Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důsledky žárlivosti pro partnerský vztah

Důsledky žárlivosti pro partnerský vztah

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Fenzová
Šetření:13. 01. 2012 - 20. 01. 2012
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):84 / 16.44
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Dobrý den.

Prosím vás o vyplnění dotazníku, který si klade za cíl zjištění možných negativních a případných pozitivních důsledků žárlivosti pro partnerské soužití. Pokud je vám více než 20let, v současné době žijete v partnerském vztahu a váš partner nebo vy žárlíte, pak je tento dotazník určen právě vám.

Nelekejte se, prosím, uvedeného počtu otázek. Tento dotazník se člení podle toho, co odpovíte, a tudíž nikdo nebude nucen odpovídat na všechny otázky. Proto vám vyplňování nezabere tolik času, jak by se možná mohlo zdát. :-)

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Otázky v tomto dotazníku se liší podle toho, zda-li ve vztahu žárlíte vy, nebo váš partner. Pokud žárlíte vy i váš protějšek a máte trochu času, budu velmi ráda, pokud dotazník vyplníte dvakrát - jak z pohledu osoby, která žárlí, tak i z  pohledu osoby, na níž žárlí partner či partnerka.

Předem vám děkuji za vaši ochotu a čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 42].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7887,64 %87,64 %  
muž1112,36 %12,36 %  

Graf

2. Kdo ve vašem vztahu žárlí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vyotázka č. 3, partnerkaotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partnerka763,64 %7,87 %  
vy436,36 %4,49 %  

Graf

3. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %2,25 %  
ano250 %2,25 %  

Graf

4. Uveďte, prosím, jakým způsobem žárlivost váš vztah ovlivňuje.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

časté hádky

Negativne

5. Souhlasil byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %3,37 %  
ne125 %1,12 %  

Graf

6. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %2,25 %  
ne250 %2,25 %  

Graf

7. Uveďte, prosím, v čem například žárlivost vašemu vztahu prospívá.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Je to cit - a pokud je kontrolován (není to zloba), prosívá mi tím, že si více vážím a hledím své ženy a tím prospívá i celému vztahu.

silnější vazba

8. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %3,37 %  
ne125 %1,12 %  

Graf

9. Co negativního přináší žárlivost do vašeho vztahu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

hadky

oboustranně negativní pocity (v mém případě úzkost, v jejím pravděpodobně zlost)

zhoršování nálady

10. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %3,37 %  
ne125 %1,12 %  

Graf

11. Myslíte si, že si s partnerkou vzájemně důvěřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %3,37 %  
ne125 %1,12 %  

Graf

12. Omezuje vás v něčem vaše žárlivost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %4,49 %  

Graf

13. V čem vás vaše žárlivost například omezuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

14. Jaké jsou důvody vaší žárlivost vůči partnerce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

je sexy

Je to manželka moje a tak některé věci jsou jen pro mě (lze to vzít i opačně z jejího pohledu - nejsem jejím majitelem)

Její volnomyšlenkářská výchova se odráží v chování vůči jejím kamarádům. Není pro ni problém oslavovat narozeniny u kamaráda ve spodním prádle.

pokud se baví s jinými muži,kteří ji chtějí dostat do postele

15. Vyvolává ve vás vaše partnerka dle vašeho názoru žárlivost úmyslně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %3,37 %  
ano125 %1,12 %  

Graf

16. Jak často na svou partnerku žárlíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou týdně? Těžko říct.125 %1,12 %  
denne125 %1,12 %  
2 měsičně125 %1,12 %  
mírně, a občas (5x za rok ?)125 %1,12 %  

Graf

17. Žárlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jen v určitých situacíchotázka č. 18, pořádotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen v určitých situacích4100 %4,49 %  

Graf

18. Uveďte, prosím, příklad takové situace.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

facebook

Její výlety s kamarády, profesionální tanec.

na diskotéce

Věci vyzývavého oblečení při pohybu mezi cizími

19. Myslíte si, že jsou vaše žárlivé reakce přiměřené dané situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %4,49 %  

Graf

20. Dáváte svou žárlivost před partnerkou otevřeně najevo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak kdy375 %3,37 %  
ne125 %1,12 %  

Graf

21. Žárlíte na partnerčiny přátele a známé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen někdy250 %2,25 %  
ano125 %1,12 %  
ne125 %1,12 %  

Graf

22. Můžete podrobněji popsat situaci, kdy jste naposledy žárlil a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Když si na výletě zranila nohu, odmítla se nechat odnést ode mě a radši využila služeb kamaráda.

ne

Stejně jako v bodu 18, manželka si mě váží, a tak se jedná o bezvýznamnou žárlivost v oblasti možných anonymních okukovatelů...

tancovala s jiným mužem

23. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 24, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano457,14 %4,49 %  
ne342,86 %3,37 %  

Graf

24. Uveďte,prosím, jakým způsobem žárlivost váš vztah ovlivňuje.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nevhodně se chová ve společnosti, vytváří dusnou atmosféru at´už doma nebo ve společnosti, svýcm chováním narušuje partnerskou pohodu.

Partnerka je schopná se naprosto uzavřít, případně být nepříjemná a je velmi unavující ji dokola přesvědčovat, že nemá důvod žárlit.

Podezíráme se

špatně spím

25. Souhlasil byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %5,62 %  
ano228,57 %2,25 %  

Graf

26. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 27, neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %5,62 %  
ano228,57 %2,25 %  

Graf

27. Uveďte, prosím, v čem žárlivost vašemu vztahu prospívá.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Máme se rádi

Rád vidím, že jí vztah není lhostejný.

28. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 29, neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano457,14 %4,49 %  
ne342,86 %3,37 %  

Graf

29. Co negativního přináší žárlivost do vašeho vztahu například?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Frustraci, nepohodu.

nedůvěra

Nevhodně se chová ve společnosti, vytváří dusnou atmosféru at´už doma nebo ve společnosti, svýcm chováním narušuje partnerskou pohodu. Jedná se pouze o negativní vlastnosti.

Předsudky

30. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne685,71 %6,74 %  
ano114,29 %1,12 %  

Graf

31. Myslíte si. že si s partnerkou vzájemně důvěřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %5,62 %  
ne228,57 %2,25 %  

Graf

32. Omezuje vás v něčem partnerčina žárlivost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 33, neotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne685,71 %6,74 %  
ano114,29 %1,12 %  

Graf

33. V čem vás žárlivost vaší partnerky omezuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Musím is neustále dávat pozor co říkám, čemu věnoji pozornost apod. Aby se jí to náhle nedotklo a nepropuklo to v žárlivou scénu.

34. V jakých situacích vaše partnerka žárlí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Když jsem s jinou

kvůli nedostatku času stráveným s ní, když se věnuji jiným lidem :D

maximálne keď som išiel na kávu s nejakou cudziou babou

Při zmínce o jiných ženách.

různé

Skoro kdykoli dojde v hovoru na téma mé dlouholeté nejlepší kamarádky, případně, když se s ní mám sejít.

služební cesta

35. Uvažoval jste někdy o rozchodu s partnerkou kvůli její žárlivosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne685,71 %6,74 %  
ano114,29 %1,12 %  

Graf

36. Můžete podrobněji popsat situaci, kdy vaše partnerka naposledy žárlila a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bohužel si neapamtuji ale bylo to ve smyslu "kvůli nedostatku času stráveným s ní, když se věnuji jiným lidem :D "

Když se dozvěděla, že si s bývalou partnerkou několikrát za rok napíšeme, co je nového.

Kvůli mé bývalé partnerce, nyní přítelkyni kamaráda.

ne

nepamätám si už presne

Pozval jsem na oběd jinou

tanec s její kamarádkou

37. Jaké jsou vaše pocity v okamžiku, kdy na vás partnerka žárlí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

--

hnus

mám z toho legraci

normálne, proste chápem

Případ od případu. Jednou ji naprosto chápu a má na to, myslím, plné právo. Jindy hodně přehání. V tu chvíli jsem poměrně podrážděný

Smíšené

Stud za její chování

38. Pokusil jste se někdy úmyslně vyvolat žárlivost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %5,62 %  
ano228,57 %2,25 %  

Graf

39. Mluvil jste někdy s partnerkou otevřeně o její žárlivosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 40, neotázka č. 41].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %5,62 %  
ne228,57 %2,25 %  

Graf

40. Jak tento rozhovor dopadl?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

neměl nijak dopadnout

ok, partnerka uznala svoje přehnané nároky

Ona o tom ví, ale nehodlá se měnit.

Špatně

v pohode

41. Z jakého důvodu jste s partnerkou na toto téma nemluvili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nic nového bych se nedozvěděl a ona by své chování nezměnila. Navíc na žárlivé scény nedochází tak často.

trapnost

42. Kdo ve vašem vztahu žárlí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vyotázka č. 43, partnerotázka č. 63].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vy4557,69 %50,56 %  
partner3342,31 %37,08 %  

Graf

43. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 44, neotázka č. 45].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2964,44 %32,58 %  
ne1635,56 %17,98 %  

Graf

44. Uveďte, prosím, příklad toho, jak žárlivost ovlivňuje váš vztah.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Budeme spolu od února bydlet => přítel bydlel s bývalou přítelkyní, a mě už to vadilo, takže budeme bydlet spolu

hádky

hadky

hádky

hádky, nedůvěra, tajnosti

jsem s partnerem v častějším kontaktu

když žárlím na jeho kamarádky, bere to tak, že mu je zakazuji a že si myslím, že by neměl s žádnámi ženami kamarádit

možná tím, že se partner cítí omezovaný; musel se vzdát několika svých přátel..

Necítím se tak uvolněně a bezstarostně, jak bych mohla.

neduvera

nedůvěra

nedůvěra

Nedůvěra partnera občas zraňuje.

nejsem tak v pohodě a vyčítám mu to

není to vzájemná důvěra a nechodí do hospody

neoprávněné obvinění, hádka

partner si myslí,žemu nevěřím a potřebuje důvěru

Partner ví, že mi na něm záleží.

sama sobě ubližuju - jsem potom moc domýšlivá

Vadí mi, když se baví s cizími ženami

více o sebe dbám (vzhled atd.)

Vzájemně pak zjišťujeme, do jaké míry nám bude chování toho druhého tolerováno.

vznikají hádky

zarlivosti vznikaji nezhody, partner ma pocit, ze mu neduveruji.

Zbytečné hádky

zbytečné hádky a napětí

zbytečně narušuje pocit důvěry, který je pro mě ve vztahu důležitý

ztráta důvěry

že manžel dává přednost před jinými věcmi

45. Souhlasila byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2657,78 %29,21 %  
ano1942,22 %21,35 %  

Graf

46. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 47, neotázka č. 51].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2862,22 %31,46 %  
ano1737,78 %19,1 %  

Graf

47. Uveďte, prosím, v čem například žárlivost vašemu vztahu prospívá.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dává znát, že není člověku osoba lhostejná

Dokazujeme si lásku jeden k druhému. Důkaz, že nám na sobě záleží :)

když není velká, člověk zjistí, že druhý o něj pořád stojí

když to nepřesáhne určitou míru, je vztah "živější"

Máme jasně vymezené hranice co můžeme a co ne.

motivuje mne venovat se ruznym aktivitam, abych mohla byt partnerovi na blizku

myslí si,že mám větší zájem

obcas mam pocit, ze mu to lichoti. ja nezarlim hodne, jenom obcas;) takze v omezene mire, vsimla jsem si, ze se mu to nekdy jakoby libi.

