Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Edukace klientů při metodách umělého oplodnění

Edukace klientů při metodách umělého oplodnění

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Štorková
Šetření:16. 12. 2013 - 15. 01. 2014
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):35 / 32.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Alena Štorková a jsem studentkou Univerzity Pardubice – fakulty zdravotnických studií, obor všeobecná sestra. Prosím Vás o vyplnění dotazníku, který bude použit na bakalářskou práci na téma Edukace klientů při metodách umělého oplodnění. Dotazník je určený klientům léčeným metodou in vitro fertilizace (dále jen IVF), tedy oplodnění ve zkumavce. Obsahuje 35 otázek a nezabere Vám mnoho času. U některých otázek je možno zaškrtnout i více odpovědí. V závorce na ně vždy upozorňuji. Všechny údaje , které vyplníte jsou zcela anonymní.

Při zpracování práce jsem v kontaktu s vybranými centry pro léčbu neplodnosti a Vaše spolupráce může pomoci ke zkvalitnění péče, konkrétně informovanosti klientů.

Děkuji za Váš čas

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4541,67 %41,67 %  
vysokoškolské4541,67 %41,67 %  
vyšší odborné109,26 %9,26 %  
učiliště76,48 %6,48 %  
základní10,93 %0,93 %  

Graf

2. Kde získáváte informace o IVF (umělém oplodnění)?

(možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet10698,15 %98,15 %  
lékař8982,41 %82,41 %  
přátelé a známí3431,48 %31,48 %  
odborná literatura2220,37 %20,37 %  
sestra1412,96 %12,96 %  
jiné43,7 %3,7 %  

Graf

3. Informace z CAR (centrum asistované reprodukce) Vám jsou podávány formou?

(možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ústní10294,44 %94,44 %  
informovaný souhlas před výkonem7064,81 %64,81 %  
brožury3734,26 %34,26 %  
doporučení www stránek2422,22 %22,22 %  
letáky2321,3 %21,3 %  
jiné65,56 %5,56 %  
doporučení literatury32,78 %2,78 %  

Graf

4. Vyhovovala Vám forma podání informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano6257,41 %57,41 %  
spíše ano4137,96 %37,96 %  
spíše ne54,63 %4,63 %  

Graf

5. Poruchou plodnosti je ve Vašem případě postižen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3431,48 %31,48 %  
není zjištěno2624,07 %24,07 %  
oba2624,07 %24,07 %  
muž2220,37 %20,37 %  

Graf

6. Víte, jaký je věkový limit ženy pro hrazení léčby poruch plodnosti pojišťovnami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 39 (40) let, v případě neprůchodnosti vejcovodů, již od 18 let6055,56 %55,56 %  
18 - 39 (40) let2119,44 %19,44 %  
22 - 39 (40) let bez vyjímek1312,04 %12,04 %  
nevím98,33 %8,33 %  
22 - 49 let54,63 %4,63 %  

Graf

7. Zaškrtněte prosím, kolik se domníváte, že pojišťovna hradí cyklů IVF?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
max. na 4 cykly, pokud je v úvodních dvou přeneseno po 1 embryu9285,19 %85,19 %  
max. na 3 cykly1110,19 %10,19 %  
max. na 2 cykly54,63 %4,63 %  

Graf

8. Byla s Vámi v CAR (centrum asistované reprodukce) srozumitelně probrána problematika pojišťovnictví?

(viz. otázky č. 6, 7)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3936,11 %36,11 %  
spíše ne3229,63 %29,63 %  
určitě ano2926,85 %26,85 %  
určitě ne87,41 %7,41 %  

Graf

9. Myslíte, že je důležité, aby muž dodržoval před vyšetřením - spermiogramem sexuální zdrženlivost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, alespoň 2-3 dny10092,59 %92,59 %  
ÿ ne, není to nutné54,63 %4,63 %  
ano, alespoň den před vyšetřením21,85 %1,85 %  
ano, minimálně týden10,93 %0,93 %  

Graf

10. Jakým způsobem si myslíte, že je možno odebrat vzorek na spermiogram?

(možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v CAR do spec.zkumavky8679,63 %79,63 %  
doma a do CAR jej donést do 1 hod. při tělesné teplotě7266,67 %66,67 %  
doma a do CAR jej donést do 2 hod. při tělesné teplotě1614,81 %14,81 %  
nevím32,78 %2,78 %  
doma, pokud jej zamrazíme, stačí jej do CAR přinést do týdne21,85 %1,85 %  

