Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Duální vzdělávání na SOŠ

Duální vzdělávání na SOŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Leo Skocic
Šetření:01. 04. 2023 - 14. 04. 2023
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):36 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku na téma Duální vzdělávání na středních odborných školách. Duální vzdělávání je takové, v němž se žák vzdělává ve škole, ale zároveň absolvuje výuku ve firmě, která v daném oboru působí (např. student oboru automechanik absolvuje praktickou výuku ve Škodovce, student oboru elektrikář absolvuje praktickou výuku ve firmě, která realizuje elektroinstalační práce).

Vaše anonymita bude zajištěna. V práci budou uvedeny pouze školy, které se zapojily do výzkumu.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím uveďte vždy jen jednu odpověď. Pokud jste vyzván/a k doplnění Vaší odpovědi, napište prosím, co Vás k otázce napadá.

Velmi děkuji za Vaši pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Absolvujete v rámci Vašeho vzdělávání praktickou přípravu ve firmě, která v daném oboru působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5350 %50 %  
ano5350 %50 %  

Graf

2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3. Jak jste spokojen/a se spoluprací školy a firmy při zajišťování duálního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [velmi spokojen/aotázka č. 5, spíše spokojen/aotázka č. 5, spíše nespokojen/aotázka č. 4, velmi nespokojen/aotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a3766,07 %34,91 %  
velmi spokojen/a1221,43 %11,32 %  
velmi nespokojen/a47,14 %3,77 %  
spíše nespokojen/a35,36 %2,83 %  

Graf

4. Prosím doplňte, co by mělo být změněno:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

A

Bylo by fajn mít aspoň nějakou symbolickou peněžní odměnu

Komunikace mezi nimi

Lepší komunikace

Novby by tam měl víc chodit nasrat

Střední škola s firmou přímo nespolupracovala. Vše jsem si domlouval sám.

všechno

5. Dostalo se Vám veškerých potřebných informací k tomu, jak probíhá a bude probíhat Vaše vzdělávání ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2648,15 %24,53 %  
určitě ano1324,07 %12,26 %  
spíše ne1120,37 %10,38 %  
určitě ne47,41 %3,77 %  

Graf

6. Učí Vás na pracovišti firmy to, co potřebujete pro výkon povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 8, spíše anootázka č. 8, spíše neotázka č. 7, určitě neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2648,15 %24,53 %  
spíše ano2546,3 %23,58 %  
spíše ne23,7 %1,89 %  
určitě ne11,85 %0,94 %  

Graf

7. Prosím doplňte, s čím nejste spokojen/a, co by se mělo změnit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nevim

nevím

Novby by tam měl rozdávat kaviár

8. Domníváte se, že je praktické vzdělávání ve firmě dobře provázáno s tím, k čemu jste v rámci svého vzdělávání veden/a ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 10, spíše anootázka č. 10, spíše neotázka č. 9, určitě neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3158,49 %29,25 %  
určitě ano1324,53 %12,26 %  
spíše ne59,43 %4,72 %  
určitě ne47,55 %3,77 %  

Graf

9. Prosím doplňte, v čem spatřujete nedostatky:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

….

Máme málo praxe.

nevím

Nevim

Praxe v provozně se nesetkává s teorií,kterou jsme učeni.

ředitel školy je starej močál

V tom, že je tam nedostatek Novbyho nutely

Ve škole se vše bere jinak než tomu je v provozu.

10. Jak jste spokojen/a s tím, jak jsou řešeny případné problémy na pracovišti firmy se školou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [velmi spokojen/aotázka č. 14, spíše spokojen/aotázka č. 14, spíše nespokojen/aotázka č. 11, velmi nespokojen/aotázka č. 11, taková situace nenastalaotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a2649,06 %24,53 %  
taková situace nenastala1833,96 %16,98 %  
velmi spokojen/a611,32 %5,66 %  
velmi nespokojen/a23,77 %1,89 %  
spíše nespokojen/a11,89 %0,94 %  

Graf

11. Prosím uveďte, jaká situace nastala:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nevim

Novby mi nasral do svačiny

pořád je nákej problmé

12. A dále prosím doplňte, jak byla situace řešena:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nevim

nijak, protože ředitel školy je starej močál

Snědl jsem to

13. Doplňte také prosím, jaké řešení dané situace byste uvítal/a:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nevim

prostě to vyřešit ne do píči

Víc kaviáru. Neklouzalo do krku.

