Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důsledky nezaměstnanosti

Důsledky nezaměstnanosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Hejčlová
Šetření:17. 03. 2013 - 24. 03. 2013
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

NÁSLEDUJÍCÍ DOTAZNÍK JE URČEN POUZE PRO TY, KTEŘÍ BYLI V ŽIVOTĚ ALESPOŇ PŮL ROKU NEZAMĚSTNANÍ.

 

Vážený pane/ vážená paní.

Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který se vztahuje k mé diplomové práci na téma Psychologické a sociální aspekty nezaměstnanosti.

 

Děkuji Vám.
 

Odpovědi respondentů

1. Byl/a jste někdy nezaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7094,59 %94,59 %  
ne45,41 %5,41 %  

Graf

2. Jak dlouho trvala Vaše nejdelší nezaměstnanost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 5 měsíců3141,89 %41,89 %  
6 - 12 měsíců2229,73 %29,73 %  
1 rok a více1621,62 %21,62 %  
1 měsíc a méně56,76 %6,76 %  

Graf

3. Věk v době nezaměstnanosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 a méně5472,97 %72,97 %  
31 - 401013,51 %13,51 %  
41 – 50810,81 %10,81 %  
50 a více22,7 %2,7 %  

Graf

4. Vnímali jste tuto dobou jako příliš dlouhou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano3851,35 %51,35 %  
spíše ne1722,97 %22,97 %  
spíše ano1216,22 %16,22 %  
rozhodně ne79,46 %9,46 %  

Graf

5. Nudil/a jste se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano2128,38 %28,38 %  
spíše ne1824,32 %24,32 %  
spíše ano1824,32 %24,32 %  
rozhodně ne1722,97 %22,97 %  

Graf

6. Jak často jste se jako nezaměstnaný/á věnoval/a hledání práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den3952,7 %52,7 %  
2 - 3 týdně1621,62 %21,62 %  
1 týdně1013,51 %13,51 %  
1 - 2x do měsíce912,16 %12,16 %  

Graf

7. Věnoval/a jste se aktivně rozvoji znalostí a dovedností, které by Vám pomohly při hledání práce (např.: rekvalifikace, kurzy, samostudium)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano2837,84 %37,84 %  
spíše ano2331,08 %31,08 %  
spíše ne1520,27 %20,27 %  
rozhodně ne810,81 %10,81 %  

Graf

8. Kolik hodin denně jste se jako nezaměstnaný/á věnoval/a aktivním činnostem (např.: vzdělávání, domácí práce, sport)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 hod a více2736,49 %36,49 %  
3 - 4 hod2128,38 %28,38 %  
1 - 2 hod2128,38 %28,38 %  
0,5 hod a méně56,76 %6,76 %  

Graf

9. Dělalo Vám potíže plánovat aktivity a plnit povinnosti v rámci běžného dne? (Např: Odkládal/a jste někdy povinnosti, protože jste je mohl/a jako nezaměstnaný/á splnit kdykoli jindy?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas jsem měl/a tyto potíže1532,61 %20,27 %  
Ne, neměl/a jsem potíže s plněním povinností a plánováním aktivit1123,91 %14,86 %  
Spíše jsem neměl/a potíže s plánováním aktivit1123,91 %14,86 %  
Ano, nedokázal/a jsem si zorganizovat den919,57 %12,16 %  

Graf

10. Změnila se Vaše nálada v době, kdy jste byl/a nezaměstnaný/á k horšímu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2533,78 %33,78 %  
rozhodně ano2432,43 %32,43 %  
spíše ne1824,32 %24,32 %  
rozhodně ne79,46 %9,46 %  

Graf

11. Byl/a jste častěji smutný/á, případně trpěl/a úzkostí nebo depresí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2635,14 %35,14 %  
spíše ne1925,68 %25,68 %  
rozhodně ano1722,97 %22,97 %  
rozhodně ne1216,22 %16,22 %  

Graf

12. Pociťoval/a jste stres z obav o budoucnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano3445,95 %45,95 %  
spíše ano1722,97 %22,97 %  
rozhodně ne1216,22 %16,22 %  
spíše ne1114,86 %14,86 %  

Graf

13. Cítil/a jste se jako nezaměstnaný/á méněcenný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano2736,49 %36,49 %  
spíše ano2229,73 %29,73 %  
spíše ne1317,57 %17,57 %  
rozhodně ne1216,22 %16,22 %  

Graf

14. Změnily se Vaše vztahy s rodinou k horšímu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2635,14 %35,14 %  
rozhodně ne2533,78 %33,78 %  
spíše ano1418,92 %18,92 %  
rozhodně ano912,16 %12,16 %  

Graf

15. Jak často jste se po odchodu ze zaměstnání stýkal/a s bývalými kolegy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka kdy2736,49 %36,49 %  
ne2229,73 %29,73 %  
občas2027,03 %27,03 %  
často56,76 %6,76 %  