Otevíráme více témat k diskusi. Díky partnerovi se žárlit odnaučuji.

partner vidí, že o něj stále projevu nějaký zájem

Partnerovi to polichotí. Děláme si z toho i srandičky.

pořád se o sebe navzájem snažíme :) neupadá pozornost a zájem o toho druhého

Přiměřená žárlivost může být důkazem lásky. Může být poklonou.

Přiměřená žárlivost vztah osvěží.

Sama se víc snažím, vypadat dobře, být pozorná...

začne se mi ještě víc věnovat :-)

zajem

48. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 49, neotázka č. 50].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1164,71 %12,36 %  
ne635,29 %6,74 %  

Graf

49. Co negativního přináší žárlivost do vašeho vztahu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

hadky, nedorozumeni

Hádky.

jen takových pár nepříjemných chvilek, kdy jsem naštvaná, že se dívá po ženě s přednostmi, které já nemám

Když to přeženu, partner se naštve.

kontrola

moje domýšlivost - často potom partnera obviňuju z toho co neudělal

Někdy se nervuju víc než je potřeba, což se ale ukáže samozřejmě až pak.

neklid

Nepříjemné pocity.

občasné hádky a nedorozumění

zarlivosti vznikaji nezhody, partner ma pocit, ze mu neduveruji.

50. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1164,71 %12,36 %  
ano635,29 %6,74 %  

Graf

51. Myslíte si, že si s partnerem vzájemně důvěřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4088,89 %44,94 %  
ne511,11 %5,62 %  

Graf

52. Omezuje vás v něčem vaše žárlivost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 53, neotázka č. 54].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3066,67 %33,71 %  
ano1533,33 %16,85 %  

Graf

53. Uveďte, prosím, v čem vás žárlivost omezuje.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

domněnky

jsem stále napjatá a bojím se že o partnera přijdu

mám obavy, když jde ven beze mne

mám strach, když jde partner sám se bavit

Mohla bych se věnovat pro vztah mnohem důležitějším věcem.

moje žárlivost se projevuje především po požití alkoholu; tím pádem se už snažím vyhýbat situacím, kde jsem já i partner a pijeme. vzhledem k tomu, že naprostou většinu přátel máme společných, to částečně omezuje můj i jeho společenský život. navíc mě to i otravuje a ponižuje (ne proto, že by mi to partner vyčítal, ale proto že se za tu žárlivost stydím sama před sebou).

nebavím se tak skvěle, když musím dávat pozor

Nedokážu se tak uvolnit a užívat si, jak můžu.

nemůžu se dívat jak se baví s jinýma

tým že obmedzujem jeho,neviem mu dať slobodu a pusitť ho napr. do posilovne, alebo na dovolenku s kamarátmi :((

v důvěře

vadí mi, je to pocit navíc, racionálně vím, že je to zbytečné, ale stejně si někdy zažárlím, ale nechci to dělat

ve volnosti a pohodě

ve vztahu k partnerovi, v otevřenosti

Žárlím na hezké kamarádky mého přítele. Je pro mě těžší se s nimi upřímně skamarádit.

54. Jaké jsou důvody vaší žárlivosti vůči partnerovi?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

přítel se dívá po ženách s přednostmi, které já nemám; i když mu jejich absence u mě nevadí, tak mám pak pocit méněcennosti a že pro něj nejsem ani dostatečně přitažlivá - takže je to v tom, že nemám takovou psotavu jakou bych já (a možná i on) chtěla

asi hlavním důvodem je obava z jeho ztráty, z toho, že pozná někoho lepšího než jsem já a už mě nebude chtít

Bydlí se svojí bývalou přítelkyní.

cizi zeny v jeho blizkosti, zeny jevici zajem o meho partnera

Cizí ženské, které by ho chtěly svést

cizí ženy

dovody na žiarlenie mi dáva partner, ustavične sa zaoberá ženami a očami ich vyhladáva v každej spoločnosti, čo mi vadí

drobné lži

hodně se líbí

chova se ke me hur nez k jinym zenam - obvykle kamaradkam

j

je víc s jinými lidmi než s rodinou

jednak pravděpodobně můj problém se sebedůvěrou, jednak nedostatek fyzického kontaktu, který ve mě vyvolává pocit odmítnutí

Kdysi měl poměr.

Kontakt s ženami v práci.

lebo ho lubim

Lhaní

malé sebevědomí, první partner

minulost

neblahá zkušenost ze začátku našeho vztahu, kdy mě podvedl

Nejspíš moje vlastní nejistota a nedostatečná důvěra v sebe sama.

netuším

Nevěřím sama sobě.

nevím

Nevím, je to podvědomé.

neznam zeny, s kterymi se potkava.

nízká sebedůvěra

nízké sebevědomí

nn

Partner hodně cestuje a člověk nikdy nemůže vědět kdy a kde někoho potká.