14. Podílí se firma na koncepci závěrečné zkoušky studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2852,83 %26,42 %  
nevím1833,96 %16,98 %  
ano713,21 %6,6 %  

Graf

15. Jak hodnotíte teoretickou výuku ve škole ve vztahu k využitelnosti poznatků v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [velmi dobráotázka č. 17, spíše dobráotázka č. 17, spíše špatnáotázka č. 16, velmi špatnáotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá3566,04 %33,02 %  
velmi dobrá713,21 %6,6 %  
spíše špatná611,32 %5,66 %  
velmi špatná59,43 %4,72 %  

Graf

16. Prosím doplňte, v čem jste s výukou nespokojen/a. Můžete vybrat více možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učí nás to, co je zastaralé. V praxi se to dnes dělá jinak654,55 %5,66 %  
výuka jen málo obsahuje to, co je potřeba pro praxi545,45 %4,72 %  
výuka je odtržena od toho, co je potřeba v praxi545,45 %4,72 %  
učí nás zbytečně moc teorie, kterou nepotřebujeme545,45 %4,72 %  
koncepce teoretické výuky je v pořádku, ale učí nás to nevhodně (nesrozumitelně, nudně apod.)19,09 %0,94 %  
Nevyučují jak se posrat jako Novby19,09 %0,94 %  

Graf

17. Domníváte se, že učitelé dobře znají obor, ve kterém Vás vzdělávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2343,4 %21,7 %  
spíše ano2241,51 %20,75 %  
spíše ne713,21 %6,6 %  
určitě ne11,89 %0,94 %  

Graf

18. Jak hodnotíte schopnost mistrů ve firmě v rámci praktického vyučování naučit Vás to, co potřebujete pro výkon povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobrá3056,6 %28,3 %  
velmi dobrá1833,96 %16,98 %  
spíše špatná47,55 %3,77 %  
velmi špatná11,89 %0,94 %  

Graf

19. Je ve škole určena osoba, s níž řešíte problémy praktické výuky ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3973,58 %36,79 %  
ne1426,42 %13,21 %  

Graf

20. Docházíte na pracoviště firmy tak, jak je po Vás požadováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4890,57 %45,28 %  
ne59,43 %4,72 %  

Graf

21. Plníte si vždy své povinnosti na pracovišti firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 24, neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4992,45 %46,23 %  
ne47,55 %3,77 %  

Graf

22. Prosím doplňte, jaké povinnosti si neplníte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ne

Neutírám si Novbyho kako

nevím

Nevim

23. A dále prosím doplňte, proč si tyto povinnosti neplníte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ne

Nechce se mi

nevím

Nevim

24. Jste ze školy dostatečně připraven/a na práci ve firmě, v níž působíte v rámci praktického vyučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 26, spíše anootázka č. 26, spíše neotázka č. 25, určitě neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3464,15 %32,08 %  
určitě ano1018,87 %9,43 %  
spíše ne611,32 %5,66 %  
určitě ne35,66 %2,83 %  

Graf

25. Prosím doplňte, v čem spatřujete nedostatky:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Doslova ve všem, co nás tady učí. Učit VBA v roce 2023 odpovídá všemu asi

Ne

ne

Nedostatek Novbyho kaka

Nedostatek praxí

Nevím

Škola nemůže obsáhnout zdaleka vše

školník je chytřejší než naše třídní

Trochu se neshoduje realita s tím co se učíme

26. Je pro Vás práce ve firmě motivující k tomu, abyste zlepšoval/a své schopnosti a dovednosti pro výkon povolání, na které se připravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 28, spíše anootázka č. 28, spíše neotázka č. 27, určitě neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2649,06 %24,53 %  
určitě ano1935,85 %17,92 %  
spíše ne713,21 %6,6 %  
určitě ne11,89 %0,94 %  

Graf

27. Prosím doplňte, co by se mělo v rámci výuky na pracovišti ve firmě změnit, aby pro Vás bylo toto působení více motivující pro výkon povolání:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

komunikace, učebnice

ne

Nevím

Nevim

nevím

výplata k praxi

Za odměnu novbyho kaviár

28. Hodláte působit v oboru, na který se v rámci studia připravujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 31, neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3769,81 %34,91 %  
ne1630,19 %15,09 %  

Graf

29. Prosím doplňte, proč v oboru nechcete působit:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Je nudny

Málo penez

Mám jiné plány

Mám jiné plány v životě

našel jsem zalíbení v jiném

Ne

ne

nechci uvádět

Nejsem na práci v oboru IT připraven, protože to ve škole pořádně nikdo ani neodkáže vysvětlit, výpisky jsou sebrané z wikipedie

Nenaplňuje mě to.

