Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > E-learning v podniku

E-learning v podniku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Růžičková
Šetření:24. 03. 2009 - 03. 04. 2009
Počet respondentů:152
Počet otázek (max/průměr):19 / 11.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, Vážený pane,

jmenuji se Michaela Růžičková a v současné době zpracovávám bakalářskou práci na téma využití E-learningu v podnikovém vzdělávání. Součástí mé bakalářské práce má být průzkumná sonda, která má poskytnout informace o současné situace v této problematice. Hlavním cílem je potvrdit nebo vyvrátit vztah mezi využitím E-learningu pro vzdělávání zaměstnanců a velikostí podniku.

             Proto bych Vás chtěla požádat o zodpovězení následujícíh několika otázek. Data tohoto průzkumu budou následně k dispozici i široké veřejnosti. Předem děkuji za Váš čas.

          Michaela Růžičková

Odpovědi respondentů

1. Jste :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9965,56 %65,13 %  
Muž5234,44 %34,21 %  

Graf

2. Váš věk je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 26 let10166,45 %66,45 %  
27 - 35 let2214,47 %14,47 %  
36 - 50 let2113,82 %13,82 %  
51 - 64 let85,26 %5,26 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné střední s maturitou8555,92 %55,92 %  
Vysokoškolské6442,11 %42,11 %  
Základní21,32 %1,32 %  
Vyučen/a10,66 %0,66 %  

Graf

4. Váš vztah k informačním technologiím se dá označit, jako :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladný8052,63 %52,63 %  
Spíše kladný5032,89 %32,89 %  
Neutrální1912,5 %12,5 %  
Spíše záporný21,32 %1,32 %  
Záporný10,66 %0,66 %  

Graf

5. Co si vybavíte pod pojmem E-learning?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

E-learning - elektronická výuka (po internetu)

elektronické samostudium

elektronické učení

elektronické vzdělávání

elektronické vzdělávání

Elektronické vzdělávání, Open University

elektronické vzdělávání, vzdělávání pomocí internetu

elektronický vzdělávací kurz, který se celý odehrává výlučně v prostředí internetu

Eletronická výuka třeba angličtiny na dálku.Mohu se učit doma na počítači.

forma výuky zaměstnanců s využitím výpočetní techniky

forma vzdělání prostřednictvím informačních technologíi např. internet, počítačový program

Internetové/intranetové školení

moc mě toho nenapadá, learning je jako se něco učit a E bude znamenat přes intenet

Možnost vzdělávání na dálku.

možnost vzdělávat se přes internet

Možnost vzdělávat se v pohodlí domova.

Například školení pomocí internetu.

nějaký vzdělávací program

nemám tušení co to je

Nevím, co to je

nic

on-line vzdělávání

počítačová forma učení

Počítačové vzdělávání

Přesně nevím co to znamená, ale z názvu bych odvodila "nějaké učení" pomocí internetu, případně komunikačních technologií.

S E-learningem jsem měla zkušenosti v předešlém zaměstnání a toto "vzdělání" mi přišlo velmi užitečné. Takže pod pojmem e-learning si představuji jako vzdělávací prostředek pro zaměstnance podniku.

studijní materiály dostupné přes internet případně intranet v podobě interaktivních kurzů a studijních programů

studijni program zajistujici dril "tvrdych" dovednosti...

Studijum pomoci internetovych kurzu.

Studium prostřednictvím internetu a CD, kde student nemusí docházet na určité hodiny, ale studuje doma a má možnost komunikovat s lektorem pomocí internetu.

studium prostřednictvím počítače a internetu

studium přes net

studium, přičemž materiály k tomuto studiu jsou dostupne elektronicky, zároveň je zajištěno odborné vedení taktéž

Tento pojem jsem ještě neslyšela, ale přesto si myslím, že to souvisí s jakýmsi učení po internetu...

ucelenou databázy informací týkajících se vzdělávání.Příklady, postupy a teorie.

uceni po internetu?

uceni pres internet

uceni se neceho noveho, osvezeni jiz ziskanych poznatku. a to vse v elektronicke podobne. nebudu muset nic psat :-)

Učení (vzdělávání se) prostřednictvím počítače s využitím elektronických prostředků a médií

učení a předávání znalostí prostřednictvím digitálních technologií

učení na počítači, přes internet

učení on-line

učení po internetu

učení po internetu

Učení po internetu

učení po internetu, internetové kurzy

učení po síti

učení pomocí internetových programů

učení pomocí internetu

učení prostřednictvím internetu

učení přes internet

učení přes internet - tzv. "samoučení"

učení přes počítač

učení se na internetu

Učení se po internetu.

učení se pomocí informační technologie, např. testy přes internet apod.

