Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Duševní hygiena u pomáhajících profesí

Duševní hygiena u pomáhajících profesí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Suchanková
Šetření:18. 02. 2012 - 25. 02. 2012
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den. Jmenuji se Markéta Suchanková a pro seminární práci k maturitě jsem si vybrala téma: Duševní hygiena u pomáhajících profesí. Předem bych chtěla poděkovat všem respondentům za strávený čas, výsledky tohoto dotazníku budou určeny pouze k vyhodnocení a rozvinutí mé maturitní práce a jsou anonymní a dobrovolné.O VYPLNĚNÍ PROSÍM VÝHRADNĚ PRACOVNÍKY POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ! Tj. zdravotníci, hasiči, policisté, učitelé, sociální pracovníci apod...

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 V případě možnosti otevřená odpověď, napište svůj názor v krátké větě.

Odpovědi respondentů

1. Jaké povolání vykonáváte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotnický asistent413,79 %13,79 %  
student310,34 %10,34 %  
sociální pracovnice26,9 %6,9 %  
porodní asistentka26,9 %6,9 %  
ošetřovatelka13,45 %3,45 %  
Zaměstnanec - policie13,45 %3,45 %  
prodavačka13,45 %3,45 %  
studentka SZŠ, praxe vykonávám v městských nemocnicích 2x týdně13,45 %3,45 %  
učitel13,45 %3,45 %  
Voják13,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi osobní asistent
Novinář - Krimi reportér
farmaceut
zdravotní sestra
student, dobrovolník
všeobecná sestra
Hasič
student sociální práce
všeobecná sestra na chirurgickém oddělení
soc.prac.
zubní lékař
sociální pracovník
1241,38 %41,38 % 

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do 25 letotázka č. 3, 26 – 35otázka č. 3, 36 – 45 letotázka č. 3, 46 – 59 letotázka č. 3, 60 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 25 let1758,62 %58,62 %  
26 – 35620,69 %20,69 %  
36 – 45 let517,24 %17,24 %  
46 – 59 let13,45 %3,45 %  

Graf

3. Jste muž nebo žena

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2172,41 %72,41 %  
muž724,14 %24,14 %  
zena13,45 %3,45 %  

Graf

4. V jaké oblasti pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Práce v terénuotázka č. 5, Práce v budově (lůžková oddělení….)otázka č. 5, Sociální pomocotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce v budově (lůžková oddělení….)1862,07 %62,07 %  
Sociální pomoc620,69 %20,69 %  
Práce v terénu517,24 %17,24 %  

Graf

5. Jak dlouho činnost vykonáváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [a)do 5ti letotázka č. 6, b) 6-14 letotázka č. 6, c) 15-25 letotázka č. 6, d) 26 a více letotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a)do 5ti let2379,31 %79,31 %  
c) 15-25 let310,34 %10,34 %  
b) 6-14 let26,9 %6,9 %  
d) 26 a více let13,45 %3,45 %  

Graf

6. Jak velké znalosti máte v oblasti péče o duševní zdraví (tzv. duševní hygieny). Očíslujte 1-5 ( 1 nejméně, 5- nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41448,28 %48,28 %  
3620,69 %20,69 %  
1310,34 %10,34 %  
5310,34 %10,34 %  
2310,34 %10,34 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.41
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.1
Směrodatná odchylka:1.05
Medián:4
Modus:4

Graf

7. Označte úroveň stresu v zaměstnání. (1-nejméně až 5- nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31241,38 %41,38 %  
41137,93 %37,93 %  
5310,34 %10,34 %  
226,9 %6,9 %  
113,45 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.48
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.57
Směrodatná odchylka:0.75
Medián:3
Modus:3

Graf

8. Co podle vás znamená pojem stres?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Napětí, tlak, strach.

náročné psychické období, ve kterém nás čeká důležitá činnost ( např. důležitá konference, pro studenty zkouška ve škole ).

nedostatek psychické pohody

Nepříjemné pocity

nervy

nevím

Nezvládání určitých situací.

odpovědnost za jednotlivé případy, prožívání jednotlivých případů klientů

pocit strachu

prace s lidma, velke mnozstvi informaci, davat stale pozor

pracovní přetížení, náročná životní situace, úmrtí(v rodině, v zaměstnání, v okruhu přátel), ...

působení negativních vlivů, které znervózňují člověka

Reakce organismu na nadměrnou zátěž a´t již psychickou či fyzickou.