Nevim

Nevím co budu dělat ještě

Protože mě moc nebaví

spíše bych pokračoval v oboru volnočasově než jako zaměstnání.

Špatně vybraný obor

Zdravotní problémy mi to neumožňují

30. A dále prosím uveďte, jaké máte další plány po skončení studia v oblasti Vašeho profesního života (další studium, volba práce apod.):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Další studium

Chtěl bych studovat VŠ

Jsem ztracen v životě, absolutně netuším

Nástavba

Nástavba, práce která bude stát za to

Ne

nechci uvádět

nevím

Nevím

Nevim

práce

Práce do fabriky

studium vysoké školy

Učitelství

udělám si se ségrou OnlyFans

Věnovat se tomu co mě baví,

31. S čím jste na straně státu nejvíce nespokojen/a v oblasti duálního vzdělávání:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevím

-

-

-

.

..

asi znicim

Babis

cože?

Finance

finance

Chybí nabídka ve škole, člověk si příležitosti musí hledat sám.

Jak už jsem psala realita je trochu jiná než to co se učíme

Jednotné odpovědi

jsme spíše pomocná síla, nepustí nás k drahým strojům a technologiím, navíc nesmíme pracovat na rizikových pracovištích.

Malé pobídky pro firmy, aby spolupracovali se školou.

málo práce

Maturita má lehčí závěrečné zkoušky

Ne

Nedostatečné množství možností výběru v oboru

Nedostatek Novbyho hoven

Nedostatek pracovišť, které dodržují gastronomická pravidla.

nemám nic proti

Nerozumím otázce

netušim

Nevím

Nevím

Nevím

nevím

Nevím

nevim

Nevím

nevim

Nevím

nevím

Nevim

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím jakým způsobem stát zasahuje/nezasahuje do oblasti duálního vzdělávání, takže nemohu odpovědět.

Nic

Nic

Povinnosti zápisů, finanční odměna

S ničím

S ničím

S ničím

s níčim

Stát je v tomto případě spíše na obtíž

Škola od 8 hodin ráno

Učení naprostých zbytečností a tím i zbytečná zahlcenost

Zapojilo se málo firem v mém okolí.

32. Jaké změny by podle Vás měl stát učinit v koncepci duálního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

.

..

bez komentáře

finance

Hlavně se do ničeho neplést a podpořit finančně pedagogy

Lepší praxe vůči pracovištím

mnoho ti co vymysli zaverecne testyby si meli aspon na rok zkusit tu praci a pak vymyslet otazky a temata

Nabídnout studentům nějaké možnosti

Ne

nejaké lepší

Nerozumím otázce

netuším

netušim

Nevim

Nevím

nevím

Nevím

Nevím

Nevím

nevim

Nevím

nevím

Nevim

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nic

Odstranit povinnost vést si zápisy z praxe na pracovišti není na to čas ve volném čase se tím nechci zabývat, platit za každou odpracovanou hodinu

podporovat finančně školy a firmy aby to pro ně bylo zajímavé

Podpořit kvalitu menších provozů.

Především by měl předělat studijní vzdělávací plán daného oboru, vyřadit nepotřebné a zastaralé učivo z teoreitcké výuky a zařadit do výuky modernější a v praxi více využitelné učivo. Měl by se vzdělávací plán více přizpůsobit duálnímu vzdělávání. V současné chvíli není brán žádný ohled na to, zda student podstupuje duální vzdělávání či nikoliv.

Přidat více peněz

Slevy na učně.

Škola od 9 hodin ráno

Učit dle toho co a jak budeme potřebovat

už mě to jebe

Více hodin odborných předmětů

Více podpořit a propagovat.

