Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Duševní poruchy - zjištění názorů obyvatel Zlínského kraje

Duševní poruchy - zjištění názorů obyvatel Zlínského kraje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alžběta Vaculíková
Šetření:22. 03. 2016 - 30. 03. 2016
Počet respondentů:125
Počet otázek (max/průměr):28 / 28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Jsem studentkou posledního ročníku bakalářského studia oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době se věnuji psaní bakalářské práce, která se zabývá problematikou duševních onemocnění. Ráda bych Vás požádala o pravdivé a úplné vyplnění předkládaného dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a týká se obyvatel Zlínského kraje.

Předem Vám mnohokrát děkuji za Vaši ochotu a čas.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9172,8 %72,8 %  
Muž3427,2 %27,2 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-358265,6 %65,6 %  
35-451915,2 %15,2 %  
45-601612,8 %12,8 %  
60-7586,4 %6,4 %  

Graf

3. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlínský kraj10483,2 %83,2 %  
Jihomoravský kraj64,8 %4,8 %  
hlavní město Praha54 %4 %  
Moravskoslezský kraj21,6 %1,6 %  
Ústecký kraj21,6 %1,6 %  
Kraj Vysočina10,8 %0,8 %  
Plzeňský kraj10,8 %0,8 %  
Pardubický kraj10,8 %0,8 %  
Jihočeský kraj10,8 %0,8 %  
Královéhradecký kraj10,8 %0,8 %  
Olomoucký kraj10,8 %0,8 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou7257,6 %57,6 %  
Vysokoškolské3830,4 %30,4 %  
Středoškolské s vyučením86,4 %6,4 %  
Vyšší odborné43,2 %3,2 %  
Základní32,4 %2,4 %  

Graf

5. Co si představujete pod pojmem duševní onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

.

Bio-psycho-sociální stav, který je patologický z hlediska normality a brání jedinci v běžném fungování

Blázen

blázen

blázna

Bláznivý člověk

bllázny

Cvok

Častá změna nálad, labilita. někdy agresivita

člověk nezvládá "skutečnou" realitu a žije chtě nechtě ve svojí realitě, kterou ostatní nevidí. Ať už je příčina psychická, vliv rodiny nebo chemie mozku,...

člověk s duševní nemocí je mimo, může to být vrozené nebo způsobené úrazem

člověk s určitou vadou tělesnou či duševní

člověk, který má nemoc s hlavou

Človek, ktorý nedokáže normálne fungovať medzi zdravými ľuďmi kvôli určitej diagnóze.

člověk,který to nemá v hlavě v pořádku

Člověka který má problém se svou vlastní osobností, například sebevrazi si připadají méněcenní apod.

člověka, který má psychycké problémy v životě a nedokáže je sám řešit. Je nutný zásah psychloga či psychiatra. V opačném případě tento člověk velice v životě trpí a okolí ho odsuzuje za věci, za které on sám nemůže.

Deprese

deprese, strach, schyzofrenie...

deprese,úzkost,fobie,schizofrénie

Duševní nemoc je stav určité části mozku,kdy dochází u člověka k neobvyklým či jinak odlišujícím se změnám v chování vůči svému okolí

duševní onemocnění

duševní problém

Choroba v hlave, spatna psychika.

jakákoliv duševní porucha,která člověka nějakým způsobem omezuje

je to změna osobností člověka,jeho reakcí a vlastností

labilita a nepředvídatelné chování,sklony k hysterii

Lidé s narušeným chováním, myšlením + výskyt bludů a halucinací (sluchové, zrakové)

lidé trpící vážnou nemocí, například schizofrenie atd.

maniodeprese, schizofrenie...

např. neobvyklé chování, emoční nestabilita, neschopnost zvládat běžné životní situace, záleží na druhu duševní choroby

např. psychickou labilitu

Například rozvojená osobnost

Například schizofrenie, maniodepresivní porucha, obsedantně kompulzivní porucha apod., člověk s duševní poruchou může být v některých případech i nebezpečný pro své okolí

narušená psychika, smutek ,střídání nálad

Narušení psychické stability lidské schránky.

něco definovaného v DSM?

něco, co vám brání v praktickém životě a nemusí být vždy fyzicky léčitelné

některou z diagnoz vyžadující psychiatrickou péči

Nemoc duse

nemoc duše

nemoc duše - velmi široký pojem - člověk, který byl v některém období svého života subjektivně emočně přetížený a projevilo se to trvalým nebo dočasným zhoršením psychického stavu

nemoc duše, kterou je potřeba léčit a nemocný se jí těžko zbaví sám

nemoc duše.... něco je jinak než ostatní skutečnost..... těžké zapojení do standardů společnosti

Nemoc která může být dědičná nebo způsobena dlouhodobým stresem, depresemi atd.

nemoc mozku

Nemoc mozku

Nemoc mozku, ktera zhorsuje fyzicke funkce, socialni interakci a obecne kvalitu zivota.

nemoc psychiky, špatné nervové či hormonální přenosy v mozku

Nemoc, která člověku zabraňuje chovat racionálně

Nemoc, která může nepříznivě ovlivnit naši osobnost, působí na naši mentální a někdy i fyzickou stránku.

nemoc, která omezuje člověka v běžném životě, narušeno vnímání a další

nemoc, která ovlivňuje myšlení, náladu, chování a osobnost člověka

nemoc, která zasahuje do oblasti myšlení, vnímání a chování

nemocneho člověka, s nějakou psych. poruchou

Nesnadné denní fungování při běžných situacích, různé psychické stavy

nic

Onemocnění Duše, která nad sebou nemá vládu a bloudí.

