Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > E-learningový kurz

E-learningový kurz

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Hanousek
Šetření:31. 03. 2012 - 01. 04. 2012
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
prosím o vyplnění dotazníku pro účely mé bakalářské práce, který slouží k určení zájmu o e-learningový kurz Macromedia Flash. Vyplnění trvá maximálně 5 minut a je zcela anonymní. Velmi děkuji za pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Absolvoval/a jste v minulosti e-learningový kurz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3362,26 %62,26 %  
Ne2037,74 %37,74 %  

Graf

2. V jakém prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moodle2369,7 %43,4 %  
Eamos1133,33 %20,75 %  
Studis39,09 %5,66 %  
jiném26,06 %3,77 %  
nevím co to bylo13,03 %1,89 %  
LMS Unifor13,03 %1,89 %  
jiné13,03 %1,89 %  
Nevím.13,03 %1,89 %  
Ciskom.13,03 %1,89 %  

Graf

3. Kolika kurzy jste prošel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-31957,58 %35,85 %  
4-6927,27 %16,98 %  
7-více515,15 %9,43 %  

Graf

4. Absolvoval/a jste kurz zabívající se Macromedia Flash?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2678,79 %49,06 %  
Ano721,21 %13,21 %  

Graf

5. Do jaké hloubky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Animační metody (Frame to frame, Tween, Shape) 571,43 %9,43 %  
Práce s maskou571,43 %9,43 %  
Tlačítka odkazy571,43 %9,43 %  
Action Script457,14 %7,55 %  

Graf

6. Víte k čemu se Macromedia Flash používá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2350 %43,4 %  
ne2350 %43,4 %  

Graf

7. Chtěl/a byste se o Macromedia Flash více dozvědět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2139,62 %39,62 %  
Spíše ano1528,3 %28,3 %  
Spíše ne1426,42 %26,42 %  
Ne35,66 %5,66 %  

Graf

8. Jakou formou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-learningový kurz (z domova)2750,94 %50,94 %  
Samostudium1833,96 %33,96 %  
Docházení na kuzr611,32 %11,32 %  
nechtěla bych se o něm nic dozvědět11,89 %1,89 %  
Žádnou.11,89 %1,89 %  

Graf

9. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2750,94 %50,94 %  
Žena2649,06 %49,06 %  

Graf

10. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-264075,47 %75,47 %  
27-4559,43 %9,43 %  
15-1947,55 %7,55 %  
46-více47,55 %7,55 %  

Graf

11. Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou2241,51 %41,51 %  
vysokoškolské vzdělání1426,42 %26,42 %  
střední všeobecné s maturitou1018,87 %18,87 %  
vyšší odborné vzdělání47,55 %7,55 %  
základní vzdělání35,66 %5,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Absolvoval/a jste v minulosti e-learningový kurz?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Eamos na otázku 2. V jakém prostředí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moodle na otázku 2. V jakém prostředí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-3 na otázku 3. Kolika kurzy jste prošel/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Absolvoval/a jste kurz zabívající se Macromedia Flash?

2. V jakém prostředí?

 • odpověď Moodle:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Eamos na otázku 2. V jakém prostředí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Absolvoval/a jste v minulosti e-learningový kurz?

2. V jakém prostředí?

3. Kolika kurzy jste prošel/a?

4. Absolvoval/a jste kurz zabívající se Macromedia Flash?

6. Víte k čemu se Macromedia Flash používá?

7. Chtěl/a byste se o Macromedia Flash více dozvědět?

8. Jakou formou?

9. Pohlaví?

10. Věk?

11. Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Absolvoval/a jste v minulosti e-learningový kurz?

2. V jakém prostředí?

3. Kolika kurzy jste prošel/a?

4. Absolvoval/a jste kurz zabívající se Macromedia Flash?

6. Víte k čemu se Macromedia Flash používá?

7. Chtěl/a byste se o Macromedia Flash více dozvědět?

8. Jakou formou?

9. Pohlaví?

10. Věk?

11. Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hanousek, O.E-learningový kurz (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://e-learningovy-kurz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.