Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > e-Government a jeho aplikace v praxi

e-Government a jeho aplikace v praxi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamil Bureš
Šetření:22. 02. 2012 - 04. 03. 2012
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):23 / 13.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěl bych všechny poprosit o vyplnění svého dotazníku na téma e-Government, který bude součástí mé bakalářské práce na PEF ČZU v Praze.


Děkuji všem za spolupráci :)
 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10866,26 %66,26 %  
muž5533,74 %33,74 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-2515092,02 %92,02 %  
26-3595,52 %5,52 %  
36-4531,84 %1,84 %  
46-5510,61 %0,61 %  

Graf

3. Velikost obce či města trvalého bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 1000009759,51 %59,51 %  
10001 - 500002314,11 %14,11 %  
do 1000169,82 %9,82 %  
1001 - 5000137,98 %7,98 %  
5001 - 1000095,52 %5,52 %  
50001 - 10000053,07 %3,07 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou10262,58 %62,58 %  
vysokoškolské5835,58 %35,58 %  
střední odborné bez maturity21,23 %1,23 %  
základní10,61 %0,61 %  

Graf

5. Jak často jste ve styku s orgány veřejné moci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně4426,99 %26,99 %  
1x čtvrtletně3823,31 %23,31 %  
1x pololetně3521,47 %21,47 %  
1x měsíčně3018,4 %18,4 %  
1x týdně74,29 %4,29 %  
denně42,45 %2,45 %  
dle potřeby10,61 %0,61 %  
výjimečně10,61 %0,61 %  
podle potřeby10,61 %0,61 %  
1x za 3 roky10,61 %0,61 %  
snažím se jim vyhýbat10,61 %0,61 %  

Graf

6. Jakým způsobem jste nejčastěji ve styku s orgány veřejné moci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně11168,1 %68,1 %  
elektronicky (email, e-podatelna, Czech POINT e-shop...)4024,54 %24,54 %  
telefonicky127,36 %7,36 %  

Graf

7. Jak jste obecně spokojen/a s průběhem Vaší komunikace s orgány veřejné moci? Např. vlídnost úředníka na pobočce, pomoc při vyplňování žádosti, poskytnutí vyčerpávající odpovědi na dotaz nebo rychlost vyřízení žádosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální názor8250,31 %50,31 %  
spíše spokojený4225,77 %25,77 %  
spíše nespokojený3420,86 %20,86 %  
velmi nespokojený31,84 %1,84 %  
velmi spokojený21,23 %1,23 %  

Graf

8. Setkali jste se někdy s pojmem e-Government?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8753,37 %53,37 %  
ne7646,63 %46,63 %  

Graf

9. Kde jste se setkali s pojmem e-Government?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na odborné přednášce3843,68 %23,31 %  
v denním tisku1517,24 %9,2 %  
na úřadě1213,79 %7,36 %  
v televizi1213,79 %7,36 %  
v odborném časopise1011,49 %6,13 %  

Graf

10. Jaké služby e-Governmentu jste již využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové stránky měst a obcí6777,01 %41,1 %  
Czech POINT3540,23 %21,47 %  
Portál veřejné správy, aneb na úřad přes internet2528,74 %15,34 %  
žádné1314,94 %7,98 %  
elektronický podpis910,34 %5,52 %  
Datové schránky89,2 %4,91 %  
ePUSA (elektronický portál územních samospráv)66,9 %3,68 %  
jiné22,3 %1,23 %  

Graf

11. Z jakého důvodu jste doposud nevyužil/a služeb e-Governmentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [službu jsem využilotázka č. 12, nemám dostatečné informaceotázka č. 23, zatím jsem službu nepotřebovalotázka č. 23, mám raději osobní kontakt s úředníkemotázka č. 23, mám strach ze ztráty identityotázka č. 23, jinýotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
službu jsem využil5765,52 %34,97 %  
zatím jsem službu nepotřeboval1820,69 %11,04 %  
mám raději osobní kontakt s úředníkem89,2 %4,91 %  
nemám dostatečné informace33,45 %1,84 %  
jiný11,15 %0,61 %  