Onemocnění psychicke, zpusob chovani, ktery se urcitym zpusobem vymyka beznemu chovani

onemocnění psychického původu

onemocnění psychiky

onemocnění, které člověka nějakým způsobem omezuje, může být nebezpečný sobě i svému okolí

onemocnění, které narušuje řadu psychických funkcí,zejména v oblasti myšlení, vnímání

Onemocnění, které není založené na organickém postižení mozku a které poruchami v oblasti např. prožívání, cítění, chování, celkového ladění, aj. neblaze ovlivňuje kvalitu života dotyčného, jeho schopnost žít společenským, rodinným životem, pracovat, atd.

onemocnění, které souvisí s psychikou člověka. Projevuje se změnami chování člověka a může vést i k větším a komplikovanějším problémům. Existují sice i lehčí duševní onemocnění, ale v případě zanedbání léčby mohou přerůst v problém, který jedince s tímto onemocněním ovlivňují ve velkém měřítku, např. schizofrenie

Oslabená psychika, postupná ztráta sebevědomí

Osou, která má narušenou psychickou stránku osobnosti

porucha chování, porucha osobnosti, člověk žije ve svém světě

porucha mysli

Porucha mysli, bludy, vytvoření vlastního světa

porucha psychického myšlení

porucha psychiky

Porucha psychiky

porucha psychiky, která podle toho čím a jak je způsobena zhoršuje fungování člověka (např. deprese)

PORUCHA VEDOMIA

porucha vnímání a myšlení

Porucha vnímání, myšlení a prožívaní lidí

porucha vnímání, reality a na to vázané chování jedince

Porucha, kdy se jednak člověk po duševní stránce nemusí sám cítit nejlíp, pak může být nebezpečný jak pro jiné lidi, tak sám pro sebe.

Poruchy a nemoci, které "se dějí v hlavě" - deprese, úzkosti, fóbie, nespavost, závislosti (na drogách, alkoholu...), poruchy chování, osobnosti, OCD, autismus, psychosomatická onemocnění...

postižení lidé

psychiatrická diagnóza

Psychická nemoc vyžadující nějakou terapii.

psychická porucha

Psychická porucha

psychická porucha člověka

psychická porucha, odchýlená od běžného vnímání

Psychická porucha. Chování, které není jedinec schopen ovlivnit.

psychická vyčerpanost, nová civilizační nemoc

Psychicke obtize cloveka

psychické onemocnění (deprese, schizofrenie, autismus, alkoholismus, všeobecně asi závislosti..)

psychické onemocnění, které bývá často zákeřnější a obtížnější pro nemocného než onemocnění tělesné

psychické poruchy

Psychické poruchy a chování mimo normu.

psychické poruchy, projevují se v myšlení, chování, prožívání

psychické problémy

psychické problémy, nemoci jako fóbie atd

Psychické problémy, úzkosti, deprese...

psychickou poruchu, tj. poruchu, která má vliv na myšlení, chování, emoce...

psychickú poruchu

Psychicky narušený člověk

Psychicky nemocní lidé

Psychicky nemocný člověk

Psychicky nemocný člověk

Psychicky nemocný člověk

psychický problém

Psychický stav člověka, který mu brání fungovat v normálním životě, ovlivňuje to jeho chování.

Ruzne fobie, deprese, schizofrenie..

různé typy magorů

Schizofrenie

schizofrenii

slabomyslnost a male sebevědomí

snížení schopnosti vnímání okolního světa, mozkové postižení

Stav duse ktera stune...clovek ma napr vse a stejne ma pocit, zenema nic...pro ostatni se jevi jako stastny,ale on osobne,aniz by to konkretne vysvetlil a popsal, si pripada sam, nepochopeny a smutny... Napadaji ho veci,nad kteryma ostatni jen krouti hlavou...a nedokaze sibz techto stavu sam, bez pomoci odborniku, ponoci...

utlumeny a smutny clovek

vážná nemoc,která je mnohými lidmi podcenována

Velmi neobvyklé vzroce chování

Všechny nemoci spojené s psychikou, od poruch osobnosti, přes depresivní stavy, úzkosti, fóbie

Zasažení člověka v jeho přirozené povaze destruktivními vjemy, které jsou především emočního charakteru, se kterými se však většinou dá žít

Závažnější psychické onemocnění

změna chování, jednání, vrozená nemoc, někdy způsobena stresem

Změna v prožívání, myšlení a chování člověka

Že je člověk psychicky nemocný

6. Setkal/a jste se někdy během života s duševně nemocným člověkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, několikrát8064 %64 %  
Ne, nikdy1814,4 %14,4 %  
Mám duševně nemocného v rodině1512 %12 %  
Ano, jedenkrát129,6 %9,6 %  

Graf

7. Při setkání s duševně nemocným jste (byste) cítil/a pocit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pocit lítosti4334,4 %34,4 %  
Pocit porozumění3528 %28 %  
Pocit strachu a obav2520 %20 %  
Pocit zaujatosti86,4 %6,4 %  
nic, je to člověk.10,8 %0,8 %  
jak z koho10,8 %0,8 %  
žádný negativní pocit, spíš bych se schyloval k větší ohleduplnosti10,8 %0,8 %  
obavu10,8 %0,8 %  
záleží na tom, o jakou poruchu šlo10,8 %0,8 %  
těžko se dají pocity odhadnout, záleželo by na druhu duš.poruchy a hlavně na vztahu (jiné by to bylo u člověka např. z rodiny a jiné u cizího)10,8 %0,8 %  
žádný - je to člověk jako každý jiný10,8 %0,8 %  
různě,jak kdy a jak ke komu10,8 %0,8 %  
bezmoci10,8 %0,8 %  
je to nemoc jako každá jiná, s nemocnými se setkávám od studia až do teď10,8 %0,8 %  
To záleží na konkrétní situaci - někdy strach, jindy lítost10,8 %0,8 %  
záleží na diagnóze a práci s ní10,8 %0,8 %  
pocit strachu, že jednou mě to čeká taky10,8 %0,8 %  
Žádný zvláštni pocit jsem necítila10,8 %0,8 %  

