Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dvojjazyčná výuka na ZŠ

Dvojjazyčná výuka na ZŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Kučera
Šetření:05. 12. 2011 - 02. 01. 2012
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):47 / 7.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

 

odborné Nakladatelství Dr. Josef Raabe v současnosti provádí celoplošný průzkum zaměřený na problematiku výuky některých předmětů v cizím jazyce na základních školách. Z toho důvodu si Vás dovolujeme požádat o vyplnění stručného dotazníku. Pevně věříme, že nám získané informace pomohou při realizaci praktických materiálů na podporu tohoto typu výuky na Vaší škole. Předem děkujeme za Váš čas a ochotu. V případě odeslání vyplněného dotazníku od nás získáte malý dárek (více v závěru dotazování).

 

Odpovědi respondentů

1. Bylo by pro Vás zajímavé realizovat výuku některých předmětů v cizím jazyce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO, realizovali jsmeotázka č. 2, ANO, realizujemeotázka č. 2, ANO, chceme realizovat, uvažujeme o realizaciotázka č. 27, NE, nerealizujemeotázka č. 27, NE, nechceme realizovatotázka č. 47].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, nerealizujeme1440 %40 %  
ANO, chceme realizovat, uvažujeme o realizaci1234,29 %34,29 %  
NE, nechceme realizovat617,14 %17,14 %  
ANO, realizujeme25,71 %5,71 %  
ANO, realizovali jsme12,86 %2,86 %  

Graf

2. Na jakém stupni ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1. stupeňotázka č. 3, 2. stupeňotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. stupeň266,67 %5,71 %  
1. stupeň133,33 %2,86 %  

Graf

3. V jakém ročníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. ročník1100 %2,86 %  
2. ročník1100 %2,86 %  

Graf

4. V jakém ročníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7. ročník150 %2,86 %  
9. ročník150 %2,86 %  
8. ročník150 %2,86 %  

Graf

5. V jakých vzdělávacích oborech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Matematika a její aplikaceotázka č. 7, Informační a komunikační technologieotázka č. 8, Člověk a jeho světotázka č. 9, Člověk a svět práceotázka č. 10, Jinýotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný1100 %2,86 %  

Graf

6. V jakých vzdělávacích oborech

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Matematika a její aplikaceotázka č. 11, Informační a komunikační technologieotázka č. 12, Člověk a společnostotázka č. 13, Člověk a přírodaotázka č. 14, Člověk a zdravíotázka č. 15, Člověk a svět práceotázka č. 17, Umění a kulturaotázka č. 16, Jinýotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověk a společnost150 %2,86 %  
Matematika a její aplikace150 %2,86 %  

Graf

7. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

8. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

11. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1100 %2,86 %  

Graf

12. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

13. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dějepis1100 %2,86 %  

Graf

14. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

16. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

17. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

18. Jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

všechny předměty mimo Čj a české historie a geografie.

19. Pomocí koho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitel Vaší školy s kvalifikací pro jazyk a obor3100 %8,57 %  

Graf

20. Co Vás motivovalo pro výuku některých předmětů v cizím jazyce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konkurenční tlak okolních škol133,33 %2,86 %  
nic133,33 %2,86 %  
podpora zřizovatele133,33 %2,86 %  

Graf

21. Existuje dostatek materiálů pro Vaše vyučující popř. pracovních materiálů pro Vaše žáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %5,71 %  
ano133,33 %2,86 %  

Graf

22. Jaké typy materiálů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [metodika pro učitele a pracovní sešit pro žákyotázka č. 23, samostatné pracovní listyotázka č. 23, jazykové učebniceotázka č. 23, interaktivní materiályotázka č. 23, jinéotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné1100 %2,86 %  

Graf

23. Uveďte, prosím, jaké

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

24. Jaké materiály byste nejraději k realizaci výuky v cizím jazyce uvítali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vše, cokoliv150 %2,86 %  
samostatné pracovní listy pro žáky150 %2,86 %  

Graf

25. Jakým způsobem jste vyřešili financování pracovních materiálů spojených s tímto typem výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z rozpočtu školy266,67 %5,71 %  
z rozpočtu rodičů133,33 %2,86 %  

Graf

26. S jakými konkrétními problémy jste se při zavádění této výuky setkali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

náročnost na přípravu velký počet žáků ve třídě nedostatek času pro výuku odoborového předmětu, implementaci CLIL a implementování inovativních metod a forem práce