Graf

12. Víte, co je to služba Datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4680,7 %28,22 %  
ne1119,3 %6,75 %  

Graf

13. Využíváte službu Datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano jako fyzická osoba dobrovolněotázka č. 14, ano jako právnická osoba ze zákonaotázka č. 15, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4086,96 %24,54 %  
ano jako právnická osoba ze zákona48,7 %2,45 %  
ano jako fyzická osoba dobrovolně24,35 %1,23 %  

Graf

14. Když službu využíváte jako fyzická osoba, proč jste se rozhodl/a k založení Datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úspora času2100 %1,23 %  
nechce se mi chodit na poštu2100 %1,23 %  
úspora peněz150 %0,61 %  

Graf

15. Víte, co je to služba Czech POINT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5189,47 %31,29 %  
ne610,53 %3,68 %  

Graf

16. Využil/a jste již někdy službu Czech POINT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3670,59 %22,09 %  
ne1529,41 %9,2 %  

Graf

17. Víte, že služba Czech POINT má svůj vlastní e-shop?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3288,89 %19,63 %  
ano411,11 %2,45 %  

Graf

18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na městských, obecních či krajských úřadech2466,67 %14,72 %  
na pobočkách České pošty2261,11 %13,5 %  
v Czech POINT e-shopu12,78 %0,61 %  

Graf

19. Jakou službu Czech POINTu jste již využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výpis z Rejstříku trestů3083,33 %18,4 %  
výpis ze Živnostenského rejstříku925 %5,52 %  
výpis z Obchodního rejstříku719,44 %4,29 %  
výpis z Katastru nemovitostí616,67 %3,68 %  
výpis z bodového hodnocení řidiče513,89 %3,07 %  
žádost o zřízení Datové schránky38,33 %1,84 %  
autorizovaná konverze dokumentů38,33 %1,84 %  

Graf

20. Z jakého důvodu jste využil/a služeb e-Governmentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní záležitosti (výpisy z katastru, výpis bodového hodnocení řidiče apod.)3366 %20,25 %  
pracovní záležitosti (výpisy z Obchodního rejstříku apod.)2448 %14,72 %  
jiný714 %4,29 %  
datové schránky612 %3,68 %  
konverze dokumentů24 %1,23 %  

Graf

21. V čem si myslíte, že je e-Government pro Vás přínosný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úspora času4985,96 %30,06 %  
možnost využít vybrané služby kdykoli a kdekoli pomocí internetu2950,88 %17,79 %  
pohodlí díky velkému počtu kontaktních míst Czech POINTu2950,88 %17,79 %  
úspora peněz35,26 %1,84 %  
Jiný11,75 %0,61 %  

Graf

22. Myslíte si, že e-Government je již nyní efektivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3256,14 %19,63 %  
ne2543,86 %15,34 %  

