Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dramaturgie rádia

Dramaturgie rádia

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Leona Bernardová
Šetření:27. 01. 2011 - 03. 02. 2011
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník potřebuji do své bakalářské práce na téma: Dramaturgie Českého rozhlasu. Jedná se o průzkum poslechovosti rádia jako takového.

Odpovědi respondentů

1. Jaké rádio posloucháte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné3841,3 %41,3 %  
Evropa 22122,83 %22,83 %  
Český rozhlas1213,04 %13,04 %  
Frekvence 11010,87 %10,87 %  
Rádio City66,52 %6,52 %  
Bonton33,26 %3,26 %  
Impuls22,17 %2,17 %  

Graf

2. Je pro vás důležitý program rádia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5054,35 %54,35 %  
někdy2527,17 %27,17 %  
ne1718,48 %18,48 %  

Graf

3. Kde posloucháte nějčastěji rádio?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v autě4751,09 %51,09 %  
doma2830,43 %30,43 %  
na internetu77,61 %7,61 %  
jinde77,61 %7,61 %  
v mp3, mp4, mobilu, iPodu33,26 %3,26 %  

Graf

4. Účastnili jste se nějaké soutěže v rádiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7177,17 %77,17 %  
ano2122,83 %22,83 %  

Graf

5. Zajímá vás mluvené slovo v rádiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas5054,35 %54,35 %  
ano3538,04 %38,04 %  
ne77,61 %7,61 %  

Graf

6. Co vás na programu v rádiu zajímá nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hudba6368,48 %68,48 %  
zpravodajství a informace1516,3 %16,3 %  
dramatizace, hry, četba66,52 %6,52 %  
ostatní pořady44,35 %4,35 %  
věda a vzdělávání33,26 %3,26 %  
zábava (soutěže)11,09 %1,09 %  

Graf

7. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3234,78 %34,78 %  
vyšší odborné2527,17 %27,17 %  
středoškolské s maturitou2527,17 %27,17 %  
vyučen / SŠ bez maturity77,61 %7,61 %  
základní33,26 %3,26 %  

Graf

8. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5761,96 %61,96 %  
muž3538,04 %38,04 %  

Graf

9. Jaké je vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha5256,52 %56,52 %  
daleko od Prahy (nad 50 km)2628,26 %28,26 %  
okolí Prahy (do 50 km)1415,22 %15,22 %  

Graf

10. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-254447,83 %47,83 %  
26-352223,91 %23,91 %  
36-501718,48 %18,48 %  
51-6555,43 %5,43 %  
15-2044,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Je pro vás důležitý program rádia?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Český rozhlas na otázku 1. Jaké rádio posloucháte nejčastěji?

5. Zajímá vás mluvené slovo v rádiu?

  • odpověď ano:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Český rozhlas na otázku 1. Jaké rádio posloucháte nejčastěji?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké rádio posloucháte nejčastěji?

2. Je pro vás důležitý program rádia?

3. Kde posloucháte nějčastěji rádio?

4. Účastnili jste se nějaké soutěže v rádiu?

5. Zajímá vás mluvené slovo v rádiu?

6. Co vás na programu v rádiu zajímá nejvíce?

7. Jaké máte vzdělání?

8. Jaké je vaše pohlaví?

9. Jaké je vaše bydliště?

10. Jaký je váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké rádio posloucháte nejčastěji?

2. Je pro vás důležitý program rádia?

3. Kde posloucháte nějčastěji rádio?

4. Účastnili jste se nějaké soutěže v rádiu?

5. Zajímá vás mluvené slovo v rádiu?

6. Co vás na programu v rádiu zajímá nejvíce?

7. Jaké máte vzdělání?

8. Jaké je vaše pohlaví?

9. Jaké je vaše bydliště?

10. Jaký je váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bernardová, L.Dramaturgie rádia (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dramaturgie-radia.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.