Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důchodová reforma v ČR

Důchodová reforma v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Sládková
Šetření:30. 05. 2012 - 04. 06. 2012
Počet respondentů:135
Počet otázek (max/průměr):6 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pro svou bakalářskou práci zjišťuji informovanost české populace o reformě našeho penzijního systému, jejíž finální fáze odstartuje začátkem příštího roku.

Vyplňování zabere 1 nebo 2 minuty!

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-244634,07 %34,07 %  
25-344331,85 %31,85 %  
45 a více3022,22 %22,22 %  
35-441611,85 %11,85 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou7454,81 %54,81 %  
vysokoškolské4936,3 %36,3 %  
základní75,19 %5,19 %  
středoškolské bez maturity53,7 %3,7 %  

Graf

3. Jak si představujete zajištění svých příjmů ve stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace výše uvedených5943,7 %43,7 %  
zajistím se sám v průběhu života4533,33 %33,33 %  
nevím, zatím jsem o tom nepřemýšlel/a107,41 %7,41 %  
zajistí mě stát107,41 %7,41 %  
zajistí mě moje děti21,48 %1,48 %  
cíl je umřít dřív, než zestárnu :)10,74 %0,74 %  
spořím si na důchod pomocí investičních fondů10,74 %0,74 %  
kombinace všeho, ale nejvíc budu spoléhat na sebe10,74 %0,74 %  
nezajistí mě nikdo, pokud nevyhraju ve Sportce10,74 %0,74 %  
chcípnu hlady10,74 %0,74 %  
Měl by mě zajistit stát za ty peníze které si ode mne celý život bral na důchod10,74 %0,74 %  
nezajistí mne nikdo10,74 %0,74 %  
zemřu ve věku, kdy ještě budu muset pracovat10,74 %0,74 %  
zemřu dříve než se dožiji dlchodového věku10,74 %0,74 %  

Graf

4. Víte, co je to tzv. dobrovolné důchodové spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11988,15 %88,15 %  
ne1611,85 %11,85 %  

Graf

5. Plánujete vstoupit do systému důchodového spoření, které u nás začne fungovat v příštím roce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5647,06 %41,48 %  
nevím3932,77 %28,89 %  
ano2420,17 %17,78 %  

Graf

6. Uvítali byste lepší šíření informací v této oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - ze strany státu1062,5 %7,41 %  
ano - za strany médií1062,5 %7,41 %  
ne, nezajímá mě to318,75 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Víte, co je to tzv. dobrovolné důchodové spoření?

  • odpověď ne:
    • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - za strany médií na otázku 6. Uvítali byste lepší šíření informací v této oblasti?
    • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - ze strany státu na otázku 6. Uvítali byste lepší šíření informací v této oblasti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Jak si představujete zajištění svých příjmů ve stáří?

4. Víte, co je to tzv. dobrovolné důchodové spoření?

5. Plánujete vstoupit do systému důchodového spoření, které u nás začne fungovat v příštím roce?

6. Uvítali byste lepší šíření informací v této oblasti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Jak si představujete zajištění svých příjmů ve stáří?

4. Víte, co je to tzv. dobrovolné důchodové spoření?

5. Plánujete vstoupit do systému důchodového spoření, které u nás začne fungovat v příštím roce?

6. Uvítali byste lepší šíření informací v této oblasti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sládková, A.Důchodová reforma v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://duchodova-reforma-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.