Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důvody odkládání manželství

Důvody odkládání manželství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Šarounová
Šetření:14. 03. 2012 - 21. 03. 2012
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Renata Šarounová a jsem studentkou 3. ročníku Sociální patologie a prevence. Dotazník, který držíte v rukou, je anonymní a slouží k výzkumnému šetření pro mou bakalářskou práci, která nese název: Kulturní a sociální důvody odkládání manželského soužití.

Žádám Vás tedy touto cestou o vyplnění krátkého dotazníku (20 otázek), který mi posléze umožní analyzovat a zmapovat postoj veřejnosti k dané problematice.

Pokud není uvedeno jinak, vyberte prosím pouze jednu z možností.

 

DOTAZNÍK JE VĚNOVANÝ POUZE MUŽŮM!

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4062,5 %62,5 %  
Muž2437,5 %37,5 %  

Graf

2. Místo bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto (nad 100 000 obyvatel)2234,38 %34,38 %  
Vesnice / obec (do 5000 obyvatel)2031,25 %31,25 %  
Město (do 100 000 obyvatel)1320,31 %20,31 %  
Malé město (do 50 000 obyvate)914,06 %14,06 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221218,75 %18,75 %  
23914,06 %14,06 %  
2169,38 %9,38 %  
2857,81 %7,81 %  
2546,25 %6,25 %  
2046,25 %6,25 %  
2434,69 %4,69 %  
2734,69 %4,69 %  
2634,69 %4,69 %  
2923,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi 30
18
17
42
37
39
19
36
35
31
50
1320,31 %20,31 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.55
Minimum:19
Maximum:37
Variační rozpětí:18
Rozptyl:15.97
Směrodatná odchylka:4
Medián:23
Modus:22

Graf

4. Jaký postoj zaujímáte k instituci manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní (Plánuji se jednou oženit/vdát.)5585,94 %85,94 %  
Negativní (Nikdy se nechci oženit/vdát.)914,06 %14,06 %  

Graf

5. Pokud by byl Váš postoj k instituci manželství negativní, dokázal/a byste změnit svůj názor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud by si můj přítel/má přítelkyně přál/a svatbu.4367,19 %67,19 %  
Ano, pokud by se nám narodilo dítě.3250 %50 %  
Ne i kdyby si můj přítel/má přítelkyně přál/a svatbu.914,06 %14,06 %  
Ne, i kdyby se nám narodilo dítě.69,38 %9,38 %  

Graf

6. Jaký věk je podle Vás ideální pro uzavření manželství?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
302132,81 %32,81 %  
251726,56 %26,56 %  
281015,63 %15,63 %  
2746,25 %6,25 %  
2623,13 %3,13 %  
3223,13 %3,13 %  
023,13 %3,13 %  
3311,56 %1,56 %  
2211,56 %1,56 %  
1811,56 %1,56 %  
ostatní odpovědi 24
100
23
34,69 %4,69 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.52
Minimum:22
Maximum:32
Variační rozpětí:10
Rozptyl:5.76
Směrodatná odchylka:2.4
Medián:28
Modus:30

Graf

7. Je podle Vás svatba ještě v dnešní době moderní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4468,75 %68,75 %  
Ne2031,25 %31,25 %  

Graf

8. Jakému typu soužití dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pár let spolu žít a poté mít svatbu.4976,56 %76,56 %  
Nesezdané soužití (společné soužití v emocionálním, sexuálním, ekonomickém vztahu bez formálně-legálního uzavření manželství).1523,44 %23,44 %  
Soužití „bez papíru“ (nesezdané soužití partnerů, kteří chtějí mít děti - založí rodinu, aniž by vstoupili do manželství).1218,75 %18,75 %  
Manželství na zkoušku (dočasné nesezdané soužití, které funguje jako předstupeň sňatku).1117,19 %17,19 %  
Singles soužití (doposud nesezdaní a rozvedení, kteří odkládají uzavření nebo znovuuzavření sňatku).34,69 %4,69 %  
Nejprve mít svatbu a poté spolu společně žít.11,56 %1,56 %  
Soužití kariérní (soužití muže a ženy, kteří neplánují a nechtějí mít spolu děti - dávají přednost své kariéře před založením rodiny).11,56 %1,56 %  

