Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Efektivita firemních pracovních porad

Efektivita firemních pracovních porad

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Jandl
Šetření:22. 02. 2012 - 09. 03. 2012
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):27 / 25.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Jiří Jandl a v rámci své bakalářské práce zpracovávám průzkum týkající se efektivity pracovních porad. Jste-li zaměstnancem firmy působící v ČR, který se pravidelně účastní firemních pracovních porad a meetingů, můžete mi vyplněním dotazníku významně pomoci.

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu!

Odpovědi respondentů

1. Kolik má vaše firma (asi) zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100 zaměstnanců3655,38 %55,38 %  
11 až 50 zaměstnanců1320 %20 %  
do 10 zaměstnanců1015,38 %15,38 %  
51 až 100 zaměstnanců69,23 %9,23 %  

Graf

2. Jak dlouho pracujete na současné pracovní pozici ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
půl roku až dva roky2538,46 %38,46 %  
tři roky až pět let1523,08 %23,08 %  
déle než deset let913,85 %13,85 %  
méně než půl roku812,31 %12,31 %  
šest až deset let812,31 %12,31 %  

Graf

3. Kolik máte v současné pozici podřízených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám žádné podřízené, jsem v podřízené pozici3046,15 %46,15 %  
tři až deset podřízených1421,54 %21,54 %  
jednoho nebo dva podřízené1421,54 %21,54 %  
jedenáct až dvacet podřízených46,15 %6,15 %  
více než padesát podřízených23,08 %3,08 %  
dvacet jedna až padesát podřízených11,54 %1,54 %  

Graf

4. Jakých pracovních porad se ve vaší firmě pravidelně účastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
formální/provozní porada (pravidelná setkání na úsecích, managmentu apod.)4670,77 %70,77 %  
účelová/operativní porada (ke konkrétní události)4366,15 %66,15 %  
informační porada (reporty za určité časové období)3756,92 %56,92 %  
rozhodovací/manažerská porada (přijetí rozhodnutí, stanovení úkolů...)3553,85 %53,85 %  
zvláštní typy porad (brainstorming, brainwriting, videokonference...)3249,23 %49,23 %  
řešitelská porada (hledání nejlepšího řešení aktuálního problému)3147,69 %47,69 %  
kontrolní porada (průběžná kontrola plnění plánů, stanovení odchylek a jejich korekce)2944,62 %44,62 %  
nemáme porady23,08 %3,08 %  
žádné11,54 %1,54 %  

Graf

5. Každá porada je svolávána s dostatečným předstihem, koná se ve vhodný čas a na vhodném místě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2843,08 %43,08 %  
spíše nesouhlasím2030,77 %30,77 %  
souhlasím913,85 %13,85 %  
nesouhlasím46,15 %6,15 %  
nevím46,15 %6,15 %  

Graf

6. Před poradou je vždy stanoven řešený problém a cíl, ke kterému je žádoucí dospět.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2538,46 %38,46 %  
spíše nesouhlasím2030,77 %30,77 %  
souhlasím812,31 %12,31 %  
nevím710,77 %10,77 %  
nesouhlasím57,69 %7,69 %  

Graf

7. Porady se účastní vždy jen ti, jichž se řešený problém týká a mají k dané věci co říct.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2741,54 %41,54 %  
spíše nesouhlasím1421,54 %21,54 %  
souhlasím1320 %20 %  
nesouhlasím812,31 %12,31 %  
nevím34,62 %4,62 %  

Graf

8. Svolání porady vždy obsahuje program plánované porady a přizvaní účastníci mají možnost se k němu s předstihem vyjádřit, případně ho doplnit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2335,38 %35,38 %  
nesouhlasím1726,15 %26,15 %  
spíše souhlasím1624,62 %24,62 %  
souhlasím710,77 %10,77 %  
nevím23,08 %3,08 %  

Graf

9. Na každou poradu přichází všichni účastníci pečlivě připraveni.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2538,46 %38,46 %  
spíše souhlasím1421,54 %21,54 %  
nesouhlasím1320 %20 %  
nevím710,77 %10,77 %  
souhlasím69,23 %9,23 %  