Graf

8. Co podle Vás patří mezi duševní nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bipolární porucha9374,4 %74,4 %  
Mentální retardace7963,2 %63,2 %  
Turnerův syndrom3528 %28 %  
Delirium2520 %20 %  
Epilepsie129,6 %9,6 %  

Graf

9. Je podle Vás zasažen intelekt osob s duševním onemocněním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5443,2 %43,2 %  
ne4939,2 %39,2 %  
nevím2217,6 %17,6 %  

Graf

10. Odkud jste čerpal nejvíce informací o duševně nemocných?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet7056 %56 %  
Odborná literatura3830,4 %30,4 %  
Televize2520 %20 %  
Tisk1612,8 %12,8 %  
škola54 %4 %  
vlastní zkušenost21,6 %1,6 %  
skola10,8 %0,8 %  
nečerpala10,8 %0,8 %  
studium na střední škole 10,8 %0,8 %  
z nikama10,8 %0,8 %  
nemám žádné informace10,8 %0,8 %  
studovala jsem část této problematiky10,8 %0,8 %  
pracovní a osobní zkušenoti10,8 %0,8 %  
výkon praxe10,8 %0,8 %  
život sám10,8 %0,8 %  
ze zkušenosti od osob, kteří touto nemocí disponují10,8 %0,8 %  
rozhlas a zkušenosti10,8 %0,8 %  
osobní zkušenosti10,8 %0,8 %  
studium psychologie10,8 %0,8 %  
odborná sezení10,8 %0,8 %  
vlastni, osobni setkani...10,8 %0,8 %  
jiní lidé10,8 %0,8 %  
Škol,internet, literatura, kamarádi, duševně nemocní10,8 %0,8 %  
studium10,8 %0,8 %  
lékař10,8 %0,8 %  
z praxe s duševně nemocnými detmi10,8 %0,8 %  
vlastní zkušenosti10,8 %0,8 %  

Graf

11. Byl/a byste ochoten/a spolupracovat v zaměstnání s duševně nemocným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4838,4 %38,4 %  
Spíše ne3124,8 %24,8 %  
Nevím1612,8 %12,8 %  
Rozhodně ano1612,8 %12,8 %  
Rozhodně ne1411,2 %11,2 %  

Graf

12. Představte si, že by Vás jako zaměstnavatele oslovil duševně nemocný s žádostí o zaměstnání. Jak byste se zachoval/a v takovéto situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na základě zhodnocení schopností, vzdělání a zkušeností potřebných pro vykonávání požadované práce bych člověka s duševním onemocněním klidně přijal/a6652,8 %52,8 %  
Kdybych si mohl/a vybrat mezi člověkem s duševním onemocněním a duševně zdravým, určitě bych si vybral/a duševně zdravého5443,2 %43,2 %  
I kdyby měl sebelepší předpoklady pro úspěšné vykonávání požadované práce, nikdy bych ho nepřijal/a54 %4 %  

Graf

13. Přítomnost duševně nemocného v blízkosti Vašich dětí (škola, hřiště…)by Vám :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše vadila3931,2 %31,2 %  
Spíše nevadila3830,4 %30,4 %  
Nedokážu se rozhodnout2419,2 %19,2 %  
Rozhodně nevadila1310,4 %10,4 %  
Rozhodně vadila118,8 %8,8 %  

Graf

14. Obáváte se duševně nemocných ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne5745,6 %45,6 %  
Spíše ano3124,8 %24,8 %  
Rozhodně ne1814,4 %14,4 %  
Nevím1310,4 %10,4 %  
Rozhodně ano64,8 %4,8 %  

Graf

15. Jak byste se zachoval/a, kdyby člen Vaší rodiny onemocněl duševní poruchou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažil/a bych se poskytnout podporu a pomoc11692,8 %92,8 %  
Snažil/a bych se to utajit, určitě by okolí člena rodiny odsoudilo64,8 %4,8 %  
Nechal zavřít do cvokhausu10,8 %0,8 %  
Brala bych ho dál stejně10,8 %0,8 %  
Choval bych se stejně jako předtím10,8 %0,8 %  
stejně jako před tím10,8 %0,8 %  
mám nemocného mladšího bratra, svěřila jsem se jen pár lidem10,8 %0,8 %  

Graf

16. Slyšel/a jste někdy o právech duševně nemocných?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8265,6 %65,6 %  
ano4334,4 %34,4 %  

Graf

17. Jaké je podle Vašeho názoru ideální chování k duševně nemocným lidem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hledat řešení, porozumění a pomáhat jim10584 %84 %  
Umístit je do psychiatrických léčeben108 %8 %  
Nezabývat se jimi, nechat je být32,4 %2,4 %  
jak u koho10,8 %0,8 %  
dohlédnout na to, aby byl v péči psychiatra a bral doporučené léky10,8 %0,8 %  
chovat se k nim jako k ostatním, opatrně10,8 %0,8 %  
Určitě odborná pomoc, nejhorší je, když je duševně nemocná soudkyně a ničí svými fantasmagorickými rozhodnutími lidem životy, máme tady takové...10,8 %0,8 %  
nechat to na odbornících10,8 %0,8 %  
Záleží na diagnoze10,8 %0,8 %  
záleží jak je nemocný10,8 %0,8 %  