Graf

23. Za jakých podmínek byste využil/a služeb e-Governmentu, pokud službu nevyužíváte a pokud využíváte, co by Vás vedlo k jejímu častějšímu použití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kdyby stát více informoval o jeho výhodách6068,97 %36,81 %  
služba by byla výrazně levnější2225,29 %13,5 %  
existoval by větší počet kontaktních míst1416,09 %8,59 %  
jiný89,2 %4,91 %  
Muselo by to být jednodušší než dojít na úřad, rychlejší a s dobrou nápovědou - je efektivnější to teď řešit osobně11,15 %0,61 %  
využívám11,15 %0,61 %  
až budu potřebovat, využiji11,15 %0,61 %  
Kdyby se dalo dělat všechno přes net, tak to dělám.11,15 %0,61 %  
zvýšila by se kvalifikovanost zaměstnanců11,15 %0,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Setkali jste se někdy s pojmem e-Government?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na úřadě na otázku 9. Kde jste se setkali s pojmem e-Government?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v denním tisku na otázku 9. Kde jste se setkali s pojmem e-Government?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v odborném časopise na otázku 9. Kde jste se setkali s pojmem e-Government?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v televizi na otázku 9. Kde jste se setkali s pojmem e-Government?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Czech POINT na otázku 10. Jaké služby e-Governmentu jste již využil/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi internetové stránky měst a obcí na otázku 10. Jaké služby e-Governmentu jste již využil/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Portál veřejné správy, aneb na úřad přes internet na otázku 10. Jaké služby e-Governmentu jste již využil/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Využíváte službu Datové schránky?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Víte, co je to služba Datové schránky?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Víte, co je to služba Datové schránky?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Víte, co je to služba Czech POINT?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Využil/a jste již někdy službu Czech POINT?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Využil/a jste již někdy službu Czech POINT?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpis z Rejstříku trestů na otázku 19. Jakou službu Czech POINTu jste již využil/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na městských, obecních či krajských úřadech na otázku 18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pobočkách České pošty na otázku 18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Víte, že služba Czech POINT má svůj vlastní e-shop?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní záležitosti (výpisy z katastru, výpis bodového hodnocení řidiče apod.) na otázku 20. Z jakého důvodu jste využil/a služeb e-Governmentu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní záležitosti (výpisy z Obchodního rejstříku apod.) na otázku 20. Z jakého důvodu jste využil/a služeb e-Governmentu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost využít vybrané služby kdykoli a kdekoli pomocí internetu na otázku 21. V čem si myslíte, že je e-Government pro Vás přínosný?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohodlí díky velkému počtu kontaktních míst Czech POINTu na otázku 21. V čem si myslíte, že je e-Government pro Vás přínosný?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na otázku 21. V čem si myslíte, že je e-Government pro Vás přínosný?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Myslíte si, že e-Government je již nyní efektivní?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Myslíte si, že e-Government je již nyní efektivní?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi existoval by větší počet kontaktních míst na otázku 23. Za jakých podmínek byste využil/a služeb e-Governmentu, pokud službu nevyužíváte a pokud využíváte, co by Vás vedlo k jejímu častějšímu použití?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kdyby stát více informoval o jeho výhodách na otázku 23. Za jakých podmínek byste využil/a služeb e-Governmentu, pokud službu nevyužíváte a pokud využíváte, co by Vás vedlo k jejímu častějšímu použití?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi služba by byla výrazně levnější na otázku 23. Za jakých podmínek byste využil/a služeb e-Governmentu, pokud službu nevyužíváte a pokud využíváte, co by Vás vedlo k jejímu častějšímu použití?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi službu jsem využil na otázku 11. Z jakého důvodu jste doposud nevyužil/a služeb e-Governmentu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zatím jsem službu nepotřeboval na otázku 11. Z jakého důvodu jste doposud nevyužil/a služeb e-Governmentu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na odborné přednášce na otázku 9. Kde jste se setkali s pojmem e-Government?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 10. Jaké služby e-Governmentu jste již využil/a?

10. Jaké služby e-Governmentu jste již využil/a?

 • odpověď Czech POINT:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpis z Rejstříku trestů na otázku 19. Jakou službu Czech POINTu jste již využil/a?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na městských, obecních či krajských úřadech na otázku 18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Využil/a jste již někdy službu Czech POINT?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pobočkách České pošty na otázku 18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Víte, že služba Czech POINT má svůj vlastní e-shop?
 • odpověď internetové stránky měst a obcí:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na otázku 21. V čem si myslíte, že je e-Government pro Vás přínosný?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost využít vybrané služby kdykoli a kdekoli pomocí internetu na otázku 21. V čem si myslíte, že je e-Government pro Vás přínosný?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi služba by byla výrazně levnější na otázku 23. Za jakých podmínek byste využil/a služeb e-Governmentu, pokud službu nevyužíváte a pokud využíváte, co by Vás vedlo k jejímu častějšímu použití?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Myslíte si, že e-Government je již nyní efektivní?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Víte, co je to služba Datové schránky?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Využil/a jste již někdy službu Czech POINT?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi službu jsem využil na otázku 11. Z jakého důvodu jste doposud nevyužil/a služeb e-Governmentu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Využíváte službu Datové schránky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Víte, co je to služba Czech POINT?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Myslíte si, že e-Government je již nyní efektivní?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na úřadě na otázku 9. Kde jste se setkali s pojmem e-Government?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Využil/a jste již někdy službu Czech POINT?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na městských, obecních či krajských úřadech na otázku 18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní záležitosti (výpisy z Obchodního rejstříku apod.) na otázku 20. Z jakého důvodu jste využil/a služeb e-Governmentu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Czech POINT na otázku 10. Jaké služby e-Governmentu jste již využil/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Víte, co je to služba Datové schránky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pobočkách České pošty na otázku 18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní záležitosti (výpisy z katastru, výpis bodového hodnocení řidiče apod.) na otázku 20. Z jakého důvodu jste využil/a služeb e-Governmentu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Víte, že služba Czech POINT má svůj vlastní e-shop?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpis z Rejstříku trestů na otázku 19. Jakou službu Czech POINTu jste již využil/a?

