Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dynamický Balanced Scorecard jako nástroj firemní komunikace

Dynamický Balanced Scorecard jako nástroj firemní komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Malá
Šetření:04. 04. 2014 - 15. 04. 2014
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):21 / 12.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:59,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem průzkumu je zjištění o povědomí metody Balanced Scorecard v rámci firmy, podniku, ve které působíte a její zapojení do firemní komunikace (komunikační kanály). Průzkum (dotazník) je určen všem osobám starších 18 let, resp. osobám, které jsou zaměstnány nebo někdy v minulosti pracovaly. 

Výsledky průzkumu budou veřejně dostupné a všichni si je budete moci prohlédnout.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Balanced Scorecard je metoda, která byla představena začátkem 90. let 20. století pány Kaplanem a Nortonem. Stručná definice: strategický systém měření a řízení výkonnosti podniku. Pro účely dotazníku je prioritní zaměření metody na výkonnost zaměstnanců a jejich pracovní zaměření jen na strategické cíle podniku, resp. na cíle, které jsou předány a delegovány na nižší úrovně řízení (taktické a operativní cíle). 

Odpovědi respondentů

1. Znáte metodu Balanced Scorecard, nebo je Vám povědomý stručný popis, umístěný před touto otázkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3460,71 %60,71 %  
NE2239,29 %39,29 %  

Graf

2. Odkud metodu Balanced Scorecard (BSC) znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola2470,59 %42,86 %  
média (noviny, internet, Tv, rádio)720,59 %12,5 %  
zaměstnání514,71 %8,93 %  
už nevím12,94 %1,79 %  

Graf

3. Využíváte prvky metody Balanced Scorecard ve Vašem zaměstnání, popř. v předchozím zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2573,53 %44,64 %  
Ano926,47 %16,07 %  

Graf

4. Jak byla metoda BSC do podniku (vašeho zaměstnání) aplikovaná (zaváděná)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Funguje tam již dlouho, ještě než jsem nastoupila. Firma má jasně stanovenou vizi, pravidelně probíhají meetingy managementu ohledně plnění a aktualizace strategických cílů ve všech 4 oblastech. K řadovým zaměstnancům se pak dostávají požadavky managementu navázané na výsledky těchto meetingů.

nařízením vedením podniku

Nemohu odpovědět, byla zavedena před mým příchodem

nevím

nevím, ještě jsem nepracovala

Řádné zapracování nových zaměstnanců. Pochopení strategie podniku. Základní pravidlo: Vstřícnost k zákazníkovi.

Strategické plánování a měření!

Školením

tato metoda se využívá již několik let.

Pokud takové metody existují, tak se prosím zmiňte, zda a jak jsou napojené na metodu BSC

5. Jaké další (jiné) metody řízení jsou aplikovány ve Vašem zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

denní meetingy oddělení

Je jich velmi mnoho - často se týkají teamové práce, zlepšování výkonnosti zaměstnanců. Názvy si bohužel nepamatuji (něco jako 5 communications- jaké povinné a nepovinné komunikační události zaměstnance čekají - stanovení cílů, revize cílů zamce -> interview s nadřízeným o jeho pokrocích...). Všechny jsou ale stejně jako BSC graficky znázorněné...

Manažerské účetnictví, Lean&Six sigma, IT Governance,

Najít hlavní potenciál,neboli včem hlavně vyniká zaměstnanec.

SLA, KPI vzájemná provázanost

systém managementu

tvl, od všeho něco, kompletně nic

u nás ve firmě je kladen důraz na dobrou kolektivitu a stabilní tým a samozřejmě dobré výsledky u klientů.