Graf

18. Co podle Vás znamená arachnofobie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strach z pavouků11188,8 %88,8 %  
Strach z pohybování se na veřejnosti a veřejných prostranství97,2 %7,2 %  
Duševní nemoc, vyvolaná nadměrným požíváním alkoholu21,6 %1,6 %  
Chorobná žárlivost spojená s podezíravostí21,6 %1,6 %  
Strach z výšek, doprovázený silnou úzkostí10,8 %0,8 %  

Graf

19. Podstatou histrionské poruchy je dle Vašeho názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sklon k přehánění, labilita, sebestřednost6350,4 %50,4 %  
Střídání nálad od depresí k mánii2520 %20 %  
Bludy a halucinace, je to forma schizofrenie2016 %16 %  
Dezorientace, zpomalení psychomotorických pohybů, pasivita1411,2 %11,2 %  
Epileptické záchvaty a třes32,4 %2,4 %  

Graf

20. Mezi duševní onemocnění spadá také porucha sexuální preference, kde spadá například voyerství. Co podle Vás tento pojem znamená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uspokojení na základě tajného sledování osob při aktu, či intimních věcech9676,8 %76,8 %  
Uspokojení na základě obnažování, zejména pohlavních orgánů před osobou opačného pohlaví1512 %12 %  
Uspokojování se nad neživým objektem jedince, (např. obuv, šaty, vlasy)75,6 %5,6 %  
Sexuální vzrušení při trýznění druhého, při působení bolesti a hanobení43,2 %3,2 %  
Sexuální orientace zaměřená na zvířata32,4 %2,4 %  

Graf

21. Pokuste se definovat, co podle vás znamená schizofrenie:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Bludy a halucinace

bludy, halucinace

bludy, halucinace

bludy,hlasy,halucinace,myšlenky na sebevraždu

Clovek trpi bludy, preludy a ma paranou.

Clovek trpici bludy halucinacemi

často člověk působí normálně, občas se projeví nedůvěra, obava že okolí ubližuje, uzavřenost

člověk přestává být sám sebou a rozlišovat mezi realitou a halucinacemi

člověk se střídavě chová jako dvě různé osoby

Člověk, který je postižen touto nemocí, může někdy slyšet jiné hlasy. Hlasy v sobě, které ho mohou navádět i k vraždě. Pokud se neléčí, může být značně nebezpečný. Někdy se tvrdí, že se jedná o osobu, která má v sobě dva různé lidi. (někdy možná víc)

Člověk, který má problém udržet se v klidu, lehce se naštve, je explozivní.

člověk, který má rozdvojenou osobnost

Dusevni onemocneni, pocit nejistoty, neustaleho sledovani me osoby, halucinace, plachost, mozna i porucha sebeuvedomeni

duševně nemocný jedinec trpící změnou chování, skeptický ke své osobě, uzavřený před světem

duševní choroba - hlasy, paranoia a tak

duševní nemoc

Duševní nemoc, střídání nálad, střídání postojů, střídání životného typu...

duševní onemocnění člověka,kdy zdravotní stav jedince neumožňuje běžné zařazení v životě,co se zaměstnaní týká atd.

duševní onemocnění projevující se např. halucinacemi

Duševní onemocnění s výskytem halucinací, bludů.

duševní onemocnění spojené se ztrátou identity, provázené často paranoidními představami nebo halucinacemi

duševní onemocnění, kdy jsou postiženy kognitivní funkce, je zde porucha myšlení, psychotické onemocnění

Duševní onemocnění, které zasahuje myšlení a chování člověka

Duševní onemsonění, rozdvojení osobnosti

Duševní porucha kde clovek trpí bludy.

Duševní porucha, která se prvně objevuje nejčastěji v dospívání. Lidé trpí bludy, halucinacemi, nedokáží plně vnímat realitu.

duševní porucha, zejména je zasažena oblast vnímání a sociálních dovedností

halucinace - lidé, kteří trpí touto poruchou "vidí nebo slyší" co vlastně v reálu není

halucinace, dvojí tvář...

hodně lidí si myslí, že jde o rozdvojenou osobnost, ale je to spíše stav, kdy člověk vnímá různé stíny a halucinace (asi tak nějak bych to nazvala) a je prostě více mimo, nemusí to vyložene být přímo rozdvojení osobností..

Je to nemoc ovlivnujici emoce a myslenkove procesy.

je to nemoc, při které postižení vidí, slyší nebo cítí a věří věcem, které ve skutečnosti neexistují.

labilitu a nepředvídatelné chování , sklony k histerii.

Lidé nevnímají zcela normální svět. Mají různé představy, halucinace, vidiny. Nedokáží zcela říct do doopravdy a co je pouze jejich představa.

narušené vnímání, myšlení a sociální oblast a fungování

nemoc při které mívají lidi bludy a halucinace

nemoc s rozdvojenou osobností jedince

nemoc, která zasahuje do oblasti sociálního života, příznačné jsou bludy a halucinace

nemocný člověk, který se v určitých situacích neovládá

nemocný slyší hlasy které poslouchá

nemocný trpí paranoidními myšlenkami, bludy, halucinacemi, selhávají jeho kognitivní funkce.

