Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důsledky užívání návykových látek

Důsledky užívání návykových látek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Pelc
Šetření:19. 02. 2019 - 02. 03. 2019
Počet respondentů:124
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník se zaměřuje především na závislostech na drogách. 

Budu rád za každé vyplnění. 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8870,97 %70,97 %  
muž3629,03 %29,03 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let6250 %50 %  
16-20 let2923,39 %23,39 %  
nad 40 let1612,9 %12,9 %  
31-40 let129,68 %9,68 %  
10-15 let54,03 %4,03 %  

Graf

3. Kolik ti bylo let, když si měl/a svoji první cigaretu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-14 let4838,71 %38,71 %  
dosud jsem nekouřil/a2721,77 %21,77 %  
15-17 let2217,74 %17,74 %  
více než 17 let2016,13 %16,13 %  
méně než 10 let75,65 %5,65 %  

Graf

4. Kolik za den vykouříš cigaret?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem nekuřák8870,97 %70,97 %  
11-20 cigaret1411,29 %11,29 %  
1-2 cigarety97,26 %7,26 %  
6-10 cigaret75,65 %5,65 %  
3-5 cigaret54,03 %4,03 %  
více než 20 cigaret10,81 %0,81 %  

Graf

5. Kolik ti bylo let, když si poprvé pil/a alkohol

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-14 let5241,94 %41,94 %  
15-16 let3729,84 %29,84 %  
17-20 let1814,52 %14,52 %  
méně než 10 let1512,1 %12,1 %  
dosud jsem nepil/a alkohol21,61 %1,61 %  

Graf

6. Jak často piješ alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně (víkendy, oslavy)9274,19 %74,19 %  
nikdy1612,9 %12,9 %  
pouze jsem to zkusil/a108,06 %8,06 %  
piji alkohol každý den64,84 %4,84 %  

Graf

7. Znáš někoho ze svého okolí, kdo je závislí na nelegálních drogách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6451,61 %51,61 %  
ne6048,39 %48,39 %  

Graf

8. Jsi ty sám/a závislý/á na nějaké nelegální droze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11995,97 %95,97 %  
ano54,03 %4,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Kolik ti bylo let, když si měl/a svoji první cigaretu?

4. Kolik za den vykouříš cigaret?

5. Kolik ti bylo let, když si poprvé pil/a alkohol

6. Jak často piješ alkohol?

7. Znáš někoho ze svého okolí, kdo je závislí na nelegálních drogách?

8. Jsi ty sám/a závislý/á na nějaké nelegální droze?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Kolik ti bylo let, když si měl/a svoji první cigaretu?

4. Kolik za den vykouříš cigaret?

5. Kolik ti bylo let, když si poprvé pil/a alkohol

6. Jak často piješ alkohol?

7. Znáš někoho ze svého okolí, kdo je závislí na nelegálních drogách?

8. Jsi ty sám/a závislý/á na nějaké nelegální droze?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pelc, M.Důsledky užívání návykových látek (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://dusledky-uzivani-navykovych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.