6. Jaké perspektivy (dimenze) v rámci BSC v podniku využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákaznická777,78 %12,5 %  
Učení se a růst444,44 %7,14 %  
Interních podnikových procesů444,44 %7,14 %  
Finanční333,33 %5,36 %  

Graf

7. Na jaké pozici v hierarchii podniku se nacházíte, popř. jste se nacházel v podniku, kde se metoda Balanced Scorecard (BSC) využívala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řadový zaměstnanec (neměl jsem žádného podřízeného)2369,7 %41,07 %  
Střední mamagement515,15 %8,93 %  
Liniový management412,12 %7,14 %  
Vrcholový management13,03 %1,79 %  

Graf

Zaškrtněte všechny možnosti, které jsou z vašeho pohledu pravdivé.

8. Znáte cíle podniku, popřípadě cíle Vašeho oddělení nebo divize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím jaké jsou cíle podniku2163,64 %37,5 %  
Vím jaké jsou cíle oddělení, popř. divize1648,48 %28,57 %  
Nevím jaké jsou cíle podniku412,12 %7,14 %  
Nevím jaké jsou cíle oddělení, popř. divize39,09 %5,36 %  

Graf

9. Jakým způsobem jste o podnikových cílech (cílech oddělení) informování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školení, meeting, porady2163,64 %37,5 %  
Podnikový intranet1442,42 %25 %  
Oběžník618,18 %10,71 %  
O cílech se dozvím "náhodou", např. setkání s kolegou na chodbě515,15 %8,93 %  
Nedostává se i informace o cílech, neznám je26,06 %3,57 %  
Balanced Scorecard, resp. strategickou mapou26,06 %3,57 %  
jsou dány ze zákona13,03 %1,79 %  
liniový management13,03 %1,79 %  
Vytvářím je13,03 %1,79 %  

Graf

10. Jak často (řádově) jsou cíle podniku měněny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň 1x za rok1133,33 %19,64 %  
alespoň 1x za půl roku618,18 %10,71 %  
alespoň 1x za 5 let39,09 %5,36 %  
nevím26,06 %3,57 %  
alespoň 1x za měsíc26,06 %3,57 %  
nemění se13,03 %1,79 %  
pracuji 3 roky a zatím se nezměnily13,03 %1,79 %  
nemohu posoudit, zatím se nezměnil13,03 %1,79 %  
při změně vlády v ČR13,03 %1,79 %  
Jsou stabilně rozvíjeny, neřekla bych, že jsou nárazově jednorázově změněny na něco úplně jiného...13,03 %1,79 %  
Nevím, že by se měnily...13,03 %1,79 %  
Cíl je pořád stejný13,03 %1,79 %  
nelze přesně definovat u státní správy, záleží na výsledku voleb.13,03 %1,79 %  
nebyl jsem informován o cílech, nevím13,03 %1,79 %  

Graf

11. Přispívá tvoje pozice strategii podniku (strategickým cílům, popř. cílům taktickým a operativním)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, přispívám k cílům podniku1545,45 %26,79 %  
Myslím, že přispívám1030,3 %17,86 %  
Ne618,18 %10,71 %  
podle znalosti cílů přispívám, ale nadřízený mě o tom osobně neinformuje13,03 %1,79 %  
Neznám strategii ani cíle podniku13,03 %1,79 %  

Graf

12. Můžete říci, že Vaše pracovní pozice, resp. Vaše pracovní činnost přispívá jen a pouze k dosažení strategických, operativních či taktických plánů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1133,33 %19,64 %  
ne1133,33 %19,64 %  
ano1030,3 %17,86 %  
spíše souhlasím13,03 %1,79 %  

Graf

13. Považujete za důležité, zda dostáváte dostatečné informace, k praktikování Vašich pracovních povinností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3090,91 %53,57 %  
nevím26,06 %3,57 %  
ne13,03 %1,79 %  

Graf

14. Pokud se Vám nedostávají potřebné informace, které potřebujete k dodržování pracovních povinností, tak:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
si o ně dodatečně zažádám2575,76 %44,64 %  
ještě se to nestalo, vždy jsem dostal všechny relevantní informace824,24 %14,29 %  
si o ně neřeknu, není to můj problém, že je nemám26,06 %3,57 %  
nedělám nic a počkám až je dostanu26,06 %3,57 %  
Přes požádání se stejně nic konkrétního nedozvím.13,03 %1,79 %  
nenapadlo mě to13,03 %1,79 %  

