Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dovolená - vliv terorismu a migrační krize

Dovolená - vliv terorismu a migrační krize

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Tkáčová
Šetření:19. 04. 2016 - 25. 04. 2016
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):47 / 41.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad pro projekt výzkumu veřejného mínění na téma „vliv terorismu a současné uprchlické krize na výběr destinace pro zahraniční dovolenou (delší 4 nocí)“. Předem děkuji za spolupráci. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6473,56 %73,56 %  
Muž2326,44 %26,44 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 457383,91 %83,91 %  
46 – 601112,64 %12,64 %  
60 +33,45 %3,45 %  

Graf

3. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný(á)5967,82 %67,82 %  
Student2124,14 %24,14 %  
Nezaměstnaný(á)78,05 %8,05 %  

Graf

4. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný(á)5360,92 %60,92 %  
Ženatý/vdaná2427,59 %27,59 %  
Rozvedený(á)78,05 %8,05 %  
Vdovec/vdova33,45 %3,45 %  

Graf

5. Na dovolenou v roce 2016 – 2017 cestujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S partnerem/partnerkou3843,68 %43,68 %  
Necestuji1314,94 %14,94 %  
S rodinnými příslušníky1213,79 %13,79 %  
S kamarádem/kamarády1011,49 %11,49 %  
S partnerem/partnerkou a dítětem/dětmi89,2 %9,2 %  
Sám/sama44,6 %4,6 %  
S dítětem/dětmi22,3 %2,3 %  

Graf

6. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) na Slovensku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4450,57 %50,57 %  
Ano4349,43 %49,43 %  

Graf

7. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Chorvatsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6170,11 %70,11 %  
Ne2629,89 %29,89 %  

Graf

8. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Itálii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6068,97 %68,97 %  
Ne2731,03 %31,03 %  

Graf

9. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Řecku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4652,87 %52,87 %  
Ano4147,13 %47,13 %  

Graf

10. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Rakousku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6372,41 %72,41 %  
Ano2427,59 %27,59 %  

Graf

11. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Egyptě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8091,95 %91,95 %  
Ano78,05 %8,05 %  

Graf

12. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) ve Španělsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5158,62 %58,62 %  
Ano3641,38 %41,38 %  

Graf

13. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) ve Francii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5360,92 %60,92 %  
Ano3439,08 %39,08 %  

Graf

14. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Bulharsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6170,11 %70,11 %  
Ano2629,89 %29,89 %  

Graf

15. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Turecku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7687,36 %87,36 %  
Ano1112,64 %12,64 %  

Graf

16. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Maďarsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6068,97 %68,97 %  
Ano2731,03 %31,03 %  

Graf

17. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Tunisku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7788,51 %88,51 %  
Ano1011,49 %11,49 %  

Graf

18. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Německu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5563,22 %63,22 %  
Ano3236,78 %36,78 %  

Graf

19. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Slovensko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 21, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5765,52 %65,52 %  
Ne3034,48 %34,48 %  

Graf

20. Důvodem, proč byste na Slovensko necestoval(a) je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod2996,67 %33,33 %  
Obava z možnosti styku s uprchlíky13,33 %1,15 %  

Graf

21. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Chorvatsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 23, Neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4551,72 %51,72 %  
Ne4248,28 %48,28 %  

Graf

22. Důvodem, proč byste do Chorvatska necestoval(a) je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod3276,19 %36,78 %  
Obava z možnosti styku s uprchlíky614,29 %6,9 %  
Obava z teroristického útoku49,52 %4,6 %  

Graf

23. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Itálii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 25, Neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4450,57 %50,57 %  
Ano4349,43 %49,43 %  

Graf

24. Důvodem, proč byste do Itálie necestoval(a) je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod2251,16 %25,29 %  
Obava z možnosti styku s uprchlíky1227,91 %13,79 %  
Obava z teroristického útoku920,93 %10,34 %  

Graf

25. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Řecko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 27, Neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4956,32 %56,32 %  
Ano3843,68 %43,68 %  