Učení se pomocí PC

učení se pomocí počítače, internetu

učení se prostřednictvím multimédií

Učení se přes internetový portál firmy

učení se přes počítač

Urcity system, forma vzdelavani prostrenictvim medii, resp. internetu.

vyucovani prostrednictvim IT

výuka po internetu

výuka po internetu

výuka po internetu

Výuka pomocí počítačových kurzů

Výuka pomocí/prostřednictvím počítače.

výuka přes elektronická media,např. internet

Výuka přes pc/internet

výuka s využitím výpočetní techniky a internetu

výukový program prostřednictvím internetu - počítače. Nabytí znalostí přes internet

výuku přes internet

využití počítače pro studium. Jedná se zejména o možnost umisťování studijních materiálů na web, on line čvičení a komunikace s učitelem prostřednictvím skypu nebo jiných munikačních technologií

vzdělávací kurzy na mediu

vzdělávací proces, který využívá informační a komunikační technologie

vzdělávání formou elektronických kurzů, v rámci internetu, či intranetu

vzdělávání po internetu

vzdělávání po internetu v podobě zasílání materiálů a následné ověření znalostí prostřednictvím web.rozhrani

Vzdělávání pomocí elektronického systému.

vzdělávání pomocí internetových kurzů

vzdělávání pomocí internetu

vzdělávání pomocí internetu

vzdělávání pomocí moderních metod - internetu

Vzdělávání pomocí počítače

vzdělávání pomocí počítače, počítačové sítě, programu

vzdelavani pres internet

vzdělávání prostřednictvím inf. echnologií a internetového prostředí

Vzdělávání prostřednictvím internetu, pc ...

Vzdělávání prostřednictvím výpočetní techniky

Vzdělávání prostřednictvím výpočetní techniky

Vzdělávání prostřednictvím výpočetní techniky.

vzdělávání přes internet

vzdělávání přes internet

vzdělávání přes internet

vzdělávání přesa internet, intranet

Vzdělávání při využití počítače.

vzdělávání s využitím informarčních technologií?

vzdělávání s vyžitím elektronických médií

Vzdělávání se pomocí informací na internetu

vzdělávání se přes internet

vzdělávání se za pomoci počítače, internetu

vzdělávání za pomocí kurzu bez lektora v čase, který si sama zvolím

vzdělávání zaměstnanců v rámci podniky , prostřednictvím internetové stránky

vzdelavanie prostrednictvom elektronickej formy- ci uz samotne informacie k problematike, pripadne testy, priklady k problematike z praxe.....

získávání vědomostí pomocí vzdělávacího softwaru

způsob komunikace studentů, či vzdělávajících se, prostřednictvím ICT. Díky e-learningu mohou studovat přímo z domova

6. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Zaměstnanýotázka č. 7, Studuji při zaměstnáníotázka č. 7, Nezaměstnanýotázka č. 15, Studujícíotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studující7348,03 %48,03 %  
Zaměstnaný4932,24 %32,24 %  
Studuji při zaměstnání2717,76 %17,76 %  
Nezaměstnaný31,97 %1,97 %  

Graf

7. Jaká je velikost podniku, kde pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 a více zaměstnanců3850 %25 %  
Do 50 zaměstnanců2127,63 %13,82 %  
Do 100 zaměstnanců1317,11 %8,55 %  
Jsem osoba samostatně výdělečně činná.45,26 %2,63 %  

Graf

8. Umožňuje Vám zaměstnavatel vzdělávat se v rámci pracovní doby ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5471,05 %35,53 %  
Ne2228,95 %14,47 %  

Graf

9. Vzdělávání je Vám umožňováno/ poskytováno formou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školení a semináře4074,07 %26,32 %  
E-learningové kurzy2953,7 %19,08 %  
Studium VŠ, SŠ1935,19 %12,5 %  
Jazyková škola/ soukromý jazykový lektor1629,63 %10,53 %  
Studuji při zaměstnání11,85 %0,66 %  