Více praxe nez školy

z mých zkušeností žádné

zadne zmeny asi nepreferuji

Zapojit ho do co nejvíce oborů

Žádné

Žádné

Žádné

Žádné jsem spokojený

Žádné mě nenapadají

33. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chlapec2954,72 %27,36 %  
dívka2445,28 %22,64 %  

Graf

34. Jakou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odbornou školu3056,6 %28,3 %  
střední odborné učiliště2343,4 %21,7 %  

Graf

35. Jaký obor studujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Auto Mechanik

Automechanik

Automechanik

Autotronik

Autotronik

Cestovní ruch

Elektrotechnickou

Fotografování

Gastronamie

Gastronomie

Gastronomie

Gastronomie

Gastronomie

Gastronomie

Gastronomie

gastronomie

Gastronomie

Gatsronomie

Chemie

IT

IT

jsem učitel

Kovoobraběč

kuchar cisnik

Kuchař

Kuchař - číšník

Kuchař - Číšník

kuchař - číšník

Kuchař - Číšník

Kuchař - Číšník

Kuchař číšník

Kuchař číšník

Kuchař číšník

Kuchař číšník

Kuchař-číšník

Kuchař-číšník

Kuchař-číšník

Kuchař-Číšník

Kuchař/Číšník

Kuchařka

management cestovního ruchu

Mechanik seřizovač

Nevim

Obraběč kovů.

Olizování konečníku neboli rimming

Podnikání se zaměřením na design interiérů

Přírodovědný

Sdělovací technika

socialne spravni cinnost

strojarinu

strojírenství

Telekomunikace

truhlář

36. V jakém jste ročníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třetí3566,04 %33,02 %  
čtvrtý1528,3 %14,15 %  
druhý23,77 %1,89 %  
první11,89 %0,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Absolvujete v rámci Vašeho vzdělávání praktickou přípravu ve firmě, která v daném oboru působí?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte možnost získat ve firmě certifikát k určité činnosti?=nevím na otázku 2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měl/a jste možnost vybrat si firmu pro Vaše praktické vzdělávání?=ne na otázku 2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi spokojen/a na otázku 3. Jak jste spokojen/a se spoluprací školy a firmy při zajišťování duálního vzdělávání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 5. Dostalo se Vám veškerých potřebných informací k tomu, jak probíhá a bude probíhat Vaše vzdělávání ve firmě?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 5. Dostalo se Vám veškerých potřebných informací k tomu, jak probíhá a bude probíhat Vaše vzdělávání ve firmě?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 5. Dostalo se Vám veškerých potřebných informací k tomu, jak probíhá a bude probíhat Vaše vzdělávání ve firmě?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 6. Učí Vás na pracovišti firmy to, co potřebujete pro výkon povolání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 8. Domníváte se, že je praktické vzdělávání ve firmě dobře provázáno s tím, k čemu jste v rámci svého vzdělávání veden/a ve škole?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 8. Domníváte se, že je praktické vzdělávání ve firmě dobře provázáno s tím, k čemu jste v rámci svého vzdělávání veden/a ve škole?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše spokojen/a na otázku 10. Jak jste spokojen/a s tím, jak jsou řešeny případné problémy na pracovišti firmy se školou?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi taková situace nenastala na otázku 10. Jak jste spokojen/a s tím, jak jsou řešeny případné problémy na pracovišti firmy se školou?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Podílí se firma na koncepci závěrečné zkoušky studia?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 14. Podílí se firma na koncepci závěrečné zkoušky studia?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dobrá na otázku 15. Jak hodnotíte teoretickou výuku ve škole ve vztahu k využitelnosti poznatků v praxi?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 17. Domníváte se, že učitelé dobře znají obor, ve kterém Vás vzdělávají?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 17. Domníváte se, že učitelé dobře znají obor, ve kterém Vás vzdělávají?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dobrá na otázku 18. Jak hodnotíte schopnost mistrů ve firmě v rámci praktického vyučování naučit Vás to, co potřebujete pro výkon povolání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi dobrá na otázku 18. Jak hodnotíte schopnost mistrů ve firmě v rámci praktického vyučování naučit Vás to, co potřebujete pro výkon povolání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Je ve škole určena osoba, s níž řešíte problémy praktické výuky ve firmě?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Je ve škole určena osoba, s níž řešíte problémy praktické výuky ve firmě?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Docházíte na pracoviště firmy tak, jak je po Vás požadováno?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Plníte si vždy své povinnosti na pracovišti firmy?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 24. Jste ze školy dostatečně připraven/a na práci ve firmě, v níž působíte v rámci praktického vyučování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 24. Jste ze školy dostatečně připraven/a na práci ve firmě, v níž působíte v rámci praktického vyučování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 26. Je pro Vás práce ve firmě motivující k tomu, abyste zlepšoval/a své schopnosti a dovednosti pro výkon povolání, na které se připravujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 26. Je pro Vás práce ve firmě motivující k tomu, abyste zlepšoval/a své schopnosti a dovednosti pro výkon povolání, na které se připravujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 28. Hodláte působit v oboru, na který se v rámci studia připravujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 28. Hodláte působit v oboru, na který se v rámci studia připravujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 32. Jaké změny by podle Vás měl stát učinit v koncepci duálního vzdělávání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dívka na otázku 33. Jste:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi chlapec na otázku 33. Jste:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odborné učiliště na otázku 34. Jakou školu studujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odbornou školu na otázku 34. Jakou školu studujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtvrtý na otázku 36. V jakém jste ročníku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi třetí na otázku 36. V jakém jste ročníku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 6. Učí Vás na pracovišti firmy to, co potřebujete pro výkon povolání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte možnost nastoupit do firmy po skončení studia?=nevím na otázku 2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte možnost nastoupit do firmy po skončení studia?=ano na otázku 2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostáváte mzdu (kapesné) za Vaše působení ve firmě?=ano na otázku 2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte možnost získat ve firmě certifikát k určité činnosti?=ano na otázku 2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše spokojen/a na otázku 3. Jak jste spokojen/a se spoluprací školy a firmy při zajišťování duálního vzdělávání?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostáváte zaměstnanecké benefity za Vaše působení ve firmě?=ano na otázku 2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):

