Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > E-government

E-government

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Nováková
Šetření:15. 12. 2009 - 13. 01. 2010
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):17 / 7.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Anna Nováková. Byla bych vám velice vděčná, kdybyste vyplnili následující dotazník týkající se elektronických služeb. Svými postřehy a názory můžete přispět ke zlepšení fungování e-služeb veřejné správy.

Odpovědi respondentů

1. Elektronický podpis mám zřízen:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3191,18 %91,18 %  
ano38,82 %8,82 %  

Graf

2. S Městským / Obecním úřadem komunikuji nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [osobněotázka č. 8, e-mailemotázka č. 3, e-podatelnouotázka č. 3, poštouotázka č. 8, vůbec neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně2264,71 %64,71 %  
vůbec ne823,53 %23,53 %  
e-mailem411,76 %11,76 %  

Graf

3. Elektronickou komunikaci s Městským / Obecním úřadem využívám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1x týdněotázka č. 5, 1x měsíčněotázka č. 5, 1x za půl rokuotázka č. 5, 1x ročněotázka č. 5, vůbec neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně 375 %8,82 %  
1x za půl roku125 %2,94 %  

Graf

4. Popište, proč nepoužíváte e-komnikaci s tímto úřadem.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

5. Elektronickou komunikaci s Městským / Obecním úřadem hodnotím:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a375 %8,82 %  
spokojen/a125 %2,94 %  

Graf

6. Co se mi na e-komunikaci s tímto úřadem nejvíce líbí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- rychlost, pohodlí, nízké náklady

7. Co by se na e-komunikaci s tímto úřadem dalo zlepšit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- asi nic

8. S Finančním úřadem komunikuji nejčastěji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [osobněotázka č. 14, e-mailemotázka č. 9, e-podatelnouotázka č. 9, poštouotázka č. 14, vůbec neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne1441,18 %41,18 %  
osobně1338,24 %38,24 %  
poštou514,71 %14,71 %  
e-mailem25,88 %5,88 %  

Graf

9. Elektronickou komunikaci s Finančním úřadem využívám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1x týdněotázka č. 11, 1x měsíčněotázka č. 11, 1x za půl rokuotázka č. 11, 1x ročněotázka č. 11, vůbec neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně 2100 %5,88 %  

Graf

10. Popište, proč nepoužíváte elektronickou komunikaci s tímto úřadem

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

11. Elektronickou komunikaci s Finančním úřadem hodnotím:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen /a 1100 %2,94 %  

Graf

12. Co se mi na e-komunikaci s tímto úřadem nejvíce líbí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

při podávání přiznání systém kontroluje chyby

13. Co by se na e-komunikaci s tímto úřadem dalo zlepšit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

zjednoduššit

14. Váš věk je v rozmezí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let2367,65 %67,65 %  
31-40 let720,59 %20,59 %  
51-60 let25,88 %5,88 %  
do 20 let12,94 %2,94 %  
41-50 let12,94 %2,94 %  

Graf

15. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2367,65 %67,65 %  
muž1132,35 %32,35 %  

Graf

16. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské1647,06 %47,06 %  
vysokoškolské1441,18 %41,18 %  
vyučen25,88 %5,88 %  
vyučen s maturitou12,94 %2,94 %  
vyšší odborné12,94 %2,94 %  

Graf

17. Velikost obce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1647,06 %47,06 %  
obec / město do 3 000 obyvatel720,59 %20,59 %  
město do 50 000 obyvatel 411,76 %11,76 %  
město do 10 000 obyvatel 25,88 %5,88 %  
město nad 100 000 obyvatel 25,88 %5,88 %  
město nad 100 000 obyvatel 25,88 %5,88 %  
město do 100 000 obyvatel 12,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Nováková, A.E-government (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://e-sluzby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.