Shon, nátlak na psychiku, lidově řečeno: v jednu chvíli se to všechno sesype

Situace, které jsou náročné na zvládání, vyvolávají ve mně nepříjemné emoce.t

stav, při kterém je člověk vystaven náročným situacím

strach, nepřijemný pocit z nátlaku, zodpovědnosti

tělesná a psychická/duševní nepohoda

tlak

Tlak na "spotřebu" suševních sil :-)

trvalé napětí

vnitřní neklid

vypjatá situace

vypjatá situace

vystavení organismu zvýšené psychické zátěži.Krátkodobý stres může být aktivátorem,dlouhodobý stres má psychické následky.

zátěž

zátěž, nervozita, strach, nemožnost relaxace, poruchy spánku

Zátěžová situace pro organismus

zatížení organismu

9. Co je pro vás v zaměstnání nejvíce stresující

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednotlivé případy 2172,41 %72,41 %  
Ochranná opatření (úroveň)413,79 %13,79 %  
Pracovní doba 413,79 %13,79 %  

Graf

10. Myslíte si, že lze předcházet stresu, nebo se na něj připravit (ano-ne-otevřená odpověď)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

ANO

ano

ano

ano

ano

ano

ANO

ano

ano - lze se připravit určitou formulkou, kterou v dané stresové situaci použiju

ano - psychoterapie, psychologické knihy

ano, dlouhodobě - vyvážená a zdravá strava, dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu, dostatek pití, pravidelný pohyb, autogenní trénink

Asi nedá, jenom asi zmírnit.

Částečně

da se predchazet jenom castecne

Lze se na něj připravit, například diskuzemi a společným nalézáním řešení situací, které by mohly v práci s klientem nastat.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Někdy ano, většinou ne.

nevím

nevím

stresu lze předcházet např. zkvalitněním pracovního prostředí a pracovních podmínek

11. Shledáváte nějaké změny v úrovni stresu na pracovišti v průběhu času( ne- ano, jak?)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ANO

ano

ano

ano

Ano

ano

ano - při nástupu do zaměstnání jsem byla více ve stresu z odborných výkonů než nyní

ano - zhoršení, nálady nadřízeného

Ano s postupujícím časem se zvyšuje

Ano, horší adaptabilita na noční rytmus související s věkem

Ano, postupně se můj pracovní stres snižuje, protože po roce práce své klienty dobře znám, dokážu předvídat jejich chování v řadě situaci a na základě předchozí zkušenosti mám také představu o tom, jak nastalou situaci řešit. Nedochází pak k tomu, že nějaká situace nastane zcela znenadání a já nemám zkušenost s jejím řešením.

ano, práce se časem stává rztinnější - stres není tak veliký

ano...vícečetné kontroly vedoucích

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne, vždy se něco nového objeví

podle mnozstva lidi

stres klesá

12. Uvažoval(a) jste někdy o odchodu z oboru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1551,72 %51,72 %  
ano1448,28 %48,28 %  

Graf

13. Účastníte se přednášek, či seminářů o duševní hygieně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1758,62 %58,62 %  
ano1241,38 %41,38 %  

Graf

14. Jste v práci spokojení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1448,28 %48,28 %  
ano1137,93 %37,93 %  
spíše ne413,79 %13,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Suchanková, M.Duševní hygiena u pomáhajících profesí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dusevni-hygiena-u-pomahajici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.