Nemožnost oddělit realitu od nereálné představy, fantazie, snu.

nevím

Nevyrovnaná osobnost, panika

onemocnění, při němž se vyskytují bludy a halucinace

Pacient má chvíle, kdy je normální a potom chvíle, ve kterých nedokáže adekvátně vnímat realitu, má bludy, halucinace, slyší hlasy...atd.

porucha a rozdvojeni osobnosti

Porucha duševních funkcí.

porucha myšlení a vnímání doprovázená bludy

porucha osobnosti člověka. Tento člověk může špatně chápat emoce jiných lidí a vidět za nimi opačný význam. Někteří lidé se schizofrenií se upínají k některým daným údajům jako např. datům apod. Často mají i mylné představy o tom, co se v jejich okolí děje

porucha osobnosti, "rozdvojená" osobnost, porucha myšlení s afektivním chováním

porucha vícero duševních funkcí-nestandartní myšlení

porucha, při které se v člověku střídá více osob

poruchy vnímání, myšlení, halucinace

Poškození mozku

Prucha osobnosti, více osobností

Příjde mi to jako by duši v těle(vnímání, prožitky,..) něco narušovalo.

psychická nemoc

psychická nemoc, která se projevuje záchvaty, někdy jsou veselí až moc, někdy smutní

Psychicky labilni clovek

Rozdvojena odobnost.

ROZDVOJENA OSOBNOST

Rozdvojená osobnost

Rozdvojená osobnost

Rozdvojena osobnost

rozdvojená osobnost

rozdvojená osobnost

rozdvojená osobnost

rozdvojená osobnost

Rozdvojena osobnost

rozdvojená osobnost

Rozdvojená osobnost

rozdvojená osobnost

rozdvojená osobnost

rozdvojená osobnosť

Rozdvojená osobnost

Rozdvojená osobnost

rozdvojená osobnost

Rozdvojená osobnost

rozdvojená osobnost s poruchou běžného chování, často paranoia

rozdvojená osobnost, člověk má pocit, že žije ve více rolích

Rozdvojená osobnost. Halucinace hlasové nebo zrakové. Dědičná porucha nebo získané většinou v mladším věku.

Rozdvojená osobnost. Halucinace.

rozdvojení osobnosti

Rozdvojení osobnosti

rozdvojeni osobnosti

rozdvojeni osobnosti

Rozdvojení osobnosti

rozdvojeni osobnosti

Rozdvojení osobnosti

Rozdvojení osobnosti

rozdvojení osobnosti

rozdvojení osobnosti

Rozdvojení osobnosti (něco jako Jekyl a Hyde).

rozdvojení osobnosti (rychle řečeno)

rozdvojení osobnosti, během chvíle jiné chování, bez emocí, chladní

rozdvojení osobnosti?

Rozpad osobnost

rozpolcená osobnost

rozpolcená osobnost, dvě osoby v jednom těle

rozštěp osobnosti

Rozvdvojená osbonost; člověk, který ztratí styk s realitou a v náhodných chvílích nejedná sama za sebe. Jako by jej někdo cizí ovládal. Žije v představách.

Schíza čili pomočování

Schizofrenie je duševní porucha charakteristická selháváním myšlenkových procesů a sníženou schopností vnímat emoce a reagovat na ně.

Schizofrenie je nemoc, charakteristická rozdvojenou osobností. Postižený, může slyšet hlasy.

schizofrenie je psychická nemoc při které pacient trpí poruchou myšlení, vnímání, nálady. Je mnoho forem, při té "klasické" nemocní jednají pod vlivem bludů, udávají pocity vkládání a odmínámí myšlenek, slyší hlasy které jim rozkazují dělat určité věci

smutek, sebelítost,chuť zkončit se životem (třeba nad něčím co se nám nepovedlo vztahy atd. )

Snížená schopnost reagovat a projevovat emoce, mít svůj svět,kterému věřím

snížená schopnost vnímat emoce, selhávání procesu myšlení

Snížená schopnost vnímat emoce.

Stav člověka, který slyší jiné hlasy, má bludy. Žije sám, ve svém vlastním světě.

strach o sebe

střídání epizod psychických stavů, perzekuční bludy, hlasy s negativními požadavky

střídání myšlení,emocí,nálad

Symptomaticky nejzávažnější psychická porucha mající několik typů, nejčastěji paranoidní, projevující se bludy a halucinacemi

Špatná paměť

to je když osoba je přehnaně podezíravá, má neopodstatněné bludy o tom, že mu chce někdo ublížit

Utkvělá představa něčeho, co není

Vážné duševní onemocnění, které výrazně narušuje schopnost člověka plnohodnotně žít. Projevuje se v oblasti citové (oploštěním či rozrušeností), prožívání, vnímání (halucinace), myšlení (bludy) a celkové narušuje integritu osobnosti.

více osobností v jednom těle

více osobností v jednom těle

zdvojená osobnost

Zmatek v hlave, kdy zvuky, hlasy a dokonce i imaginarni postavy ovladaji chovani mozku nemocneho. Mam konkretni pripady v okruhu znamych...

Ztráta kontaktu s realitou/společností, halucinace, bludy, paranoia, ztráta úsudku, emocionální potíže...

