Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důchodové zabezpečení v České republice

Důchodové zabezpečení v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Racek
Šetření:08. 04. 2013 - 14. 04. 2013
Počet respondentů:319
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,


prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká důchodového zabezpečení v České republice.

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše měsíční hrubá mzda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 001,- Kč - 20 000,- Kč8025,08 %25,08 %  
do 15 000,- Kč7523,51 %23,51 %  
25 001,- Kč - 30 000,- Kč7222,57 %22,57 %  
20 001,- Kč - 25 000,- Kč6921,63 %21,63 %  
30 001,- Kč a více237,21 %7,21 %  

Graf

2. Jakou formou si spoříte na důchod

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doplňkové penzijní spoření (dříve penzijní připojištění)15047,02 %47,02 %  
Žádným způsobem10031,35 %31,35 %  
Investiční životní pojištění6520,38 %20,38 %  
reality41,25 %1,25 %  
Drahé kovy30,94 %0,94 %  
Důchodové spoření (nový II. pilíř)20,63 %0,63 %  
Investuji v zahraničí20,63 %0,63 %  
Komodity20,63 %0,63 %  
stavební spoření, podílové listy10,31 %0,31 %  
koupe nemovitosti, at nemusim platit najem10,31 %0,31 %  
Nemovitosti10,31 %0,31 %  
Komodity, drahé kovy10,31 %0,31 %  
Termínovaný vklad10,31 %0,31 %  
Nemovitosti, drahé kovy, finanční produkty v zahraničí10,31 %0,31 %  
nakupem nemovitosti10,31 %0,31 %  
zivotni10,31 %0,31 %  
Investuji do realit10,31 %0,31 %  
Termínovaný vklad v zahraničí10,31 %0,31 %  
Nemovitosti, drahé kovy10,31 %0,31 %  
zlaté mince10,31 %0,31 %  
byt10,31 %0,31 %  
Zahraniční fondy, reality10,31 %0,31 %  
Vlastní spoření10,31 %0,31 %  
Byty10,31 %0,31 %  
Zivnost10,31 %0,31 %  
podílové fondy10,31 %0,31 %  
Mam firmu10,31 %0,31 %  
fondy10,31 %0,31 %  
podnikám k zaměstnání10,31 %0,31 %  
Zahranicni investice10,31 %0,31 %  
vzdělání, děti, investice, komodity, vše mimo dosah socanského státu10,31 %0,31 %  
Zahranicni fondy10,31 %0,31 %  
není z čeho, živím rodinu10,31 %0,31 %  
pronájem domu10,31 %0,31 %  
pronajímám garáže10,31 %0,31 %  
zahraniční nemovitost10,31 %0,31 %  
zahraniční investice10,31 %0,31 %  
pronajímám byt10,31 %0,31 %  
reality v zahraničí10,31 %0,31 %  

Graf

3. Jakou částku si spoříte měsíčně na důchod (bez příspěvku zaměstnavatele)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 500,- Kč8738,16 %27,27 %  
1 001,- Kč a více7532,89 %23,51 %  
501,- Kč až 1 000,- Kč6628,95 %20,69 %  

Graf

4. Jakou částku Vám měsíčně na důchod přispívá zaměstnavatel?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0,- Kč14161,57 %44,2 %  
1,- Kč až 500,- Kč5925,76 %18,5 %  
501,- Kč a více2912,66 %9,09 %  

Graf

5. Využíváte již "nový II. pilíř" - důchodové spoření, nebo to zvažujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne31598,75 %98,75 %  
Ano41,25 %1,25 %  

Graf

6. Jaká rizika jsou pro Vás v důchodovém zabezpečení nejvýznamnější?

Akciové riziko - vyplývá z pohybu akciových kurzů
Politické riziko -
výrazné politické změny, které mohou vést k významným změnám
Inflační riziko -
inflace = postupné snižování kupní síly peněz
Měnové riziko -
vzniká, investuje-li investiční fond do finančních instrumentů v zahraniční měně nebo na zahraničních trhů
Kreditní riziko -
vyplývá z neochoty nebo nemožnosti protistrany dostát svým závazkům
Tržní riziko - 
zahrnuje veškerá rizika vyplývající z přirozeného fungování trhu
Operační riziko -
ztráty vyplývajícís polečnosti selháním interních procesů nebo selháním lidského faktoru 
Riziko likvidity - 
vzniká, nedisponuje-li finanční instituce dostatečným množstvím volných finančních prostředků
Riziko nesolventnosti - neschopnost společnosti uhradit své závazky

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Politické riziko17554,86 %54,86 %  
Akciové riziko16150,47 %50,47 %  
Inflační riziko15548,59 %48,59 %  
Riziko likvidity13742,95 %42,95 %  
Kreditní riziko13442,01 %42,01 %  
Měnové riziko12338,56 %38,56 %  
Operační riziko12037,62 %37,62 %  
Tržní riziko11435,74 %35,74 %  
Riziko nesolventnosti9228,84 %28,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je Vaše měsíční hrubá mzda?

2. Jakou formou si spoříte na důchod

3. Jakou částku si spoříte měsíčně na důchod (bez příspěvku zaměstnavatele)?

4. Jakou částku Vám měsíčně na důchod přispívá zaměstnavatel?

5. Využíváte již "nový II. pilíř" - důchodové spoření, nebo to zvažujete?

6. Jaká rizika jsou pro Vás v důchodovém zabezpečení nejvýznamnější?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je Vaše měsíční hrubá mzda?

2. Jakou formou si spoříte na důchod

3. Jakou částku si spoříte měsíčně na důchod (bez příspěvku zaměstnavatele)?

4. Jakou částku Vám měsíčně na důchod přispívá zaměstnavatel?

5. Využíváte již "nový II. pilíř" - důchodové spoření, nebo to zvažujete?

6. Jaká rizika jsou pro Vás v důchodovém zabezpečení nejvýznamnější?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Racek, L.Důchodové zabezpečení v České republice (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://duchodove-zabezpeceni-v-cesk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.