Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > e-podání a finanční správa (pro pracovníky finančních úřadů)

e-podání a finanční správa (pro pracovníky finančních úřadů)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Endalová
Šetření:15. 02. 2014 - 22. 02. 2014
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Dovolte mi Vás oslovit za účelem dotazníkového šetření, které je nezbytné pro analýzu vlivu e-podání ve spojitosti s pracovníky finančních úřadů.  Vyplňování Vám zabere jen pár minut Vašeho času a je anonymní.

Obecně by e-komunikace, tedy používání e-podání ve veřejné správě měla pomoci zjednodušit oboustrannou spolupráci a také ji znatelně zrychlit.

Výsledky tohoto dotazníkového šetření budou použity v mé diplomové práci.

Odpovědi respondentů

1. Jste pracovníkem/pracovnicí finanční správy, resp. finančního úřadu?

Pokud odpovíte ne, měl/a byste být bývalým/ou pracovníkem/nicí finančního úřadu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5298,11 %98,11 %  
ne11,89 %1,89 %  

Graf

2. Byl/a jste zaměstnán/a ve finanční správě, resp. v působnosti některého finančního úřadu v následujících letech?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3. Je pravdivé tvrzení: Pracoval/a jste v rámci finanční správy v období od roku 2010 do roku 2013 ve stejné pozici, resp. s obdobnou náplní práce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4075,47 %75,47 %  
Spíše ano815,09 %15,09 %  
Ne47,55 %7,55 %  
Spíše ne11,89 %1,89 %  

Graf

4. Pracoval/a jste v roce 2013 s podávanými daňovými přiznáními, resp. zpracovával/a jste je pomocí ADIS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4992,45 %92,45 %  
Ne47,55 %7,55 %  

Graf

5. Jaká daňová přiznání jste zpracovával/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiznání k dani silniční (DSL)4081,63 %75,47 %  
přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH)3979,59 %73,58 %  
přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)3061,22 %56,6 %  
přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO)1224,49 %22,64 %  
přiznání k dani z nemovitostí (DzN)510,2 %9,43 %  
přiznání k dani dědické, či přiznání k dani darovací, nebo přiznání k dani z převodu nemovitostí (DDD)36,12 %5,66 %  

Graf

6. Byly mezi zpracovávanými přiznáními podání učiněná elektronicky (e-podání z internetu, či prostřednictvím datových schránek)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4489,8 %83,02 %  
ne510,2 %9,43 %  

Graf

7. Pracoval/a jste v roce 2013 s dalšími došlými podáními, která je možné podávat v elektronické podobě, resp. zpracovával/a jste je pomocí ADIS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhrnná hlášení dle zákona o DPH4177,36 %77,36 %  
výpisy z daňové evidence dle zákona o DPH3973,58 %73,58 %  
vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou dle zákona o dani z příjmů3871,7 %71,7 %  
přehled o počtu zaměstnanců3769,81 %69,81 %  
žádost dle § 35d zákona o dani z příjmů (žádosti o bonusy)3769,81 %69,81 %  
vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dle zákona o dani z příjmů3464,15 %64,15 %  
žádost k daňové informační schránce47,55 %7,55 %  
žádosti o přeplatek35,66 %5,66 %  
přihláška k registraci35,66 %5,66 %  
žádosti35,66 %5,66 %  
§ 5323,77 %3,77 %  
obecná11,89 %1,89 %  
ostatní žádosti11,89 %1,89 %  
hlášení o důchodovém připojištění11,89 %1,89 %  
obecná - odpovědi, sdělení11,89 %1,89 %  
žádost o vrácení přeplatku11,89 %1,89 %  
různé žádosti, doplnění podání11,89 %1,89 %  
hlášení OPT-OUT, žádosti o vrácení přeplatku11,89 %1,89 %  
žádosti o přeplatek, o přeúčtování platby....11,89 %1,89 %  
ostatní11,89 %1,89 %  
žádosti, doplnění podání11,89 %1,89 %  
žádosti o přeplatek, doplnění podání...11,89 %1,89 %  
žádosti o přeplatek, doplnění podání11,89 %1,89 %  
žádost o přeplatky11,89 %1,89 %  
žádosti o přeplatek, o přeúčtování platby11,89 %1,89 %  
DAP DPFO, DSL, DPH, hlášení OPT-OUT, žádosti o vrácení11,89 %1,89 %  
hlášení ii. pilíř důchodového připojištění11,89 %1,89 %  
žádosti o převedení přeplatku, dílčí daňová přiznání, .....11,89 %1,89 %  
žádosti o převedení přeplatku11,89 %1,89 %  
obecná podání11,89 %1,89 %  