Nedostatek materiálů. Vše, co je uvedeno v dotazníku v otázce 24

27. Co by Vás motivovalo k zařazení výuky některých předmětů v cizím jazyce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatek kvalifikovaného personálu1869,23 %51,43 %  
dostatek vhodných materiálů311,54 %8,57 %  
zájem ze strany zřizovatele27,69 %5,71 %  
dostatek financí27,69 %5,71 %  
dostatek vzdělávacích seminářů13,85 %2,86 %  

Graf

28. V jakém časovém horizontu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v horizontu dalších 5 let1557,69 %42,86 %  
školní rok 2013/2014726,92 %20 %  
v horizontu dalších 10 let311,54 %8,57 %  
školní rok 2012/201313,85 %2,86 %  

Graf

29. Některé předměty by realizoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitel Vaší školy s kvalifikací pro jazyk a obor1661,54 %45,71 %  
externí učitel cizího jazyka - rodilý mluvčí415,38 %11,43 %  
učitel Vaší školy s kvalifikací pouze pro jazyk311,54 %8,57 %  
externí učitel cizího jazyka311,54 %8,57 %  

Graf

30. Na jakém stupni ZŠ chcete výuku realizovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1. stupeňotázka č. 31, 2. stupeňotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. stupeň2180,77 %60 %  
1. stupeň519,23 %14,29 %  

Graf

31. V jakém vzdělávacím oboru především?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Matematika a její aplikaceotázka č. 33, Informační a komunikační technologieotázka č. 34, Člověk a jeho světotázka č. 35, Člověk a svět práceotázka č. 36, jinýotázka č. 44].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověk a jeho svět360 %8,57 %  
Informační a komunikační technologie240 %5,71 %  

Graf

32. V jakém vzdělávacím oboru především?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Matematika a její aplikaceotázka č. 37, Informační a komunikační technologieotázka č. 38, Člověk a společnostotázka č. 39, Člověk a přírodaotázka č. 40, Člověk a zdravíotázka č. 42, Člověk a svět práceotázka č. 43, Umění a kulturaotázka č. 41, jinýotázka č. 44].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověk a společnost419,05 %11,43 %  
Informační a komunikační technologie419,05 %11,43 %  
Matematika a její aplikace314,29 %8,57 %  
Člověk a příroda314,29 %8,57 %  
Člověk a svět práce29,52 %5,71 %  
Člověk a zdraví29,52 %5,71 %  
Umění a kultura29,52 %5,71 %  
jiný14,76 %2,86 %  

Graf

33. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

34. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledávání informací a komunikace2100 %5,71 %  

Graf

35. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidé a čas266,67 %5,71 %  
Místo, kde žijeme133,33 %2,86 %  

Graf

36. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

37. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Číslo a proměnná266,67 %5,71 %  
Nestandardní aplikační problémy a úlohy133,33 %2,86 %  

Graf

38. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhledávání informací a komunikace375 %8,57 %  
Zpracování a využití informací125 %2,86 %  

Graf

39. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výchova k občanství4100 %11,43 %  

Graf

40. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přírodopis266,67 %5,71 %  
Zeměpis266,67 %5,71 %  
Fyzika133,33 %2,86 %  
Chemie133,33 %2,86 %  

Graf

41. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výtvarná výchova2100 %5,71 %  

Graf

42. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výchova ke zdraví2100 %5,71 %  

Graf

43. V jakých oblastech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svět práce2100 %5,71 %  
Příprava pokrmů150 %2,86 %  
Pěstitelské práce, chovatelství150 %2,86 %  
Provoz a údržba domáctnosti150 %2,86 %  

Graf

44. Uveďte jaký

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Cizí jazyk

45. S jakými typy materiálů byste nejraději pracovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
interaktivní materiály1350 %37,14 %  
metodika pro učitele a pracovní sešit pro žáky934,62 %25,71 %  
jazyková učebnice pro žáky415,38 %11,43 %  

Graf

46. Jakým způsobem případně chcete financovat pracovní materiály spojené s tímto typem výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z fondů EU1350 %37,14 %  
z rozpočtu školy934,62 %25,71 %  
z rozpočtu rodičů311,54 %8,57 %  
já to nemohu rozhodnout13,85 %2,86 %  

Graf

47. Z jakého konkrétního důvodu nechcete realizovat zařazení výuky některých předmětů v cizím jazyce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek kvalifikovaného personálu350 %8,57 %  
nic116,67 %2,86 %  
PŘETĚŽOVÁNÍ BĚŽNÉ POPULACE ŽÁKŮ ZŠ 116,67 %2,86 %  
Po zkušenosti - velká zátěž pro děti a nezájem 116,67 %2,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučera, J.Dvojjazyčná výuka na ZŠ (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dvojjazycna-vyuka-na-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.