Graf

10. Všechny porady začínají včas a případní opozdilci nejsou bráni v potaz (nerekapituluje se jim dosavadní průběh porady).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2335,38 %35,38 %  
spíše nesouhlasím1827,69 %27,69 %  
souhlasím1320 %20 %  
nesouhlasím812,31 %12,31 %  
nevím34,62 %4,62 %  

Graf

11. Porada začíná kontrolou úkolů z minulých setkání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2132,31 %32,31 %  
spíše nesouhlasím1827,69 %27,69 %  
nesouhlasím1116,92 %16,92 %  
souhlasím1015,38 %15,38 %  
nevím57,69 %7,69 %  

Graf

12. Délka porady nikdy nepřekročí 40 minut.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2843,08 %43,08 %  
spíše nesouhlasím2335,38 %35,38 %  
souhlasím710,77 %10,77 %  
spíše souhlasím69,23 %9,23 %  
nevím11,54 %1,54 %  

Graf

13. Porada končí včas, pozitivně a její závěry jsou stručně shrnuty.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2335,38 %35,38 %  
nesouhlasím1827,69 %27,69 %  
spíše souhlasím1218,46 %18,46 %  
souhlasím710,77 %10,77 %  
nevím57,69 %7,69 %  

Graf

14. Na poradě se vždy dodržuje struktura diskuze, nikdo neodbíhá od tématu, všichni mluví stručně a k věci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2640 %40 %  
nesouhlasím1929,23 %29,23 %  
spíše souhlasím1015,38 %15,38 %  
souhlasím69,23 %9,23 %  
nevím46,15 %6,15 %  

Graf

15. Na poradě se vždy dodržují pravidla správné komunikace (neskáče se do řeči, neznevažují se myšlenky druhých).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2233,85 %33,85 %  
spíše nesouhlasím2132,31 %32,31 %  
souhlasím1116,92 %16,92 %  
nesouhlasím812,31 %12,31 %  
nevím34,62 %4,62 %  

Graf

16. Na poradě se průběžně shrnují fakta a závěry, k nimž se dospělo, a průběžně se zaznamenávají.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2436,92 %36,92 %  
spíše nesouhlasím1929,23 %29,23 %  
souhlasím1218,46 %18,46 %  
nesouhlasím57,69 %7,69 %  
nevím57,69 %7,69 %  

Graf

17. Účastníci porady jsou vhodně motivováni, aby se aktivně zapojili do debaty.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2030,77 %30,77 %  
nevím1421,54 %21,54 %  
spíše souhlasím1320 %20 %  
souhlasím1218,46 %18,46 %  
nesouhlasím69,23 %9,23 %  

Graf

18. Na poradě se nevyskytuje agrese ani osobní útoky a když k nim dojde, jsou facilitátorem debaty vhodně zpracovány.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2741,54 %41,54 %  
souhlasím2436,92 %36,92 %  
spíše nesouhlasím69,23 %9,23 %  
nesouhlasím46,15 %6,15 %  
nevím46,15 %6,15 %  

Graf

19. Rozhodnutí se příjimají na základě faktů, nikoli domněnek.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2741,54 %41,54 %  
spíše nesouhlasím1726,15 %26,15 %  
souhlasím1015,38 %15,38 %  
nevím710,77 %10,77 %  
nesouhlasím46,15 %6,15 %  

Graf

20. Z porady odcházejí účastníci s jasnými závěry a jsou srozuměni s uloženými úkoly i termíny jejich plnění.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3249,23 %49,23 %  
souhlasím1624,62 %24,62 %  
spíše nesouhlasím1015,38 %15,38 %  
nevím46,15 %6,15 %  
nesouhlasím34,62 %4,62 %  

Graf

21. Účastníci porady jsou si vědomi svých kompetencí a odpovědnosti a plně jich využívají.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3046,15 %46,15 %  
souhlasím1523,08 %23,08 %  
spíše nesouhlasím913,85 %13,85 %  
nevím69,23 %9,23 %  
nesouhlasím57,69 %7,69 %  

