Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důsledky žárlivosti v partnerských vztazích u homosexuální populace

Důsledky žárlivosti v partnerských vztazích u homosexuální populace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Fenzová
Šetření:01. 09. 2012 - 08. 09. 2012
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):59 / 17.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.
 

Prosím vás o vyplnění dotazníku, který si klade za cíl zjištění možných negativních a případných pozitivních důsledků žárlivosti pro partnerské soužití u homosexuální populace. Pokud je vám více než 15let, v současné době žijete v partnerském vztahu, váš partner nebo vy žárlíte a jste homosexuální orientace, pak je tento dotazník určen právě vám.
 

Nelekejte se, prosím, uvedeného počtu otázek. Tento dotazník se člení podle toho, co odpovíte, a tudíž nikdo nebude odpovídat na všechny otázky. Proto vám vyplňování nezabere tolik času, jak by se možná mohlo zdát. :-)
 

Předem vám děkuji za vaši ochotu a čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 30, mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena787,5 %87,5 %  
muž112,5 %12,5 %  

Graf

2. Kdo ve vašem vztahu žárlí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vyotázka č. 16, partnerotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partner1100 %12,5 %  

Graf

3. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %12,5 %  

Graf

4. Souhlasil byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %12,5 %  

Graf

5. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá? Jestli ano, jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ne

6. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního? Jestli ano, co konkrétně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

neříkáme si všechno

7. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 1100 %12,5 %  

Graf

8. Myslíte si, že si s partnerem vzájemně důvěřujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %12,5 %  

Graf

9. Omezuje vás v něčem partnerova žárlivost? Jestli ano, tak v čem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nechodíme do klubů

10. V jakých situacích váš partner žárlí? Uveďte prosím příklad.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

když bychom šli do gay klubu

11. Popište prosím situaci, kdy váš partner naposledy žárlil a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

když jsme byli v gay klubu

12. Jak se cítíte, když na vás partner žárlí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

zbytečný konflikt

13. Uvažoval jste někdy o rozchodu s partnerem kvůli jeho žárlivosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %12,5 %  

Graf

14. Pokusil jste se někdy úmyslně vyvolat žárlivost ve svém partnerovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %12,5 %  

Graf

15. Mluvil jste někdy s partnerem otevřeně o jeho žárlivosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %12,5 %  

Graf

16. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

17. Souhlasil byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

18. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá? Jestli ano, jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

19. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního? Jestli ano, co konkrétně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

20. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

21. Myslíte si, že si s partnerem vzájemně důvěřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

22. Omezuje vás v něčem vaše žárlivost? Jestli ano, tak v čem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

23. Jaké jsou důvody vaší žárlivosti vůči partnerovi?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

24. Vyvolává ve vás váš partner dle vašeho názoru žárlivost úmyslně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

25. Jak často na svého partnera žárlíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

26. Myslíte si, že jsou vaše žárlivé reakce přiměřené dané situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

27. Dáváte svou žárlivost před partnerem otevřeně najevo, nebo si to spíš necháváte pro sebe (případně oboje, dle konkrétní situace)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

28. Žárlíte na partnerovy přátele a známé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

29. Popište prosím situaci, kdy jste naposledy žárlil a proč

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

30. Kdo ve vašem vztahu žárlí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vyotázka č. 31, partnerkaotázka č. 45].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partnerka457,14 %50 %  
vy342,86 %37,5 %  

Graf

31. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %25 %  
ne133,33 %12,5 %  

Graf

32. Souhlasila byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %25 %  
ne133,33 %12,5 %  

Graf

33. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím pomáhá? Jestli ano, jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ne

ne

nepomáhá.

34. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního? Jestli ano, co konkrétně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Hádky a podezírání.