Graf

10. Kolik času Vám zaměstnavatel na vzdělání v rámci pracovní doby poskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravidelně1731,48 %11,18 %  
1 - 2 hodiny týdně1222,22 %7,89 %  
Více jak 2 hodiny1018,52 %6,58 %  
Méně jak 1 hodina týdně916,67 %5,92 %  
Vzdělávám se mimo pracovní dobu611,11 %3,95 %  

Graf

11. Poskytuje Vám zaměstnavatel finanční podporu na vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4052,63 %26,32 %  
ano3647,37 %23,68 %  

Graf

12. Jak ve Vašem podniku probíhají povinná školení (BOZP, Požární a poplachové směrnice)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomocí E-learningového kurzu.2634,21 %17,11 %  
Hromadná školení.2330,26 %15,13 %  
Formou proškolení ze strany vedoucího pracovníka.2026,32 %13,16 %  
Všechny tři předchozí, podle situace.11,32 %0,66 %  
povinná bohužel nejsou a ani žádná jiná, samostudi11,32 %0,66 %  
nevim, zadne jsem tu nikdy neabsolvoval11,32 %0,66 %  
Nic neprobiha11,32 %0,66 %  
Pouze formálně, jako ve většině českých podnicích11,32 %0,66 %  
nijak11,32 %0,66 %  
nepracuji v kancelari11,32 %0,66 %  

Graf

13. Pokud by Vám podnik nabídl vzdělávání pomocí E-learningových kurzů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Přivítal/a bych tootázka č. 14, Nevímotázka č. 17, Neměl/a bych zájemotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přivítal/a bych to5977,63 %38,82 %  
Nevím1317,11 %8,55 %  
Neměl/a bych zájem45,26 %2,63 %  

Graf

14. O jaké kurzy byste projevil/a zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jazykové kurzy4576,27 %29,61 %  
Kurzy manažerských dovedností3864,41 %25 %  
Kurzy s počítačovou tématikou3559,32 %23,03 %  
Školení BOZP a školení řidičů1016,95 %6,58 %  
Jiné610,17 %3,95 %  

Graf

15. Vadilo by Vám, kdyby Váš budoucí zaměstnavatel prováděl povinná školení výhradně pomocí E-learningu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3242,11 %21,05 %  
nevím2735,53 %17,76 %  
ano1722,37 %11,18 %  

Graf

16. Jste ochoten/a vzdělávat se touto formou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5673,68 %36,84 %  
nevím1823,68 %11,84 %  
ne22,63 %1,32 %  

Graf

17. Jaká je Vaše dosavadní zkušenost s E-learningem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Žádná → konec dotazníku, Spíše kladnáotázka č. 18, Neutrálníotázka č. 18, Spíš zápornáotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná7951,97 %51,97 %  
Spíše kladná4831,58 %31,58 %  
Neutrální2113,82 %13,82 %  
Spíš záporná42,63 %2,63 %  

Graf

18. Byl přínos absolvovaného kurzu stejný jako při normálním školení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4156,16 %26,97 %  
Ne3243,84 %21,05 %  

Graf

19. Kurz byl :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kurz byl lepší.1450 %9,21 %  
Kurz byl horší.1450 %9,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk je :

 • odpověď 15 - 26 let:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Vadilo by Vám, kdyby Váš budoucí zaměstnavatel prováděl povinná školení výhradně pomocí E-learningu?

6. V současné době jste:

 • odpověď Studující:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Vadilo by Vám, kdyby Váš budoucí zaměstnavatel prováděl povinná školení výhradně pomocí E-learningu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Jste ochoten/a vzdělávat se touto formou?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 15. Vadilo by Vám, kdyby Váš budoucí zaměstnavatel prováděl povinná školení výhradně pomocí E-learningu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 16. Jste ochoten/a vzdělávat se touto formou?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Vadilo by Vám, kdyby Váš budoucí zaměstnavatel prováděl povinná školení výhradně pomocí E-learningu?
 • odpověď Zaměstnaný:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 50 let na otázku 2. Váš věk je :

8. Umožňuje Vám zaměstnavatel vzdělávat se v rámci pracovní doby ?

 • odpověď Ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-learningové kurzy na otázku 9. Vzdělávání je Vám umožňováno/ poskytováno formou?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazyková škola/ soukromý jazykový lektor na otázku 9. Vzdělávání je Vám umožňováno/ poskytováno formou?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studium VŠ, SŠ na otázku 9. Vzdělávání je Vám umožňováno/ poskytováno formou?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školení a semináře na otázku 9. Vzdělávání je Vám umožňováno/ poskytováno formou?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 2 hodiny týdně na otázku 10. Kolik času Vám zaměstnavatel na vzdělání v rámci pracovní doby poskytuje?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepravidelně na otázku 10. Kolik času Vám zaměstnavatel na vzdělání v rámci pracovní doby poskytuje?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více jak 2 hodiny na otázku 10. Kolik času Vám zaměstnavatel na vzdělání v rámci pracovní doby poskytuje?