Graf

8. Byly mezi zpracovávanými podáními z otázky 7 (tj. ostatní podání mimo přiznání) podání učiněná elektronicky (e-podání z internetu, či prostřednictvím datových schránek)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4788,68 %88,68 %  
ne611,32 %11,32 %  

Graf

9. Posuďte vlastním odhadem poměr počtu všech došlých podání na základě zákona o DPH, zákona o daních z příjmů, zákona o DSL, zákona o DzN, zákona o DDD, která jste zpracovával/a v roce 2013 oproti počtu podání stejné agendy roku 2010:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počet podání velmi znatelně vzrostl2852,83 %52,83 %  
počet podání mírně vzrostl1528,3 %28,3 %  
počet podání je na stejné úrovni713,21 %13,21 %  
počet podání mírně klesl23,77 %3,77 %  
počet podání velmi znatelně klesl11,89 %1,89 %  

Graf

10. Posuďte vlastním odhadem poměr počtu podání na základě zákona o DPH, zákona o daních z příjmů, zákona o DSL, zákona o DzN, zákona o DDD, učiněných elektronicky vůči počtu podání učiněných v listinné podobě u obsahově shodné agendy v roce 2010 ze strany daňové veřejnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5% elektronických podání1732,08 %32,08 %  
11-20% elektronických podání1120,75 %20,75 %  
6-10% elektronických podání815,09 %15,09 %  
21-30% elektronických podání59,43 %9,43 %  
0% elektronických podání59,43 %9,43 %  
31-50% elektronických podání47,55 %7,55 %  
51-75% elektronických podání35,66 %5,66 %  

Graf

11. Posuďte vlastním odhadem poměr počtu podání na základě zákona o DPH, zákona o daních z příjmů, zákona o DSL, zákona o DzN, zákona o DDD, učiněných elektronicky vůči počtu podání učiněných v listinné podobě u obsahově shodné agendy v roce 2013 ze strany daňové veřejnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-50% elektronických podání1833,96 %33,96 %  
21-30% elektronických podání1120,75 %20,75 %  
6-10% elektronických podání916,98 %16,98 %  
51-75% elektronických podání47,55 %7,55 %  
76-100% elektronických podání35,66 %5,66 %  
11-20% elektronických podání35,66 %5,66 %  
0% elektronických podání35,66 %5,66 %  
1-5% elektronických podání23,77 %3,77 %  

Graf

12. E-podání jsou méně chybová ze strany daňové veřejnosti oproti podáním v listinné podobě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2852,83 %52,83 %  
nesouhlasím1426,42 %26,42 %  
nevím1120,75 %20,75 %  

Graf

13. Porovnáte-li časovou náročnost obsahu práce s došlým podáním bez chyb, či jiných překážek ke zpracování a bez nutnosti další účasti daňové veřejnosti do konečného Vašeho zpracování v listinné podobě a v elektronické podobě, je zpracování tzv. e-podání rychlejší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř nerozeznatelné (přibližně)2750,94 %50,94 %  
znatelně rychlejší (více než 2x)1324,53 %24,53 %  
znatelně pomalejší (více než 2x)1324,53 %24,53 %  

Graf

14. Porovnáte-li náročnost obsahu práce s došlým podáním, které obsahuje nějaké překážky, na základě kterých nelze ukončit zpracování bez další účasti daňové veřejnosti v listinné podobě s podáním v elektronické podobě, je zpracování tzv. e-podání rychlejší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znatelně pomalejší (více než 2x)3158,49 %58,49 %  
téměř nerozeznatelné (přibližně)2037,74 %37,74 %  
znatelně rychlejší (více než 2x)23,77 %3,77 %  