Partnerova kamarádka a čas, který tráví s ní

Potřebuju, aby mi dokázal, že jsem jeho jediná.

právě, že žádné

Psaní si s jinými slečnami.

stále se stýká s bývalou přítelkyní se kterou nemají úplně dořešený vztah

strach

strach

svobodná kamarádka, se kterou tráví čas - sportem, obchodně

špatná zkušenost s ním, jeho opakující se nežádoucí jednání

Tančí ve skupině, kde je několikrát více dívek. Všichni mají společné šatny i sprchy, což je mi nepříjemné. Jiný důvod žárlivosti (např. když se jde přítel bavit sám) nepociťuji.

Téměř všechno :D.

většinou nelogické

zřejmě nedostatečné sebevědomí

že měl přede mnou jiné holky a někdy se s nima potkává a pozitivně je komentuje

ženy

55. Vyvolává ve vás váš partner dle vašeho názoru žárlivost úmyslně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3884,44 %42,7 %  
ano715,56 %7,87 %  

Graf

56. Jak často na svého partnera žárlíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

1 mesacne

1x za čtvrt až půl roku

2x do měsíce ?

3x za rok

ani ne

cca jednou za dva mesice

často

Často.

daleko méně než dříve, ale také je méně příležitostí - v současné době tak 1x za půl roku

hodně

jeden krát do roka

jednou týdně

jednou týdně

jednou za měsíc

Jednou za měsíc.

Jednou za tři měsíce - tedy pokaždé, když odjíždí na soustředění.

Jen občas.

jen v nějakých situacích, kdy je k tomu důvod - třeba školní skupinová práce s jinýma holkama apod.

když je pryč

Když mám pocit, že mezi ním a nějakou dívkou něco probíhá.

Málokdy.

moc často ne, asi tak jednou, dvakrát do měsíce

n

Nelze zprůměrovat

nevim

nevim...

Nijak často.

občas

občas

občas, jednou za dva, tři měsíce

občas, když mi dává důvod

občas,když už to doma na mě padá

pokaždé, když někam jde

porad

pořád

Pořád

pořád

S postupem času stále méně.

stále

Tak 2x do měsíce, když jsme v okruhu krásných a chytrých holek.

velmi zridka.

vždy ked sme vo väčšej spoločnosti, hambím sa za jeho chovanie

Za 4,5 let jsem žárlila 3x.

záleží na příležitosti - není to konstantní, jen když vyvstane určitá situace...možná jednou za měsíc

57. Žárlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jen v určitých situacíchotázka č. 58, pořádotázka č. 59].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen v určitých situacích3782,22 %41,57 %  
pořád817,78 %8,99 %  

Graf

58. Uveďte, prosím, příklady situací, ve kterých žárlíte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- povětšinou, když partner na nějaké akci flirtuje s jinými ženami

Brzké odjezdy do práce.

diskotéka

k

kdyz se potkava se zenami, ktere neznam a travi s nimi vice casu.

když flirtuje s ženami

Když jde na třídní sraz

když jde sám ven

když je opilý a baví se s nějakou mojí kamarádkou příliš důvěrně..

když je pryč a beze mne

když mu kamarádka dá trenky jako dárek

když nabídne bývalé práci když s ní jde na kafe

Když potká svou bývalou.

když se dívá schválně po jiných ženách, aby mě provokoval a ověřil si tak, že na něj pořád žárlím a že mi na něm tedy záleží

když se potká se svými ex nebo jen v okolí až moc holek hezčích než já

když se před přítelem napařuje jiná žena

když se věnuje jiné ženě více, rozumí si v názorech, mají společnou práci a povídají si o ni, čemuž já nerozumím nebo když se ostatních v partě vyptává pořád, kdy už ta daná kamarádka přijde, jestli nepsala, že se zpozdí apod.

Když se vyskytne nějaká baba, která se kolem nej motá, jemu se to samozřejmě líbí, protože každýmu dělá dobře, když se druhé pohlaví zajímá...

Když si všímá víc někoho jiného

ked sa bavi s inou zenou sam

Kontaktování se s jinými slečnami za zády.

Např. když jde někam, kde já to neznám, nevím, co tam bude za lidi a já tam s ním nepůjdu, třeba když jde na párty, nebo s kolegy z práce, které neznám.

např. pokud jde beze mě někam, kde se pohybují osoby, o kterých si myslím, že jsou pro něj atraktivnější než já

prilisny zajem kolegyne, mnoho casu straveneho s nekym jinym

pritel byl napr. na zkousce (nebo jine dulezite schuzce), zeptam se, jaky to bylo apod. pritel mi odpovi jen velmi strucne (dobry, za A apod.), kdyz se ovsem zepta napr. spolubydlici, tak ji popise cely prubeh

Příliš důvěrné objetí na fotce s kamarádkou nebo neustálé řeči o ní

Se svou známostí se i nadále musí pracovně setkávat, byť nepříliš často.

Seznámíme se s novou kamarádkou, které pak věnuje hodně pozornosti.

taneční kluby

to je pořád ta samá situace, viz výše

v situacích, kdy se ke mně partner ve společnosti nechová jako k partnerce, ale spíše přátelsky

v zájazdovom autobuse - ked všetci spia, len moj muž sa dokáže 6 hodím dokolo obzerať, na dovolenke v jedálni,ked sa každý díva do taniera a komunikuje so svojim partnerom a moj sa obzerá dokola počas celého stravovania

viz 54

viz nahoře

Viz výše - když jede na soustředění/soutěž, kde mají ženy společné šatny a především sprchy s muži.

zábava, komunikace s jinejma holkama

zdrží se venku, dlouho telefonuje

59. Myslíte si, že jsou vaše žárlivé reakce přiměřené situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3066,67 %33,71 %  
ne1533,33 %16,85 %  

