Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důvěra společnosti v útulky pro zvířata

Důvěra společnosti v útulky pro zvířata

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Treschelová
Šetření:10. 01. 2010 - 12. 01. 2010
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):16 / 12.02
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

dotazník je zaměřen na důvěru lidí ve zvířecí útulky, ať již z pohledu majitelů zvířat, tak případných sponzorů.

Odpovědi respondentů

1. Máte osobní zkušenost s nějakým zvířecím útulkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6367,74 %67,74 %  
ne3032,26 %32,26 %  

Graf

2. V jaké situaci jste se útulkem setkal/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při dobrovolnické pomoci3250,79 %34,41 %  
při výběru nového zvířete2844,44 %30,11 %  
při sponzoringu1828,57 %19,35 %  
při nálezu zvířete1320,63 %13,98 %  
při náhodné návštěvě1219,05 %12,9 %  
při hledání svého zvířete914,29 %9,68 %  
při jiné příležitosti812,7 %8,6 %  

Graf

3. S kolika útulky jste se přibližně setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31523,81 %16,13 %  
11523,81 %16,13 %  
2812,7 %8,6 %  
4812,7 %8,6 %  
5812,7 %8,6 %  
646,35 %4,3 %  
1523,17 %2,15 %  
2011,59 %1,08 %  
811,59 %1,08 %  
1011,59 %1,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.28
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:3.6
Směrodatná odchylka:1.9
Medián:3
Modus:3

Graf

4. Byl/a jste spokojen/a se vzhledem a službami daných útulků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano vždyotázka č. 6, většinou anootázka č. 5, většinou neotázka č. 5, ne nikdyotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano3860,32 %40,86 %  
ano vždy1219,05 %12,9 %  
většinou ne1219,05 %12,9 %  
ne nikdy11,59 %1,08 %  

Graf

5. Proč jste byl/a nespokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečné informace o zvířatech2141,18 %22,58 %  
nedostatečné hledání původního majitele1937,25 %20,43 %  
nevyhovující podmínky pro zvířata1937,25 %20,43 %  
nevhodné chování k návštěvníkům1733,33 %18,28 %  
nepořádek a zápach1529,41 %16,13 %  
nevhodné chování ke zvířatům1121,57 %11,83 %  
podvodné jednání713,73 %7,53 %  

Graf

6. Pro jaká zvířata byl útulek zařízen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
útulek pro psy4469,84 %47,31 %  
útulek pro psy a kočky2234,92 %23,66 %  
útulek pro kočky69,52 %6,45 %  
zachranná stanice pro volně žijící živočichy46,35 %4,3 %  
smíšený útulek pro více druhů zvířat34,76 %3,23 %  
útulek pro koně23,17 %2,15 %  

Graf

7. O jaký druh útulku se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
městský4977,78 %52,69 %  
soukromý3352,38 %35,48 %  
nevím o jaký útulek se jednalo711,11 %7,53 %  
zřizovaný Ligou na ochranu zvířat57,94 %5,38 %  

Graf

8. Máte důvěru v útulky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 9, nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6468,82 %68,82 %  
nevím2122,58 %22,58 %  
ne88,6 %8,6 %  

Graf

9. Proč máte nedůvěru k útulkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní zkušenost osoby z mého okolí450 %4,3 %  
negativní osobní zkušenost450 %4,3 %  
negativní zkušenost získaná z médií337,5 %3,23 %  
obecná nedůvěra v neziskové organizace112,5 %1,08 %  

Graf

10. Podpořil/a jste někdy nějaký útulek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, podporuji pravidelněotázka č. 11, ano, občas nějaký podpořímotázka č. 11, ano, ale již žádný nepodporujiotázka č. 11, ne, ale uvažuji o tomotázka č. 12, ne a neuvažuji o tomotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, občas nějaký podpořím3537,63 %37,63 %  
ne, ale uvažuji o tom2425,81 %25,81 %  
ano, podporuji pravidelně2223,66 %23,66 %  
ne a neuvažuji o tom77,53 %7,53 %  
ano, ale již žádný nepodporuji55,38 %5,38 %  

Graf

11. Jakou formou jste podpořil/a nějaký útulek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Materiální pomoc (krmivo, deky, potřeby pro zvířata)4877,42 %51,61 %  
Finanční pomoc2743,55 %29,03 %  
Dobrovolnická činnost (venčení, inzerce atd.)2743,55 %29,03 %  
Adopcí zvířete/zvířat2235,48 %23,66 %  
Jinou formou58,06 %5,38 %  