Graf

15. Jste nějak motivováni k plnění podnikových cílů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano jsme (způsob je pro mě vyhovující)1236,36 %21,43 %  
Ne nejsme1236,36 %21,43 %  
Ano jsme (způsob je pro mě nevyhovující)721,21 %12,5 %  
Plníme akorát konkrétní úkoly, nikoliv s vazbou na cíl13,03 %1,79 %  
ano jsme, ale jen přímým nadřízeným z její vlastní iniciativy13,03 %1,79 %  
málo kdy13,03 %1,79 %  

Graf

16. Jaké komunikační kanály jsou využívány u vás v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firemní e-mail2678,79 %46,43 %  
Intranet2472,73 %42,86 %  
Oběžníky1236,36 %21,43 %  
Back-office1030,3 %17,86 %  
Sociální sítě1030,3 %17,86 %  
Lotus Notes39,09 %5,36 %  
telefon, osobně13,03 %1,79 %  
interní časopis13,03 %1,79 %  
to jsou hrozné možnosti... co když mám e-mail v Lotus Notes? A co má znamenat BO jako kom. kanál?13,03 %1,79 %  
osobní kontakt13,03 %1,79 %  

Graf

17. Zaškrtněte velikost (počet zaměstnanců) firmy, kde pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000+1532,61 %26,79 %  
do 25 zaměstnanců1123,91 %19,64 %  
do 100 zaměstnanců919,57 %16,07 %  
do 1000 zaměstnanců48,7 %7,14 %  
do 500 zaměstnanců24,35 %3,57 %  
600012,17 %1,79 %  
6000 zaměstnanců12,17 %1,79 %  
Samotná dcerka má asi 300 zaměstnanců, celosvětově má firma přes 1000 zaměstnanců12,17 %1,79 %  
250012,17 %1,79 %  
nezaměstnaný12,17 %1,79 %  

Graf

18. Zařaďte svého zaměstnavatele do jedné z následujících možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromý sektor2656,52 %46,43 %  
Podnikatel1123,91 %19,64 %  
Státní úředník613,04 %10,71 %  
soud12,17 %1,79 %  
pojišťovnictví12,17 %1,79 %  
bankovní instituce12,17 %1,79 %  
Leasingová společnost12,17 %1,79 %  
IT12,17 %1,79 %  
Nezisková organizace12,17 %1,79 %  
bez zaměstnání12,17 %1,79 %  

Graf

19. Jaký je Váš současný věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-262758,7 %48,21 %  
27-341021,74 %17,86 %  
35-4448,7 %7,14 %  
45-5448,7 %7,14 %  
65+12,17 %1,79 %  

Graf

20. Prosím napište svými slovy, co si o metodě Balanced Scorecard myslíte, ve smyslu přínosu Vám a Vaší pozici v rámci firmy, ve které pracujete/pracoval jste, popř. co byste na její aplikaci v rámci firmy změnili.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

...

Bohužel metodu neznám, nebyla jsem s ní nikdy seznámena, jsem bez názoru.

házení opice :)

Je hezké vidět kam jdeme a jak na tom jsme. Rozvoj zaměstnanců je je jedním z procesů a někdy mi přijde poněkud násilný a tím pádem i nepřínosný. Přinejmenším rozvoj zaměstnanců není aplikovatelný na každého.

K ničemu

Každý jedinec se musí neustále zdokonalovat a vzdělávat. Tím vzniká zpětná vazba vůči firmě a zabraňujeme tím chybám.

Metoda BSC je v naší společnosti používána, ale nohužel podle mého názoru chybně. Cíle, které jsou potom určeny a kvantifikovány často neodpovídají cílům celého podniku.

metoda nebyla použita

Metodu neznám

Myslím, že se nepoužívá. Řekla bych, že v nevýrobním sektoru nelze využít..

