Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dozorové orgány v oblasti ochrany spotřebitele (ČOI)

Dozorové orgány v oblasti ochrany spotřebitele (ČOI)

Hledáte kontakty na Českou obchodní inspekci?

Toto jsou pouze výsledky veřejného průzkumu o ČOI, stránky Vyplňto.cz nemají s činností České obchodní inspekce nic společného. Pokud si chcete na něco stěžovat, pravděpodobně hledáte stránky http://www.coi.cz.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Komedová
Šetření:25. 12. 2012 - 24. 01. 2013
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):22 / 19.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
jmenuji se Monika Komedová a jsem studentkou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve své diplomové práci na téma „České dozorové orgány v oblasti ochrany spotřebitele“ se věnuji zejména zjišťování povědomí českých spotřebitelů o činnosti České obchodní inspekce.
Ráda bych Vás tímto požádala o zodpovězení několika otázek.
Všechny Vámi uvedené informace slouží pouze pro účely diplomové práce a budou zpracovány anonymně.
Pokud není uvedeno jinak, je správná pouze jedna odpověď.
 

Odpovědi respondentů

1. Kdo je spotřebitel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzická i právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami4963,64 %63,64 %  
Fyzická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami2431,17 %31,17 %  
Právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami45,19 %5,19 %  

Graf

2. Co jsou to spotřebitelské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny smlouvy, kdy smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel7293,51 %93,51 %  
Smlouvy o sdružení33,9 %3,9 %  
Smlouvy o obchodním zastoupení22,6 %2,6 %  

Graf

3. Jak dlouhá je záruční doba u spotřebního zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 měsíců7192,21 %92,21 %  
12 měsíců56,49 %6,49 %  
nevím11,3 %1,3 %  

Graf

4. Musí být v provozovně přítomen pracovník pověřený přijímáním reklamací po celou otevírací dobu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5571,43 %71,43 %  
ne1316,88 %16,88 %  
nevím911,69 %11,69 %  

Graf

5. Za jak dlouho musí být Vaše reklamace vyřízena ode dne jejího uplatnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 dní7293,51 %93,51 %  
40 dní33,9 %3,9 %  
15 dní22,6 %2,6 %  

Graf

6. Záruční list k prodávanému výrobku musí být vystaven:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy5166,23 %66,23 %  
Na žádost kupujícího1215,58 %15,58 %  
Nemusí být vystaven1215,58 %15,58 %  
Nevím22,6 %2,6 %  

Graf

7. Je nutné předat reklamovaný výrobek v původním obale?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5368,83 %68,83 %  
ano2025,97 %25,97 %  
nevím45,19 %5,19 %  

Graf

8. Znáte některé dozorové orgány v oblasti ochrany spotřebitele, které působí v České republice? Jestliže ano, uveďte které.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi jen ČOI

COI

coi

COI, OHS, CTU

COI,SZPI,SVS

česká obchodní inspekce odbory pro ochranu spotřebele

česká obchodní inspekce úřad pro kontrolu léčiv

česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce,

Česká obchodní inspekce, Česká zemědělská a potravinářská inspekce

Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce

ČOI

ČOI

čoi

ČOI

ČOI

ČOI

ČOI

ČOI

ČOI

ČOI

ČOI

ČOI

ČOI

čoi

čoi

ČOI

ČOI

ČOI

ČOI

Čoi

ČOI

ČOI, Hygiena, Zeměd. inspekce

čoi, sdružení obrany spotřebitelu

ČOI, SOS

ČOI, SOS

ČOI, Státní zemědělská a potravinářská inspekce

ČOI, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Hygienické stanice

ČOI, SZPI

ČOI, SZPI, Státní veterinární správa

ČOI; Státní zemědělská a potravinářská inspekce; Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský; Celní správa

čojka

Čojka, Sdružení pro ochranu spotřebitele

Energetický regulační úřad, Česká obchodní inspekce, Okresní živnostenský úřad, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Orgán pro ochranu veřejného zdraví

ne

Ne

ne

Ne

nevim

nevím

neznám

Neznam

Orgány ochrany veřejného zdraví, státní zemědělská a potravinářská inspekce

Policie ČR, ČOI

Sdružení obrany spotřebitelů, Česká obchodní inspekce

sos

SOS, ČOI

Státní zemědělská a potravinářksá inspekce, Česká obchodní inspekce

Státní zemědělská potravinářská insekce, SOS, česká obchodní inspekce, hygienické stanice,