Graf

12. Proč jste zatím žádný útulek nepodpořil/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uvažuji o tom, ale neodhodlal/a jsem se1651,61 %17,2 %  
nemám možnost je podporovat516,13 %5,38 %  
dosud jsem o tom neuvažoval/a39,68 %3,23 %  
nedůvěřuji podobným institucím39,68 %3,23 %  
nemám jako student finance13,23 %1,08 %  
Nebyly finance13,23 %1,08 %  
raději si vezmu nějakého psa domů13,23 %1,08 %  
nevěřím, že by z toho měli něco ti psi :(13,23 %1,08 %  

Graf

13. Obáváte se zpronevěry daru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6468,82 %68,82 %  
ano1920,43 %20,43 %  
nevím1010,75 %10,75 %  

Graf

14. V městské útulky mám důvěru.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4952,69 %52,69 %  
spíše nesouhlasím1617,2 %17,2 %  
souhlasím1313,98 %13,98 %  
nevím1212,9 %12,9 %  
nesouhlasím33,23 %3,23 %  

Graf

15. V soukromé útulky mám důvěru.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5053,76 %53,76 %  
nevím1819,35 %19,35 %  
souhlasím1415,05 %15,05 %  
spíše nesouhlasím1111,83 %11,83 %  

Graf

16. V útulky zřizované Ligou na ochranu zvířat mám důvěru.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3739,78 %39,78 %  
souhlasím2729,03 %29,03 %  
nevím2425,81 %25,81 %  
spíše nesouhlasím33,23 %3,23 %  
nesouhlasím22,15 %2,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. O jaký druh útulku se jednalo?

 • odpověď městský:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano vždy na otázku 4. Byl/a jste spokojen/a se vzhledem a službami daných útulků?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečné informace o zvířatech na otázku 5. Proč jste byl/a nespokojen/a?

10. Podpořil/a jste někdy nějaký útulek?

 • odpověď ne, ale uvažuji o tom:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi uvažuji o tom, ale neodhodlal/a jsem se na otázku 12. Proč jste zatím žádný útulek nepodpořil/a

11. Jakou formou jste podpořil/a nějaký útulek?

 • odpověď Materiální pomoc (krmivo, deky, potřeby pro zvířata):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, podporuji pravidelně na otázku 10. Podpořil/a jste někdy nějaký útulek?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte osobní zkušenost s nějakým zvířecím útulkem?

2. V jaké situaci jste se útulkem setkal/a

3. S kolika útulky jste se přibližně setkal/a?

4. Byl/a jste spokojen/a se vzhledem a službami daných útulků?

5. Proč jste byl/a nespokojen/a?

6. Pro jaká zvířata byl útulek zařízen?

7. O jaký druh útulku se jednalo?

8. Máte důvěru v útulky?

10. Podpořil/a jste někdy nějaký útulek?

11. Jakou formou jste podpořil/a nějaký útulek?

12. Proč jste zatím žádný útulek nepodpořil/a

13. Obáváte se zpronevěry daru?

14. V městské útulky mám důvěru.

15. V soukromé útulky mám důvěru.

16. V útulky zřizované Ligou na ochranu zvířat mám důvěru.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte osobní zkušenost s nějakým zvířecím útulkem?

2. V jaké situaci jste se útulkem setkal/a

3. S kolika útulky jste se přibližně setkal/a?

4. Byl/a jste spokojen/a se vzhledem a službami daných útulků?

5. Proč jste byl/a nespokojen/a?

6. Pro jaká zvířata byl útulek zařízen?

7. O jaký druh útulku se jednalo?

8. Máte důvěru v útulky?

10. Podpořil/a jste někdy nějaký útulek?

11. Jakou formou jste podpořil/a nějaký útulek?

12. Proč jste zatím žádný útulek nepodpořil/a

13. Obáváte se zpronevěry daru?

14. V městské útulky mám důvěru.

15. V soukromé útulky mám důvěru.

16. V útulky zřizované Ligou na ochranu zvířat mám důvěru.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Treschelová, E.Důvěra společnosti v útulky pro zvířata (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://duvera-spolecnosti-v-utulky-pro-zvirata.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.