Graf

60. Dáváte svou žárlivost před partnerem otevřeně najevo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak kdy2555,56 %28,09 %  
ano1533,33 %16,85 %  
ne511,11 %5,62 %  

Graf

61. Žárlíte na partnerovy přátele a známé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen někdy2760 %30,34 %  
ne1431,11 %15,73 %  
ano48,89 %4,49 %  

Graf

62. Můžete podrobněji popsat situaci, kdy jste naposledy žárlila a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- už se nepamatuji

bavil se v hospodě s kamarádkou a zaslechla jsem, že jí vysvětluje nějaký problém, který ve vztahu máme. ona mu zároveň hladila vlasy. ve spojení s trochou alkoholu, kterou jsem již měla v sobě: ideální příklad situace, kdy začnu vidět rudě.

byl dlouho na fb a v přátelích byly nějaké holky

byla jsem dlouhodobe odcestovana a muj pritel mel na byte novou spolubydlici, kterou jsem neznala. travili spolu hodne casu.

Bývalá spolužačka, která s ním vždy chtěla chodit, mu neustále píše a oslovuje ho zdrobnělinami

Často chodil s jednou svou kamarádkou ven a ona mu hodně psala. Poté, co si přítel v hlavě srovnal, že ho ta kamarádka chce, s ní kontakt přerušil.

dostával sms od bývalé přítelkyně

kdyz travil volny cas s nekym jinym

když jel za kamarády a já byla s dětmi zase sama doma

když jsme byli na svatbě jeho bývalé

když kouka na ostatni

když mluvil zase o tom,jak skvělé to bylo, když jezdil na tábory a jaké byly večer skvělé srazy vedoucích tábora, kde byla samozřejmě spousta žen + popř. začne přemýšlet, jak asi teď vypadají tehdy pro něj ještě moc mladé holky

když partner popisuje, jak se mu nějaká žena líbí a vyzdvihuje přednosti, které já nemám

Když se mnou nechtěl hrát kulečník, s jinými ano.

ked sa s byvalou partnerkou bavil

Konkrétně si nepamatuji

l

na dovolenke, pri stravovaní ked sa neustále ozerá ani najesť sa nedokáže, počas letu 7 hodinového, nevie oko zažmúriť, uvolniť sa, má zmapované a presne vie kto bol a kolko krát počas letu na wc napr.Nie že žiarlím, ale ide mi to na nervy, neskutočne.

Na oslavě narozenin se bavil a objímal neznámou slečnu (byl opilý)...

Na Vánoce, když vyvolávala nějaká Eva. Možná chtěla jen popřít hezké svátky, ale hodně věcí mi partner říká, a zrovna o tomto neřek ani slovo.

ne

ne

ne

Ne.

Ne.

nemuzu

nemůžu26

nepamatuji si

nevzpomenu si

partner jel s kolegy z práce na vánoční párty na chatu přes noc, neznám jeho kolegy a kolegyně tedy, ale vím, že mu všichni imponují a jsou ze stejného oboru, zatímco můj obor je odlišný a nemohu se jeho kolegů, a kolegyním tedy vyrovnat-

Po otevření FB byl partner označen na fotce na níž se dle mého názoru příliš důvěrně objímá s kamarádkou, která je naším obvyklým důvodem hádek

Potkali jsme bývalou přítelkyni.

Před měsícem zhruba, když jsem slyšela telefonát při kterém přítel hovořil s ženou, se kterou se občas vídá pracovně. Oslovoval ji zdrobnělinami jejího jména, používal výrazy "ale nezlob mě" apod.

přišla SMS

přítel šel na školní sraz, kde byly jeho bývalé spolužačky, se kterými dříve "něco měl"

Slečna kontaktovala mého partnera a on si s ní psal po emailech, které si dával do spamů, abych je neviděla.

šel do hospody

to už si asi nevybavím

v hospodě s jeho přáteli

v noci mu volala bývalá a chtěla aby pro ni přijel na nějaký večírek

vecirek, mnoha slecen na seznameni

Viz výše - když jel přítel na soustředění a měl společné šatny, pokoj a sprchy se ženami.

viz. otazka 58 - stejny princip, cca pred tydnem

zábava on si mě nevšímal

ze stejného důvodu, viz výše, před týdnem

63. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 64, neotázka č. 65].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2163,64 %23,6 %  
ano1236,36 %13,48 %  

Graf

64. Uveďte, prosím, jakým způsobem žárlivost váš vztah ovlivňuje.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

Jsem potom protivná, když to partner s tou žárlivostí přežene, a začne se chovat, jako bych mu patřila.

kdyz nejsme spolu je tam jista podezrivavost, kdyz vykladam, co jsem delala a ma to nahodou spojitost s druhym pohlavim

Mám pocit nedůvěry ve mě

Narušení soukromí

nemám takovou volnost, někdy to partner přehání a hádáme se

nikam raději něchodím, aby paetner neměl důvod žárlit

oba žárlime, pa výčitky, menší hádky, smutek...

omezuje osobní svobodu

Řešení nepříjemných situací.

žárlivost do určité míry mi nevadí, taky žárlím, ale je třeba to udržovat ve "zdravých" mezích, když se žárlí nepřimeřeně a někdy až naprosto nereálně, tak to dokáže otrávit vztah. Pak není ani chuť se o něco snažit.