Graf

15. Porovnáte-li množství vlastních vydaných písemností v rámci výkonu správy daní v roce 2013 oproti roku 2010, která jste zpracovával/a, je poměr v roce 2013:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znatelně větší (více než 2x)3566,04 %66,04 %  
téměř nerozeznatelné (přibližně)1732,08 %32,08 %  
znatelně menší (více než 2x)11,89 %1,89 %  

Graf

16. Porovnáte-li z časového hlediska rychlost zpracování vlastních vydaných písemností v rámci výkonu správy daní v roce 2013 oproti roku 2010, která jste zpracovával/a, je poměr v roce 2013:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znatelně pomalejší (více než 2x)2343,4 %43,4 %  
téměř nerozeznatelné (přibližně)2343,4 %43,4 %  
znatelně rychlejší (více než 2x)713,21 %13,21 %  

Graf

17. Pokud máte pocit, že Vám zpracování e-podání výkon správy daní neulehčuje, či nezrychluje, ačkoliv by se mohl předpokládat opak, uveďte, prosím, jaké Vy vidíte důvody:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komplikované ověřování platnosti e-podání (vady podání - podpisu, elektronického podpisu, z jaké datové schránky, atp.)4788,68 %88,68 %  
nevyhovující technická podpora ADIS (častá aktualizace)2241,51 %41,51 %  
neustálá novelizace předpisů pro daňovou veřejnost2139,62 %39,62 %  
nedostatečné možnosti pro daňovou veřejnost v rámci daňového portálu (např. omezené výběry)1528,3 %28,3 %  
změny vnitřních předpisů, či pracovní náplně1324,53 %24,53 %  
nedostatek informací916,98 %16,98 %  
nedostatečná pružnost vedení (udělování oprávnění ke zpracování v ADIS)713,21 %13,21 %  
nutný tisk23,77 %3,77 %  
pomalá pružnost v nahrávání do databáze ADIS z daňového portálu, duplicitní podávání písemností ze strany DS, 11,89 %1,89 %  
word11,89 %1,89 %  
nemohu posoudit 11,89 %1,89 %  
pokud podání bez zar. el.podpisu, shromáždění d tisk. podpisu, tisk oprávnění podpisu, tisk podání když chybové, aj.11,89 %1,89 %  
nutnost tisku podání11,89 %1,89 %  
podání + ověování je nutné tisknout11,89 %1,89 %  
tisk dokumentů11,89 %1,89 %  
tisk11,89 %1,89 %  
tisk podání11,89 %1,89 %  
tisk, tiskopisu, tisknutí ČS, oprávněnosti podpisu11,89 %1,89 %  
podání + ověřování je nutné tisknout11,89 %1,89 %  
nutnost tisk11,89 %1,89 %  
nutnost tisku11,89 %1,89 %  
zařazování do elektronického spisu11,89 %1,89 %  

Graf

18. Pracujete v současné době na pracovišti finančního úřadu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 151 do 200 zaměstnanců3464,15 %64,15 %  
od 101 do 150 zaměstnanců1324,53 %24,53 %  
nad 200 zaměstnanců47,55 %7,55 %  
do 50 zaměstnanců11,89 %1,89 %  
od 51 do 100 zaměstnanců11,89 %1,89 %  

Graf

19. Váš věk v letošním roce je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-50 let2954,72 %54,72 %  
nad 50 let916,98 %16,98 %  
do 30 let815,09 %15,09 %  
31-40 let713,21 %13,21 %  

Graf

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (ukončené) je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ (vč. SOU a VOŠ)3973,58 %73,58 %  
1426,42 %26,42 %  

Graf

21. Jste žena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5094,34 %94,34 %  
ne35,66 %5,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaká daňová přiznání jste zpracovával/a?