2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):

 • odpověď Dostáváte mzdu (kapesné) za Vaše působení ve firmě?=ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 32. Jaké změny by podle Vás měl stát učinit v koncepci duálního vzdělávání?
 • odpověď Máte možnost nastoupit do firmy po skončení studia?=ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi spokojen/a na otázku 3. Jak jste spokojen/a se spoluprací školy a firmy při zajišťování duálního vzdělávání?

3. Jak jste spokojen/a se spoluprací školy a firmy při zajišťování duálního vzdělávání?

 • odpověď spíše spokojen/a:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 32. Jaké změny by podle Vás měl stát učinit v koncepci duálního vzdělávání?

19. Je ve škole určena osoba, s níž řešíte problémy praktické výuky ve firmě?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 17. Domníváte se, že učitelé dobře znají obor, ve kterém Vás vzdělávají?

20. Docházíte na pracoviště firmy tak, jak je po Vás požadováno?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 5. Dostalo se Vám veškerých potřebných informací k tomu, jak probíhá a bude probíhat Vaše vzdělávání ve firmě?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 24. Jste ze školy dostatečně připraven/a na práci ve firmě, v níž působíte v rámci praktického vyučování?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 32. Jaké změny by podle Vás měl stát učinit v koncepci duálního vzdělávání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi třetí na otázku 36. V jakém jste ročníku?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 8. Domníváte se, že je praktické vzdělávání ve firmě dobře provázáno s tím, k čemu jste v rámci svého vzdělávání veden/a ve škole?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 6. Učí Vás na pracovišti firmy to, co potřebujete pro výkon povolání?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 26. Je pro Vás práce ve firmě motivující k tomu, abyste zlepšoval/a své schopnosti a dovednosti pro výkon povolání, na které se připravujete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 17. Domníváte se, že učitelé dobře znají obor, ve kterém Vás vzdělávají?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Je ve škole určena osoba, s níž řešíte problémy praktické výuky ve firmě?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 26. Je pro Vás práce ve firmě motivující k tomu, abyste zlepšoval/a své schopnosti a dovednosti pro výkon povolání, na které se připravujete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi taková situace nenastala na otázku 10. Jak jste spokojen/a s tím, jak jsou řešeny případné problémy na pracovišti firmy se školou?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dobrá na otázku 15. Jak hodnotíte teoretickou výuku ve škole ve vztahu k využitelnosti poznatků v praxi?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Plníte si vždy své povinnosti na pracovišti firmy?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dobrá na otázku 18. Jak hodnotíte schopnost mistrů ve firmě v rámci praktického vyučování naučit Vás to, co potřebujete pro výkon povolání?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi chlapec na otázku 33. Jste:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 5. Dostalo se Vám veškerých potřebných informací k tomu, jak probíhá a bude probíhat Vaše vzdělávání ve firmě?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše spokojen/a na otázku 10. Jak jste spokojen/a s tím, jak jsou řešeny případné problémy na pracovišti firmy se školou?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte možnost získat ve firmě certifikát k určité činnosti?=ano na otázku 2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 28. Hodláte působit v oboru, na který se v rámci studia připravujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi spokojen/a na otázku 3. Jak jste spokojen/a se spoluprací školy a firmy při zajišťování duálního vzdělávání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odborné učiliště na otázku 34. Jakou školu studujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 24. Jste ze školy dostatečně připraven/a na práci ve firmě, v níž působíte v rámci praktického vyučování?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 17. Domníváte se, že učitelé dobře znají obor, ve kterém Vás vzdělávají?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Absolvujete v rámci Vašeho vzdělávání praktickou přípravu ve firmě, která v daném oboru působí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odbornou školu na otázku 34. Jakou školu studujete?