živnostenský úřad

živnostenský úřad

9. Ve kterém z uvedených případů byste se obrátil/a na Českou obchodní inspekci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklamace není vyřízena do 30 dnů5571,43 %71,43 %  
Výrobky jsou prodávány bez návodů k použití a správné údržbě v českém jazyce4659,74 %59,74 %  
Veškeré stížnosti a dotazy týkající se jakosti potravinářských, zemědělských a tabákových výrobků či nekalých obchodních praktik při jejich prodeji4558,44 %58,44 %  
Zboží nebo služby nejsou označené cenami3748,05 %48,05 %  
Nesouhlas s výší vyúčtování za služby elektronických komunikací1215,58 %15,58 %  
Nesouhlas s rozúčtováním nákladů spojených s bydlením67,79 %7,79 %  

Graf

10. Pokud byste chtěl/a kontaktovat Českou obchodní inspekci nebo o ní zjistit bližší informace, kam byste se obrátil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové stránky7090,91 %90,91 %  
Místní inspektorát56,49 %6,49 %  
Nevím22,6 %2,6 %  

Graf

11. Využili jste někdy služeb České obchodní inspekce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7394,81 %94,81 %  
Ano45,19 %5,19 %  

Graf

12. Z jakého důvodu jste kontaktoval/a Českou obchodní inspekci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Chybné zpracování zakázky; neochota dodavatele chybu napravit

nahlášení podvodné spolenosti

Nedodání zaplaceného zboží internetovým prodejcem

Problémový e shop.

Ve prospěch klienta

13. Jak byl Váš případ Českou obchodní inspekcí vyřešen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve Váš prospěch240 %2,6 %  
Zatím nebyl dořešen240 %2,6 %  
Ve Váš neprospěch120 %1,3 %  

Graf

14. Zaznamenal/a jste v období posledních dvou letech informace ohledně činnosti České obchodní inspekce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5470,13 %70,13 %  
Ne2329,87 %29,87 %  

Graf

15. Z jakého zdroje jste se o dané činnosti dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize4173,21 %53,25 %  
Internet4071,43 %51,95 %  
Časopisy, noviny1119,64 %14,29 %  
Rozhlas23,57 %2,6 %  

Graf

16. Čeho se dané informace týkaly?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

...

alkohol

alkohol - Kauza Metyl

alkoholu

benzin

benzinek

čerpacích stanic, nekalých praktik při prodeji

Česká obchodní inspekce stahla z trhu nějaký výrobek.

Dětské hračky

dětského zboží, elektronika

falesovani znacek obleceni v vietnamskych prodejnach

hraček pro děti

Hračky, kapři, alkohol

hyper marketů

Kontrola potravin

Kontroly

kontroly obchodních jednotek

kontroly obchodních řetězců

Kontroly restauracnich a stravovacich zarizeni

kontroly v obchodech

Kontroly v obchodech

Kontroly v prodejnách; Methanolová aféra

KVALITA VÝROBKŮ V OBCHODNÍCH ŘETĚZCÍCH

Methanol

Nebezpecnych hracek

nebezpečných hraček, obsahu škodlivých látek v potravinách

nekvalitního či prošlého potravinového zboží

nekvalitních potravin, prodejních akcí

nekvalitních, zkažených potravin

nekvality dodaných surovin v obchodních řetězcích

nelegální lihoviny, tabák

nepamatuji se

Nepamatuji se.

nepamatuji si

nepamatuji si přesně, něco kolem potravin

oznámení o nepsrávném jednání strany prodejce, upozornění na nevhodný materiál hraček

pokuty benzínek

Potravin

potravin

Potravinářské výrobky, kontrola správné funkčnosti předmětů běžně využívaných, bezpečnost výrobků

potraviny, varování před nebezpečnými výrobky, zátahy na neleg. prodejce...

práce ČOI

Problémů.

Prodej na trznicich, e-shopy, kvalita paliv na cerpacich stanicich

prodeje vadných výrobků

Prošetřování nějakého případu - konkrétně již nevím

prošlé zboží

Prováděných kontrol apod.

Rozsáhlého zásahu na holešovské tržnice

šetření v řetězcích

Špatné kvality zboží

Zákaz prodeje závadných hraček

Zveřejňování informací o vadném či nebezpečném zboží

17. Jaká je podle Vás úroveň ochrany spotřebitele v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrná4153,25 %53,25 %  
Dobrá2735,06 %35,06 %  
Nevyhovující810,39 %10,39 %  
Výborná11,3 %1,3 %  

Graf

18. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211620,78 %20,78 %  
201418,18 %18,18 %  
241316,88 %16,88 %  
25810,39 %10,39 %  
3545,19 %5,19 %  
1945,19 %5,19 %  
2233,9 %3,9 %  
2711,3 %1,3 %  
3911,3 %1,3 %  
3011,3 %1,3 %  
ostatní odpovědi 36
40
43
38
41
16
18
48
68
45
47
32
1215,58 %15,58 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.82
Minimum:19
Maximum:45
Variační rozpětí:26
Rozptyl:41.72
Směrodatná odchylka:6.46
Medián:22
Modus:21