Graf

9. Jaká pozitiva, podle Vás, může přinést manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pocit jistoty a bezpečí, které manželství přináší.4164,06 %64,06 %  
Výhody spojené s tímto statusem (př. daňové a dědické záležitosti, vyživovací povinnost, právo znát zdravotní stav partnera…).4062,5 %62,5 %  
Soužití s milovanou osobou.3554,69 %54,69 %  
Tradice a důležitost sňatku.2335,94 %35,94 %  
Věrnost a spolehlivost.2031,25 %31,25 %  
Finanční zajištěnost.1523,44 %23,44 %  
Dobré zkušenosti v manželství mých rodičů.914,06 %14,06 %  
jednotné příjmení rodičů a dětí11,56 %1,56 %  
žádná pozitiva nevidím.11,56 %1,56 %  

Graf

10. Jaká negativa, podle Vás, může přinést manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Závazky / stereotypy a změna zajetých věcí.4468,75 %68,75 %  
Ztráta svobody / volnosti / neschopnost se sám rozhodovat / zavření zadních vrátek.2640,63 %40,63 %  
Společné financování / neschopnost hospodařit se svými vlastními penězi.2234,38 %34,38 %  
Špatné zkušenosti v manželství mých rodičů.1625 %25 %  
Obava ze společného bydlení / hospodaření / výchovy dětí.1320,31 %20,31 %  
Odpor ke svatebnímu rituálu / nedůležitost sňatku / nemodernost.1117,19 %17,19 %  
Ztráta mých dlouholetých přátel a vznik nových společných přátel.914,06 %14,06 %  
nevěra rozvod11,56 %1,56 %  
žádné11,56 %1,56 %  

Graf

11. Plánujete si se svým partnerem/svou partnerkou pořídit děti a založit rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5281,25 %81,25 %  
Ne1218,75 %18,75 %  

Graf

12. Je pro Vás sňatek podmínkou pro založení rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4570,31 %70,31 %  
Ano1929,69 %29,69 %  

Graf

13. Jaký věk je podle Vás ideální k početí prvního dítěte?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
301320,31 %20,31 %  
271218,75 %18,75 %  
251218,75 %18,75 %  
28914,06 %14,06 %  
2657,81 %7,81 %  
2334,69 %4,69 %  
3223,13 %3,13 %  
2923,13 %3,13 %  
2011,56 %1,56 %  
2411,56 %1,56 %  
ostatní odpovědi 0
33
31
35
46,25 %6,25 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.36
Minimum:23
Maximum:32
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.59
Směrodatná odchylka:2.14
Medián:27
Modus:30

Graf

14. Myslíte si, že by se děti měli rodit pouze do manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4875 %75 %  
Ano1625 %25 %  

Graf

15. Seřaďte tato kritéria podle důležitosti od 1-5. (známkování jako ve škole)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Kariéra a finanční zajištěnost.2.5311.343
Osamostatnění se od rodičů / vlastní bydlení.2.5311.374
Úspěšné ukončení studia.2.1881.902
Uzavření manželství.4.1090.879
Početí dítěte a založení rodiny.3.6411.761

Graf

16. Slýcháváte často od svých rodičů, že už máte nejvyšší čas se oženit/vdát a založit rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5382,81 %82,81 %  
Ano1117,19 %17,19 %  

Graf

17. Pokud ne, myslíte si, že Vás netlačí do manželství a založení rodiny z toho důvodu, že máte dalekovětší možnosti než měli tenkrát oni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3250 %50 %  
Ne2640,63 %40,63 %  
nevím34,69 %4,69 %  
jsem jedináček,bojí se že zůstanou sami11,56 %1,56 %  
vidí pořád ve mě malé dítě11,56 %1,56 %  
jsem mladý11,56 %1,56 %  

Graf

18. Měli Vaši rodiče svatbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6195,31 %95,31 %  
Ne, volí jinou formu partnerského soužití.34,69 %4,69 %  

