Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Důvody podnikání v agroturistice

Důvody podnikání v agroturistice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislav Pilař
Šetření:26. 09. 2011 - 24. 10. 2011
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník vyplňte prosím pouze, pokud podnikáte v agroturistice.

 

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku o 14 otázkách z oblasti ekonomické a sociální.

 

Odpovědi respondentů

1. Kraj ve kterém podnikáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský240 %40 %  
Liberecký120 %20 %  
Ústecký120 %20 %  
Jihočeský120 %20 %  

Graf

2. Velikost farmy v ha

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5,50120 %20 %  
60120 %20 %  
50120 %20 %  
1500120 %20 %  
80120 %20 %  

Graf

3. Kolik let podnikáte v zemědělství

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18120 %20 %  
20120 %20 %  
11120 %20 %  
10120 %20 %  
19120 %20 %  

Graf

4. Kolik let podnikáte v agroturistice

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18120 %20 %  
10120 %20 %  
11120 %20 %  
3120 %20 %  
16120 %20 %  

Graf

5. Mé ekonomické přežití závisí na úspěchu mé firmy v oblasti agroturistiky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím240 %40 %  
spíše souhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
souhlasím120 %20 %  

Graf

6. Můj zájem o agroturistiku byl zapříčiněn mou potřebou získání nových zdrojů příjmů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím240 %40 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
souhlasím120 %20 %  
nesouhlasím120 %20 %  

Graf

7. Zemědělství a farmaření samy o sobě nevytvářejí dostatečný zdroj příjmů na živobytí v dnešní době.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím240 %40 %  
nesouhlasím240 %40 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

8. Agroturistika mi umožňuje pracovat doma, místo toho, abych pracoval mimo farmu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím240 %40 %  
souhlasím240 %40 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

9. Agroturistika je důležité pro ekonomické přežití místních obyvatel.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím240 %40 %  
nesouhlasím240 %40 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

10. Můj zájem o pobyty na farmě, je poháněn mojí touhou vidět místní obyvatele prosperovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím240 %40 %  
spíše nesouhlasím240 %40 %  
nevím120 %20 %  

Graf

11. Provozování agroturistiky mě upokojuje více, než peníze z této činnosti vydělané.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím360 %60 %  
souhlasím120 %20 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

12. Podnikání v agroturistice přináší nové lidi do mého života, což je důležitější než peníze, které vydělám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím240 %40 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
nesouhlasím120 %20 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

13. Pokud chcete být informován o výsledcích, vyplňte email.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ljuba.agrotour@gmail.com1100 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pilař, L.Důvody podnikání v agroturistice (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://duvody-podnikani-v-agroturis.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.