Naše firma nevyužívá, tudíž nemohu relevantně odpovědět.

neměla by pro mě mnoho uplatnění

Nevím

nevim

nevím

Nevím, co to je.

Nevím, nesetkal jsem se zatím s prostředím, kde by byla skutečně využívána.

Nevím, zda je v mém zaměstnání tato metoda používána, ale dle mého názoru by byla přínosem především ke sladění kompetencí, jednotlivých útvarů a jednotnému výkladu právních předpisů.

Nevšimla jsem si toho, že by se u nás ve firmě tato metoda používala

Nevyužíváme, takže nemohu nic k tomu říct. Obecně si však myslím, že je to dobrá metoda jak vizuálně zobrazit strategii firmy, aby všichni věděli, co je cílem společnosti, ať již top management nebo řadový zaměstnanec.

neznám

neznám ji

neznám to

Nic mi to nepřináší.

NNNN

No je to akorát bič na lidi.

Považuji ji za přínosnou, obzvláště kvůli její schopnosti přenášet cíle podniku tak, aby je pochopily všechny vrstvy řízení a kvůli schopnosti tyto cíle, pokud jsou reálně stanoveny, i reálně měřit.

Považuji to za nesmysl, bez této metody se nám pracovalo lépe, víc v klidu a úkoly jsme plnili.

pro mě je metoda přínosná hlavně co se týče informovanosti o cílech a strategii podniku, na úrovni které se nacházím není moc propracovaná, je spíše zaměřená na vrcholový management

Pro mne absolutně bezvýznamná.

Samotná metoda není špatná.

Smysluplná metoda pro náročnější odvětví, která v mém odvětví není třeba.

snažil bych se zvýšit povědomí všech zaměstnanců o aplikovaných metodách

Takové metody je jistě zapotřebí neboť já ji jako vedoucí pracovník velice uvítám na skolenich které nám firma zprostředkovává

tato metoda je důležitou strategií v každé velké firmě.

V naší společnosti bych ji rád uvítal v širším.

v praxi jsem se s BSC nesetkal

Ve firmě sotva byla používána, tedy přínos pro firmu neměla a vzhledem k omezenému repertoáru tohoto konkrétního trhu, by nebyla nejspíše kvalitně aplikovatelná.

Ve státní správě nevidím přínos této metody.

Velmi užitečné, pokud je správně a důsledně aplikovaná.

zlepšení finančních ukazatelů

zvýšení produktivity a efektivity práce. Uvítali bychom zvýšení motivace zaměstnanců, v současné době neexistuje.

Budu ráda za jakýkoliv příspěvek. Napište vše co uznáte za vhodné

21. Prosím o Váš osobní názor na strategické řízení a rozhodování ve Vašem zaměstnání. Co si myslíte, že by se mělo změnit, popř. zavést.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

....

Asi bych nic neměnila.

dobrý

Když si nic neseženu nic nemám.

Komunikace mezi jednotlivými odděleními v rámci zavádění změn v systému řízení naší společnosti

Komunikace mezi zaměstnanci

koncepce

Mám pouze jednoho nadřízeného (žádní další zaměstnanci), takže v mé práci se nic sofistikovanějšího zavádět nebude.

Měl by přestat tlak na zaměstnance neustále v hlášeních zdůvodňovat a předkládat rozbory proč se něco nepodařilo a co se udělá pro to, aby se podařilo. Kdyby nás nezdržovala podobná hlášení, pracovali bychom efektivněji a vše by se podařilo - jako dříve.

Měl by se začít používat mozek (tzv. selský rozum) a neustále neměnit názor na zásadní problémy.

Mělo by se začít plánovat a rozvíjet. Ani jedno se nekoná.

