je anonymní a nezabere Vám více jak dvě minuty.

Děkuji Vám za čas i pozornost, kterou věnujete následujícím otázkám

Odpovědi respondentů

1. Jezdíte rádi na dovolenou ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8798,86 %98,86 %  
ne11,14 %1,14 %  

Graf

2. Které roční období preferujete pro svoji dovolenou ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
léto7382,95 %82,95 %  
podzim89,09 %9,09 %  
zima44,55 %4,55 %  
jaro33,41 %3,41 %  

Graf

3. Jaký typ dopravního přostředku nejraději volíte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letadlo4348,86 %48,86 %  
automobil3438,64 %38,64 %  
autobus77,95 %7,95 %  
vlak44,55 %4,55 %  

Graf

4. Trávíte dovolenou raději

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinuji obojí6169,32 %69,32 %  
aktivně1618,18 %18,18 %  
pasivně1112,5 %12,5 %  

Graf

5. Cestujete raději

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do zahraničí6978,41 %78,41 %  
po ČR1921,59 %21,59 %  

Graf

6. Vracíte se do destinace, kterou jste již navštívili ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5764,77 %64,77 %  
ne3135,23 %35,23 %  

Graf

7. S kým nejraději jezdíte na dovolenou ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinou4450 %50 %  
na tom mi nezáleží, užiju si to tak jako tak2629,55 %29,55 %  
pouze s partnerem/partnerkou2528,41 %28,41 %  
s kamarády1820,45 %20,45 %  

Graf

8. Kolik pěněz průměrně vynaložíte na svoji dovolenou ( na osobu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 tis.4652,27 %52,27 %  
do 20 tis.3236,36 %36,36 %  
do 30 tis.66,82 %6,82 %  
to neřeším, důležitejší je zážitek44,55 %4,55 %  

Graf

9. Podle čeho si vybíráte dovolenou ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle poněženky5461,36 %61,36 %  
podle doporučení od přátel3135,23 %35,23 %  
podle reklamy CK33,41 %3,41 %  

Graf

10. Zajišťujete si dovolenou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží na výběru destinace, mimo Evropu bych sám nevyjel3742,05 %42,05 %  
prostřednictvím CK - je to nejspolehlivější2629,55 %29,55 %  
sami - nevěřím CK2528,41 %28,41 %  

Graf

11. Zrealizovali jste někdy dovolenou Vašich snů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4955,68 %55,68 %  
ano2730,68 %30,68 %  
chystám se na ni v nejbližší době1213,64 %13,64 %  

Graf

12. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7787,5 %87,5 %  
muž1112,5 %12,5 %  

Graf

13. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/svobodná6371,59 %71,59 %  
ženatý/vdaná2225 %25 %  
rozvedený/rozvedená33,41 %3,41 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let6472,73 %72,73 %  
31-40 let1618,18 %18,18 %  
41-50 let66,82 %6,82 %  
50 let a více22,27 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jezdíte rádi na dovolenou ?

2. Které roční období preferujete pro svoji dovolenou ?

3. Jaký typ dopravního přostředku nejraději volíte ?

4. Trávíte dovolenou raději

5. Cestujete raději

6. Vracíte se do destinace, kterou jste již navštívili ?

7. S kým nejraději jezdíte na dovolenou ?

8. Kolik pěněz průměrně vynaložíte na svoji dovolenou ( na osobu)

9. Podle čeho si vybíráte dovolenou ?

10. Zajišťujete si dovolenou

11. Zrealizovali jste někdy dovolenou Vašich snů ?

12. Jste

13. Jste

14. Jaký je Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jezdíte rádi na dovolenou ?

2. Které roční období preferujete pro svoji dovolenou ?

3. Jaký typ dopravního přostředku nejraději volíte ?

4. Trávíte dovolenou raději

5. Cestujete raději

6. Vracíte se do destinace, kterou jste již navštívili ?

7. S kým nejraději jezdíte na dovolenou ?

8. Kolik pěněz průměrně vynaložíte na svoji dovolenou ( na osobu)

9. Podle čeho si vybíráte dovolenou ?

10. Zajišťujete si dovolenou

11. Zrealizovali jste někdy dovolenou Vašich snů ?

12. Jste

13. Jste

14. Jaký je Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Berková, A.Dovolená - kdy, kam a jak (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dovolena-kdy-kam-a-jak.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.