Graf

11. Užíváte v rámci léčby poruchy plodnosti nějaké léky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8074,07 %74,07 %  
ne2825,93 %25,93 %  

Graf

12. Máte rozpis léků podle něhož je užíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, dostala jsem přehledný rozpis7391,25 %67,59 %  
ne, protože z důvodu minimální stimulace (minimum léků) jej nepotřebuji67,5 %5,56 %  
ano, ale je pro mě nepřehledný11,25 %0,93 %  

Graf

13. Máte předepsané léky, které musí být aplikovány injekčně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8376,85 %76,85 %  
ne2523,15 %23,15 %  

Graf

14. Zaškrtněte, prosím, kdo Vám obvykle aplikuje injekční léky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [sám/samaotázka č. 15, partner/partnerkaotázka č. 15, známí zdravotníkotázka č. 21, docházím do ordinace obvodního lékaře/gynekologaotázka č. 21, docházím do CARotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/sama6172,62 %56,48 %  
partner/partnerka1922,62 %17,59 %  
známí zdravotník22,38 %1,85 %  
docházím do ordinace obvodního lékaře/gynekologa11,19 %0,93 %  
docházím do CAR11,19 %0,93 %  

Graf

15. Prosím uveďte jaký volíte postup při aplikaci injekcí do podkoží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dezinfikujeme vhodné místo vpichu 1 tahem, neaspirujeme, provedeme vpich a aplikujeme a ihned vytáhneme3543,75 %32,41 %  
dezinfikujeme vhodné místo vpichu, raději více tahy, provedeme vpich, aspirujeme (natáhneme zpět) a aplikujeme, chvilku podržíme a poté vytáhneme2328,75 %21,3 %  
dezinfikujeme vhodné místo vpichu 1 tahem, provedeme vpich, aspirujeme (natáhneme zpět) a aplikujeme, chvilku podržíme a poté vytáhneme2126,25 %19,44 %  
nevím, takové injekce nemám naordinovány11,25 %0,93 %  

Graf

16. Která místa Vám byla doporučena pro aplikaci injekcí pod kůži?

(možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
břicho7897,5 %72,22 %  
zevní strana stehna1113,75 %10,19 %  
zevní strana paže33,75 %2,78 %  
hýždě33,75 %2,78 %  
vnitřní strana stehna22,5 %1,85 %  

Graf

17. Jaký si myslíte, že je postup při aplikaci injekcí do svalu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, takové injekce nemám naordinovány3442,5 %31,48 %  
dezinfikujeme vhodné místo vpichu 1 tahem a pod úhlem 90° provedeme rychle vpich, aspirujeme (natáhneme zpět) a aplikujeme1822,5 %16,67 %  
dezinfikujeme vhodné místo vpichu, raději více tahy a pod úhlem 90° provedeme rychle vpich, aspirujeme (natáhneme zpět) a aplikujeme1417,5 %12,96 %  
dezinfikujeme vhodné místo vpichu 1 tahem a pod úhlem 45° provedeme velmi pomalu vpich, aspirujeme (natáhneme zpět) a aplikujeme1012,5 %9,26 %  
dezinfikujeme vhodné místo vpichu 1 tahem a pod úhlem 90° provedeme velmi pomalu vpich, aspirujeme (natáhneme zpět) a aplikujeme45 %3,7 %  

Graf

18. Která místa Vám byla doporučena pro aplikaci injekcí do svalu?

(možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hýždě5163,75 %47,22 %  
zevní strana stehna1316,25 %12,04 %  
břicho1012,5 %9,26 %  
vnitřní strana stehna33,75 %2,78 %  
zevní strana paže33,75 %2,78 %  

Graf

19. Jakým způsobem zacházíte s použitým injekčním materiálem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na jehly mám spec.nádobu, kam je mohu vhazovat bez krytu, ostatní roztříděné vyhodím5670 %51,85 %  
jehlám opatrně navrátím kryt a vše hodím do koše1417,5 %12,96 %  
jehlám opatrně navrátím kryt a roztříděné vyhodím1012,5 %9,26 %  

