Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Drogy a jiné návykové látky kolem nás

Drogy a jiné návykové látky kolem nás

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Varvařovský
Šetření:30. 05. 2010 - 30. 05. 2010
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
tímto Vás žádám o chvilku času a vyplnění dotazníku na téma "Problematika drog“. Výsledky budou použity pro seminární práci ze společenských věd.
děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát v životě jsi kouřil/a cigarety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze jsem to zkusil/a 2130,43 %31,34 %  
jsem pravidelný kuřák (kouřím denně)1826,09 %26,87 %  
jsem příležitostný kuřák (víkendy, setkání s přáteli)1724,64 %25,37 %  
nikdy 1318,84 %19,4 %  

Graf

2. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marihuanu3368,75 %49,25 %  
alkohol2347,92 %34,33 %  
nikotin2041,67 %29,85 %  
hašiš1531,25 %22,39 %  
LSD, „houbičky“, trip a jiné halucinogeny 1122,92 %16,42 %  
pervitin (“perník“, Piko, “Čeko“, “péčko“) 612,5 %8,96 %  
žádnou drogu neužívám48,33 %5,97 %  
žádnou z těchto uvedených drog48,33 %5,97 %  
kokain24,17 %2,99 %  
Extázy a jiné tzv. “diskotékové drogy“ 24,17 %2,99 %  
jiný opiát (kodein, braun, morfin) 12,08 %1,49 %  

Graf

3. V současné době užívám drogu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi lx týdně 1327,08 %19,4 %  
asi lx měsíčně 1122,92 %16,42 %  
neužívám žádnou drogu1122,92 %16,42 %  
asi lx za půl roku714,58 %10,45 %  
téměř každý den612,5 %8,96 %  

Graf

4. Drogu užívám protože :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hledám zpestření svého života 1633,33 %23,88 %  
často se nudím 1122,92 %16,42 %  
jiný důvod 1122,92 %16,42 %  
neužívám žádnou drogu918,75 %13,43 %  
chci obstát před druhými 510,42 %7,46 %  
jsem k tomu nucen/a 48,33 %5,97 %  

Graf

5. O nebezpečí drog jsem se nejvíce dozvěděl/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z přednášky odborníka3246,38 %47,76 %  
z televize3043,48 %44,78 %  
z výuky ve škole 3043,48 %44,78 %  
z knih2231,88 %32,84 %  
od rodičů2231,88 %32,84 %  
od spolužáků ze školy 1623,19 %23,88 %  
od sourozenců811,59 %11,94 %  

Graf

6. jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4159,42 %61,19 %  
muž2840,58 %41,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a ?

  • odpověď alkohol:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikotin na otázku 2. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a ?
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi asi lx týdně na otázku 3. V současné době užívám drogu:
  • odpověď marihuanu:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi hašiš na otázku 2. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolikrát v životě jsi kouřil/a cigarety?

2. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a ?

3. V současné době užívám drogu:

4. Drogu užívám protože :

5. O nebezpečí drog jsem se nejvíce dozvěděl/a:

6. jsem:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolikrát v životě jsi kouřil/a cigarety?

2. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a ?

3. V současné době užívám drogu:

4. Drogu užívám protože :

5. O nebezpečí drog jsem se nejvíce dozvěděl/a:

6. jsem:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Varvařovský, P.Drogy a jiné návykové látky kolem nás (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://drogy-a-jine-navykove-latky-kolem-nas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.