Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důležitost vzhledu

Důležitost vzhledu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Černá
Šetření:21. 05. 2010 - 23. 05. 2010
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.78
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj. Ze zajímavosti (hehe, spíše projekt do školy) bych ráda udělala průzkum, jak se liší vaše vztahy ke kráse a celkově k zevnějšku, co pro vás znamená a kolik mu věnujete pozornosti. Ráda bych si vytvořila obrázek o stavu naší společnosti.

Odpovědi respondentů

1. Byl/a byste na tom lépe, kdybyste se narodil/a krásnější ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3162 %62 %  
ne1938 %38 %  

Graf

2. Myslíte, že důraz na fyzickou krásu žen je silnější než na tu mužskou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4794 %94 %  
ne36 %6 %  

Graf

3. Zhruba v kolika letech jste se nejvíce snažil/a o zdokonalení zevnějšku ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15922,5 %18 %  
16512,5 %10 %  
18512,5 %10 %  
14512,5 %10 %  
12410 %8 %  
1925 %4 %  
2225 %4 %  
2425 %4 %  
1725 %4 %  
2112,5 %2 %  
ostatní odpovědi 20
25
13
37,5 %6 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:16.47
Minimum:12
Maximum:24
Variační rozpětí:12
Rozptyl:7.97
Směrodatná odchylka:2.82
Medián:16
Modus:15

Graf

4. Toužil/a (silně) jste někdy vypadat jako slavná osobnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3162 %62 %  
ano1938 %38 %  

Graf

5. Je pro vás nadváha odpudivá ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2652 %52 %  
ano2448 %48 %  

Graf

6. Jste pro plastické operace ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2958 %58 %  
ano2142 %42 %  

Graf

7. Dovolil/a byste svému dítěti plastickou operaci (pokud by to lékař nezamítal) ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2551,02 %50 %  
ne2448,98 %48 %  

Graf

8. Vadí vám používání líčidel u žen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4692 %92 %  
ano48 %8 %  

Graf

9. Jaké je vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3876 %76 %  
muž1224 %24 %  

Graf

10. Kolik vám je let ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201020 %20 %  
22714 %14 %  
23714 %14 %  
21612 %12 %  
1648 %8 %  
2436 %6 %  
1724 %4 %  
1524 %4 %  
2524 %4 %  
2924 %4 %  
ostatní odpovědi 39
19
27
18
14
510 %10 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.07
Minimum:15
Maximum:29
Variační rozpětí:14
Rozptyl:8.55
Směrodatná odchylka:2.92
Medián:21
Modus:20

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jste pro plastické operace ?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 22 > na otázku 10. Kolik vám je let ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl/a byste na tom lépe, kdybyste se narodil/a krásnější ?

2. Myslíte, že důraz na fyzickou krásu žen je silnější než na tu mužskou?

3. Zhruba v kolika letech jste se nejvíce snažil/a o zdokonalení zevnějšku ?

4. Toužil/a (silně) jste někdy vypadat jako slavná osobnost?

5. Je pro vás nadváha odpudivá ?

6. Jste pro plastické operace ?

7. Dovolil/a byste svému dítěti plastickou operaci (pokud by to lékař nezamítal) ?

8. Vadí vám používání líčidel u žen?

9. Jaké je vaše pohlaví ?

10. Kolik vám je let ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl/a byste na tom lépe, kdybyste se narodil/a krásnější ?

2. Myslíte, že důraz na fyzickou krásu žen je silnější než na tu mužskou?

3. Zhruba v kolika letech jste se nejvíce snažil/a o zdokonalení zevnějšku ?

4. Toužil/a (silně) jste někdy vypadat jako slavná osobnost?

5. Je pro vás nadváha odpudivá ?

6. Jste pro plastické operace ?

7. Dovolil/a byste svému dítěti plastickou operaci (pokud by to lékař nezamítal) ?

8. Vadí vám používání líčidel u žen?

9. Jaké je vaše pohlaví ?

10. Kolik vám je let ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Černá, A.Důležitost vzhledu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://dulezitost-vzhledu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.