22. Napadá Vás nějaké zaměstnání, které by lidé se schizofrenií mohli vykonávat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1915,2 %15,2 %  
nevím64,8 %4,8 %  
chráněné dílny32,4 %2,4 %  
-21,6 %1,6 %  
zpěvák21,6 %1,6 %  
manualní práce21,6 %1,6 %  
obchod10,8 %0,8 %  
jednodušší, psychicky nenáročná stále opakovaná činnost10,8 %0,8 %  
záleží na léčbě kterou podstupují10,8 %0,8 %  
věřím, že pokud jsou pod medikací, tak jakékoliv, které daná medikace nevylučuje (výšky, doprava)10,8 %0,8 %  
ostatní odpovědi Politika
zametači chodníků a manuální práce
záleží s jak těžkou schizofrenií
Nevím, ale určitě by takový člověk neměl mít řídící funkci
herectví
v podstatě cokoliv zaleží v jakem jsou stavu jak moc ji maji rozvinutou
Možná nějakou klidnou práci v kanceláři
nenapadá
dle závažnosti nemoci
takové,které není nebezpečné jiným lidem nebo jim samotným
umývat nádobí
Zalezi podle sily a leceni nemocneho. Jestli se pravidelne leci a uziva leky tak myslim, ze by mohl delat cokoliv kde neni kladen duraz na vetsi odpovednost.
manuální práce např. ve skladě
spíše manuelní práce
Pokud člověk bere léky a je pod dohledem neohrožuje sebe nebo ostatní většinu zaměstnání, kde není větší zodpovědnost.
herec/herečka
spisovatel, např. scifi žánru
skladník, uklízečka, pomocný kuchař
herec
pokud budou medikovaní tak téměř vše
uklizečka, pomocné práce
nenapadá, ale myslím si, že je to možné jsou-li v kontaktu se svým lékařem apod.
úředník :)
jednoduché manuální práce v chráněné dílně
Nejsou zaměstnatelní, jelikož nejsou schopní převzít odpovědnost.
dělnické profese, na úřadech, v podstatě jakékoliv při správné léčbě a úrovně rozsahu onemocnění
malir, vytvarnik, skladatel, spisovatel
veřejně prospěšné práce
Pekař, cukrář, spisovatel, politik
netuším, ale bude asi záležet i na stupni postižení
upratovani
spise ne
V chranene dilne
Dělník
nenáročné manuální
pravděpodobně cokoliv, ale asi bude záležet na rozvinutosti nemoci
Ne konkrétně, záleží hodně na míře a úspěšnosti léčby.
chráněná dílna, sociálně terapeutická dílna
Ne
momentálně ne, ale nějaké asi jednodušší
úklid, VPP
Jakékoliv ve kterém je přítomna demolice objektů
S léky jakékoliv zaměstnání, ale bez extrémního stresu
záleží na okolnostech, můj známý je IT specialista a má tuto poruchu
filmový průmysl
v kavárně, ale i jinde, podle schopností
spíše manuální práce nezávislé na spolupráci s druhými
skladat obleceni v obchode
pokud mají správně nastavenou léčbu a budou užívat léky tak jakékoliv :)
Práce v knihovně
najemný vrah
Skladnik
myslim si, ze kazde pokud je to pod kontrolou
Ne.
manuální méně nebezpečné práce, telefonní operátor, pekař, kuchař, určitě je toho hodně
umělecké
Pokud je pod medikací, tak jakékoli
politik
ner
Mám o tom málo informací, tak opravdu nevím.
Kdyz bude schih kompenzovana tak asi vse krom povolani typu lekar, policista a tak.
Práci, kde nemusí pracovat moc s lidmi. Např. ve skladu.
tito lidé mění zaměstnání,nikde dlouho nevydrží,obtížně se soustředí, nevydrží více hodin ani v práci,ani ve škole pro nečekané změny nálad,jako jsou představy,bludy,hlasy,halucinace
Kdokoli může dělat cokoli - tato věta mne provází celý život a jsem přesvědčená, že i lidé se schizofrenií mohou dělat cokoliv, co jim dovolí jejich okolí (vzhledem např. k medikaci, která ovlivňuje např. unavitelnost).
při dodržování léčby ano
Pomocné práce v kuchyni
uklízečka
Pokud berou prášky nebo se nějak léčí, tak možná jakékoliv
ano
zahradnice,údržbář
pokud je léčba úspěšná, tak mohou vykovávat lehčí práce (bez stresu), např. administrativa
Hudebník
malíř
práce v přírodě
nějaká rukodělná činnost
chráněné dílny - výrobky
nyní ne, ale měla by to být práce, která osobu "baví" a nemá zodpovědnost (třeba zahradničení)
Uklid
*
všechna ne? (chirurg asi ne ale)
Při úspěšné léčbě téměř všechna zaměstnání, která nejsou založena na zodpovědnosti o jiné osoby, u chronických pacientů, např. práce v chráněných dílnách.
Lehkou manuální práci, administrativní práci
prace na pc, administrativa...jakekoli, kde by svym onemocnenim nemohli ohrozit zivot ostatnich
manuální práce- například uklízečka
Je jich velké množství. Pokud se člověk snaží se svou nemocí bojovat, řekla bych, že může dělat téměř cokoliv.
Můj kamarád ma pracuje v IT oblasti s touto nemocí. Pokud je nemoc kompenzována může člověk pracovat v mnoha oblastech.
Herec, malíř, hudbní skladatel
8769,6 %69,6 % 

Graf

23. Jaké jsou dle Vašeho názoru typické příznaky schizofrenie? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vjemy, které nevznikají na základě reálného podnětu (halucinace) a mylná přesvědčení, která nelze vyvrátit (bludy)8568 %68 %  
Nápadné změny v chování (ztráta citových vztahů, zájmů, sociální stažení, nečinnost, apatie)7560 %60 %  
Rozdvojení osobnosti7056 %56 %  
Agrese, konfliktní chování3931,2 %31,2 %  
Snížený intelekt75,6 %5,6 %  
Závratě, třes, bolesti na hrudi10,8 %0,8 %  

