Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Drogy a páchání trestných činů pod jejich vlivem

Drogy a páchání trestných činů pod jejich vlivem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolina Bartáková
Šetření:25. 04. 2016 - 26. 04. 2016
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, dělám seminární práci na téma: Drogy a páchání trestných činů pod jejich vlivem. Byla bych ráda, kdyby sis našel/našla cca 5min času a mohl/a mi dotazník vyplnit. Velmi mi to pomůže a předem děkuji. 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3962,9 %62,9 %  
Žena2337,1 %37,1 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12-254267,74 %67,74 %  
25-351625,81 %25,81 %  
35 a více46,45 %6,45 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské3962,9 %62,9 %  
Vysokoškolské1829,03 %29,03 %  
Základní58,06 %8,06 %  

Graf

4. Máte zkušenosti s drogami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3251,61 %51,61 %  
NE3048,39 %48,39 %  

Graf

5. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné3048,39 %48,39 %  
Kanabinoidy (hašiš, kanabis)2438,71 %38,71 %  
Stimulanty (pervitin, kokain)46,45 %6,45 %  
Taneční drogy (LSD, extáze)34,84 %4,84 %  
Inhalanty (toluen, benzín)11,61 %1,61 %  

Graf

6. Drogy užívám, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neužívám drogy4877,42 %77,42 %  
Hledám zpestření svého života1016,13 %16,13 %  
Často se nudím34,84 %4,84 %  
Chci obstát před druhými11,61 %1,61 %  

Graf

7. Jaké pocity, prožitky ti droga přinesla, stále přináší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné3658,06 %58,06 %  
Pocit uvolnění1524,19 %24,19 %  
Radost ze života711,29 %11,29 %  
Pocit zvýšeného seběvědomí23,23 %3,23 %  
Pocit strachu, deprese, úzkosti23,23 %3,23 %  

Graf

8. O nebezpečí drog jsem se nejvíce dozvěděl/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ze školy2337,1 %37,1 %  
Z internetu1829,03 %29,03 %  
Od spolužáků, kamarádů1117,74 %17,74 %  
Od rodičů1016,13 %16,13 %  

Graf

9. Spáchal/a jste někdy pod vlivem omamných a psychotropních látek nějaký přestupek nebo trestný čin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný přestupek ani trestný čin4979,03 %79,03 %  
Ano, přestupek1117,74 %17,74 %  
Ano, trestný čin23,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte zkušenosti s drogami?

 • odpověď ANO:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, přestupek na otázku 9. Spáchal/a jste někdy pod vlivem omamných a psychotropních látek nějaký přestupek nebo trestný čin?
 • odpověď NE:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 5. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a?

5. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a?

 • odpověď žádné:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 4. Máte zkušenosti s drogami?

7. Jaké pocity, prožitky ti droga přinesla, stále přináší?

 • odpověď žádné:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 4. Máte zkušenosti s drogami?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 5. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Máte zkušenosti s drogami?

5. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a?

6. Drogy užívám, protože

7. Jaké pocity, prožitky ti droga přinesla, stále přináší?

8. O nebezpečí drog jsem se nejvíce dozvěděl/a:

9. Spáchal/a jste někdy pod vlivem omamných a psychotropních látek nějaký přestupek nebo trestný čin?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Máte zkušenosti s drogami?

5. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a?

6. Drogy užívám, protože

7. Jaké pocity, prožitky ti droga přinesla, stále přináší?

8. O nebezpečí drog jsem se nejvíce dozvěděl/a:

9. Spáchal/a jste někdy pod vlivem omamných a psychotropních látek nějaký přestupek nebo trestný čin?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bartáková, K.Drogy a páchání trestných činů pod jejich vlivem (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://drogy-a-pachani-trestnych-ci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.