Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > E-learning jako klíčový faktor ve vzdělávání dospělých

E-learning jako klíčový faktor ve vzdělávání dospělých

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Kuncová
Šetření:15. 03. 2015 - 28. 03. 2015
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

sesbíraná data budou sloužit  pro moji bakalářskou práci, jejíž téma je: " E-learning jako  klíčový faktor ve vzdělávání dospělých ".

 

Odpovědi respondentů

1. Rozumíte pojmu E-learning, umíte ho vysvětlit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7094,59 %94,59 %  
ne45,41 %5,41 %  

Graf

2. Označte hlavní důvod proč využíváte E-learning pro vzdělávání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní rozvoj5270,27 %70,27 %  
vyžaduje to zaměstnavatel1824,32 %24,32 %  
nevím co s volným časem45,41 %5,41 %  

Graf

3. Využíváte ve firmě kde pracujete E-learning pro vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3952,7 %52,7 %  
ne3547,3 %47,3 %  

Graf

4. Využíváte E-learning pro svoje osobní vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - jako studující5270,27 %70,27 %  
ne2027,03 %27,03 %  
ano - jako vyučující22,7 %2,7 %  

Graf

5. Kritéria výběru E-learningových kurzů pro osobní rozvoj:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
flexibilita výuky2432,43 %32,43 %  
úspora času oproti cestování na kurzy2229,73 %29,73 %  
rychlá dostupnost vzdělání2027,03 %27,03 %  
cena810,81 %10,81 %  

Graf

6. Považujete E-learning za nástroj který bude v budoucnu hrát klíčovou roli při celoživotním vzdělávání dospělých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - určitě3547,3 %47,3 %  
ano - možná2128,38 %28,38 %  
nejsem si jistá/jistý1317,57 %17,57 %  
ne56,76 %6,76 %  

Graf

7. Absolvované E-learningové kurzy - celkový počet:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
míně než 10 kurzů4662,16 %62,16 %  
více než 10 kurzů, méně než 20 kurzů1114,86 %14,86 %  
žádný1013,51 %13,51 %  
více než 20 kurzů79,46 %9,46 %  

Graf

8. Typ naposledy navštíveného E-learningového kurzu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
firemní kurz2229,73 %29,73 %  
osobní vzdělávání - humanitní1722,97 %22,97 %  
osobní vzdělávání - jazykové1621,62 %21,62 %  
osobní vzdělávání - počítačové1114,86 %14,86 %  
osobní vzdělávání - technické810,81 %10,81 %  

Graf

9. Jste ženského či mužského pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženské pohlaví4864,86 %64,86 %  
mužské pohlaví2635,14 %35,14 %  

Graf

10. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5067,57 %67,57 %  
středoškolské2128,38 %28,38 %  
základní34,05 %4,05 %  

Graf

11. Jakou věkovou kategorii zastupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 50 let3141,89 %41,89 %  
18 - 35 let2837,84 %37,84 %  
51 - 65 let1216,22 %16,22 %  
66 let a více34,05 %4,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Využíváte ve firmě kde pracujete E-learning pro vzdělávání?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi firemní kurz na otázku 8. Typ naposledy navštíveného E-learningového kurzu:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyžaduje to zaměstnavatel na otázku 2. Označte hlavní důvod proč využíváte E-learning pro vzdělávání:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 10 kurzů, méně než 20 kurzů na otázku 7. Absolvované E-learningové kurzy - celkový počet:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Rozumíte pojmu E-learning, umíte ho vysvětlit?

2. Označte hlavní důvod proč využíváte E-learning pro vzdělávání:

3. Využíváte ve firmě kde pracujete E-learning pro vzdělávání?

4. Využíváte E-learning pro svoje osobní vzdělávání?

5. Kritéria výběru E-learningových kurzů pro osobní rozvoj:

6. Považujete E-learning za nástroj který bude v budoucnu hrát klíčovou roli při celoživotním vzdělávání dospělých?

7. Absolvované E-learningové kurzy - celkový počet:

8. Typ naposledy navštíveného E-learningového kurzu:

9. Jste ženského či mužského pohlaví?

10. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

11. Jakou věkovou kategorii zastupujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Rozumíte pojmu E-learning, umíte ho vysvětlit?

2. Označte hlavní důvod proč využíváte E-learning pro vzdělávání:

3. Využíváte ve firmě kde pracujete E-learning pro vzdělávání?

4. Využíváte E-learning pro svoje osobní vzdělávání?

5. Kritéria výběru E-learningových kurzů pro osobní rozvoj:

6. Považujete E-learning za nástroj který bude v budoucnu hrát klíčovou roli při celoživotním vzdělávání dospělých?

7. Absolvované E-learningové kurzy - celkový počet:

8. Typ naposledy navštíveného E-learningového kurzu:

9. Jste ženského či mužského pohlaví?

10. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

11. Jakou věkovou kategorii zastupujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kuncová, K.E-learning jako klíčový faktor ve vzdělávání dospělých (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://e-learning-jako-klicovy-fakt.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.