13. Pokud by Vám podnik nabídl vzdělávání pomocí E-learningových kurzů?

 • odpověď Přivítal/a bych to:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové kurzy na otázku 14. O jaké kurzy byste projevil/a zájem?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kurzy manažerských dovedností na otázku 14. O jaké kurzy byste projevil/a zájem?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kurzy s počítačovou tématikou na otázku 14. O jaké kurzy byste projevil/a zájem?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školení BOZP a školení řidičů na otázku 14. O jaké kurzy byste projevil/a zájem?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomocí E-learningového kurzu. na otázku 12. Jak ve Vašem podniku probíhají povinná školení (BOZP, Požární a poplachové směrnice)?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi E-learningové kurzy na otázku 9. Vzdělávání je Vám umožňováno/ poskytováno formou?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 101 a více zaměstnanců na otázku 7. Jaká je velikost podniku, kde pracujete?

16. Jste ochoten/a vzdělávat se touto formou?

 • odpověď ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Vadilo by Vám, kdyby Váš budoucí zaměstnavatel prováděl povinná školení výhradně pomocí E-learningu?

18. Byl přínos absolvovaného kurzu stejný jako při normálním školení?

 • odpověď Ne:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kurz byl horší. na otázku 19. Kurz byl :
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kurz byl lepší. na otázku 19. Kurz byl :

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste :

2. Váš věk je :

3. Nejvyšší dosažené vzdělání :

4. Váš vztah k informačním technologiím se dá označit, jako :

6. V současné době jste:

7. Jaká je velikost podniku, kde pracujete?

8. Umožňuje Vám zaměstnavatel vzdělávat se v rámci pracovní doby ?

9. Vzdělávání je Vám umožňováno/ poskytováno formou?

10. Kolik času Vám zaměstnavatel na vzdělání v rámci pracovní doby poskytuje?

11. Poskytuje Vám zaměstnavatel finanční podporu na vzdělávání?

12. Jak ve Vašem podniku probíhají povinná školení (BOZP, Požární a poplachové směrnice)?

13. Pokud by Vám podnik nabídl vzdělávání pomocí E-learningových kurzů?

14. O jaké kurzy byste projevil/a zájem?

15. Vadilo by Vám, kdyby Váš budoucí zaměstnavatel prováděl povinná školení výhradně pomocí E-learningu?

16. Jste ochoten/a vzdělávat se touto formou?

17. Jaká je Vaše dosavadní zkušenost s E-learningem

18. Byl přínos absolvovaného kurzu stejný jako při normálním školení?

19. Kurz byl :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste :

2. Váš věk je :

3. Nejvyšší dosažené vzdělání :

4. Váš vztah k informačním technologiím se dá označit, jako :

6. V současné době jste:

7. Jaká je velikost podniku, kde pracujete?

8. Umožňuje Vám zaměstnavatel vzdělávat se v rámci pracovní doby ?

9. Vzdělávání je Vám umožňováno/ poskytováno formou?

10. Kolik času Vám zaměstnavatel na vzdělání v rámci pracovní doby poskytuje?

11. Poskytuje Vám zaměstnavatel finanční podporu na vzdělávání?

12. Jak ve Vašem podniku probíhají povinná školení (BOZP, Požární a poplachové směrnice)?

13. Pokud by Vám podnik nabídl vzdělávání pomocí E-learningových kurzů?

14. O jaké kurzy byste projevil/a zájem?

15. Vadilo by Vám, kdyby Váš budoucí zaměstnavatel prováděl povinná školení výhradně pomocí E-learningu?

16. Jste ochoten/a vzdělávat se touto formou?

17. Jaká je Vaše dosavadní zkušenost s E-learningem

18. Byl přínos absolvovaného kurzu stejný jako při normálním školení?

19. Kurz byl :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Růžičková, M.E-learning v podniku (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://e-learnig-v-podniku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.