Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > E-learning a jeho využívání v ČR

E-learning a jeho využívání v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Machková
Šetření:24. 11. 2010 - 06. 12. 2010
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

žádám Vás o pomoc při jednoduchém dotazníkovém šetření. Dotazník, který překládám, je určen pro širokou veřejnost a jeho hlavním cílem je zjistit, v jaké míře je pro studium a samostudium využíván E-learning. Výsledky šetření budou využity jako podklady pro zpracování seminární práce v rámci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Dotazník Vám nezabere příliš mnoho času, odpovíte maximálně na 10 otázek.

Za odpovědi i za čas, který dotazníku věnujete, Vám předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Absolvoval(a) jste někdy studium, kurz nebo školení, které by bylo podporované e-learningem (LMS)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, jednouotázka č. 2, ano, více než jednouotázka č. 2, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3943,82 %43,82 %  
ano, více než jednou3640,45 %40,45 %  
ano, jednou1415,73 %15,73 %  

Graf

2. Kde jste se poprvé setkal s e-learningovou podporou studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v zaměstnání2856 %31,46 %  
na vysoké škole1938 %21,35 %  
na střední škole36 %3,37 %  

Graf

3. Jaký typ studia byl ve Vašem případě podporován e-learningem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specializovaný jednorázový kurz2142 %23,6 %  
distanční nebo kombinované studium v rámci dalšího profesního vzdělávání1836 %20,22 %  
prezenční studium jednoho předmětu v rámci školní docházky (ZŠ, SŠ, VŠ)1020 %11,24 %  
školení zaměstnanců (BOZP, první pomoc, apod.)1020 %11,24 %  
prezenční studium všech předmětů v rámci školní docházky (ZŠ, SŠ, VŠ)510 %5,62 %  
ECDL12 %1,12 %  
využívam ako učiteľka na SŠ12 %1,12 %  

Graf

4. V jakém LMS prostředí jste pracoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nevzpomínám si2142 %23,6 %  
Moodle2040 %22,47 %  
iTutor816 %8,99 %  
UNIFOR24 %2,25 %  
IS MU12 %1,12 %  
WebCT12 %1,12 %  
IS Muni12 %1,12 %  
Mood-link-a (PedF MU)12 %1,12 %  
státní maturita12 %1,12 %  
Nevím co je to LMS12 %1,12 %  
EDEN12 %1,12 %  
firemni reseni12 %1,12 %  

Graf

5. Myslíte si, že e-learningová podpora Vaše studium zefektivnila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, studium bylo efektivnější2958 %32,58 %  
nevidím rozdíl mezi touto a standartní formou studia1122 %12,36 %  
ne, studium pro mě bylo náročnější48 %4,49 %  
Myslím, že ne. 12 %1,12 %  
jedná se o subjektivní dojem12 %1,12 %  
časová flexifilita byla pro měznačným zefetivněním12 %1,12 %  
v zamestnani ne, ve skole ano12 %1,12 %  
podporuje systematickú prípravu žiakov 12 %1,12 %  
Studium nebylo efektivnější, ale dalo se odbývat.12 %1,12 %  

Graf

6. Využil(a) jste někdy při studiu výukové webové stránky (web speciálně vytvořený pro prezentaci učiva)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5460,67 %60,67 %  
ne3539,33 %39,33 %  

Graf

7. Využil(a) jste někdy při svém studiu výukový program, výukové CD nebo DVD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5460,67 %60,67 %  
ne3539,33 %39,33 %  

Graf

8. Jaký je Váš vztah k používání počítačů a informačních technologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný4146,07 %46,07 %  
velmi kladný3842,7 %42,7 %  
neutrální88,99 %8,99 %  
záporný11,12 %1,12 %  
velmi záporný11,12 %1,12 %  

Graf

9. Vaše věková kategorie je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 až 45 let3640,45 %40,45 %  
21 až 30 let2528,09 %28,09 %  
46 až 60 let2325,84 %25,84 %  
15 až 20 let44,49 %4,49 %  
více než 60 let11,12 %1,12 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5662,92 %62,92 %  
střední s maturitou3235,96 %35,96 %  
střední s výučním listem11,12 %1,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Absolvoval(a) jste někdy studium, kurz nebo školení, které by bylo podporované e-learningem (LMS)?

  • odpověď ano, více než jednou:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moodle na otázku 4. V jakém LMS prostředí jste pracoval(a)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Absolvoval(a) jste někdy studium, kurz nebo školení, které by bylo podporované e-learningem (LMS)?

2. Kde jste se poprvé setkal s e-learningovou podporou studia?

3. Jaký typ studia byl ve Vašem případě podporován e-learningem?

4. V jakém LMS prostředí jste pracoval(a)?

5. Myslíte si, že e-learningová podpora Vaše studium zefektivnila?

6. Využil(a) jste někdy při studiu výukové webové stránky (web speciálně vytvořený pro prezentaci učiva)?

7. Využil(a) jste někdy při svém studiu výukový program, výukové CD nebo DVD?

8. Jaký je Váš vztah k používání počítačů a informačních technologií?

9. Vaše věková kategorie je

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Absolvoval(a) jste někdy studium, kurz nebo školení, které by bylo podporované e-learningem (LMS)?

2. Kde jste se poprvé setkal s e-learningovou podporou studia?

3. Jaký typ studia byl ve Vašem případě podporován e-learningem?

4. V jakém LMS prostředí jste pracoval(a)?

5. Myslíte si, že e-learningová podpora Vaše studium zefektivnila?

6. Využil(a) jste někdy při studiu výukové webové stránky (web speciálně vytvořený pro prezentaci učiva)?

7. Využil(a) jste někdy při svém studiu výukový program, výukové CD nebo DVD?

8. Jaký je Váš vztah k používání počítačů a informačních technologií?

9. Vaše věková kategorie je

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Machková, V.E-learning a jeho využívání v ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://e-learning-a-jeho-vy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.