Mělo by se začít uvažovat o strategii pro celý podnik a ne o ní přemýšlet jen na nejvyšší úrovni odtržené od zbytku firmy

méně zavádění zbytečných nesmyslných inovací, které jsou po čase upadnuty v zapomnění, více motivace v plnění cílů

MMM

Myslím, že je všechno v pořádku.

nedokáži určit, nevím jaká je současná strategie a cíl

Nefunguje tak, jak by mělo. Měla by být mnohem lepší komunikace mezi nadřízeným a podřízeným.

nehledet tolik na letosni cil obratu, ale i par let do budoucna (rozvoj personalu atd.)

nelhat

Nemám zkušenosti

neměl jsem přístup ke strategickému rozhodování ve firmě, bylo řízeno mateřskou společností ze zahraničí

Nemělo by probíhat tolik změn, které jsou špatně komunikované zaměstnancům. Strategie by se měla již při jejím stanovení zdát splnitelná (často je již na začátku jasné, že neodpovídá podmínkám prostředí).

nemůžu odpovědět

nevím

nic

No měly by více komunikovat a trochu dát na zaměstnance a nemít jen svojí hlavu.

Pozitivní zpětná vazba. Té je málo. Motivace zaměstnance. Jak se říká,pro nás je nejdůležitější spokojený zákazník,ale v rámci zaměstnanců by to mělo platit také.

Průběžně se mění dle potřeb. Firma má velmi flexibilní zaměření.

Rychlost změn na základě známé potřeby. Schopnost je aplikovat globálně ve stejném čase, nikoliv postupně (rolling-wave).

Řízení v naší společnosti mi nepřipadá strategické. Strategie se přílož často mění a z úhlu pohledu řadového zaměstnance to vidím jako neorganizovaný chaoz.

Současná situace je vyhovující.

Stojí to za hovno.

strategické řízení

strategické řízení je jednou z priorit ve velké společnosti jako je ta ve které pracuji, správné řízení je jeden krůček k úspěchu firmy.

Strategické řízení spočívá mimo jiné i ve srovnávání s konkurencí (ekonomická soutěž). Státní organizace, ve které pracuji se nepohybuje v konkurenčním prostředí.

Strategie se řeší každý měsíc na poradě, kdy jsou současně stanoveny dlaší cíle a zhodnoceny výsledky.

Strategii vodím z dálky a spíše její výsledky, nemohu říci, jak vzniká ani co bych na ní měnil.

Tuto firmu jsem již před svým nástupem považovala za jednu z těch, které mají svou strategii perfektně propracovanou.

U nás by si mělo vyšší vedeni přijít pracovat na prodejny, aby sami cítili ten tlak a opravdu náročnost práce , hlavně množství zaměstnanců , které máme na směnách je opravdu málo.

V prvé řadě zapracovat na interní komunikaci informací.

vedení by mělo změnit přístup k zaměstnancům a motivovat je k lepším výkonům, především jít příkladem a nezneužívat svého postavení pouze ve svůj vlastní prospěch

Větší informovanost, častější předávání informací a hlavně bližší info o všem co se děje a připravuje.

větší stanovení a nastavení SLA a KPI a také zlepšení kvality služeb poskytované klientům.

větší zkušenosti vyššího managementu s prací s koncovým zákazníkem

vše je ok

Zlepšení informovanosti a komunikace mezi vedením a zaměstnanci.

Změnit a zjednodušit by se měl daňový zákon a uspořádání Finanční správy.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte metodu Balanced Scorecard, nebo je Vám povědomý stručný popis, umístěný před touto otázkou?

