Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > drogy a duševní onemocnění,

drogy a duševní onemocnění,

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Terezka Kotúčková
Šetření:10. 01. 2016 - 24. 01. 2016
Počet respondentů:143
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Renata Terezka Kotúčková a studuji na Technické universitě v Liberci obor sociální práce. V současné době píši svou bakalářskou práci na téma Drogy a duševní  onemocnění, její součástí je tento dotazník.  Všechny informace, které mi pro výzkum poskytnete, budou hromadně zpracovány na počítači společně s informacemi od ostatních respondentů, kteří se výzkumu účastní.

Prosím Vás, aby jste byli tak laskavi a vyplnily tento dotazník a zúčastnili jste se tohoto výzkumu. Napomůžete tím zmapování drogové problematiky a zjištění jaké důsledky tato riziková činnost může mít na duševní stav uživatelů. Vyplnění dotazníku  bude trvat asi 5 minut. Na otázky neexistují nějaké obecně správné nebo nesprávné odpovědi. 

Prosím, odpovídejte tak, jak Vy se domníváte, že věci jsou, zajímá mě Váš názor, Vaše postoje a Vaše zkušenosti.

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu zúčastnit se mého výzkumu.

Odpovědi respondentů

1. Jste osoba, která užívá drogy nebo návykové látky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7351,05 %51,05 %  
ne7048,95 %48,95 %  

Graf

2. Prosím zaškrtněte jednu z možností

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem pouze kuřákem, nebo občasným konzumentem alkoholu5034,97 %34,97 %  
neužívám žádnou výše uvedenou látku4531,47 %31,47 %  
Užívám drogy pouze v některých situacích ( např. párty a podobně)2517,48 %17,48 %  
Jsem pravidelným uživatelem139,09 %9,09 %  
Jsem pouze kuřákem, a občasným konzumentem alkoholu85,59 %5,59 %  
Užívám pouze v některých situacích ( např. párty a podobně)21,4 %1,4 %  

Graf

3. Jste uživatelem a zažil jste drogovou psychózu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem uživatelem8962,24 %62,24 %  
jsem uživatelem a nezažil jsem drogovou psychózu3323,08 %23,08 %  
ne128,39 %8,39 %  
jsem uživatelem a zažil jsem drogovou psychózu96,29 %6,29 %  

Graf

4. Pokud jste uživatelem alkoholu, dostal jste se někdy až do fáze delirium tremens ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13795,8 %95,8 %  
ano64,2 %4,2 %  

Graf

5. Jsem uživatelem ( prosím zaškrtněte všechny správné odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alkoholu8458,74 %58,74 %  
měkkých drog4027,97 %27,97 %  
žádné3222,38 %22,38 %  
léků1611,19 %11,19 %  
tvrdých drog117,69 %7,69 %  
cigarety42,8 %2,8 %  
cigaret32,1 %2,1 %  
nikotinu21,4 %1,4 %  
Ničeho 10,7 %0,7 %  
kofein, cukr, čokoláda atd.10,7 %0,7 %  
nic10,7 %0,7 %  
kofein10,7 %0,7 %  
alkohol príležitostne10,7 %0,7 %  
příležitostně alkohol a cigarety10,7 %0,7 %  
kávy10,7 %0,7 %  
v minulosti měkké drogy10,7 %0,7 %  
V minulosti měkkých drog.10,7 %0,7 %  

Graf

6. Rozvinulo se u Vás duševní onemocnění během užívání drog a alkoholu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13594,41 %94,41 %  
ano85,59 %5,59 %  

Graf

7. Pokud ano, napište prosím o jaké onemocnění se jedná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

BAP

Co je to za kravinu? Jakou vypovídající hodnotu mají otázky v tomhle dotazníku???

Emočně nestabilní porucha osobnosti - hraniční typů.

chlastma

Lorem ipsum

ne

Ne

nenenenenennenenenenenennenenenenennenene

O onemocnění přímo nešlo, ale rozeznala jsem patrný negativní vliv na psychiku, proto jsem s konzumací skončila, i občasnou.

panická porucha, úzkosti, deprese

panické úzkosti

prohloubení sociální fobie a úzkosti

spis mi to v depresich pomaha se uvolnit, nezhorsuje je to

svět chápu jinak,všímám si hodně detailu,nevedu k vecem tak silnou odpovědnost jako dříve

x

Žádná

Žádné

žádné

žádné

žádné

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste osoba, která užívá drogy nebo návykové látky?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem pravidelným uživatelem na otázku 2. Prosím zaškrtněte jednu z možností
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tvrdých drog na otázku 5. Jsem uživatelem ( prosím zaškrtněte všechny správné odpovědi)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem uživatelem a nezažil jsem drogovou psychózu na otázku 3. Jste uživatelem a zažil jste drogovou psychózu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Užívám drogy pouze v některých situacích ( např. párty a podobně) na otázku 2. Prosím zaškrtněte jednu z možností
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi měkkých drog na otázku 5. Jsem uživatelem ( prosím zaškrtněte všechny správné odpovědi)
 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neužívám žádnou výše uvedenou látku na otázku 2. Prosím zaškrtněte jednu z možností
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 5. Jsem uživatelem ( prosím zaškrtněte všechny správné odpovědi)

3. Jste uživatelem a zažil jste drogovou psychózu?

 • odpověď nejsem uživatelem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 5. Jsem uživatelem ( prosím zaškrtněte všechny správné odpovědi)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neužívám žádnou výše uvedenou látku na otázku 2. Prosím zaškrtněte jednu z možností

5. Jsem uživatelem ( prosím zaškrtněte všechny správné odpovědi)

 • odpověď měkkých drog:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Užívám drogy pouze v některých situacích ( např. párty a podobně) na otázku 2. Prosím zaškrtněte jednu z možností

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste osoba, která užívá drogy nebo návykové látky?

2. Prosím zaškrtněte jednu z možností

3. Jste uživatelem a zažil jste drogovou psychózu?

4. Pokud jste uživatelem alkoholu, dostal jste se někdy až do fáze delirium tremens ?

5. Jsem uživatelem ( prosím zaškrtněte všechny správné odpovědi)

6. Rozvinulo se u Vás duševní onemocnění během užívání drog a alkoholu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste osoba, která užívá drogy nebo návykové látky?

2. Prosím zaškrtněte jednu z možností

3. Jste uživatelem a zažil jste drogovou psychózu?

4. Pokud jste uživatelem alkoholu, dostal jste se někdy až do fáze delirium tremens ?

5. Jsem uživatelem ( prosím zaškrtněte všechny správné odpovědi)

6. Rozvinulo se u Vás duševní onemocnění během užívání drog a alkoholu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Terezka Kotúčková, R.drogy a duševní onemocnění, (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://drogy-a-dusevni-onemocneni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.