Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ebook versus tištěná kniha

Ebook versus tištěná kniha

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslava Sudová
Šetření:28. 01. 2010 - 04. 02. 2010
Počet respondentů:124
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník tvořím na základě získání údajů pro mou maturitní práci.

Děkuji za pomoc! 

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-297762,1 %62,1 %  
30-452620,97 %20,97 %  
46-602116,94 %16,94 %  

Graf

2. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8165,32 %65,32 %  
Muž4334,68 %34,68 %  

Graf

3. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské (s maturitou)5241,94 %41,94 %  
Vysokoškolské3024,19 %24,19 %  
Základní2318,55 %18,55 %  
Středoškolské (výuční list)1915,32 %15,32 %  

Graf

4. Čtete klasické tištěné knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9879,03 %79,03 %  
Ano také (čtu i elektronické)2318,55 %18,55 %  
Ne21,61 %1,61 %  
Pouze elektronické10,81 %0,81 %  

Graf

5. Čtete elektronické knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5241,94 %41,94 %  
Ano také (čtu i tištěné)3931,45 %31,45 %  
Pouze tištěné1411,29 %11,29 %  
Ano108,06 %8,06 %  
Nevím o jejich existenci64,84 %4,84 %  
Vůbec32,42 %2,42 %  

Graf

6. Jaký druh literatury čtete formou tištěných knih?(možnost více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Beletrie7764,17 %62,1 %  
Naučná literatura5545,83 %44,35 %  
Všechny druhy literatury4033,33 %32,26 %  
Poezie75,83 %5,65 %  

Graf

7. Jaký druh literatury čtete formou elektronických knih?(možnost více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naučná literatura3768,52 %29,84 %  
Beletrie2546,3 %20,16 %  
Všechny druhy literatury611,11 %4,84 %  
Poezie35,56 %2,42 %  

Graf

8. Čtete spíše tištěné nebo elektronické knhy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tištěné11695,08 %93,55 %  
Elektronické64,92 %4,84 %  

Graf

9. Jsou pro Vás dobře dostupné elektronické knihy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6958,47 %55,65 %  
Ne4941,53 %39,52 %  

Graf

10. Pokud máte problémy s dostupností e-knih, co je příčinou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, kde e-knihy hledat4661,33 %37,1 %  
Vím, kde je hledat, mám přístup a umím pracovat s pc, ale i přesto je nečtu1317,33 %10,48 %  
Neumím pracovat s počítačem1013,33 %8,06 %  
Nemám přístup k počítači68 %4,84 %  

Graf

11. Čte se Vám lépe tištěná nebo elektronická kniha?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tištěná 12098,36 %96,77 %  
Elektornická21,64 %1,61 %  

Graf

12. Půjčujete si (např. v knihovně) nebo kupujete tištěné knihy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kupuji i půjčuji6352,07 %50,81 %  
Půjčuji4738,84 %37,9 %  
Kupuji119,09 %8,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

  • odpověď 46-60:
    • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neumím pracovat s počítačem na otázku 10. Pokud máte problémy s dostupností e-knih, co je příčinou?

5. Čtete elektronické knihy?

  • odpověď Ano také (čtu i tištěné):
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano také (čtu i elektronické) na otázku 4. Čtete klasické tištěné knihy?

9. Jsou pro Vás dobře dostupné elektronické knihy?

  • odpověď Ne:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neumím pracovat s počítačem na otázku 10. Pokud máte problémy s dostupností e-knih, co je příčinou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Jaké máte vzdělání?

4. Čtete klasické tištěné knihy?

5. Čtete elektronické knihy?

6. Jaký druh literatury čtete formou tištěných knih?(možnost více odpovědí)

7. Jaký druh literatury čtete formou elektronických knih?(možnost více odpovědí)

8. Čtete spíše tištěné nebo elektronické knhy?

9. Jsou pro Vás dobře dostupné elektronické knihy?

10. Pokud máte problémy s dostupností e-knih, co je příčinou?

11. Čte se Vám lépe tištěná nebo elektronická kniha?

12. Půjčujete si (např. v knihovně) nebo kupujete tištěné knihy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Jaké máte vzdělání?

4. Čtete klasické tištěné knihy?

5. Čtete elektronické knihy?

6. Jaký druh literatury čtete formou tištěných knih?(možnost více odpovědí)

7. Jaký druh literatury čtete formou elektronických knih?(možnost více odpovědí)

8. Čtete spíše tištěné nebo elektronické knhy?

9. Jsou pro Vás dobře dostupné elektronické knihy?

10. Pokud máte problémy s dostupností e-knih, co je příčinou?

11. Čte se Vám lépe tištěná nebo elektronická kniha?

12. Půjčujete si (např. v knihovně) nebo kupujete tištěné knihy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sudová, J.Ebook versus tištěná kniha (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ebook-versus-tistena-kniha.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.