65. Souhlasila byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2266,67 %24,72 %  
ano1133,33 %12,36 %  

Graf

66. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 67, neotázka č. 68].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2472,73 %26,97 %  
ano927,27 %10,11 %  

Graf

67. Uveďte, prosím, čím například žárlivost vašemu vztahu prospívá.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aspoň víme, že si nejsme lhostejní :-D

citim, ze mu na mne zalezi

Jsem si jistá, že mu na mě záeží

Když přítel žárlí, poznám tak, že mne opravdu miluje a nechce o mne přijít.

Mému sebevědomí.

Neni to asi doopravdická žárlivost, že bychom se navzájem nějak podezírali. Spiš si tak děláme jeden ze druhého legraci:) Je to oživení vztahu.

vidím zájem

Vyjadřuje zájem o udržení vztahu a o tom, že je tento vztah pro druhého důležitý

Žárlivost v určitých mezích je příjemná, utvrzuje mě v tom, že mě má přítel opravdu rád.

68. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 69, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1751,52 %19,1 %  
ano1648,48 %17,98 %  

Graf

69. Co negativního přináší žárlivost do vašeho vztahu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

cítím se, že nemám takovou svobodu, jakou bych si představ ovala. hodně se omezuji.

častšjší rozepře

hádky, nepochopení, vinu

hádky, smutek

možná trochu vzteku a hádek, když se to přežene, ale jinak nic závažného

napětí, hádky, nedůvěru, stres, zchlazení vztahů, zhoršení nálad a klidně i hezkého dne

nedůvěru

nedůvěru

někdy neřeknu příteli, že jdu s kamarádem třeba na brusle nebo do hvězdárny, aby ho to neznepokojovalo a netrápil se. Samozřejmě, že mu to řeknu později, když už s tím stějně nemůže nic dělat. Ale je to pro mě nepříjemné, lhát.

nepřátelské nálady

omezování se v případech, kdy k tomu není důvod (kdy není ani důvod k žárlení)

sledování, lezení do mobilu, nedůvěra, hádky.....myslím, že každý kdo to zažil, ví co si má pod tím představit

vadi mi, ze mi pritel "neveri" - racionalne ano, ale emocialne je pro nej problem kdyz jdu jen s muzskymi parnery nekam ven.

ztrátu důvěry

70. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1381,25 %14,61 %  
ne318,75 %3,37 %  

Graf

71. Myslíte si, že si s partnerem vzájemně důvěřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano956,25 %10,11 %  
ne743,75 %7,87 %  

Graf

72. Omezuje vás v něčem žárlivost vašeho partnera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 73, neotázka č. 74].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1062,5 %11,24 %  
ne637,5 %6,74 %  

Graf

73. V čem vás žárlivost vašeho partnera omezuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

hlídám si, co mu říkám a jak se chovám, když jsme spolu, a také své aktivity upravuji tak, abych mu bez lhaní a obav mohla říct, co jsem dělala, například spolupráce při psaní práce se stejným pohlavím

chtěla bych mít bokovky, flirtovat a užívat si života

nemohu chodit ven s kamarádkami, jelikož se mi pak přítel mstí a jde s kamarády. Ztráta důvěry je pak na obou stranách

v aktivitách s přáteli, kteří jsou muži

v osobní svobodě

Ve věcech, kterým se věnuji, koníčky, nebo když mám někam jít (s kamarádkami)

ve využití volného času

viz odpověď 69

74. Popište, prosím, situaci, kdy váš partner naposledy žárlil a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

byla jsem s kamaratem na výlete

je to pořád stejné, když si myslí, že třeba se mi někdo může líbit. Důvod nemá, resp. nedávám mu důvody k žárlení.

Jela jsem mimo domov na oslavu narozenin, přečemž pobyt trval 3 dny s lyžováním. Partner se to dozvěděl, domluvil se s kamarády a jel s nimi místo toho, aby přijel za mnou, i když jsem chtěla.

když jsem naposledy odpovídala někomu na facebooku tak se bál jestli to není náhodou můj milenec

když jsem šla s holkama na kafe a přišla jsem o hodinu později.

Když jsem šla s kamarádkami do klubu

kvůli spolužákům

Mám kamaráda, s kterým si občas chodím sednout, ale přítele pozvu také, aby šel s námi. Když šel posledně s námi, i když se tak nikdy nechová, přisedl si ke mně, a bránil mi jakkoliv se s kamarádem bavit, neustále strhával pozornost na sebe.

Měla jsem schůzku s jedním známým kvůli sportovní komisi, ve které oba jsme. Partner daného kolegu nezná a proto si asi udělal mnoho domněnek.

Naposledy, když jsem šla se svým kamarádem na brusle. Přítel totiž ví, že se mu líbím. Mrzí jej, že se mi nemůže věnovat, neboť pracuje dlouhodobě v zahraničí.

našla jsem si milence, a partner z toho byl úplně mimo - a ne, neberu to jako nevěru, jsem jaká jsem a partner to věděl už od začátku

protoze sem chtela jet s kolegou prirodovedcem na vikend do anglie pozorovat tulene (jela by nas skupina 8mi lidi, z cehoz ja jedina zena), a jemu se to nelibilo, protoze o tomto kolegovi hodne mluvim, je mi nejblizsi... nakonec z cesty do anglie seslo, castecne jako reakce na pritele

šla jsem do kina s dlouhodobým kamárádem....mám povoleno chodit jen s ním. takže mi to vrací schůzkama s kamarádkama. prostě si jiné muže kolem mě nepřeje

účast na večírku

75. Uvažovala jste někdy o rozchodu s partnerem kvůli jeho žárlivosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1168,75 %12,36 %  
ano531,25 %5,62 %  

Graf

76. V jakých situacích váš partner žárlí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

----

.