Graf

19. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4761,04 %61,04 %  
Muž3038,96 %38,96 %  

Graf

20. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné střední s maturitou4254,55 %54,55 %  
Vysokoškolské2329,87 %29,87 %  
Vyučen(a) bez maturity67,79 %7,79 %  
Vyšší odborné33,9 %3,9 %  
Bez vzdělání, základní33,9 %3,9 %  

Graf

21. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský kraj5875,32 %75,32 %  
Hlavní město Praha56,49 %6,49 %  
Královéhradecký kraj33,9 %3,9 %  
Kraj Vysočina33,9 %3,9 %  
Karlovarský kraj22,6 %2,6 %  
Jihomoravský kraj22,6 %2,6 %  
Pardubický kraj11,3 %1,3 %  
Středočeský kraj11,3 %1,3 %  
Moravskoslezský kraj11,3 %1,3 %  
Plzeňský kraj11,3 %1,3 %  

Graf

22. Z jakého města pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obec od 50 001 do 100 000 obyvatel2228,57 %28,57 %  
Obec od 100 001 do 500 000 obyvatel1620,78 %20,78 %  
Obec do 5 000 obyvatel1620,78 %20,78 %  
Obec od 5001 do 10 000 obyvatel911,69 %11,69 %  
Obec od 10 001 do 50 0000 obyvatel810,39 %10,39 %  
Obec nad 1 000 00167,79 %7,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

19. Pohlaví:

  • odpověď Žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi česká obchodní inspekce na otázku 8. Znáte některé dozorové orgány v oblasti ochrany spotřebitele, které působí v České republice? Jestliže ano, uveďte které.

20. Nejvyšší dosažené vzdělání:

  • odpověď Úplné střední s maturitou:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 21 > na otázku 18. Kolik je vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kdo je spotřebitel?

2. Co jsou to spotřebitelské smlouvy?

3. Jak dlouhá je záruční doba u spotřebního zboží?

4. Musí být v provozovně přítomen pracovník pověřený přijímáním reklamací po celou otevírací dobu?

5. Za jak dlouho musí být Vaše reklamace vyřízena ode dne jejího uplatnění?

6. Záruční list k prodávanému výrobku musí být vystaven:

7. Je nutné předat reklamovaný výrobek v původním obale?

8. Znáte některé dozorové orgány v oblasti ochrany spotřebitele, které působí v České republice? Jestliže ano, uveďte které.

9. Ve kterém z uvedených případů byste se obrátil/a na Českou obchodní inspekci?

10. Pokud byste chtěl/a kontaktovat Českou obchodní inspekci nebo o ní zjistit bližší informace, kam byste se obrátil/a?

11. Využili jste někdy služeb České obchodní inspekce?

14. Zaznamenal/a jste v období posledních dvou letech informace ohledně činnosti České obchodní inspekce?

15. Z jakého zdroje jste se o dané činnosti dozvěděl/a?

17. Jaká je podle Vás úroveň ochrany spotřebitele v České republice?

18. Kolik je vám let?

19. Pohlaví:

20. Nejvyšší dosažené vzdělání:

21. Z jakého kraje pocházíte?

22. Z jakého města pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kdo je spotřebitel?

2. Co jsou to spotřebitelské smlouvy?

3. Jak dlouhá je záruční doba u spotřebního zboží?

4. Musí být v provozovně přítomen pracovník pověřený přijímáním reklamací po celou otevírací dobu?

5. Za jak dlouho musí být Vaše reklamace vyřízena ode dne jejího uplatnění?

6. Záruční list k prodávanému výrobku musí být vystaven:

7. Je nutné předat reklamovaný výrobek v původním obale?

8. Znáte některé dozorové orgány v oblasti ochrany spotřebitele, které působí v České republice? Jestliže ano, uveďte které.

9. Ve kterém z uvedených případů byste se obrátil/a na Českou obchodní inspekci?

10. Pokud byste chtěl/a kontaktovat Českou obchodní inspekci nebo o ní zjistit bližší informace, kam byste se obrátil/a?

11. Využili jste někdy služeb České obchodní inspekce?

14. Zaznamenal/a jste v období posledních dvou letech informace ohledně činnosti České obchodní inspekce?

15. Z jakého zdroje jste se o dané činnosti dozvěděl/a?

17. Jaká je podle Vás úroveň ochrany spotřebitele v České republice?

18. Kolik je vám let?

19. Pohlaví:

20. Nejvyšší dosažené vzdělání:

21. Z jakého kraje pocházíte?

22. Z jakého města pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Komedová, M.Dozorové orgány v oblasti ochrany spotřebitele (ČOI) (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dozorove-organy-v-oblasti-oc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.