11. Z jakého důvodu jste doposud nevyužil/a služeb e-Governmentu?

 • odpověď službu jsem využil:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Využíváte službu Datové schránky?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Víte, co je to služba Datové schránky?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Víte, co je to služba Datové schránky?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Víte, co je to služba Czech POINT?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Využil/a jste již někdy službu Czech POINT?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Využil/a jste již někdy službu Czech POINT?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpis z Rejstříku trestů na otázku 19. Jakou službu Czech POINTu jste již využil/a?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na městských, obecních či krajských úřadech na otázku 18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pobočkách České pošty na otázku 18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Víte, že služba Czech POINT má svůj vlastní e-shop?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní záležitosti (výpisy z katastru, výpis bodového hodnocení řidiče apod.) na otázku 20. Z jakého důvodu jste využil/a služeb e-Governmentu?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní záležitosti (výpisy z Obchodního rejstříku apod.) na otázku 20. Z jakého důvodu jste využil/a služeb e-Governmentu?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost využít vybrané služby kdykoli a kdekoli pomocí internetu na otázku 21. V čem si myslíte, že je e-Government pro Vás přínosný?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohodlí díky velkému počtu kontaktních míst Czech POINTu na otázku 21. V čem si myslíte, že je e-Government pro Vás přínosný?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na otázku 21. V čem si myslíte, že je e-Government pro Vás přínosný?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Myslíte si, že e-Government je již nyní efektivní?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Myslíte si, že e-Government je již nyní efektivní?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Czech POINT na otázku 10. Jaké služby e-Governmentu jste již využil/a?

12. Víte, co je to služba Datové schránky?

 • odpověď ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Využíváte službu Datové schránky?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní záležitosti (výpisy z Obchodního rejstříku apod.) na otázku 20. Z jakého důvodu jste využil/a služeb e-Governmentu?

15. Víte, co je to služba Czech POINT?

 • odpověď ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Využil/a jste již někdy službu Czech POINT?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Využil/a jste již někdy službu Czech POINT?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpis z Rejstříku trestů na otázku 19. Jakou službu Czech POINTu jste již využil/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na městských, obecních či krajských úřadech na otázku 18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pobočkách České pošty na otázku 18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Víte, že služba Czech POINT má svůj vlastní e-shop?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní záležitosti (výpisy z katastru, výpis bodového hodnocení řidiče apod.) na otázku 20. Z jakého důvodu jste využil/a služeb e-Governmentu?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní záležitosti (výpisy z Obchodního rejstříku apod.) na otázku 20. Z jakého důvodu jste využil/a služeb e-Governmentu?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohodlí díky velkému počtu kontaktních míst Czech POINTu na otázku 21. V čem si myslíte, že je e-Government pro Vás přínosný?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Czech POINT na otázku 10. Jaké služby e-Governmentu jste již využil/a?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Víte, co je to služba Datové schránky?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Využíváte službu Datové schránky?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Myslíte si, že e-Government je již nyní efektivní?

