Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důvěryhodnost e-shopů v porovnání s kamennými prodejnami

Důvěryhodnost e-shopů v porovnání s kamennými prodejnami

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Lounek
Šetření:16. 10. 2010 - 29. 10. 2010
Počet respondentů:356
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.99
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Tento dotazník je zaměřen na průzkum ohledně nakupování po internetu. U otázek 2 až 6 uvažujte u obou forem nákupu naprosto stejnou cenu a to jak zboží, tak nákladů spojených s dopravou.

Odpovědi respondentů

1. Kterému ze způsobů nákupu více důvěřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamenná prodejna32190,17 %90,17 %  
E-shop359,83 %9,83 %  

Graf

2. V případě nákupu elektroniky dáte přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-shop21460,11 %60,11 %  
Kamenná prodejna14239,89 %39,89 %  

Graf

3. V případě nákupu oblečení dáte přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamenná prodejna33694,38 %94,38 %  
E-shop205,62 %5,62 %  

Graf

4. V případě nákupu kosmetiky dáte přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamenná prodejna26875,28 %75,28 %  
E-shop8824,72 %24,72 %  

Graf

5. V případě nákupu knih dáte přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-shop20457,3 %57,3 %  
Kamenná prodejna15242,7 %42,7 %  

Graf

6. V případě nákupu PC komponentů dáte přednost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-shop24969,94 %69,94 %  
Kamenná prodejna10730,06 %30,06 %  

Graf

7. Kolik v průměru měsíčně utratíte nákupem v e-shopech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 00020858,43 %58,43 %  
1 000 - 5 0009225,84 %25,84 %  
nenakupuji v e-shopech359,83 %9,83 %  
5 000 - 10 000113,09 %3,09 %  
nenaklupuji v e-shopech82,25 %2,25 %  
nad 10 00020,56 %0,56 %  

Graf

8. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž18552,41 %51,97 %  
Žena16847,59 %47,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. V případě nákupu elektroniky dáte přednost:

  • odpověď E-shop:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-shop na otázku 1. Kterému ze způsobů nákupu více důvěřujete?
  • odpověď Kamenná prodejna:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenakupuji v e-shopech na otázku 7. Kolik v průměru měsíčně utratíte nákupem v e-shopech?

5. V případě nákupu knih dáte přednost:

  • odpověď E-shop:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-shop na otázku 3. V případě nákupu oblečení dáte přednost:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kterému ze způsobů nákupu více důvěřujete?

2. V případě nákupu elektroniky dáte přednost:

3. V případě nákupu oblečení dáte přednost:

4. V případě nákupu kosmetiky dáte přednost:

5. V případě nákupu knih dáte přednost:

6. V případě nákupu PC komponentů dáte přednost:

7. Kolik v průměru měsíčně utratíte nákupem v e-shopech?

8. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kterému ze způsobů nákupu více důvěřujete?

2. V případě nákupu elektroniky dáte přednost:

3. V případě nákupu oblečení dáte přednost:

4. V případě nákupu kosmetiky dáte přednost:

5. V případě nákupu knih dáte přednost:

6. V případě nákupu PC komponentů dáte přednost:

7. Kolik v průměru měsíčně utratíte nákupem v e-shopech?

8. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lounek, M.Důvěryhodnost e-shopů v porovnání s kamennými prodejnami (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://duveryhodnost-e-shopu-v-porovnani-s-kamennymi-prodejnami.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.