21. Plníte si vždy své povinnosti na pracovišti firmy?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi spokojen/a na otázku 3. Jak jste spokojen/a se spoluprací školy a firmy při zajišťování duálního vzdělávání?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 5. Dostalo se Vám veškerých potřebných informací k tomu, jak probíhá a bude probíhat Vaše vzdělávání ve firmě?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 8. Domníváte se, že je praktické vzdělávání ve firmě dobře provázáno s tím, k čemu jste v rámci svého vzdělávání veden/a ve škole?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 8. Domníváte se, že je praktické vzdělávání ve firmě dobře provázáno s tím, k čemu jste v rámci svého vzdělávání veden/a ve škole?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi taková situace nenastala na otázku 10. Jak jste spokojen/a s tím, jak jsou řešeny případné problémy na pracovišti firmy se školou?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Podílí se firma na koncepci závěrečné zkoušky studia?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 17. Domníváte se, že učitelé dobře znají obor, ve kterém Vás vzdělávají?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 17. Domníváte se, že učitelé dobře znají obor, ve kterém Vás vzdělávají?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Je ve škole určena osoba, s níž řešíte problémy praktické výuky ve firmě?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 24. Jste ze školy dostatečně připraven/a na práci ve firmě, v níž působíte v rámci praktického vyučování?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 24. Jste ze školy dostatečně připraven/a na práci ve firmě, v níž působíte v rámci praktického vyučování?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 26. Je pro Vás práce ve firmě motivující k tomu, abyste zlepšoval/a své schopnosti a dovednosti pro výkon povolání, na které se připravujete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 28. Hodláte působit v oboru, na který se v rámci studia připravujete?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dobrá na otázku 15. Jak hodnotíte teoretickou výuku ve škole ve vztahu k využitelnosti poznatků v praxi?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dobrá na otázku 18. Jak hodnotíte schopnost mistrů ve firmě v rámci praktického vyučování naučit Vás to, co potřebujete pro výkon povolání?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi chlapec na otázku 33. Jste:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 5. Dostalo se Vám veškerých potřebných informací k tomu, jak probíhá a bude probíhat Vaše vzdělávání ve firmě?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 6. Učí Vás na pracovišti firmy to, co potřebujete pro výkon povolání?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Docházíte na pracoviště firmy tak, jak je po Vás požadováno?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 26. Je pro Vás práce ve firmě motivující k tomu, abyste zlepšoval/a své schopnosti a dovednosti pro výkon povolání, na které se připravujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi dobrá na otázku 18. Jak hodnotíte schopnost mistrů ve firmě v rámci praktického vyučování naučit Vás to, co potřebujete pro výkon povolání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi třetí na otázku 36. V jakém jste ročníku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měl/a jste možnost vybrat si firmu pro Vaše praktické vzdělávání?=ne na otázku 2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odbornou školu na otázku 34. Jakou školu studujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtvrtý na otázku 36. V jakém jste ročníku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Absolvujete v rámci Vašeho vzdělávání praktickou přípravu ve firmě, která v daném oboru působí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše spokojen/a na otázku 10. Jak jste spokojen/a s tím, jak jsou řešeny případné problémy na pracovišti firmy se školou?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 6. Učí Vás na pracovišti firmy to, co potřebujete pro výkon povolání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostáváte zaměstnanecké benefity za Vaše působení ve firmě?=ano na otázku 2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední odborné učiliště na otázku 34. Jakou školu studujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte možnost nastoupit do firmy po skončení studia?=ano na otázku 2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 32. Jaké změny by podle Vás měl stát učinit v koncepci duálního vzdělávání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Absolvujete v rámci Vašeho vzdělávání praktickou přípravu ve firmě, která v daném oboru působí?