Graf

24. Dá se dle Vašeho názoru schizofrenie léčit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8064 %64 %  
nevím2318,4 %18,4 %  
ne2217,6 %17,6 %  

Graf

25. Kdyby Váš partner onemocněl schizofrenií, jak byste se nejpravděpodobněji zachoval/a :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažil/a bych se mu/ jí být podporou8971,2 %71,2 %  
Bál/a bych se o sebe i o své nejbližší129,6 %9,6 %  
Nic by to v našem vztahu nezměnilo75,6 %5,6 %  
Rozešel/la bych se s ním/jí32,4 %2,4 %  
Ve vztahu bych setrvával/a, ale našel/abych si milence/milenku21,6 %1,6 %  
Rozešla bych se s ním/jí10,8 %0,8 %  
netuším10,8 %0,8 %  
Dal bych dotečného do svěraci kazajky10,8 %0,8 %  
Pokud by to výrazně ovlivnilo náš vztah, rozešla bych se s ním :) :D 10,8 %0,8 %  
nevím, jak bych se v dané chvíli rozhodla10,8 %0,8 %  
nevím, těžké říct10,8 %0,8 %  
vubec netusim,jestli bych se v takovem smutnem realu dokazala zachovat tak krasne,jako hrdinka ve filmu Cista duse...10,8 %0,8 %  
Nedokáži odpovědět, teď si říkám, že bych se zachovala takhle, ale jak by tato situace nastala, tak bych jednala možná úplně jinak.10,8 %0,8 %  
nedokáží odpovědět i10,8 %0,8 %  
těžko říct, podpora, dokud to jde a je unosné10,8 %0,8 %  
nedokáži pomyslet, ale v první řadě podpora10,8 %0,8 %  
nevím, nedokáži si takovou situaci představit10,8 %0,8 %  

Graf

26. Myslíte si, že osoby se schizofrenií ukončují často život sebevraždou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4939,2 %39,2 %  
nevím4838,4 %38,4 %  
ne2822,4 %22,4 %  

Graf

27. Dle Vašeho názoru by léčba osob trpící schizofrenií měla probíhat (možnost více odpovědí) :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Farmakoterapií (podáváním léků)7358,4 %58,4 %  
Formou psychoterapie, rozhovorem s psychologem7156,8 %56,8 %  
Ambulantně, docházením osoby se schizofrenií do ambulance5846,4 %46,4 %  
Hospitalizací (v psychiatrických léčebnách)4939,2 %39,2 %  
vlastně všechno, hospitalizace jen v nutných případech10,8 %0,8 %  
jak u koho10,8 %0,8 %  
psychiatricka lecba malo účinná10,8 %0,8 %  
to by mělo být individuální10,8 %0,8 %  
psychoterapie a medikace v nutných případech - emočně neúnosné pro samotného člověka nebo pro jeho okolí10,8 %0,8 %  
terénní léčba prostřednictvím jakési "záchranky pro duševně nemocné", samozřejmě spojené se zaléčením farmaky10,8 %0,8 %  
nejlépe kombinace všeho zmíněného10,8 %0,8 %  
kombinací předchozích, podle závažnosti10,8 %0,8 %  
+alternativa - komlexně10,8 %0,8 %  
Zalezi na zavaznosti / nebezpecnosti onemocnění10,8 %0,8 %  
Podle aktuálního stavu. Nejlépe kombinací uvedených možností - psychoterapie, ambulantní léčení, podáváním léků.10,8 %0,8 %  
Dle stavu a závažnosti onemocnění je potřeba volit mezi léčbou ambulantní či v psychiatrické nemocnici10,8 %0,8 %  

Graf

28. VYJÁDŘETE SE K NÁSLEDUJÍCÍM VÝROKŮM, přičemž 1=rozhodně souhlasím, 2= spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=rozhodně nesouhlasím. :

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
O problematiku duševních nemocí se zajímám.2.9281.747
Duševní onemocnění je pouze výtvorem něčí fantazie.4.720.602
Lidé s duševním onemocněním by trvale měli být zavíráni v psychiatrických léčebnách.3.9841.344
Schizofrenie je neléčitelné a nevyléčitelné onemocnění.3.4321.397
Lidé duševně nemocní jsou nevypočitatelní a násilničtí.3.3521.332
Lidé se schizofrenií jsou líní a neradi cokoliv dělají.3.921.194
Duševní nemoci se týkají jen obyvatel vyspělých zemí.4.3840.893
Člověk se schizofrenií má rozdvojenou osobnost.2.5122.186
Obávám se duševních nemocí a duševně nemocných.3.0721.507
Obávám se, abych sám neonemocněl duševní chorobou.2.61.76
Osoby trpící duševním onemocněním, nepáchají trestné činy ve vyšším procentu než běžná populace.2.9681.167

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Představte si, že by Vás jako zaměstnavatele oslovil duševně nemocný s žádostí o zaměstnání. Jak byste se zachoval/a v takovéto situaci?

