Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > e-learning

e-learning

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Beránek
Šetření:02. 02. 2012 - 15. 02. 2012
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím všechny, právě pracuji na své bakalářské práci na téma e-learning. Těším se na Vaše názory. :-)

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 306268,13 %68,13 %  
31 - 401819,78 %19,78 %  
41 - 5077,69 %7,69 %  
61 a více22,2 %2,2 %  
51 - 6022,2 %2,2 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7683,52 %83,52 %  
Muž1516,48 %16,48 %  

Graf

3. Jak ovládáte osobní počítač a internet:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Perfektně5661,54 %61,54 %  
Středně dobře, občas mám problémy3538,46 %38,46 %  

Graf

4. Zúčastnil(a) jste se někdy e-learningového kurzu jako student:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6065,93 %65,93 %  
ne3134,07 %34,07 %  

Graf

5. Pokud ano, jak hodnotíte kvalitu Vámi absolvovaných kurzů:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrá4877,42 %52,75 %  
Výborná69,68 %6,59 %  
Spíše nedostačující69,68 %6,59 %  
Celkově nedostačující23,23 %2,2 %  

Graf

6. Myslíte si, že je testování v e-learningu dobře ošetřeno proti možnosti podvádění:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3942,86 %42,86 %  
ne3740,66 %40,66 %  
ano1516,48 %16,48 %  

Graf

7. Za výhody e-learningu považuji (označte 2 nejvetší):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostupnost 24 hodin denně odkudkoliv6672,53 %72,53 %  
Možnost studovat vlastním tempem6470,33 %70,33 %  
Odpadají časové a finanční náklady spojené s dojížděním na místo výuky4448,35 %48,35 %  
Možnost ověřovat si průběžně znalosti1617,58 %17,58 %  
Přesný přehled a aktivitách studentů a učitelů66,59 %6,59 %  

Graf

8. Za nevýhody e-learningu považuji (označte 2 největší):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náročnost na vlastní vůli a motivaci ke studiu5560,44 %60,44 %  
Nemožnost komunikace s lektorem5257,14 %57,14 %  
Absence interakcí se spolužáky5054,95 %54,95 %  
Vysoké nároky na přípravu kurzů1010,99 %10,99 %  
Nutnost dobré znalosti ovládání osobního počítače a internetu88,79 %8,79 %  

Graf

9. Myslíte si, že je možné, aby e-learning v budoucnosti nahradil klasické formy vzdělávání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3538,46 %38,46 %  
Určitě ne3235,16 %35,16 %  
Spíše ano1819,78 %19,78 %  
Určitě ano66,59 %6,59 %  

Graf

10. Podílel(a) jste se někdy na tvorbě e-learningového kurzu:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7885,71 %85,71 %  
ano1314,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jak ovládáte osobní počítač a internet:

  • odpověď Perfektně:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 2. Pohlaví:

4. Zúčastnil(a) jste se někdy e-learningového kurzu jako student:

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše dobrá na otázku 5. Pokud ano, jak hodnotíte kvalitu Vámi absolvovaných kurzů:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Pohlaví:

3. Jak ovládáte osobní počítač a internet:

4. Zúčastnil(a) jste se někdy e-learningového kurzu jako student:

5. Pokud ano, jak hodnotíte kvalitu Vámi absolvovaných kurzů:

6. Myslíte si, že je testování v e-learningu dobře ošetřeno proti možnosti podvádění:

7. Za výhody e-learningu považuji (označte 2 nejvetší):

8. Za nevýhody e-learningu považuji (označte 2 největší):

9. Myslíte si, že je možné, aby e-learning v budoucnosti nahradil klasické formy vzdělávání:

10. Podílel(a) jste se někdy na tvorbě e-learningového kurzu:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Pohlaví:

3. Jak ovládáte osobní počítač a internet:

4. Zúčastnil(a) jste se někdy e-learningového kurzu jako student:

5. Pokud ano, jak hodnotíte kvalitu Vámi absolvovaných kurzů:

6. Myslíte si, že je testování v e-learningu dobře ošetřeno proti možnosti podvádění:

7. Za výhody e-learningu považuji (označte 2 nejvetší):

8. Za nevýhody e-learningu považuji (označte 2 největší):

9. Myslíte si, že je možné, aby e-learning v budoucnosti nahradil klasické formy vzdělávání:

10. Podílel(a) jste se někdy na tvorbě e-learningového kurzu:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beránek, J.e-learning (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://e-learning.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.