Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Efektivita a úspěšnost obchodního jednání

Efektivita a úspěšnost obchodního jednání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dagmar Tůmová
Šetření:02. 04. 2014 - 31. 05. 2014
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:45 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Univerzity J. A. Komenského, oboru Sociální a mediální komunikace a tento dotazník slouží jako podklad pro mou diplomovou práci, jejíchž téma je Efektivita a úspěšnost obchodního jednání v komunikativní praxi prodejců.

Dotazník je určen pro ochodníky, manažery i prodejce ve věkovém rozmezí 18 až 50 let a jeho výsledky mi pomohou ke zpracování mé práce.

Dagmar Tůmová

Odpovědi respondentů

1. Kolik let se věnujete profesi obchodníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) více než 10 let3132,98 %32,98 %  
c) 6 - 10 let2526,6 %26,6 %  
a) méně než 3 roky2223,4 %23,4 %  
b) 3 - 5 let1617,02 %17,02 %  

Graf

2. Jaký roční obrat v současné době má společnost, ve které pracujete, v milionech Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) více jak 100 mln. Kč5659,57 %59,57 %  
b) 20 - 100 mln. Kč2223,4 %23,4 %  
a) do 20 mln. Kč1617,02 %17,02 %  

Graf

3. V jakém odvětví působí Vaše společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) zboží pro výrobu nábytku4143,62 %43,62 %  
f) jiné3234,04 %34,04 %  
a) farmacie77,45 %7,45 %  
e) spotřební zboží66,38 %6,38 %  
c) kosmetika55,32 %5,32 %  
d) nemovitosti33,19 %3,19 %  

Graf

4. Co považujete za svůj největší obchodní úspěch?

(jedna odpověď z nabídky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) vítězství v konkurenčním boji2627,66 %27,66 %  
a) růst výkonu firmy2425,53 %25,53 %  
e) jiný1920,21 %20,21 %  
d) velká finanční odměna1617,02 %17,02 %  
b) spokojenost nadřízeného/majitele99,57 %9,57 %  

Graf

5. Vzpomenete si na své obchodní začátky? Reakce zákazníků, která se Vás nejvíce dotkla:

(jedna odpověď z nabídky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) povýšenecké jednání4244,68 %44,68 %  
a) lhostejnost2223,4 %23,4 %  
e) nespolehlivost1212,77 %12,77 %  
f) jiná77,45 %7,45 %  
d) nekompetentnost77,45 %7,45 %  
b) snobství44,26 %4,26 %  

Graf

6. Jak se podle Vašeho mínění pozná dobrý obchodník na první pohled? Jaký aspekt o tom nejlépe vypovídá?

(jedna odpověď z nabídky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) prvních 10 minut jednání6670,21 %70,21 %  
e) jiný1212,77 %12,77 %  
c) stisk podané ruky1010,64 %10,64 %  
a) upřímný pohled do očí55,32 %5,32 %  
d) značka hodinek22,13 %2,13 %  

Graf

7. Co považujete v profesi obchodníka za klíčové?

(jedna odpověď z nabídky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) umění držet slovo3537,23 %37,23 %  
d) důslednost ("tah na branku")3335,11 %35,11 %  
c) improvizaci1718,09 %18,09 %  
a) dochvilnost66,38 %6,38 %  
e) jiné33,19 %3,19 %  

Graf

8. V obchodní strategii dáváte přednost:

(jedna odpověď z nabídky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) "step by step"3132,98 %32,98 %  
a) stanovení dvou nejlepších alternativ postupu2526,6 %26,6 %  
d) přesnému harmonogramu úkolů a termínů2425,53 %25,53 %  
e) jiné99,57 %9,57 %  
b) improvizaci pod heslem "buď, anebo"55,32 %5,32 %  

Graf

9. Jak se v oboru vzděláváte?

(jedna odpověď z nabídky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) školení, semináře5558,51 %58,51 %  
b) sebevzdělávání2526,6 %26,6 %  
e) jinak77,45 %7,45 %  
c) coaching66,38 %6,38 %  
d) postgraduál11,06 %1,06 %  

Graf

10. Co cítíte ve své obchodní činnosti jako slabinu?

(jedna odpověď z nabídky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) nedůslednost2425,53 %25,53 %  
e) jiné2425,53 %25,53 %  
d) přehnaná měkkost a svázanost2425,53 %25,53 %  
c) špatný odhad časové náročnosti úkolů1617,02 %17,02 %  
b) roztěkanost66,38 %6,38 %  

Graf

11. Musí mít výborný obchodník talent nebo stačí dobrý trénink?

(jedna odpověď z nabídky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) bez talentu obchodník bude pouze průměrný7478,72 %78,72 %  
d) jiné1111,7 %11,7 %  
a) talent není pro to nutný88,51 %8,51 %  
c) ani jedno, ani druhé, musí mít štěstí11,06 %1,06 %  

Graf

12. Kdybyste měl poradit pět hlavních a zásadních principů začínajícímu obchodníkovi, které by to byly?

(vyberte 5 odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 5).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e) umění držet slovo7276,6 %76,6 %  
f) dobré vyjadřovací schopnosti7276,6 %76,6 %  
h) umění naslouchat7276,6 %76,6 %  
d) důslednost ("tah na branku")6569,15 %69,15 %  
a) dochvilnost5962,77 %62,77 %  
g) odborné znalosti a znalost konkurenčních nabídek5760,64 %60,64 %  
c) improvizaci3840,43 %40,43 %  
j) nestydět se říct "Já to neznám..."2627,66 %27,66 %  
k) jiné44,26 %4,26 %  
i) účel světí prostředky33,19 %3,19 %  
b) značkové oblečení a impozantní vzhled22,13 %2,13 %  

Graf

13. Pokud jste Vy v roli zákazníka, co je pro Vás v kotaktu s obchodníkem/prodejcem klíčové a zásadní, abyste s ním chtěl uzavřít obchod?