  • odpověď přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO):
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi znatelně pomalejší (více než 2x) na otázku 13. Porovnáte-li časovou náročnost obsahu práce s došlým podáním bez chyb, či jiných překážek ke zpracování a bez nutnosti další účasti daňové veřejnosti do konečného Vašeho zpracování v listinné podobě a v elektronické podobě, je zpracování tzv. e-podání rychlejší?

16. Porovnáte-li z časového hlediska rychlost zpracování vlastních vydaných písemností v rámci výkonu správy daní v roce 2013 oproti roku 2010, která jste zpracovával/a, je poměr v roce 2013:

  • odpověď znatelně pomalejší (více než 2x):
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi změny vnitřních předpisů, či pracovní náplně na otázku 17. Pokud máte pocit, že Vám zpracování e-podání výkon správy daní neulehčuje, či nezrychluje, ačkoliv by se mohl předpokládat opak, uveďte, prosím, jaké Vy vidíte důvody:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste pracovníkem/pracovnicí finanční správy, resp. finančního úřadu?

2. Byl/a jste zaměstnán/a ve finanční správě, resp. v působnosti některého finančního úřadu v následujících letech?

3. Je pravdivé tvrzení: Pracoval/a jste v rámci finanční správy v období od roku 2010 do roku 2013 ve stejné pozici, resp. s obdobnou náplní práce.

4. Pracoval/a jste v roce 2013 s podávanými daňovými přiznáními, resp. zpracovával/a jste je pomocí ADIS?

5. Jaká daňová přiznání jste zpracovával/a?

6. Byly mezi zpracovávanými přiznáními podání učiněná elektronicky (e-podání z internetu, či prostřednictvím datových schránek)?

7. Pracoval/a jste v roce 2013 s dalšími došlými podáními, která je možné podávat v elektronické podobě, resp. zpracovával/a jste je pomocí ADIS?

8. Byly mezi zpracovávanými podáními z otázky 7 (tj. ostatní podání mimo přiznání) podání učiněná elektronicky (e-podání z internetu, či prostřednictvím datových schránek)?

9. Posuďte vlastním odhadem poměr počtu všech došlých podání na základě zákona o DPH, zákona o daních z příjmů, zákona o DSL, zákona o DzN, zákona o DDD, která jste zpracovával/a v roce 2013 oproti počtu podání stejné agendy roku 2010:

10. Posuďte vlastním odhadem poměr počtu podání na základě zákona o DPH, zákona o daních z příjmů, zákona o DSL, zákona o DzN, zákona o DDD, učiněných elektronicky vůči počtu podání učiněných v listinné podobě u obsahově shodné agendy v roce 2010 ze strany daňové veřejnosti:

11. Posuďte vlastním odhadem poměr počtu podání na základě zákona o DPH, zákona o daních z příjmů, zákona o DSL, zákona o DzN, zákona o DDD, učiněných elektronicky vůči počtu podání učiněných v listinné podobě u obsahově shodné agendy v roce 2013 ze strany daňové veřejnosti:

12. E-podání jsou méně chybová ze strany daňové veřejnosti oproti podáním v listinné podobě?

13. Porovnáte-li časovou náročnost obsahu práce s došlým podáním bez chyb, či jiných překážek ke zpracování a bez nutnosti další účasti daňové veřejnosti do konečného Vašeho zpracování v listinné podobě a v elektronické podobě, je zpracování tzv. e-podání rychlejší?

14. Porovnáte-li náročnost obsahu práce s došlým podáním, které obsahuje nějaké překážky, na základě kterých nelze ukončit zpracování bez další účasti daňové veřejnosti v listinné podobě s podáním v elektronické podobě, je zpracování tzv. e-podání rychlejší?