Graf

16. Jak často jste jako nezaměstnaný/á chodil/a do společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně často, jako když jsem byl/a zaměstnaný/á3141,89 %41,89 %  
méně, než když jsem byl/a nezaměstnaný/á2635,14 %35,14 %  
častěji, než když jsem byl/a zaměstnaný/á1013,51 %13,51 %  
do společnosti jsem vůbec nechodil/a79,46 %9,46 %  

Graf

17. Měl/a jste v době nezaměstnanosti finanční potíže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano2533,78 %33,78 %  
spíše ne2331,08 %31,08 %  
spíše ano1621,62 %21,62 %  
rozhodně ne1013,51 %13,51 %  

Graf

18. Snížil/a jste svoji spotřebu (např.: kupoval/a jste si méně věcí, levnější jídlo)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano3547,3 %47,3 %  
spíše ano1925,68 %25,68 %  
spíše ne1317,57 %17,57 %  
rozhodně ne79,46 %9,46 %  

Graf

19. Vadila Vám představa, že si nemůžete koupit to, co lidé, kteří pracují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano3141,89 %41,89 %  
spíše ano1824,32 %24,32 %  
spíše ne1824,32 %24,32 %  
rozhodně ne79,46 %9,46 %  

Graf

20. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5270,27 %70,27 %  
muž2229,73 %29,73 %  

Graf

21. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4560,81 %60,81 %  
vysokoškolské2331,08 %31,08 %  
vyučen/a56,76 %6,76 %  
základní11,35 %1,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byl/a jste někdy nezaměstnaný/á?

2. Jak dlouho trvala Vaše nejdelší nezaměstnanost?

3. Věk v době nezaměstnanosti

4. Vnímali jste tuto dobou jako příliš dlouhou?

5. Nudil/a jste se?

6. Jak často jste se jako nezaměstnaný/á věnoval/a hledání práce?

7. Věnoval/a jste se aktivně rozvoji znalostí a dovedností, které by Vám pomohly při hledání práce (např.: rekvalifikace, kurzy, samostudium)?

8. Kolik hodin denně jste se jako nezaměstnaný/á věnoval/a aktivním činnostem (např.: vzdělávání, domácí práce, sport)?

9. Dělalo Vám potíže plánovat aktivity a plnit povinnosti v rámci běžného dne? (Např: Odkládal/a jste někdy povinnosti, protože jste je mohl/a jako nezaměstnaný/á splnit kdykoli jindy?)

10. Změnila se Vaše nálada v době, kdy jste byl/a nezaměstnaný/á k horšímu?

11. Byl/a jste častěji smutný/á, případně trpěl/a úzkostí nebo depresí?

12. Pociťoval/a jste stres z obav o budoucnost?

13. Cítil/a jste se jako nezaměstnaný/á méněcenný/á?

14. Změnily se Vaše vztahy s rodinou k horšímu?

15. Jak často jste se po odchodu ze zaměstnání stýkal/a s bývalými kolegy?

16. Jak často jste jako nezaměstnaný/á chodil/a do společnosti?

17. Měl/a jste v době nezaměstnanosti finanční potíže?

18. Snížil/a jste svoji spotřebu (např.: kupoval/a jste si méně věcí, levnější jídlo)?

19. Vadila Vám představa, že si nemůžete koupit to, co lidé, kteří pracují?

20. Pohlaví

21. Dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byl/a jste někdy nezaměstnaný/á?

2. Jak dlouho trvala Vaše nejdelší nezaměstnanost?

3. Věk v době nezaměstnanosti

4. Vnímali jste tuto dobou jako příliš dlouhou?

5. Nudil/a jste se?

6. Jak často jste se jako nezaměstnaný/á věnoval/a hledání práce?

7. Věnoval/a jste se aktivně rozvoji znalostí a dovedností, které by Vám pomohly při hledání práce (např.: rekvalifikace, kurzy, samostudium)?

8. Kolik hodin denně jste se jako nezaměstnaný/á věnoval/a aktivním činnostem (např.: vzdělávání, domácí práce, sport)?

9. Dělalo Vám potíže plánovat aktivity a plnit povinnosti v rámci běžného dne? (Např: Odkládal/a jste někdy povinnosti, protože jste je mohl/a jako nezaměstnaný/á splnit kdykoli jindy?)

10. Změnila se Vaše nálada v době, kdy jste byl/a nezaměstnaný/á k horšímu?

11. Byl/a jste častěji smutný/á, případně trpěl/a úzkostí nebo depresí?

12. Pociťoval/a jste stres z obav o budoucnost?

13. Cítil/a jste se jako nezaměstnaný/á méněcenný/á?

14. Změnily se Vaše vztahy s rodinou k horšímu?

15. Jak často jste se po odchodu ze zaměstnání stýkal/a s bývalými kolegy?

16. Jak často jste jako nezaměstnaný/á chodil/a do společnosti?

17. Měl/a jste v době nezaměstnanosti finanční potíže?

18. Snížil/a jste svoji spotřebu (např.: kupoval/a jste si méně věcí, levnější jídlo)?

19. Vadila Vám představa, že si nemůžete koupit to, co lidé, kteří pracují?

20. Pohlaví

21. Dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hejčlová, E.Důsledky nezaměstnanosti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dusledky-nezamestnanosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.