Graf

22. Účastníci porady přistupují k zadaným úkolům zodpovědně, plní je a nevymlouvají se na nejasnost kompetencí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2538,46 %38,46 %  
souhlasím1624,62 %24,62 %  
spíše nesouhlasím1320 %20 %  
nesouhlasím69,23 %9,23 %  
nevím57,69 %7,69 %  

Graf

23. Z každé porady se pořizuje zápis, který je v relevantním časovém odstupu rozeslán všem účastníkům a dalším osobám, jichž se závěr porady týká.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2030,77 %30,77 %  
spíše souhlasím1827,69 %27,69 %  
spíše nesouhlasím1421,54 %21,54 %  
nesouhlasím1116,92 %16,92 %  
nevím23,08 %3,08 %  

Graf

24. V čem spatřujete hlavní nedostatky ve formě a vedení porad ve vašem podniku?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- nejasný cíl, úkol - nedodržování timingu - nejasné kompetence

čas na přípravu, čas na realizaci úkolů, čas na poučení se z minula,...

Často se porady svolávají operativně, bývají delší než je nutné, ne vždy končí jasným závěrem

dlouhé porady,. odbíhání od tématu, řeší se věci nesouvisející s typem porady

dlouhodobé vysedávání - porady zbytečně dlouhé, nevedoucí k závěrům

chybí jasný cíl, připravenost svolavatele porady a konkrétní výstupy

Je jich moc a často se problémy až na poradě řeší - hledá se řešení

je jich moc. :/

jsou daleko od mista vykonu prace

jsou dlouhé, občas se zdlouhavě řeší podružnosti

koordinace, přesnost, předem daný cíl,

mysůlím, že nemáme zásadní nedostatky:-)

Ne vždy jsou svolány smysluplně a ne vždy z nich vzejde závěr, který se následně aplikuje do praxe.

Neajsné cíle, neochota převzít odpovědnost.

nedostatečná četnost, neúčast všech zaměstnanců

nedostatečné vedení porady

nejsou presne definovany pravomoci a kompetence. nekterych pripadech ano,ale manazeri nechteji udelat rozhodnuti i kdyz jsou k tomu kompetentni

nekoncepenčtnost, nevhodnodný osobní přístup pracovníků

Nekontroluje se provedení úkolů zadaných na předchozí poradě, nedostatečná empatie směrem od vedení k zaměstnancům, nerespektování názorů mladých zaměstnanců, zdlouhavost porad, nejasné výsledky, povinná účast všech - i těch, kteří nemají k problematice co říci a ani se jich jinak netýká, žádné zápisy z porad,

nekoordinovaná debata

Nepravidelnost, neefektivita..

NEPRAVIDELNOST, ZAMETÁNÍ NEVHODNÝCH TÉMAT POD KOBEREC

přílišná délka - cca 90 až 120 minut , projednávání záležitostí,které se týkají jen některých účastníků

V termínových možnostech, sehnat všechny lidi na jeden termín je mnohdy nadlidský výkon. Porady jsou mnohdy jako záchranná brzda v problému a ne systematicky plánované řešení problému, úkolu a zadání.

ve vedoucím porady

Vedoucí neumí vést, nebo na to nemá čas, odvahu...

velká neorganizovanost

velmi dlouhé, často se opakující diskuse

že nejsou

25. Napadá vás, jak systém porad ve vašem podniku zlepšit/zjednodušit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano - záležitosti které se netýkají většiny přítomných,řešit na samostatném jednání !!!!!!!!!!!

Delegovat kompetence a odpovednost na jednotlive manazery,nikoliv spolecna odpovednost

jasně stanovit dopředu průběh a témata porady

Jednoznačná témata, řešit vždy jen daný problém a ne soustavu problémů v daný okamžik, časová osa plánování porad (ne až těsně před problémem), časová flexibilita a přítomnost odpovědných osob, brát poradu jako efektivní nástroj a ne jako zbytečně strávený čas který chybí posléze pro řešení problému - to se odvíjí od přístupu všech zainteresovaných a jejich vstřícnosti k potřebě druhých.