(vyberte 3 priority)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ověřené a pravdivé informace o nabídce7984,04 %84,04 %  
f) kultivované a profesionální vystupování6670,21 %70,21 %  
b) dobré renomé a historie firmy4648,94 %48,94 %  
c) reference spolupracovníků a známých3739,36 %39,36 %  
e) velmi lákávé obchodní podmínky nákupu2425,53 %25,53 %  
d) absence nezodpovězených otázek2021,28 %21,28 %  
g) dobrá reklamní podpora55,32 %5,32 %  
h) jiné55,32 %5,32 %  

Graf

14. Co Vás jako zákazníka okamžitě odradí?

(vyberte 3 priority)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) nesrozumitelné odpovědi5255,32 %55,32 %  
f) monolog prodejce4446,81 %46,81 %  
e) použití slovesa "musíte"4345,74 %45,74 %  
g) špatný odhad mého zájmu, přání, nálady a stupně připravenosti ke koupi4244,68 %44,68 %  
b) náznak požití alkoholu4244,68 %44,68 %  
a) těkavý pohled a neklidný projev3537,23 %37,23 %  
c) tabákový zápach z úst2021,28 %21,28 %  
h) jiné44,26 %4,26 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) 26 - 40 let5255,32 %55,32 %  
c) 41 - 50 let2324,47 %24,47 %  
a) 18 - 25 let1920,21 %20,21 %  

Graf

16. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Muž5558,51 %58,51 %  
b) Žena3941,49 %41,49 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) středoškolské5053,19 %53,19 %  
d) vysokoškolské3537,23 %37,23 %  
c) vyšší77,45 %7,45 %  
a) základní22,13 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký roční obrat v současné době má společnost, ve které pracujete, v milionech Kč?

  • odpověď c) více jak 100 mln. Kč:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi b) zboží pro výrobu nábytku na otázku 3. V jakém odvětví působí Vaše společnost?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

  • odpověď a) Muž:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi e) nespolehlivost na otázku 5. Vzpomenete si na své obchodní začátky? Reakce zákazníků, která se Vás nejvíce dotkla:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik let se věnujete profesi obchodníka?

2. Jaký roční obrat v současné době má společnost, ve které pracujete, v milionech Kč?

3. V jakém odvětví působí Vaše společnost?

4. Co považujete za svůj největší obchodní úspěch?

5. Vzpomenete si na své obchodní začátky? Reakce zákazníků, která se Vás nejvíce dotkla:

6. Jak se podle Vašeho mínění pozná dobrý obchodník na první pohled? Jaký aspekt o tom nejlépe vypovídá?

7. Co považujete v profesi obchodníka za klíčové?

8. V obchodní strategii dáváte přednost:

9. Jak se v oboru vzděláváte?

10. Co cítíte ve své obchodní činnosti jako slabinu?

11. Musí mít výborný obchodník talent nebo stačí dobrý trénink?

12. Kdybyste měl poradit pět hlavních a zásadních principů začínajícímu obchodníkovi, které by to byly?

13. Pokud jste Vy v roli zákazníka, co je pro Vás v kotaktu s obchodníkem/prodejcem klíčové a zásadní, abyste s ním chtěl uzavřít obchod?

14. Co Vás jako zákazníka okamžitě odradí?

15. Jaký je Váš věk?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik let se věnujete profesi obchodníka?

2. Jaký roční obrat v současné době má společnost, ve které pracujete, v milionech Kč?

3. V jakém odvětví působí Vaše společnost?

4. Co považujete za svůj největší obchodní úspěch?

5. Vzpomenete si na své obchodní začátky? Reakce zákazníků, která se Vás nejvíce dotkla:

6. Jak se podle Vašeho mínění pozná dobrý obchodník na první pohled? Jaký aspekt o tom nejlépe vypovídá?

7. Co považujete v profesi obchodníka za klíčové?

8. V obchodní strategii dáváte přednost:

9. Jak se v oboru vzděláváte?

10. Co cítíte ve své obchodní činnosti jako slabinu?

11. Musí mít výborný obchodník talent nebo stačí dobrý trénink?

12. Kdybyste měl poradit pět hlavních a zásadních principů začínajícímu obchodníkovi, které by to byly?

13. Pokud jste Vy v roli zákazníka, co je pro Vás v kotaktu s obchodníkem/prodejcem klíčové a zásadní, abyste s ním chtěl uzavřít obchod?

14. Co Vás jako zákazníka okamžitě odradí?

15. Jaký je Váš věk?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tůmová, D.Efektivita a úspěšnost obchodního jednání (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://efektivita-a-uspesnost-obcho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.