chlapi

jakýkoli náznak mého zájmu o jiného muže, když si chci vyjít ven (s kýmkoli i sama)

Kdykoliv když někam jdu bez něj, nebo když někde pracuji s někým mladým a příjemným. Dochází ke mně do zaměstnání a kontroluje.

kdyz jdu pouze s muzi ven

Když jdu kamkoliv bez něj

když jsem se bavila s někým opačného pohlaví a musela s ním něco řešit

Když se kolem mě začne točit nějaký nový známý, kterému se líbím. Pak není nadšený, když se s dotyčným setkávám.

když se v mém životě objevují jiní muži

když si s někým píšu na fb, v mailu, sms....když se na někoho usměju venku

nepřítomnost doma

při občasných večerních posezeních s kamarádkami (cca 2x za rok)

V absolutně bezdůvodných.

v situacích, kdy se mohou vyskytnout okolo mně jiní muži, např,. v práci, v restauraci, kam jdu s kamaráídkama...ve filmu (svlečení, nebo typy, které si myslí, že se mi líbí)

77. Jaké jsou vaše pocity v okamžiku, kdy na vás partner žárlí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

blbé, nemám přece tohle za potřebí

mám pocit, že je opravdu velmi roztomilý

Nepochopení.

nespravedlnost

otravne

pocit ponížení, nedůvěry

podle toho, jakého témetu se to týká a jak jsem naladěná, někdy se zasměju a hezky mu řeknu, že o jiné nestojím, když je stejně nejlepsí a ostatní za nic nestojí, jindy se naštbu a pohádáme se, o to víc,když je to něco, co jsme probírali už hodněkrát. Jsme spolu ale 8 roků, takže se známe a i žárlení se proměnuje, není tak intenzivní, ani tak otravné, jak bývylo kdysi, přítel se hodně zlepšil. Já samozřejmě taky žárlím, ale řekla bych, že to je ještě v normě.

ponížení

přemýšlím, jak mi to oplatí

příjemné, i obavy

su nastvana ze mi neveri

vím, že mě má rád, takže to beru, ale někdy se to nehodí. na nějáké schůzky a já mu to řeknu, jelikož jsem k němu upřímná, pohádáme se, pak se to vysvětlí. kdyby přehnaně žárlil, tak se mi to líbit nebude, páč mě bude brát jako věc, majetek. takhle je to v pohodě, někdy ho chápu, asi bych taky žárlila

Ze začátku příjemné, ale když se to přežene, mrzí mě to, protože potom je vidět, jak málo mi věří.

znudění a obava, že by to mohl ještě více zdramatizovat

78. Pokusila jste se někdy úmyslně vyvolat žárlivost ve svém partnerovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 79, neotázka č. 80].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1062,5 %11,24 %  
ano637,5 %6,74 %  

Graf

79. Jaký jste k vyvolání žárlivosti ve svém partnerovi měla důvod?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

nedával mi dostatečně najevo že mě má rád a stojí o mě

par-krat spomenula ineho

provokace

provokovat ho, sranda

Sebevědomí a snaha ho naštvat.

80. Mluvila jste někdy s partnerem otevřeně o jeho žárlivosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 81, neotázka č. 82].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1593,75 %16,85 %  
ne16,25 %1,12 %  

Graf

81. Jak tento rozhovor dopadl?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

bylo mi řečeno, že má na co žárlit, a že žárlit bude, ale že mě to nemá omezovat

na prd

nijak

nijak, obrátil to proti mne

No, prakticky nijak. Řekl, že nežárlí, a příště začalo nanovo.

rozumove vi, ze je to blbost a nemel by se tak chovat

řekl, že se bude snažit víc mi věřit a nepodezírat mě.

Říkal, že si přeci dělá jen srandu.

scénou o tom, jak moc mu na mě záleží

smíchem

špatně

v pohodě. at mi víc důvěřuje, že ho miluju

V pořádku. Já jeho žárlivosti nepříkládám nějaký negativní nebo závažný význam. Je to opravdu velmi nevinné a o nějaké patologické formě žárlivosti se určitě nedá hovořit.

že mě miluje a proto žárlí, takže se musím chovat správně, jinak odejde (ale nikdy nakonec neodešel)

82. Z jakého důvodu jste s partnerem o žárlivosti nemluvili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

83. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22425 %4,49 %  
23318,75 %3,37 %  
24318,75 %3,37 %  
1716,25 %1,12 %  
2916,25 %1,12 %  
2716,25 %1,12 %  
1816,25 %1,12 %  
2516,25 %1,12 %  
2616,25 %1,12 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.21
Minimum:18
Maximum:27
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.64
Směrodatná odchylka:2.15
Medián:23
Modus:22

Graf

84. Délka partnerského vztahu

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tři a půl roku16,25 %1,12 %  
2 roky a kousek16,25 %1,12 %  
1816,25 %1,12 %  
jeden rok16,25 %1,12 %  
516,25 %1,12 %  
3roky16,25 %1,12 %  
2.516,25 %1,12 %  
10 let16,25 %1,12 %  
tři roky16,25 %1,12 %  
8 let16,25 %1,12 %  
ostatní odpovědi 18 mesiacov
3
půl roku
8 mesíců
necelé 4 roky
4
637,5 %6,74 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