16. Využil/a jste již někdy službu Czech POINT?

 • odpověď ano:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpis z Rejstříku trestů na otázku 19. Jakou službu Czech POINTu jste již využil/a?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na městských, obecních či krajských úřadech na otázku 18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pobočkách České pošty na otázku 18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Víte, že služba Czech POINT má svůj vlastní e-shop?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Czech POINT na otázku 10. Jaké služby e-Governmentu jste již využil/a?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pohodlí díky velkému počtu kontaktních míst Czech POINTu na otázku 21. V čem si myslíte, že je e-Government pro Vás přínosný?

17. Víte, že služba Czech POINT má svůj vlastní e-shop?

 • odpověď ne:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pobočkách České pošty na otázku 18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpis z Rejstříku trestů na otázku 19. Jakou službu Czech POINTu jste již využil/a?

21. V čem si myslíte, že je e-Government pro Vás přínosný?

 • odpověď úspora času:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pobočkách České pošty na otázku 18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Myslíte si, že e-Government je již nyní efektivní?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Víte, že služba Czech POINT má svůj vlastní e-shop?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Velikost obce či města trvalého bydliště:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Jak často jste ve styku s orgány veřejné moci?

6. Jakým způsobem jste nejčastěji ve styku s orgány veřejné moci?

7. Jak jste obecně spokojen/a s průběhem Vaší komunikace s orgány veřejné moci? Např. vlídnost úředníka na pobočce, pomoc při vyplňování žádosti, poskytnutí vyčerpávající odpovědi na dotaz nebo rychlost vyřízení žádosti

8. Setkali jste se někdy s pojmem e-Government?

9. Kde jste se setkali s pojmem e-Government?

10. Jaké služby e-Governmentu jste již využil/a?

11. Z jakého důvodu jste doposud nevyužil/a služeb e-Governmentu?

12. Víte, co je to služba Datové schránky?

13. Využíváte službu Datové schránky?

15. Víte, co je to služba Czech POINT?

16. Využil/a jste již někdy službu Czech POINT?

17. Víte, že služba Czech POINT má svůj vlastní e-shop?

18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?

19. Jakou službu Czech POINTu jste již využil/a?

20. Z jakého důvodu jste využil/a služeb e-Governmentu?

21. V čem si myslíte, že je e-Government pro Vás přínosný?

22. Myslíte si, že e-Government je již nyní efektivní?

23. Za jakých podmínek byste využil/a služeb e-Governmentu, pokud službu nevyužíváte a pokud využíváte, co by Vás vedlo k jejímu častějšímu použití?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Velikost obce či města trvalého bydliště:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Jak často jste ve styku s orgány veřejné moci?

6. Jakým způsobem jste nejčastěji ve styku s orgány veřejné moci?

7. Jak jste obecně spokojen/a s průběhem Vaší komunikace s orgány veřejné moci? Např. vlídnost úředníka na pobočce, pomoc při vyplňování žádosti, poskytnutí vyčerpávající odpovědi na dotaz nebo rychlost vyřízení žádosti

8. Setkali jste se někdy s pojmem e-Government?

9. Kde jste se setkali s pojmem e-Government?

10. Jaké služby e-Governmentu jste již využil/a?

11. Z jakého důvodu jste doposud nevyužil/a služeb e-Governmentu?

12. Víte, co je to služba Datové schránky?

13. Využíváte službu Datové schránky?

15. Víte, co je to služba Czech POINT?

16. Využil/a jste již někdy službu Czech POINT?

17. Víte, že služba Czech POINT má svůj vlastní e-shop?

18. Jak jste službu Czech POINT využil/a?

19. Jakou službu Czech POINTu jste již využil/a?

20. Z jakého důvodu jste využil/a služeb e-Governmentu?

21. V čem si myslíte, že je e-Government pro Vás přínosný?

22. Myslíte si, že e-Government je již nyní efektivní?

23. Za jakých podmínek byste využil/a služeb e-Governmentu, pokud službu nevyužíváte a pokud využíváte, co by Vás vedlo k jejímu častějšímu použití?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bureš, K.e-Government a jeho aplikace v praxi (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://e-government-a-jeho-aplikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.