 • odpověď Na základě zhodnocení schopností, vzdělání a zkušeností potřebných pro vykonávání požadované práce bych člověka s duševním onemocněním klidně přijal/a:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 14. Obáváte se duševně nemocných ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 11. Byl/a byste ochoten/a spolupracovat v zaměstnání s duševně nemocným?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obávám se duševních nemocí a duševně nemocných.=5 na otázku 28. VYJÁDŘETE SE K NÁSLEDUJÍCÍM VÝROKŮM, přičemž 1=rozhodně souhlasím, 2= spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=rozhodně nesouhlasím. :

16. Slyšel/a jste někdy o právech duševně nemocných?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 11. Byl/a byste ochoten/a spolupracovat v zaměstnání s duševně nemocným?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Duševní nemoci se týkají jen obyvatel vyspělých zemí.=3 na otázku 28. VYJÁDŘETE SE K NÁSLEDUJÍCÍM VÝROKŮM, přičemž 1=rozhodně souhlasím, 2= spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=rozhodně nesouhlasím. :

27. Dle Vašeho názoru by léčba osob trpící schizofrenií měla probíhat (možnost více odpovědí) :

 • odpověď Hospitalizací (v psychiatrických léčebnách):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umístit je do psychiatrických léčeben na otázku 17. Jaké je podle Vašeho názoru ideální chování k duševně nemocným lidem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Kolik Vám je let?

3. V jakém kraji bydlíte?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. Setkal/a jste se někdy během života s duševně nemocným člověkem?

7. Při setkání s duševně nemocným jste (byste) cítil/a pocit:

8. Co podle Vás patří mezi duševní nemoci?

9. Je podle Vás zasažen intelekt osob s duševním onemocněním?

10. Odkud jste čerpal nejvíce informací o duševně nemocných?

11. Byl/a byste ochoten/a spolupracovat v zaměstnání s duševně nemocným?

12. Představte si, že by Vás jako zaměstnavatele oslovil duševně nemocný s žádostí o zaměstnání. Jak byste se zachoval/a v takovéto situaci?

13. Přítomnost duševně nemocného v blízkosti Vašich dětí (škola, hřiště…)by Vám :

14. Obáváte se duševně nemocných ?

15. Jak byste se zachoval/a, kdyby člen Vaší rodiny onemocněl duševní poruchou?

16. Slyšel/a jste někdy o právech duševně nemocných?

17. Jaké je podle Vašeho názoru ideální chování k duševně nemocným lidem?

18. Co podle Vás znamená arachnofobie?

19. Podstatou histrionské poruchy je dle Vašeho názoru:

20. Mezi duševní onemocnění spadá také porucha sexuální preference, kde spadá například voyerství. Co podle Vás tento pojem znamená?

21. Pokuste se definovat, co podle vás znamená schizofrenie:

22. Napadá Vás nějaké zaměstnání, které by lidé se schizofrenií mohli vykonávat?

23. Jaké jsou dle Vašeho názoru typické příznaky schizofrenie? (možnost více odpovědí)

24. Dá se dle Vašeho názoru schizofrenie léčit?

25. Kdyby Váš partner onemocněl schizofrenií, jak byste se nejpravděpodobněji zachoval/a :

26. Myslíte si, že osoby se schizofrenií ukončují často život sebevraždou?

27. Dle Vašeho názoru by léčba osob trpící schizofrenií měla probíhat (možnost více odpovědí) :

28. VYJÁDŘETE SE K NÁSLEDUJÍCÍM VÝROKŮM, přičemž 1=rozhodně souhlasím, 2= spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=rozhodně nesouhlasím. :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Kolik Vám je let?

3. V jakém kraji bydlíte?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. Setkal/a jste se někdy během života s duševně nemocným člověkem?

7. Při setkání s duševně nemocným jste (byste) cítil/a pocit:

8. Co podle Vás patří mezi duševní nemoci?

9. Je podle Vás zasažen intelekt osob s duševním onemocněním?

10. Odkud jste čerpal nejvíce informací o duševně nemocných?

11. Byl/a byste ochoten/a spolupracovat v zaměstnání s duševně nemocným?

12. Představte si, že by Vás jako zaměstnavatele oslovil duševně nemocný s žádostí o zaměstnání. Jak byste se zachoval/a v takovéto situaci?

13. Přítomnost duševně nemocného v blízkosti Vašich dětí (škola, hřiště…)by Vám :

14. Obáváte se duševně nemocných ?

15. Jak byste se zachoval/a, kdyby člen Vaší rodiny onemocněl duševní poruchou?

16. Slyšel/a jste někdy o právech duševně nemocných?

17. Jaké je podle Vašeho názoru ideální chování k duševně nemocným lidem?

18. Co podle Vás znamená arachnofobie?

19. Podstatou histrionské poruchy je dle Vašeho názoru:

20. Mezi duševní onemocnění spadá také porucha sexuální preference, kde spadá například voyerství. Co podle Vás tento pojem znamená?

21. Pokuste se definovat, co podle vás znamená schizofrenie:

22. Napadá Vás nějaké zaměstnání, které by lidé se schizofrenií mohli vykonávat?

23. Jaké jsou dle Vašeho názoru typické příznaky schizofrenie? (možnost více odpovědí)

24. Dá se dle Vašeho názoru schizofrenie léčit?

25. Kdyby Váš partner onemocněl schizofrenií, jak byste se nejpravděpodobněji zachoval/a :

26. Myslíte si, že osoby se schizofrenií ukončují často život sebevraždou?

27. Dle Vašeho názoru by léčba osob trpící schizofrenií měla probíhat (možnost více odpovědí) :

28. VYJÁDŘETE SE K NÁSLEDUJÍCÍM VÝROKŮM, přičemž 1=rozhodně souhlasím, 2= spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=rozhodně nesouhlasím. :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaculíková, A.Duševní poruchy - zjištění názorů obyvatel Zlínského kraje (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://dusevni-poruchy-zjisteni-naz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.