Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > E-learning na VŠ

E-learning na VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Franc
Šetření:06. 06. 2012 - 12. 06. 2012
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ahoj/Dobrý den,

 

cílem tohoto krátkého dotazníku je zjistit zájem studenta o využití e-learningu a s ním spojených výhod i úskalí. Dotazník zároveň hodnotí předpoklady studenta k využívání e-learningu. Je určen primárně studentům a absolventům vysoké školy. Otázky jsou formulovány jednoduchou formou tak, aby pro Vás bylo vyplnění dotazníku co nejpohodlnější.

 

Získaná data budou interpretována v mé bakalářské práci. Děkuji za Váš čas.

 

Martin Franc

 

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U většiny otázek Vám bude nabídnuto vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s uvedeným výrokem na stupnici od 1 do 6 s tím, že 1 = absolutně souhlasím a 6 = absolutně nesouhlasím.

Odpovědi respondentů

1. Jsem studentem nebo absolventem vysoké školy zaměření:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [humanitníhootázka č. 2, technickéhootázka č. 2, přírodovědnéhootázka č. 2, uměleckéhootázka č. 2, nejsem studentem ani absolventem vysoké školy → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitního5564,71 %64,71 %  
technického1618,82 %18,82 %  
přírodovědného910,59 %10,59 %  
nejsem studentem ani absolventem vysoké školy44,71 %4,71 %  
uměleckého11,18 %1,18 %  

Graf

2. Stává se, že tempo výuky stanovené přednášejícím mi nevyhovuje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33441,98 %40 %  
51822,22 %21,18 %  
41417,28 %16,47 %  
178,64 %8,24 %  
267,41 %7,06 %  
622,47 %2,35 %  

Graf

3. Z důvodu neodkladných pracovních či osobních plánů se mi stává, že nemohu navštívit vypsané přednášky/cvičení s pevně daným termínem a místem konání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21720,99 %20 %  
11619,75 %18,82 %  
31518,52 %17,65 %  
51214,81 %14,12 %  
41113,58 %12,94 %  
61012,35 %11,76 %  

Graf

4. Nepovažuji za potřebné dostávat průběžnou zpětnou vazbu o svých studijních pokrocích.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61923,46 %22,35 %  
41518,52 %17,65 %  
51518,52 %17,65 %  
31417,28 %16,47 %  
21012,35 %11,76 %  
189,88 %9,41 %  

Graf

5. Během výuky rád kladu přednášejícímu otázky k probíranému tématu a diskutuji nad možnostmi řešení problematiky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41923,46 %22,35 %  
31720,99 %20 %  
51417,28 %16,47 %  
61316,05 %15,29 %  
21012,35 %11,76 %  
189,88 %9,41 %  

Graf

6. Udržovat osobní vztahy se svými spolužáky nebo vyučujícími pro mne není podstatné, jsem zaměřen/a hlavně na studijní výsledky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
63138,27 %36,47 %  
52024,69 %23,53 %  
2911,11 %10,59 %  
1911,11 %10,59 %  
378,64 %8,24 %  
456,17 %5,88 %  

Graf

7. Dávám přednost osobnímu výkladu lektorů či jiných odborníků před učením z tištěných nebo elektronických materiálů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31923,46 %22,35 %  
11822,22 %21,18 %  
21619,75 %18,82 %  
61012,35 %11,76 %  
4911,11 %10,59 %  
5911,11 %10,59 %  

Graf

8. Zpravidla věnuji učení tolik času, abych studovanou problematiku komplexně pochopil, získal přehled a při zkoušce nemusel opisovat z taháku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31822,22 %21,18 %  
21518,52 %17,65 %  
51417,28 %16,47 %  
11417,28 %16,47 %  
41316,05 %15,29 %  
678,64 %8,24 %  

Graf

9. Doma nebo ve svém zaměstnání mám k dispozici počítač připojený k internetu, který mohu využívat ke studiu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano81100 %95,29 %  

Graf

10. I když se osobně nedostavím na přednášku, vždy vím, kde nebo od koho získám informace k výuce, termíny testů či jiné potřebné informace organizačního charakteru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14353,09 %50,59 %  
21316,05 %15,29 %  
31214,81 %14,12 %  
478,64 %8,24 %  
556,17 %5,88 %  
611,23 %1,18 %  