2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):

3. Jak jste spokojen/a se spoluprací školy a firmy při zajišťování duálního vzdělávání?

5. Dostalo se Vám veškerých potřebných informací k tomu, jak probíhá a bude probíhat Vaše vzdělávání ve firmě?

6. Učí Vás na pracovišti firmy to, co potřebujete pro výkon povolání?

8. Domníváte se, že je praktické vzdělávání ve firmě dobře provázáno s tím, k čemu jste v rámci svého vzdělávání veden/a ve škole?

10. Jak jste spokojen/a s tím, jak jsou řešeny případné problémy na pracovišti firmy se školou?

14. Podílí se firma na koncepci závěrečné zkoušky studia?

15. Jak hodnotíte teoretickou výuku ve škole ve vztahu k využitelnosti poznatků v praxi?

17. Domníváte se, že učitelé dobře znají obor, ve kterém Vás vzdělávají?

18. Jak hodnotíte schopnost mistrů ve firmě v rámci praktického vyučování naučit Vás to, co potřebujete pro výkon povolání?

19. Je ve škole určena osoba, s níž řešíte problémy praktické výuky ve firmě?

20. Docházíte na pracoviště firmy tak, jak je po Vás požadováno?

21. Plníte si vždy své povinnosti na pracovišti firmy?

24. Jste ze školy dostatečně připraven/a na práci ve firmě, v níž působíte v rámci praktického vyučování?

26. Je pro Vás práce ve firmě motivující k tomu, abyste zlepšoval/a své schopnosti a dovednosti pro výkon povolání, na které se připravujete?

28. Hodláte působit v oboru, na který se v rámci studia připravujete?

31. S čím jste na straně státu nejvíce nespokojen/a v oblasti duálního vzdělávání:

32. Jaké změny by podle Vás měl stát učinit v koncepci duálního vzdělávání?

33. Jste:

34. Jakou školu studujete?

36. V jakém jste ročníku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Absolvujete v rámci Vašeho vzdělávání praktickou přípravu ve firmě, která v daném oboru působí?

2. U každé položky prosím označte Vaši odpověď (ano nebo ne, případně nevím):

3. Jak jste spokojen/a se spoluprací školy a firmy při zajišťování duálního vzdělávání?

5. Dostalo se Vám veškerých potřebných informací k tomu, jak probíhá a bude probíhat Vaše vzdělávání ve firmě?

6. Učí Vás na pracovišti firmy to, co potřebujete pro výkon povolání?

8. Domníváte se, že je praktické vzdělávání ve firmě dobře provázáno s tím, k čemu jste v rámci svého vzdělávání veden/a ve škole?

10. Jak jste spokojen/a s tím, jak jsou řešeny případné problémy na pracovišti firmy se školou?

14. Podílí se firma na koncepci závěrečné zkoušky studia?

15. Jak hodnotíte teoretickou výuku ve škole ve vztahu k využitelnosti poznatků v praxi?

17. Domníváte se, že učitelé dobře znají obor, ve kterém Vás vzdělávají?

18. Jak hodnotíte schopnost mistrů ve firmě v rámci praktického vyučování naučit Vás to, co potřebujete pro výkon povolání?

19. Je ve škole určena osoba, s níž řešíte problémy praktické výuky ve firmě?

20. Docházíte na pracoviště firmy tak, jak je po Vás požadováno?

21. Plníte si vždy své povinnosti na pracovišti firmy?

24. Jste ze školy dostatečně připraven/a na práci ve firmě, v níž působíte v rámci praktického vyučování?

26. Je pro Vás práce ve firmě motivující k tomu, abyste zlepšoval/a své schopnosti a dovednosti pro výkon povolání, na které se připravujete?

28. Hodláte působit v oboru, na který se v rámci studia připravujete?

31. S čím jste na straně státu nejvíce nespokojen/a v oblasti duálního vzdělávání:

32. Jaké změny by podle Vás měl stát učinit v koncepci duálního vzdělávání?

33. Jste:

34. Jakou školu studujete?

36. V jakém jste ročníku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Skocic, L.Duální vzdělávání na SOŠ (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://dualni-vzdelavani-na-sos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.