Graf

20. Byly pro Vás informace o aplikaci injekcí dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano5568,75 %50,93 %  
spíše ano2531,25 %23,15 %  

Graf

21. Co by, podle Vás, měla žena před punkcí (odběrem) folikulů s vajíčky dodržovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
den před punkcí jíst lehce stravitelná jídla, od půlnoci lačnit8074,07 %74,07 %  
den před punkcí nepít alkohol, nekouřit a neužívat žádné léky1917,59 %17,59 %  
nevím54,63 %4,63 %  
žádná příprava není nutná43,7 %3,7 %  

Graf

22. Domníváte se, že je důležitá velikost folikulů při jejich odběru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8074,07 %74,07 %  
spíše ano2018,52 %18,52 %  
spíše ne65,56 %5,56 %  
ne21,85 %1,85 %  

Graf

23. Zaškrtněte, prosím, jak se domníváte, že probíhá punkce (odběr) folikulů?

(možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v krátkodobé celkové narkóze10496,3 %96,3 %  
při místním znecitlivění1614,81 %14,81 %  
žádná narkóza není potřeba, je to jako běžné gynekologické vyšetření21,85 %1,85 %  
v dlouhodobé celkové narkóze10,93 %0,93 %  
nevím10,93 %0,93 %  

Graf

24. Vyberte, prosím, jednu z možností, která platí po punkci (odběru) folikulů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je nutné, aby měla žena doprovod, v den punkce nesmí řídit, ani dělat žádná závažná rozhodnutí (např. podepisování smluv,…), min. 24 hod by měla být v klidu a pod dohledem druhé osoby, kvůli její bezpečnosti7569,44 %69,44 %  
je nutné, aby měla žena doprovod, min. 2 hod. po punkci nesmí řídit ani dělat závažná rozhodnutí (např. podepisování smluv,…)2321,3 %21,3 %  
je žena zkontrolována lékařem a pokud je vše v pořádku může opustit kliniku109,26 %9,26 %  

Graf

25. Co si myslíte, že je hyperstimulační syndrom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přehnaná reakce organismu na stimulaci hormony, projevující se tvorbou velkého počtu folikulů, což může vést k ohrožení zdraví ženy10193,52 %93,52 %  
přehnaná reakce organismu na stimulaci hormony, projevující se tvorbou velkého počtu folikulů, což je žádoucí43,7 %3,7 %  
nevím21,85 %1,85 %  
nedostatečná reakce organismu na stimulaci hormony, projevující se tvorbou malého počtu folikulů10,93 %0,93 %  

Graf

26. Byla Vám doporučena nějaká kontrolní opatření zjišťující zda nemáte hyperstimulační syndrom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 27, neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7468,52 %68,52 %  
ano3431,48 %31,48 %  

Graf

27. Jaká opatření Vám byla doporučena pro kontrolu hyperstimulačního syndromu?

(možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vypít alespoň 3 litry tekutin denně3191,18 %28,7 %  
2x denně pravidelně měřit obvod břicha ve stejném místě823,53 %7,41 %  
nejíst ostrá a příliš kořeněná jídla25,88 %1,85 %  

Graf

28. Víte co by měla žena před embryotransferem (ET) dodržovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná příprava není nutná6762,04 %62,04 %  
den před ET nepít alkohol, nekouřit a neužívat žádné léky2321,3 %21,3 %  
den před ET jíst lehce stravitelná jídla, od půlnoci lačnit1412,96 %12,96 %  
nevím43,7 %3,7 %  

Graf

29. Zaškrtněte, prosím, jak se domníváte, že probíhá ET?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná narkóza není potřeba, je to jako běžné gynekologické vyšetření9789,81 %89,81 %  
v krátkodobé narkóze87,41 %7,41 %  
při místním znecitlivění21,85 %1,85 %  
v dlouhodobé narkóze10,93 %0,93 %  

Graf

30. Víte od kdy má žena podstupující léčbu IVF metodou nárok na pracovní neschopnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ode dne punkce3633,33 %33,33 %  
od zahájení stimulace2321,3 %21,3 %  
ode dne embryotransferu2321,3 %21,3 %  
nevím2018,52 %18,52 %  
ode dne první folikulmetrie32,78 %2,78 %  
nemá nárok32,78 %2,78 %  