Graf

19. Jsou nyní Vaši rodiče rozvedení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4671,88 %71,88 %  
Ano1828,13 %28,13 %  

Graf

20. Pokud jsou rozvedení, jaký byl hlavní důvod jejich rozvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Otec si našel novou přítelkyni.422,22 %6,25 %  
Domácí násilí.316,67 %4,69 %  
Neshody v zájmech a koníčcích.211,11 %3,13 %  
Nuda a stereotyp po letech manželství.211,11 %3,13 %  
Matka si našla nového přítele.211,11 %3,13 %  
Nejsou rozvedení15,56 %1,56 %  
manželství přestalo plnit svou funkci, alkoholismus otce15,56 %1,56 %  
nevím15,56 %1,56 %  
neshody15,56 %1,56 %  
nevím a je mi to jedno moje matka se vdala za mého bio otce(což byla slušně řečeno blbost), pak jsem se narodila(chyba) a oni se rozvedli a asi po 4-5ti letech se vdala znovu(celá ta věc s manželstvím se moc přeceňuje a já ji nikdy nepochopim) 15,56 %1,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Seřaďte tato kritéria podle důležitosti od 1-5. (známkování jako ve škole)

  • odpověď Uzavření manželství.=4:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Početí dítěte a založení rodiny.=5 na otázku 15. Seřaďte tato kritéria podle důležitosti od 1-5. (známkování jako ve škole)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Místo bydliště

3. Věk

4. Jaký postoj zaujímáte k instituci manželství?

5. Pokud by byl Váš postoj k instituci manželství negativní, dokázal/a byste změnit svůj názor?

6. Jaký věk je podle Vás ideální pro uzavření manželství?

7. Je podle Vás svatba ještě v dnešní době moderní?

8. Jakému typu soužití dáváte přednost?

9. Jaká pozitiva, podle Vás, může přinést manželství?

10. Jaká negativa, podle Vás, může přinést manželství?

11. Plánujete si se svým partnerem/svou partnerkou pořídit děti a založit rodinu?

12. Je pro Vás sňatek podmínkou pro založení rodiny?

13. Jaký věk je podle Vás ideální k početí prvního dítěte?

14. Myslíte si, že by se děti měli rodit pouze do manželství?

15. Seřaďte tato kritéria podle důležitosti od 1-5. (známkování jako ve škole)

16. Slýcháváte často od svých rodičů, že už máte nejvyšší čas se oženit/vdát a založit rodinu?

17. Pokud ne, myslíte si, že Vás netlačí do manželství a založení rodiny z toho důvodu, že máte dalekovětší možnosti než měli tenkrát oni?

18. Měli Vaši rodiče svatbu?

19. Jsou nyní Vaši rodiče rozvedení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Místo bydliště

3. Věk

4. Jaký postoj zaujímáte k instituci manželství?

5. Pokud by byl Váš postoj k instituci manželství negativní, dokázal/a byste změnit svůj názor?

6. Jaký věk je podle Vás ideální pro uzavření manželství?

7. Je podle Vás svatba ještě v dnešní době moderní?

8. Jakému typu soužití dáváte přednost?

9. Jaká pozitiva, podle Vás, může přinést manželství?

10. Jaká negativa, podle Vás, může přinést manželství?

11. Plánujete si se svým partnerem/svou partnerkou pořídit děti a založit rodinu?

12. Je pro Vás sňatek podmínkou pro založení rodiny?

13. Jaký věk je podle Vás ideální k početí prvního dítěte?

14. Myslíte si, že by se děti měli rodit pouze do manželství?

15. Seřaďte tato kritéria podle důležitosti od 1-5. (známkování jako ve škole)

16. Slýcháváte často od svých rodičů, že už máte nejvyšší čas se oženit/vdát a založit rodinu?

17. Pokud ne, myslíte si, že Vás netlačí do manželství a založení rodiny z toho důvodu, že máte dalekovětší možnosti než měli tenkrát oni?

18. Měli Vaši rodiče svatbu?

19. Jsou nyní Vaši rodiče rozvedení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šarounová, R.Důvody odkládání manželství (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://duvody-odkladani-manzelstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.