Graf

11. S počítačem pracuji často, dokážu ho samostatně ovládat a jako běžný uživatel řešit základní problémy spojené s jeho používáním.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16175,31 %71,76 %  
21012,35 %11,76 %  
656,17 %5,88 %  
344,94 %4,71 %  
511,23 %1,18 %  

Graf

12. Forma mého studia je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční6175,31 %71,76 %  
kombinovaná/distanční2024,69 %23,53 %  

Graf

13. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5061,73 %58,82 %  
muž3138,27 %36,47 %  

Graf

14. Rok mého narození je:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19882026,32 %23,53 %  
19871519,74 %17,65 %  
199079,21 %8,24 %  
198956,58 %5,88 %  
198645,26 %4,71 %  
199145,26 %4,71 %  
198433,95 %3,53 %  
199233,95 %3,53 %  
198033,95 %3,53 %  
198133,95 %3,53 %  
ostatní odpovědi 1979
1983
85
1973
1976
1965
1985
911,84 %10,59 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1986.69
Minimum:1976
Maximum:1991
Variační rozpětí:15
Rozptyl:10.6
Směrodatná odchylka:3.26
Medián:1988
Modus:1988

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem studentem nebo absolventem vysoké školy zaměření:

2. Stává se, že tempo výuky stanovené přednášejícím mi nevyhovuje.

3. Z důvodu neodkladných pracovních či osobních plánů se mi stává, že nemohu navštívit vypsané přednášky/cvičení s pevně daným termínem a místem konání.

4. Nepovažuji za potřebné dostávat průběžnou zpětnou vazbu o svých studijních pokrocích.

5. Během výuky rád kladu přednášejícímu otázky k probíranému tématu a diskutuji nad možnostmi řešení problematiky.

6. Udržovat osobní vztahy se svými spolužáky nebo vyučujícími pro mne není podstatné, jsem zaměřen/a hlavně na studijní výsledky.

7. Dávám přednost osobnímu výkladu lektorů či jiných odborníků před učením z tištěných nebo elektronických materiálů.

8. Zpravidla věnuji učení tolik času, abych studovanou problematiku komplexně pochopil, získal přehled a při zkoušce nemusel opisovat z taháku.

9. Doma nebo ve svém zaměstnání mám k dispozici počítač připojený k internetu, který mohu využívat ke studiu.

10. I když se osobně nedostavím na přednášku, vždy vím, kde nebo od koho získám informace k výuce, termíny testů či jiné potřebné informace organizačního charakteru.

11. S počítačem pracuji často, dokážu ho samostatně ovládat a jako běžný uživatel řešit základní problémy spojené s jeho používáním.

12. Forma mého studia je:

13. Jsem:

14. Rok mého narození je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem studentem nebo absolventem vysoké školy zaměření:

2. Stává se, že tempo výuky stanovené přednášejícím mi nevyhovuje.

3. Z důvodu neodkladných pracovních či osobních plánů se mi stává, že nemohu navštívit vypsané přednášky/cvičení s pevně daným termínem a místem konání.

4. Nepovažuji za potřebné dostávat průběžnou zpětnou vazbu o svých studijních pokrocích.

5. Během výuky rád kladu přednášejícímu otázky k probíranému tématu a diskutuji nad možnostmi řešení problematiky.

6. Udržovat osobní vztahy se svými spolužáky nebo vyučujícími pro mne není podstatné, jsem zaměřen/a hlavně na studijní výsledky.

7. Dávám přednost osobnímu výkladu lektorů či jiných odborníků před učením z tištěných nebo elektronických materiálů.

8. Zpravidla věnuji učení tolik času, abych studovanou problematiku komplexně pochopil, získal přehled a při zkoušce nemusel opisovat z taháku.

9. Doma nebo ve svém zaměstnání mám k dispozici počítač připojený k internetu, který mohu využívat ke studiu.

10. I když se osobně nedostavím na přednášku, vždy vím, kde nebo od koho získám informace k výuce, termíny testů či jiné potřebné informace organizačního charakteru.

11. S počítačem pracuji často, dokážu ho samostatně ovládat a jako běžný uživatel řešit základní problémy spojené s jeho používáním.

12. Forma mého studia je:

13. Jsem:

14. Rok mého narození je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Franc, M.E-learning na VŠ (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://e-learning-na-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.