Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Drogy a jiné návykové látky kolem nás

Drogy a jiné návykové látky kolem nás

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Varvařovský
Šetření:30. 05. 2010 - 30. 05. 2010
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
tímto Vás žádám o chvilku času a vyplnění dotazníku na téma "Problematika drog“. Výsledky budou použity pro seminární práci ze společenských věd.
děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát v životě jsi kouřil/a cigarety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze jsem to zkusil/a 2130,43 %31,34 %  
jsem pravidelný kuřák (kouřím denně)1826,09 %26,87 %  
jsem příležitostný kuřák (víkendy, setkání s přáteli)1724,64 %25,37 %  
nikdy 1318,84 %19,4 %  

Graf

2. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marihuanu3368,75 %49,25 %  
alkohol2347,92 %34,33 %  
nikotin2041,67 %29,85 %  
hašiš1531,25 %22,39 %  
LSD, „houbičky“, trip a jiné halucinogeny 1122,92 %16,42 %  
pervitin (“perník“, Piko, “Čeko“, “péčko“) 612,5 %8,96 %  
žádnou drogu neužívám48,33 %5,97 %  
žádnou z těchto uvedených drog48,33 %5,97 %  
kokain24,17 %2,99 %  
Extázy a jiné tzv. “diskotékové drogy“ 24,17 %2,99 %  
jiný opiát (kodein, braun, morfin) 12,08 %1,49 %  

Graf

3. V současné době užívám drogu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi lx týdně 1327,08 %19,4 %  
asi lx měsíčně 1122,92 %16,42 %  
neužívám žádnou drogu1122,92 %16,42 %  
asi lx za půl roku714,58 %10,45 %  
téměř každý den612,5 %8,96 %  

Graf

4. Drogu užívám protože :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hledám zpestření svého života 1633,33 %23,88 %  
často se nudím 1122,92 %16,42 %  
jiný důvod 1122,92 %16,42 %  
neužívám žádnou drogu918,75 %13,43 %  
chci obstát před druhými 510,42 %7,46 %  
jsem k tomu nucen/a 48,33 %5,97 %  

Graf

5. O nebezpečí drog jsem se nejvíce dozvěděl/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z přednášky odborníka3246,38 %47,76 %  
z televize3043,48 %44,78 %  
z výuky ve škole 3043,48 %44,78 %  
z knih2231,88 %32,84 %  
od rodičů2231,88 %32,84 %  
od spolužáků ze školy 1623,19 %23,88 %  
od sourozenců811,59 %11,94 %  

Graf

6. jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4159,42 %61,19 %  
muž2840,58 %41,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a ?

  • odpověď alkohol:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikotin na otázku 2. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a ?
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi asi lx týdně na otázku 3. V současné době užívám drogu:
  • odpověď marihuanu:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi hašiš na otázku 2. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát v životě jsi kouřil/a cigarety?

2. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a ?

3. V současné době užívám drogu:

4. Drogu užívám protože :

5. O nebezpečí drog jsem se nejvíce dozvěděl/a:

6. jsem:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát v životě jsi kouřil/a cigarety?

2. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a ?

3. V současné době užívám drogu:

4. Drogu užívám protože :

5. O nebezpečí drog jsem se nejvíce dozvěděl/a:

6. jsem:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Varvařovský, P.Drogy a jiné návykové látky kolem nás (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://drogy-a-jine-navykove-latky-kolem-nas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.