Graf

31. Prosím, uveďte kolik IVF jste již prodělali?

(včetně právě probíhajících)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16459,26 %59,26 %  
do 51312,04 %12,04 %  
21312,04 %12,04 %  
3109,26 %9,26 %  
do 1065,56 %5,56 %  
více než 1021,85 %1,85 %  

Graf

32. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10597,22 %97,22 %  
muž32,78 %2,78 %  

Graf

33. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 34 let4037,04 %37,04 %  
25 - 29 let3128,7 %28,7 %  
35 - 39 let2321,3 %21,3 %  
40 a více1110,19 %10,19 %  
do 24 let32,78 %2,78 %  

Graf

34. Jste spokojen/a s podanými informacemi podanými v centru asistované reprodukce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano5550,93 %50,93 %  
spíše ano4541,67 %41,67 %  
spíše ne76,48 %6,48 %  
určitě ne10,93 %0,93 %  

Graf

35. Jste spokojen/a se způsobem podání informací v centru asistované reprodukce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano5954,63 %54,63 %  
spíše ano4339,81 %39,81 %  
spíše ne54,63 %4,63 %  
určitě ne10,93 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Informace z CAR (centrum asistované reprodukce) Vám jsou podávány formou?

 • odpověď informovaný souhlas před výkonem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jehlám opatrně navrátím kryt a roztříděné vyhodím na otázku 19. Jakým způsobem zacházíte s použitým injekčním materiálem?

26. Byla Vám doporučena nějaká kontrolní opatření zjišťující zda nemáte hyperstimulační syndrom?

 • odpověď ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vypít alespoň 3 litry tekutin denně na otázku 27. Jaká opatření Vám byla doporučena pro kontrolu hyperstimulačního syndromu?

27. Jaká opatření Vám byla doporučena pro kontrolu hyperstimulačního syndromu?

 • odpověď vypít alespoň 3 litry tekutin denně:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 26. Byla Vám doporučena nějaká kontrolní opatření zjišťující zda nemáte hyperstimulační syndrom?

31. Prosím, uveďte kolik IVF jste již prodělali?

 • odpověď 1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 - 29 let na otázku 33. Kolik je Vám let?

34. Jste spokojen/a s podanými informacemi podanými v centru asistované reprodukce?

 • odpověď spíše ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 35. Jste spokojen/a se způsobem podání informací v centru asistované reprodukce?

35. Jste spokojen/a se způsobem podání informací v centru asistované reprodukce?

 • odpověď určitě ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 34. Jste spokojen/a s podanými informacemi podanými v centru asistované reprodukce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Kde získáváte informace o IVF (umělém oplodnění)?