Ne

nedůvěru

35. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %37,5 %  

Graf

36. Myslíte si, že si s partnerkou vzájemně důvěřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %25 %  
ano133,33 %12,5 %  

Graf

37. Omezuje vás v něčem vaše žárlivost? Jestli ano, tak v čem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ne

Omezuje v pozitivním soužití.

ve všem

38. Jaké jsou důvody vaší žárlivosti vůči partnerce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Málo společného času

nedostatek sebedůvěry

promiskuita

39. Vyvolává ve vás vaše partnerka dle vašeho názoru žárlivost úmyslně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3100 %37,5 %  

Graf

40. Jak často na svou partnerku žárlíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Málo

už moc ne

záleží na situaci ale tak asi jednou měsíčně :-)

41. Myslíte si, že jsou vaše žárlivé reakce přiměřené dané situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %25 %  
ne133,33 %12,5 %  

Graf

42. Dáváte svou žárlivost před partnerkou otevřeně najevo, nebo si to spíš necháváte pro sebe (případně oboje, dle konkrétní situace) ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

Dávám to otevřeně najevo.

pro sebe

43. Žárlíte na partnerčiny přátele a známé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %25 %  
ne133,33 %12,5 %  

Graf

44. Popište prosím situaci, kdy jste naposledy žárlila a proč

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

když se partner věnoval někomu koho nesnáším

Když si moje partnerka psala po internetu s mou nejlepší kamarádkou.

Nepamatuju se

45. Myslíte si, že žárlivost ovlivňuje nějakým způsobem váš vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %37,5 %  
ne125 %12,5 %  

Graf

46. Souhlasila byste s tvrzením: Kdo nežárlí, ten nemiluje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %25 %  
ano250 %25 %  

Graf

47. Myslíte si, že žárlivost vašemu vztahu něčím prospívá? Jestli ano, čím?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano, dáváme si tim najevo, ze se milujem a zalezi nam na nás.

neprospívá

ničemu, je to pouze na obtíž

vyčistí se vzduch

48. Přináší žárlivost do vašeho vztahu něco negativního? Jestli ano, co konkrétně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nedůvěru

negativního zatim ne...naštěstí.

podezření, nedůvěra

pouze obtíže

49. Vznikají kvůli žárlivosti ve vašem vztahu hádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %25 %  
ne250 %25 %  

Graf

50. Myslíte si, že si s partnerkou vzájemně důvěřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %37,5 %  
ne125 %12,5 %  

Graf

51. Omezuje vás v něčem žárlivost vaší partnerky? Jestli ano, tak v čem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

partnerka žárli na jednu mou bývalku...nebyla by rada, kdybych s ni sla treba na kávu a ja toto omezeni respektuji

přátelení se se stejným pohlavím

setkání s přáteli ženského pohlaví

v prožívání plnohodnotného života a všeho co k němu patří

52. V jakých situacích vaše partnerka žárlí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

kdyz se mi ozve bývalka Markéta

když jí povídám o mužích, co o mě projevují zájem

když jsem pryč a neozvu se,když se bavím s jinými holkami

když se bavím či potkám bývalého/lou

53. Popiště prosím situaci, kdy vaše partnerka naposledy žárlila a proč

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

kdyz se mi ozvala víše zmiňovaná byvalka

když jsem jí řekla, že jsem byla na koncertě svého bývalého

na party, tanec s jinou, obyčejný tanec a pokec

setkání s bývalým partnerem,důvod nebyl žádný

54. Jak se cítíte, když na vás partnerka žárlí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

blbě, hlavně když nemá proč žárlit

jako v poutech

je to blbé, ale tesi me to. Vím, ze ji na me záleží.

je to ponižující, že mi nevěří

55. Uvažovala jste někdy o rozchodu s partnerkou kvůli její žárlivosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %25 %  
ne250 %25 %  

Graf

56. Pokusila jste se někdy úmyslně vyvolat žárlivost ve své partnerce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %37,5 %  
ano125 %12,5 %  

Graf

57. Mluvila jste někdy s partnerkou otevřeně o její žárlivosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %50 %  

Graf

58. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 25 let337,5 %37,5 %  
36 - 40 let225 %25 %  
15-20 let225 %25 %  
26- 30 let112,5 %12,5 %  

Graf

59. Délka partnerského vztahu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-5 let337,5 %37,5 %  
5 a více let225 %25 %  
do 1 roku112,5 %12,5 %  
1 - 2 roky112,5 %12,5 %  
2-3 roky112,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fenzová, J.Důsledky žárlivosti v partnerských vztazích u homosexuální populace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dusledky-zarlivosti-v-partne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.