15. Porovnáte-li množství vlastních vydaných písemností v rámci výkonu správy daní v roce 2013 oproti roku 2010, která jste zpracovával/a, je poměr v roce 2013:

16. Porovnáte-li z časového hlediska rychlost zpracování vlastních vydaných písemností v rámci výkonu správy daní v roce 2013 oproti roku 2010, která jste zpracovával/a, je poměr v roce 2013:

17. Pokud máte pocit, že Vám zpracování e-podání výkon správy daní neulehčuje, či nezrychluje, ačkoliv by se mohl předpokládat opak, uveďte, prosím, jaké Vy vidíte důvody:

18. Pracujete v současné době na pracovišti finančního úřadu:

19. Váš věk v letošním roce je:

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (ukončené) je:

21. Jste žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste pracovníkem/pracovnicí finanční správy, resp. finančního úřadu?

2. Byl/a jste zaměstnán/a ve finanční správě, resp. v působnosti některého finančního úřadu v následujících letech?

3. Je pravdivé tvrzení: Pracoval/a jste v rámci finanční správy v období od roku 2010 do roku 2013 ve stejné pozici, resp. s obdobnou náplní práce.

4. Pracoval/a jste v roce 2013 s podávanými daňovými přiznáními, resp. zpracovával/a jste je pomocí ADIS?

5. Jaká daňová přiznání jste zpracovával/a?

6. Byly mezi zpracovávanými přiznáními podání učiněná elektronicky (e-podání z internetu, či prostřednictvím datových schránek)?

7. Pracoval/a jste v roce 2013 s dalšími došlými podáními, která je možné podávat v elektronické podobě, resp. zpracovával/a jste je pomocí ADIS?

8. Byly mezi zpracovávanými podáními z otázky 7 (tj. ostatní podání mimo přiznání) podání učiněná elektronicky (e-podání z internetu, či prostřednictvím datových schránek)?

9. Posuďte vlastním odhadem poměr počtu všech došlých podání na základě zákona o DPH, zákona o daních z příjmů, zákona o DSL, zákona o DzN, zákona o DDD, která jste zpracovával/a v roce 2013 oproti počtu podání stejné agendy roku 2010:

10. Posuďte vlastním odhadem poměr počtu podání na základě zákona o DPH, zákona o daních z příjmů, zákona o DSL, zákona o DzN, zákona o DDD, učiněných elektronicky vůči počtu podání učiněných v listinné podobě u obsahově shodné agendy v roce 2010 ze strany daňové veřejnosti:

11. Posuďte vlastním odhadem poměr počtu podání na základě zákona o DPH, zákona o daních z příjmů, zákona o DSL, zákona o DzN, zákona o DDD, učiněných elektronicky vůči počtu podání učiněných v listinné podobě u obsahově shodné agendy v roce 2013 ze strany daňové veřejnosti:

12. E-podání jsou méně chybová ze strany daňové veřejnosti oproti podáním v listinné podobě?

13. Porovnáte-li časovou náročnost obsahu práce s došlým podáním bez chyb, či jiných překážek ke zpracování a bez nutnosti další účasti daňové veřejnosti do konečného Vašeho zpracování v listinné podobě a v elektronické podobě, je zpracování tzv. e-podání rychlejší?

14. Porovnáte-li náročnost obsahu práce s došlým podáním, které obsahuje nějaké překážky, na základě kterých nelze ukončit zpracování bez další účasti daňové veřejnosti v listinné podobě s podáním v elektronické podobě, je zpracování tzv. e-podání rychlejší?

15. Porovnáte-li množství vlastních vydaných písemností v rámci výkonu správy daní v roce 2013 oproti roku 2010, která jste zpracovával/a, je poměr v roce 2013:

16. Porovnáte-li z časového hlediska rychlost zpracování vlastních vydaných písemností v rámci výkonu správy daní v roce 2013 oproti roku 2010, která jste zpracovával/a, je poměr v roce 2013:

17. Pokud máte pocit, že Vám zpracování e-podání výkon správy daní neulehčuje, či nezrychluje, ačkoliv by se mohl předpokládat opak, uveďte, prosím, jaké Vy vidíte důvody:

18. Pracujete v současné době na pracovišti finančního úřadu:

19. Váš věk v letošním roce je:

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (ukončené) je:

21. Jste žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Endalová, L.e-podání a finanční správa (pro pracovníky finančních úřadů) (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://e-podani-a-financni-sprava.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.