 • odpověď ANO:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 2. Odkud metodu Balanced Scorecard (BSC) znáte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Využíváte prvky metody Balanced Scorecard ve Vašem zaměstnání, popř. v předchozím zaměstnání
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řadový zaměstnanec (neměl jsem žádného podřízeného) na otázku 7. Na jaké pozici v hierarchii podniku se nacházíte, popř. jste se nacházel v podniku, kde se metoda Balanced Scorecard (BSC) využívala?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vím jaké jsou cíle oddělení, popř. divize na otázku 8. Znáte cíle podniku, popřípadě cíle Vašeho oddělení nebo divize?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vím jaké jsou cíle podniku na otázku 8. Znáte cíle podniku, popřípadě cíle Vašeho oddělení nebo divize?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podnikový intranet na otázku 9. Jakým způsobem jste o podnikových cílech (cílech oddělení) informování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školení, meeting, porady na otázku 9. Jakým způsobem jste o podnikových cílech (cílech oddělení) informování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, přispívám k cílům podniku na otázku 11. Přispívá tvoje pozice strategii podniku (strategickým cílům, popř. cílům taktickým a operativním)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslím, že přispívám na otázku 11. Přispívá tvoje pozice strategii podniku (strategickým cílům, popř. cílům taktickým a operativním)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Můžete říci, že Vaše pracovní pozice, resp. Vaše pracovní činnost přispívá jen a pouze k dosažení strategických, operativních či taktických plánů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Můžete říci, že Vaše pracovní pozice, resp. Vaše pracovní činnost přispívá jen a pouze k dosažení strategických, operativních či taktických plánů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Můžete říci, že Vaše pracovní pozice, resp. Vaše pracovní činnost přispívá jen a pouze k dosažení strategických, operativních či taktických plánů
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Považujete za důležité, zda dostáváte dostatečné informace, k praktikování Vašich pracovních povinností?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi si o ně dodatečně zažádám na otázku 14. Pokud se Vám nedostávají potřebné informace, které potřebujete k dodržování pracovních povinností, tak:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Back-office na otázku 16. Jaké komunikační kanály jsou využívány u vás v zaměstnání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Firemní e-mail na otázku 16. Jaké komunikační kanály jsou využívány u vás v zaměstnání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Intranet na otázku 16. Jaké komunikační kanály jsou využívány u vás v zaměstnání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběžníky na otázku 16. Jaké komunikační kanály jsou využívány u vás v zaměstnání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální sítě na otázku 16. Jaké komunikační kanály jsou využívány u vás v zaměstnání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň 1x za rok na otázku 10. Jak často (řádově) jsou cíle podniku měněny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano jsme (způsob je pro mě vyhovující) na otázku 15. Jste nějak motivováni k plnění podnikových cílů?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne nejsme na otázku 15. Jste nějak motivováni k plnění podnikových cílů?

3. Využíváte prvky metody Balanced Scorecard ve Vašem zaměstnání, popř. v předchozím zaměstnání

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne nejsme na otázku 15. Jste nějak motivováni k plnění podnikových cílů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Můžete říci, že Vaše pracovní pozice, resp. Vaše pracovní činnost přispívá jen a pouze k dosažení strategických, operativních či taktických plánů

13. Považujete za důležité, zda dostáváte dostatečné informace, k praktikování Vašich pracovních povinností?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vím jaké jsou cíle podniku na otázku 8. Znáte cíle podniku, popřípadě cíle Vašeho oddělení nebo divize?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Můžete říci, že Vaše pracovní pozice, resp. Vaše pracovní činnost přispívá jen a pouze k dosažení strategických, operativních či taktických plánů
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběžníky na otázku 16. Jaké komunikační kanály jsou využívány u vás v zaměstnání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano jsme (způsob je pro mě vyhovující) na otázku 15. Jste nějak motivováni k plnění podnikových cílů?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školení, meeting, porady na otázku 9. Jakým způsobem jste o podnikových cílech (cílech oddělení) informování?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, přispívám k cílům podniku na otázku 11. Přispívá tvoje pozice strategii podniku (strategickým cílům, popř. cílům taktickým a operativním)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Firemní e-mail na otázku 16. Jaké komunikační kanály jsou využívány u vás v zaměstnání?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi si o ně dodatečně zažádám na otázku 14. Pokud se Vám nedostávají potřebné informace, které potřebujete k dodržování pracovních povinností, tak:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 2. Odkud metodu Balanced Scorecard (BSC) znáte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Intranet na otázku 16. Jaké komunikační kanály jsou využívány u vás v zaměstnání?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Můžete říci, že Vaše pracovní pozice, resp. Vaše pracovní činnost přispívá jen a pouze k dosažení strategických, operativních či taktických plánů