42. Kdo ve vašem vztahu žárlí?

 • odpověď partner:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 72. Omezuje vás v něčem žárlivost vašeho partnera?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 75. Uvažovala jste někdy o rozchodu s partnerem kvůli jeho žárlivosti?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 78. Pokusila jste se někdy úmyslně vyvolat žárlivost ve svém partnerovi?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 80. Mluvila jste někdy s partnerem otevřeně o jeho žárlivosti?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 63. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 63. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 65. Souhlasila byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 65. Souhlasila byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 66. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 68. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 68. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 70. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?
 • odpověď vy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 45. Souhlasila byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 45. Souhlasila byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 46. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 46. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 51. Myslíte si, že si s partnerem vzájemně důvěřujete?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 52. Omezuje vás v něčem vaše žárlivost?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 52. Omezuje vás v něčem vaše žárlivost?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 55. Vyvolává ve vás váš partner dle vašeho názoru žárlivost úmyslně?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen v určitých situacích na otázku 57. Žárlíte
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 59. Myslíte si, že jsou vaše žárlivé reakce přiměřené situaci?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 59. Myslíte si, že jsou vaše žárlivé reakce přiměřené situaci?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 60. Dáváte svou žárlivost před partnerem otevřeně najevo?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jak kdy na otázku 60. Dáváte svou žárlivost před partnerem otevřeně najevo?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen někdy na otázku 61. Žárlíte na partnerovy přátele a známé?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 61. Žárlíte na partnerovy přátele a známé?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 43. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 43. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 48. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 50. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

46. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá?

 • odpověď ano:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 48. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 50. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

51. Myslíte si, že si s partnerem vzájemně důvěřujete?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 46. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 48. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 50. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen v určitých situacích na otázku 57. Žárlíte
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 45. Souhlasila byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 43. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 52. Omezuje vás v něčem vaše žárlivost?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 59. Myslíte si, že jsou vaše žárlivé reakce přiměřené situaci?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 61. Žárlíte na partnerovy přátele a známé?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen někdy na otázku 61. Žárlíte na partnerovy přátele a známé?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 55. Vyvolává ve vás váš partner dle vašeho názoru žárlivost úmyslně?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jak kdy na otázku 60. Dáváte svou žárlivost před partnerem otevřeně najevo?

52. Omezuje vás v něčem vaše žárlivost?

 • odpověď ne:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 50. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 48. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?

55. Vyvolává ve vás váš partner dle vašeho názoru žárlivost úmyslně?

 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 43. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 59. Myslíte si, že jsou vaše žárlivé reakce přiměřené situaci?

57. Žárlíte

 • odpověď jen v určitých situacích:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 43. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 50. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 61. Žárlíte na partnerovy přátele a známé?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 51. Myslíte si, že si s partnerem vzájemně důvěřujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 59. Myslíte si, že jsou vaše žárlivé reakce přiměřené situaci?

63. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?

 • odpověď ne:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 68. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?

68. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?

 • odpověď ano:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 72. Omezuje vás v něčem žárlivost vašeho partnera?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 75. Uvažovala jste někdy o rozchodu s partnerem kvůli jeho žárlivosti?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 78. Pokusila jste se někdy úmyslně vyvolat žárlivost ve svém partnerovi?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 80. Mluvila jste někdy s partnerem otevřeně o jeho žárlivosti?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 70. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 63. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?

70. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

 • odpověď ano:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 72. Omezuje vás v něčem žárlivost vašeho partnera?

80. Mluvila jste někdy s partnerem otevřeně o jeho žárlivosti?

 • odpověď ano:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 75. Uvažovala jste někdy o rozchodu s partnerem kvůli jeho žárlivosti?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 68. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 70. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

83. Věk

 • odpověď < 17 - 21 >:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 68. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

42. Kdo ve vašem vztahu žárlí?

43. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?

45. Souhlasila byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?

46. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá?

48. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?

50. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

51. Myslíte si, že si s partnerem vzájemně důvěřujete?

52. Omezuje vás v něčem vaše žárlivost?

55. Vyvolává ve vás váš partner dle vašeho názoru žárlivost úmyslně?

57. Žárlíte

59. Myslíte si, že jsou vaše žárlivé reakce přiměřené situaci?

60. Dáváte svou žárlivost před partnerem otevřeně najevo?

61. Žárlíte na partnerovy přátele a známé?

63. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?

65. Souhlasila byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?

66. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá?

68. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?

70. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

72. Omezuje vás v něčem žárlivost vašeho partnera?

75. Uvažovala jste někdy o rozchodu s partnerem kvůli jeho žárlivosti?

78. Pokusila jste se někdy úmyslně vyvolat žárlivost ve svém partnerovi?

80. Mluvila jste někdy s partnerem otevřeně o jeho žárlivosti?

83. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

42. Kdo ve vašem vztahu žárlí?

43. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?

45. Souhlasila byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?

46. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá?

48. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?

50. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

51. Myslíte si, že si s partnerem vzájemně důvěřujete?

52. Omezuje vás v něčem vaše žárlivost?

55. Vyvolává ve vás váš partner dle vašeho názoru žárlivost úmyslně?

57. Žárlíte

59. Myslíte si, že jsou vaše žárlivé reakce přiměřené situaci?

60. Dáváte svou žárlivost před partnerem otevřeně najevo?

61. Žárlíte na partnerovy přátele a známé?

63. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?

65. Souhlasila byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?

66. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá?

68. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního?

70. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

72. Omezuje vás v něčem žárlivost vašeho partnera?

75. Uvažovala jste někdy o rozchodu s partnerem kvůli jeho žárlivosti?

78. Pokusila jste se někdy úmyslně vyvolat žárlivost ve svém partnerovi?

80. Mluvila jste někdy s partnerem otevřeně o jeho žárlivosti?

83. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fenzová, J.Důsledky žárlivosti pro partnerský vztah (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dusledky-zarlivosti-pro-part.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.