Graf

26. Důvodem, proč byste do Řecka necestoval(a) je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obava z možnosti styku s uprchlíky3162 %35,63 %  
Jiný důvod1428 %16,09 %  
Obava z teroristického útoku510 %5,75 %  

Graf

27. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Rakousko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 29, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4956,32 %56,32 %  
Ne3843,68 %43,68 %  

Graf

28. Důvodem, proč byste do Rakouska necestoval(a) je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod3076,92 %34,48 %  
Obava z možnosti styku s uprchlíky717,95 %8,05 %  
Obava z teroristického útoku25,13 %2,3 %  

Graf

29. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Egypt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 31, Neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7282,76 %82,76 %  
Ano1517,24 %17,24 %  

Graf

30. Důvodem, proč byste do Egypta necestoval(a) je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obava z teroristického útoku4866,67 %55,17 %  
Jiný důvod2433,33 %27,59 %  

Graf

31. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Španělsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 33, Neotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5563,22 %63,22 %  
Ne3236,78 %36,78 %  

Graf

32. Důvodem, proč byste do Španělska necestoval(a) je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod1959,38 %21,84 %  
Obava z teroristického útoku1134,38 %12,64 %  
Obava z možnosti styku s uprchlíky26,25 %2,3 %  

Graf

33. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Francii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 35, Neotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4652,87 %52,87 %  
Ano4147,13 %47,13 %  

Graf

34. Důvodem, proč byste do Francie necestoval(a) je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obava z teroristického útoku2347,92 %26,44 %  
Jiný důvod1837,5 %20,69 %  
Obava z možnosti styku s uprchlíky714,58 %8,05 %  

Graf

35. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Bulharsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 37, Neotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4652,87 %52,87 %  
Ano4147,13 %47,13 %  

Graf

36. Důvodem, proč byste do Bulharska necestoval(a) je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod3882,61 %43,68 %  
Obava z možnosti styku s uprchlíky613,04 %6,9 %  
Obava z teroristického útoku24,35 %2,3 %  

Graf

37. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Turecko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 39, Neotázka č. 38].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7687,36 %87,36 %  
Ano1112,64 %12,64 %  

Graf

38. Důvodem, proč byste do Turecka necestoval(a) je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obava z teroristického útoku4255,26 %48,28 %  
Jiný důvod2228,95 %25,29 %  
Obava z možnosti styku s uprchlíky1215,79 %13,79 %  

Graf

39. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Maďarsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 41, Neotázka č. 40].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4551,72 %51,72 %  
Ano4248,28 %48,28 %  

Graf

40. Důvodem, proč byste do Maďarska necestoval(a) je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod3884,44 %43,68 %  
Obava z možnosti styku s uprchlíky511,11 %5,75 %  
Obava z teroristického útoku24,44 %2,3 %  

Graf

41. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Tunisko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 43, Neotázka č. 42].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7586,21 %86,21 %  
Ano1213,79 %13,79 %  

Graf

42. Důvodem, proč byste do Tuniska necestoval(a) je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obava z teroristického útoku4357,33 %49,43 %  
Jiný důvod2533,33 %28,74 %  
Obava z možnosti styku s uprchlíky79,33 %8,05 %  

Graf

43. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Německo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 45, Neotázka č. 44].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5967,82 %67,82 %  
Ano2832,18 %32,18 %  

Graf

44. Důvodem, proč byste do Německa necestoval(a) je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod3254,24 %36,78 %  
Obava z možnosti styku s uprachlíky1830,51 %20,69 %  
Obava z teroristického útoku915,25 %10,34 %  

Graf

45. Byl(a) jste v minulosti přímým svědkem teroristického útoku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8698,85 %98,85 %  
Ano11,15 %1,15 %  

Graf

46. Potkal(a) jste v minulosti osobně uprchlíka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5158,62 %58,62 %  
Ano3641,38 %41,38 %  

