Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Duševní hygiena v pomáhajících profesích poskytujících sociální služby

Duševní hygiena v pomáhajících profesích poskytujících sociální služby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Silvie Ascherová
Šetření:04. 03. 2016 - 04. 03. 2016
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Jmenuji se Silvie Ascherová, jsem studentkou 3. ročníku Vyšší odborné školy sociální v Ostravě. Ráda bych vás požádala o vyplnění dotazníku, který slouží k vypracování mé absolventské práce, jejímž tématem je péče o duševní zdraví.

Dotazník je anonymní a za jeho vyplnění Vám děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jak byste nejlépe charakterizoval/a pojem duševní zdraví? (vyberte jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stav, kdy všechny psychické procesy probíhají optimálně, kdy jsme schopni řešit běžné problémy, pracovat a těšit se ze života. Předpokladem jsou fungující vztahy, práce a péče o sebe.4100 %100 %  

Graf

2. Co podle Vás nepatří mezi zásady pro upevňování duševního zdraví? (uveďte jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sledování masmédií375 %75 %  
kvalitní spánek125 %25 %  

Graf

3. Co není úkolem duševní hygieny (psychohygieny)? (vyberte jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Péče o osobní hygienu375 %75 %  
Zlepšovat psychickou odolnost125 %25 %  

Graf

4. Dodržujete zásady pro upevňování duševního zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %75 %  
ne125 %25 %  

Graf

5. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ano, uveďte prosím jaké zásady dodržujete.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

meditace, relaxace a jóga

Snažím si udržovat pozitivní přístup k životu, být v klidu, mít dobré vztahy.

6. Která z následujících technik nepatří mezi relaxační techniky? (vyberte jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Represivní donucovací relaxace4100 %100 %  

Graf

7. Provádíte pravidelně aktivity, které vám přinášejí pocit uvolnění a odreagování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %75 %  
ne125 %25 %  

Graf

8. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ano, uveďte prosím, o jaké aktivity se jedná.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Chodím na delší procházky do přírody. Tam se dostatečně uvolním a uklidním. Mám domácí mazlíčky a jejich hlazení mě uklidňuje. Věnuji se aktivitám, které mám ráda. Např. čtení knih a časopisů. Poslech oblíbené hudby a sledování filmů nebo seriálů, které mě oslovují. No a hlavně modlitba k Bohu mi dodává největší pocit klidu a síly.

musikoterapie, relaxace

Odpočinek.

9. Kolik hodin denně zhruba spíte? (vyberte pouze jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 hodin4100 %100 %  

Graf

10. Slyšel/a jste již někdy o syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %100 %  

Graf

11. Jak byste charakterizoval/a pojem syndrom vyhoření? (vyberte jednu správnou odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychický stav, prožitek vyčerpání, ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí.4100 %100 %  

Graf

12. Syndrom vyhoření se dělí do určitých fází, do kolika fází se dělí? (vyberte jednu správnou odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 fází (nadšení, stagnace, frustrace, apatie, vyhoření)375 %75 %  
2 fáze (frustrace, vyhoření)125 %25 %  

Graf

13. Syndrom vyhoření s sebou nese spoustu příznaků, co do těchto příznaků nepatří? (vyberte jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hyperaktivita4100 %100 %  

Graf

14. Prožil/a jste někdy alespoň jeden z příznaků syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

15. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ano, uveďte prosím o jaké příznaky se jednalo.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Antipatie vůči klientům v domově důchodců a k lidem ve svém okolí. Úzkost, emoční vyčerpanost, únava, na začátku i nechuť k jídlu a pocit sevřeného žaludku.

16. Slyšel/a jste někdy o pojmu supervize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
ne250 %50 %  

Graf

17. K čemu podle Vás supervize slouží? (vyberte jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snaží se pomáhat skupině, jedinci či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, pomáhá nacházet nová řešení problematických situací, a zároveň se snaží zajistit klientům v dané organizaci dobrou kvalitu služby.250 %50 %  
Vyšší kontrola a hodnocení kvality poskytovaných služeb Supervizory (zkušenými odborníky).125 %25 %  
Kontrola a hodnocení pracovníků a celé organizace.125 %25 %  

Graf

18. Poskytuje vám zaměstnavatel individuální supervize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud si o ní zaměstnanec požádá250 %50 %  
ne, v žádném případě250 %50 %  

Graf

19. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena250 %50 %  
muž250 %50 %  

Graf

20. věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let4100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (45 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ascherová, S.Duševní hygiena v pomáhajících profesích poskytujících sociální služby (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://dusevni-hygiena-v-pomahajici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.