Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > chtějí lidé bydlet v DPS

chtějí lidé bydlet v DPS

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Králová
Šetření:27. 02. 2012 - 05. 03. 2012
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1055,56 %55,56 %  
dům s pečovatelskou lužbou (DPS)422,22 %22,22 %  
terénní služby316,67 %16,67 %  
muž15,56 %5,56 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30738,89 %38,89 %  
průměrá633,33 %33,33 %  
30-40316,67 %16,67 %  
nadprůměrná15,56 %5,56 %  
0-2015,56 %5,56 %  

Graf

3. Kterou službu pro seniory byste nejraději využívali, kdybyste byli méně soběstačný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dům s pečovatelskou službou (DPS)633,33 %33,33 %  
terénní služby422,22 %22,22 %  
donáška oběda316,67 %16,67 %  
donáška nákupu211,11 %11,11 %  
úklid velký211,11 %11,11 %  
žádný15,56 %5,56 %  

Graf

4. Jaká je podle Vás kvalita našich DPS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrná738,89 %38,89 %  
podle soběstačnosti527,78 %27,78 %  
nezajímám se o to316,67 %16,67 %  
podle úrovně fyzického zdraví211,11 %11,11 %  
podprůměrná15,56 %5,56 %  

Graf

5. Kdybyste byli obyvatelem DPS, kterou službu byste nejraději využívali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vice úkonů422,22 %22,22 %  
nevím316,67 %16,67 %  
ne316,67 %16,67 %  
donáška nákupu316,67 %16,67 %  
malý úklid211,11 %11,11 %  
ano15,56 %5,56 %  
velký úklid15,56 %5,56 %  
donáška oběda15,56 %5,56 %  

Graf

6. Podle čeho si myslíte,že by měli být přijímáni klienti do DPS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle úrovně fyzického zdraví527,78 %27,78 %  
podle soběstačnosti422,22 %22,22 %  
ANO316,67 %16,67 %  
nevim211,11 %11,11 %  
podle věku211,11 %11,11 %  
nezajímám se o to15,56 %5,56 %  
ne15,56 %5,56 %  

Graf

7. Myslítě si,že je v Krásné Lípě dostačující počet těchto domů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím633,33 %33,33 %  
podle potřeby422,22 %22,22 %  
12 hodin316,67 %16,67 %  
ne 316,67 %16,67 %  
ano 15,56 %5,56 %  
nezajímám se o to15,56 %5,56 %  

Graf

8. Myslíte si, že je umístění DPS v Krásné Lípě na vhodném místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano633,33 %33,33 %  
spíše ano422,22 %22,22 %  
nevím422,22 %22,22 %  
spíše ne211,11 %11,11 %  
ne15,56 %5,56 %  
nezajímám se o to15,56 %5,56 %  

Graf

9. Kolikahodinová péče by se měla poskytovat klientům v DPS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle potřeby738,89 %38,89 %  
žena633,33 %33,33 %  
24 hodin316,67 %16,67 %  
muž15,56 %5,56 %  
12 hodin15,56 %5,56 %  

Graf

10. Myslíte si, že je dostaek kulturních akcí pro klienty DPS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne633,33 %33,33 %  
20-30527,78 %27,78 %  
spíše ano422,22 %22,22 %  
0-2015,56 %5,56 %  
30-4015,56 %5,56 %  
ne15,56 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Králová, I.chtějí lidé bydlet v DPS (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dum-s-pecovatelkou-sluzbou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.