Graf

47. O problému uprchlické krize a teroristických útoků jste se dozvěděl(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z médií7788,51 %88,51 %  
kombinace informací z médií i od přátel pobývajících na exponovaných místech11,15 %1,15 %  
Ze všech stran, včetně osobního setkání11,15 %1,15 %  
Oboje11,15 %1,15 %  
nevím, více zdrojů11,15 %1,15 %  
Obojí. 11,15 %1,15 %  
z vlastní zkušenosti11,15 %1,15 %  
Od známých11,15 %1,15 %  
zajímám se o to11,15 %1,15 %  
něco z médií, něco od přátel a příbuzných žijících v zahraničí (Německo, Francie, Švédsko)11,15 %1,15 %  
dost11,15 %1,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 16 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Rodinný stav:

 • odpověď Svobodný(á):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 3. Jste:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S kamarádem/kamarády na otázku 5. Na dovolenou v roce 2016 – 2017 cestujete:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 41. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Tunisko?

13. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) ve Francii?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi S rodinnými příslušníky na otázku 5. Na dovolenou v roce 2016 – 2017 cestujete:

19. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Slovensko?

 • odpověď Ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 20. Důvodem, proč byste na Slovensko necestoval(a) je:

20. Důvodem, proč byste na Slovensko necestoval(a) je:

 • odpověď Jiný důvod:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Slovensko?

21. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Chorvatsko?

 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 22. Důvodem, proč byste do Chorvatska necestoval(a) je:

23. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Itálii?

 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obava z možnosti styku s uprchlíky na otázku 24. Důvodem, proč byste do Itálie necestoval(a) je:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obava z teroristického útoku na otázku 32. Důvodem, proč byste do Španělska necestoval(a) je:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 24. Důvodem, proč byste do Itálie necestoval(a) je:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46 – 60 na otázku 2. Věk:

25. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Řecko?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obava z možnosti styku s uprchlíky na otázku 26. Důvodem, proč byste do Řecka necestoval(a) je:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 26. Důvodem, proč byste do Řecka necestoval(a) je:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obava z možnosti styku s uprchlíky na otázku 24. Důvodem, proč byste do Itálie necestoval(a) je:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obava z teroristického útoku na otázku 32. Důvodem, proč byste do Španělska necestoval(a) je:

27. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Rakousko?

 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 28. Důvodem, proč byste do Rakouska necestoval(a) je:

30. Důvodem, proč byste do Egypta necestoval(a) je:

 • odpověď Obava z teroristického útoku:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obava z možnosti styku s uprchlíky na otázku 24. Důvodem, proč byste do Itálie necestoval(a) je:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obava z teroristického útoku na otázku 32. Důvodem, proč byste do Španělska necestoval(a) je:

31. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Španělsko?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 41. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Tunisko?
 • odpověď Ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 32. Důvodem, proč byste do Španělska necestoval(a) je:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obava z teroristického útoku na otázku 32. Důvodem, proč byste do Španělska necestoval(a) je:

33. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Francii?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obava z teroristického útoku na otázku 34. Důvodem, proč byste do Francie necestoval(a) je:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 34. Důvodem, proč byste do Francie necestoval(a) je:

35. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Bulharsko?

 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 36. Důvodem, proč byste do Bulharska necestoval(a) je:

38. Důvodem, proč byste do Turecka necestoval(a) je:

 • odpověď Obava z teroristického útoku:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obava z teroristického útoku na otázku 32. Důvodem, proč byste do Španělska necestoval(a) je:

39. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Maďarsko?

 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 40. Důvodem, proč byste do Maďarska necestoval(a) je:

42. Důvodem, proč byste do Tuniska necestoval(a) je:

 • odpověď Obava z teroristického útoku:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obava z teroristického útoku na otázku 32. Důvodem, proč byste do Španělska necestoval(a) je:

46. Potkal(a) jste v minulosti osobně uprchlíka?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 24. Důvodem, proč byste do Itálie necestoval(a) je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Věk:

3. Jste:

4. Rodinný stav:

5. Na dovolenou v roce 2016 – 2017 cestujete:

6. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) na Slovensku?

7. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Chorvatsku?

8. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Itálii?

9. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Řecku?

10. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Rakousku?

11. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Egyptě?

12. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) ve Španělsku?

13. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) ve Francii?

14. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Bulharsku?

15. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Turecku?

16. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Maďarsku?

17. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Tunisku?

18. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Německu?

19. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Slovensko?

20. Důvodem, proč byste na Slovensko necestoval(a) je:

21. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Chorvatsko?

22. Důvodem, proč byste do Chorvatska necestoval(a) je:

23. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Itálii?

24. Důvodem, proč byste do Itálie necestoval(a) je:

25. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Řecko?

26. Důvodem, proč byste do Řecka necestoval(a) je:

27. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Rakousko?

28. Důvodem, proč byste do Rakouska necestoval(a) je:

29. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Egypt?

30. Důvodem, proč byste do Egypta necestoval(a) je:

31. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Španělsko?

32. Důvodem, proč byste do Španělska necestoval(a) je:

33. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Francii?

34. Důvodem, proč byste do Francie necestoval(a) je:

35. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Bulharsko?

36. Důvodem, proč byste do Bulharska necestoval(a) je:

37. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Turecko?

38. Důvodem, proč byste do Turecka necestoval(a) je:

39. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Maďarsko?

40. Důvodem, proč byste do Maďarska necestoval(a) je:

41. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Tunisko?

42. Důvodem, proč byste do Tuniska necestoval(a) je:

43. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Německo?

44. Důvodem, proč byste do Německa necestoval(a) je:

45. Byl(a) jste v minulosti přímým svědkem teroristického útoku?

46. Potkal(a) jste v minulosti osobně uprchlíka?

47. O problému uprchlické krize a teroristických útoků jste se dozvěděl(a):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Věk:

3. Jste:

4. Rodinný stav:

5. Na dovolenou v roce 2016 – 2017 cestujete:

6. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) na Slovensku?

7. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Chorvatsku?

8. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Itálii?

9. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Řecku?

10. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Rakousku?

11. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Egyptě?

12. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) ve Španělsku?

13. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) ve Francii?

14. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Bulharsku?

15. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Turecku?

16. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Maďarsku?

17. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Tunisku?

18. Byl(a) jste v minulosti na dovolené (delší než 4 noci) v Německu?

19. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Slovensko?

20. Důvodem, proč byste na Slovensko necestoval(a) je:

21. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Chorvatsko?

22. Důvodem, proč byste do Chorvatska necestoval(a) je:

23. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Itálii?

24. Důvodem, proč byste do Itálie necestoval(a) je:

25. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Řecko?

26. Důvodem, proč byste do Řecka necestoval(a) je:

27. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Rakousko?

28. Důvodem, proč byste do Rakouska necestoval(a) je:

29. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Egypt?

30. Důvodem, proč byste do Egypta necestoval(a) je:

31. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Španělsko?

32. Důvodem, proč byste do Španělska necestoval(a) je:

33. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Francii?

34. Důvodem, proč byste do Francie necestoval(a) je:

35. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Bulharsko?

36. Důvodem, proč byste do Bulharska necestoval(a) je:

37. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Turecko?

38. Důvodem, proč byste do Turecka necestoval(a) je:

39. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Maďarsko?

40. Důvodem, proč byste do Maďarska necestoval(a) je:

41. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Tunisko?

42. Důvodem, proč byste do Tuniska necestoval(a) je:

43. Zvolil(a) byste si v roce 2016 – 2017 jako destinaci pro dovolenou Německo?

44. Důvodem, proč byste do Německa necestoval(a) je:

45. Byl(a) jste v minulosti přímým svědkem teroristického útoku?

46. Potkal(a) jste v minulosti osobně uprchlíka?

47. O problému uprchlické krize a teroristických útoků jste se dozvěděl(a):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tkáčová, P.Dovolená - vliv terorismu a migrační krize (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://dovolena-vliv-terorismu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.