Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Drogy a sociální služby pro závislé

Drogy a sociální služby pro závislé

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimír Křepelka
Šetření:13. 06. 2015 - 14. 06. 2015
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:98,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zkoumá zkušenosti s užíváním OPL mezi dotazovanými a stejně tak i obecné povědomí o možnostech léčby drogové závislosti.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3266,67 %64 %  
Muž1633,33 %32 %  

Graf

2. Uveďte prosím Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 35 let1938,78 %38 %  
36 - 501632,65 %32 %  
16-21 let816,33 %16 %  
50 a více48,16 %8 %  
0 - 15 let24,08 %4 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2041,67 %40 %  
Vyučen(a)1225 %24 %  
Vysokoškolské816,67 %16 %  
Základní510,42 %10 %  
Vyšší odborné36,25 %6 %  

Graf

4. Užíváte nebo jste v minulosti užívali omamné a psychotropní látky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne nikdy jsem žádnou drogu nezkusil2550 %50 %  
Ano mám s jejich užíváním zkušenosti1938 %38 %  
Ano užívám je pravidelně.612 %12 %  

Graf

5. S jakými drogami máte osobní zkušenost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marihuana2553,19 %50 %  
Žádné2246,81 %44 %  
LSD817,02 %16 %  
Extáze510,64 %10 %  
Pervitin48,51 %8 %  
Jiné48,51 %8 %  
Heroin24,26 %4 %  

Graf

6. Znáte někoho ve Vašem okolí, kdo je uživatelem omamných a psychotropních látek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3876 %76 %  
Ne1224 %24 %  

Graf

7. Znáte nějaká zařízení, která slouží k léčbě drogové závislosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano znám2856 %56 %  
Neznám, ale v případě potřeby si vše zjistím1632 %32 %  
Ne žádná neznám612 %12 %  

Graf

8. Víte v čem spočívá tzv. substituční léčba?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2754 %54 %  
Ano2346 %46 %  

Graf

9. Myslíte, že byste poznali člověka, který je aktuálně pod vlivem drog?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U některých drog asi ano3060 %60 %  
Ano bezpečně to poznám1122 %22 %  
Nevím510 %10 %  
Spíše ne48 %8 %  

Graf

10. Myslíte, že je zákon k výrobě a držení drog dostatečně přísný?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1938 %38 %  
Ne1530 %30 %  
Spíše ano1326 %26 %  
Ano36 %6 %  

Graf

11. Domníváte se, že by mělo být držení drogy trestné v jakémkoliv množství?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2958 %58 %  
Ne2142 %42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

 • odpověď Žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 10. Myslíte, že je zákon k výrobě a držení drog dostatečně přísný?

4. Užíváte nebo jste v minulosti užívali omamné a psychotropní látky?

 • odpověď Ne nikdy jsem žádnou drogu nezkusil:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 5. S jakými drogami máte osobní zkušenost?

5. S jakými drogami máte osobní zkušenost?

 • odpověď Marihuana:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano mám s jejich užíváním zkušenosti na otázku 4. Užíváte nebo jste v minulosti užívali omamné a psychotropní látky?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano bezpečně to poznám na otázku 9. Myslíte, že byste poznali člověka, který je aktuálně pod vlivem drog?

8. Víte v čem spočívá tzv. substituční léčba?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyučen(a) na otázku 3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

11. Domníváte se, že by mělo být držení drogy trestné v jakémkoliv množství?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 1. Uveďte prosím Vaše pohlaví:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Myslíte, že je zákon k výrobě a držení drog dostatečně přísný?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

2. Uveďte prosím Váš věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Užíváte nebo jste v minulosti užívali omamné a psychotropní látky?

5. S jakými drogami máte osobní zkušenost?

6. Znáte někoho ve Vašem okolí, kdo je uživatelem omamných a psychotropních látek?

7. Znáte nějaká zařízení, která slouží k léčbě drogové závislosti?

8. Víte v čem spočívá tzv. substituční léčba?

9. Myslíte, že byste poznali člověka, který je aktuálně pod vlivem drog?

10. Myslíte, že je zákon k výrobě a držení drog dostatečně přísný?

11. Domníváte se, že by mělo být držení drogy trestné v jakémkoliv množství?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

2. Uveďte prosím Váš věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Užíváte nebo jste v minulosti užívali omamné a psychotropní látky?

5. S jakými drogami máte osobní zkušenost?

6. Znáte někoho ve Vašem okolí, kdo je uživatelem omamných a psychotropních látek?

7. Znáte nějaká zařízení, která slouží k léčbě drogové závislosti?

8. Víte v čem spočívá tzv. substituční léčba?

9. Myslíte, že byste poznali člověka, který je aktuálně pod vlivem drog?

10. Myslíte, že je zákon k výrobě a držení drog dostatečně přísný?

11. Domníváte se, že by mělo být držení drogy trestné v jakémkoliv množství?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křepelka, V.Drogy a sociální služby pro závislé (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://drogy-a-socialni-sluzby-pro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.