14. Pokud se Vám nedostávají potřebné informace, které potřebujete k dodržování pracovních povinností, tak:

 • odpověď si o ně dodatečně zažádám:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Můžete říci, že Vaše pracovní pozice, resp. Vaše pracovní činnost přispívá jen a pouze k dosažení strategických, operativních či taktických plánů

16. Jaké komunikační kanály jsou využívány u vás v zaměstnání?

 • odpověď Firemní e-mail:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální sítě na otázku 16. Jaké komunikační kanály jsou využívány u vás v zaměstnání?
 • odpověď Intranet:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podnikový intranet na otázku 9. Jakým způsobem jste o podnikových cílech (cílech oddělení) informování?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte metodu Balanced Scorecard, nebo je Vám povědomý stručný popis, umístěný před touto otázkou?

2. Odkud metodu Balanced Scorecard (BSC) znáte?

3. Využíváte prvky metody Balanced Scorecard ve Vašem zaměstnání, popř. v předchozím zaměstnání

7. Na jaké pozici v hierarchii podniku se nacházíte, popř. jste se nacházel v podniku, kde se metoda Balanced Scorecard (BSC) využívala?

8. Znáte cíle podniku, popřípadě cíle Vašeho oddělení nebo divize?

9. Jakým způsobem jste o podnikových cílech (cílech oddělení) informování?

10. Jak často (řádově) jsou cíle podniku měněny?

11. Přispívá tvoje pozice strategii podniku (strategickým cílům, popř. cílům taktickým a operativním)?

12. Můžete říci, že Vaše pracovní pozice, resp. Vaše pracovní činnost přispívá jen a pouze k dosažení strategických, operativních či taktických plánů

13. Považujete za důležité, zda dostáváte dostatečné informace, k praktikování Vašich pracovních povinností?

14. Pokud se Vám nedostávají potřebné informace, které potřebujete k dodržování pracovních povinností, tak:

15. Jste nějak motivováni k plnění podnikových cílů?

16. Jaké komunikační kanály jsou využívány u vás v zaměstnání?

17. Zaškrtněte velikost (počet zaměstnanců) firmy, kde pracujete

18. Zařaďte svého zaměstnavatele do jedné z následujících možností.

19. Jaký je Váš současný věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte metodu Balanced Scorecard, nebo je Vám povědomý stručný popis, umístěný před touto otázkou?

2. Odkud metodu Balanced Scorecard (BSC) znáte?

3. Využíváte prvky metody Balanced Scorecard ve Vašem zaměstnání, popř. v předchozím zaměstnání

7. Na jaké pozici v hierarchii podniku se nacházíte, popř. jste se nacházel v podniku, kde se metoda Balanced Scorecard (BSC) využívala?

8. Znáte cíle podniku, popřípadě cíle Vašeho oddělení nebo divize?

9. Jakým způsobem jste o podnikových cílech (cílech oddělení) informování?

10. Jak často (řádově) jsou cíle podniku měněny?

11. Přispívá tvoje pozice strategii podniku (strategickým cílům, popř. cílům taktickým a operativním)?

12. Můžete říci, že Vaše pracovní pozice, resp. Vaše pracovní činnost přispívá jen a pouze k dosažení strategických, operativních či taktických plánů

13. Považujete za důležité, zda dostáváte dostatečné informace, k praktikování Vašich pracovních povinností?

14. Pokud se Vám nedostávají potřebné informace, které potřebujete k dodržování pracovních povinností, tak:

15. Jste nějak motivováni k plnění podnikových cílů?

16. Jaké komunikační kanály jsou využívány u vás v zaměstnání?

17. Zaškrtněte velikost (počet zaměstnanců) firmy, kde pracujete

18. Zařaďte svého zaměstnavatele do jedné z následujících možností.

19. Jaký je Váš současný věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Malá, K.Dynamický Balanced Scorecard jako nástroj firemní komunikace (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dynamicky-balanced-scorecard.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.