3. Informace z CAR (centrum asistované reprodukce) Vám jsou podávány formou?

4. Vyhovovala Vám forma podání informací?

5. Poruchou plodnosti je ve Vašem případě postižen/a?

6. Víte, jaký je věkový limit ženy pro hrazení léčby poruch plodnosti pojišťovnami?

7. Zaškrtněte prosím, kolik se domníváte, že pojišťovna hradí cyklů IVF?

8. Byla s Vámi v CAR (centrum asistované reprodukce) srozumitelně probrána problematika pojišťovnictví?

9. Myslíte, že je důležité, aby muž dodržoval před vyšetřením - spermiogramem sexuální zdrženlivost?

10. Jakým způsobem si myslíte, že je možno odebrat vzorek na spermiogram?

11. Užíváte v rámci léčby poruchy plodnosti nějaké léky?

12. Máte rozpis léků podle něhož je užíváte?

13. Máte předepsané léky, které musí být aplikovány injekčně?

14. Zaškrtněte, prosím, kdo Vám obvykle aplikuje injekční léky?

15. Prosím uveďte jaký volíte postup při aplikaci injekcí do podkoží?

16. Která místa Vám byla doporučena pro aplikaci injekcí pod kůži?

17. Jaký si myslíte, že je postup při aplikaci injekcí do svalu?

18. Která místa Vám byla doporučena pro aplikaci injekcí do svalu?

19. Jakým způsobem zacházíte s použitým injekčním materiálem?

20. Byly pro Vás informace o aplikaci injekcí dostačující?

21. Co by, podle Vás, měla žena před punkcí (odběrem) folikulů s vajíčky dodržovat?

22. Domníváte se, že je důležitá velikost folikulů při jejich odběru?

23. Zaškrtněte, prosím, jak se domníváte, že probíhá punkce (odběr) folikulů?

24. Vyberte, prosím, jednu z možností, která platí po punkci (odběru) folikulů.

25. Co si myslíte, že je hyperstimulační syndrom?

26. Byla Vám doporučena nějaká kontrolní opatření zjišťující zda nemáte hyperstimulační syndrom?

27. Jaká opatření Vám byla doporučena pro kontrolu hyperstimulačního syndromu?

28. Víte co by měla žena před embryotransferem (ET) dodržovat?

29. Zaškrtněte, prosím, jak se domníváte, že probíhá ET?

30. Víte od kdy má žena podstupující léčbu IVF metodou nárok na pracovní neschopnost?

31. Prosím, uveďte kolik IVF jste již prodělali?

32. Jaké je Vaše pohlaví?

33. Kolik je Vám let?

34. Jste spokojen/a s podanými informacemi podanými v centru asistované reprodukce?

35. Jste spokojen/a se způsobem podání informací v centru asistované reprodukce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Kde získáváte informace o IVF (umělém oplodnění)?

3. Informace z CAR (centrum asistované reprodukce) Vám jsou podávány formou?

4. Vyhovovala Vám forma podání informací?

5. Poruchou plodnosti je ve Vašem případě postižen/a?

6. Víte, jaký je věkový limit ženy pro hrazení léčby poruch plodnosti pojišťovnami?

7. Zaškrtněte prosím, kolik se domníváte, že pojišťovna hradí cyklů IVF?

8. Byla s Vámi v CAR (centrum asistované reprodukce) srozumitelně probrána problematika pojišťovnictví?

9. Myslíte, že je důležité, aby muž dodržoval před vyšetřením - spermiogramem sexuální zdrženlivost?

10. Jakým způsobem si myslíte, že je možno odebrat vzorek na spermiogram?

11. Užíváte v rámci léčby poruchy plodnosti nějaké léky?

12. Máte rozpis léků podle něhož je užíváte?

13. Máte předepsané léky, které musí být aplikovány injekčně?

14. Zaškrtněte, prosím, kdo Vám obvykle aplikuje injekční léky?

15. Prosím uveďte jaký volíte postup při aplikaci injekcí do podkoží?

16. Která místa Vám byla doporučena pro aplikaci injekcí pod kůži?

17. Jaký si myslíte, že je postup při aplikaci injekcí do svalu?

18. Která místa Vám byla doporučena pro aplikaci injekcí do svalu?

19. Jakým způsobem zacházíte s použitým injekčním materiálem?

20. Byly pro Vás informace o aplikaci injekcí dostačující?

21. Co by, podle Vás, měla žena před punkcí (odběrem) folikulů s vajíčky dodržovat?

22. Domníváte se, že je důležitá velikost folikulů při jejich odběru?

23. Zaškrtněte, prosím, jak se domníváte, že probíhá punkce (odběr) folikulů?

24. Vyberte, prosím, jednu z možností, která platí po punkci (odběru) folikulů.

25. Co si myslíte, že je hyperstimulační syndrom?

26. Byla Vám doporučena nějaká kontrolní opatření zjišťující zda nemáte hyperstimulační syndrom?

27. Jaká opatření Vám byla doporučena pro kontrolu hyperstimulačního syndromu?

28. Víte co by měla žena před embryotransferem (ET) dodržovat?

29. Zaškrtněte, prosím, jak se domníváte, že probíhá ET?

30. Víte od kdy má žena podstupující léčbu IVF metodou nárok na pracovní neschopnost?

31. Prosím, uveďte kolik IVF jste již prodělali?

32. Jaké je Vaše pohlaví?

33. Kolik je Vám let?

34. Jste spokojen/a s podanými informacemi podanými v centru asistované reprodukce?

35. Jste spokojen/a se způsobem podání informací v centru asistované reprodukce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štorková, A.Edukace klientů při metodách umělého oplodnění (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://edukace-klientu-pri-ivf.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.