Každý by měl začít u sebe, aby mu skupina fungovala a pak teprve kritizovat ostatní útvary.

kratší čas na meeting

museli by je zavést

ne

ne

ne

ne:-)

ne:/

odstranit šéfa

písemnou přípravou vedoucího proškolením vedoucího

PRAVIDELNOST, DŮSLEDNOST V DOTAHOVÁNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ

přesná agenda, neodbíhání od tématu, disciplinovanost účastníků

přesně stanovený harmonogram a jeho dodržení

řízení změny

umožnit účast všech zaměstnanců, lepší vedení porad, lepší organizace

uvádění témat porad předem, nutnost přípravy každého, kdo na poradu jde, zápisy z porady, lepší řízení porad - koordinace přítomných (nesklouzávat k diskuzím, které nejsou k tématu), nejdříve řešit aktuální problémy, poté strategii do budoucna...

Vybírat jen důležité věci, pro které mají porady smysl a nezaplňovat čas zbytečnými debatami.

zavést povinná školení na téma "jak vést porady"

zkrátit

zmenšit počet porad

26. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3858,46 %58,46 %  
muž2741,54 %41,54 %  

Graf

27. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-352436,92 %36,92 %  
36-451827,69 %27,69 %  
18-251320 %20 %  
46-55812,31 %12,31 %  
56 a více23,08 %3,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Na poradě se vždy dodržuje struktura diskuze, nikdo neodbíhá od tématu, všichni mluví stručně a k věci.

  • odpověď nesouhlasím:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 9. Na každou poradu přichází všichni účastníci pečlivě připraveni.

18. Na poradě se nevyskytuje agrese ani osobní útoky a když k nim dojde, jsou facilitátorem debaty vhodně zpracovány.

  • odpověď souhlasím:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 15. Na poradě se vždy dodržují pravidla správné komunikace (neskáče se do řeči, neznevažují se myšlenky druhých).

26. Jste:

  • odpověď žena:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-25 na otázku 27. Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik má vaše firma (asi) zaměstnanců?

2. Jak dlouho pracujete na současné pracovní pozici ve firmě?

3. Kolik máte v současné pozici podřízených?

4. Jakých pracovních porad se ve vaší firmě pravidelně účastníte?

5. Každá porada je svolávána s dostatečným předstihem, koná se ve vhodný čas a na vhodném místě.

6. Před poradou je vždy stanoven řešený problém a cíl, ke kterému je žádoucí dospět.

7. Porady se účastní vždy jen ti, jichž se řešený problém týká a mají k dané věci co říct.

8. Svolání porady vždy obsahuje program plánované porady a přizvaní účastníci mají možnost se k němu s předstihem vyjádřit, případně ho doplnit.

9. Na každou poradu přichází všichni účastníci pečlivě připraveni.

10. Všechny porady začínají včas a případní opozdilci nejsou bráni v potaz (nerekapituluje se jim dosavadní průběh porady).

11. Porada začíná kontrolou úkolů z minulých setkání.

12. Délka porady nikdy nepřekročí 40 minut.

13. Porada končí včas, pozitivně a její závěry jsou stručně shrnuty.

14. Na poradě se vždy dodržuje struktura diskuze, nikdo neodbíhá od tématu, všichni mluví stručně a k věci.

15. Na poradě se vždy dodržují pravidla správné komunikace (neskáče se do řeči, neznevažují se myšlenky druhých).

16. Na poradě se průběžně shrnují fakta a závěry, k nimž se dospělo, a průběžně se zaznamenávají.

17. Účastníci porady jsou vhodně motivováni, aby se aktivně zapojili do debaty.

18. Na poradě se nevyskytuje agrese ani osobní útoky a když k nim dojde, jsou facilitátorem debaty vhodně zpracovány.

19. Rozhodnutí se příjimají na základě faktů, nikoli domněnek.

20. Z porady odcházejí účastníci s jasnými závěry a jsou srozuměni s uloženými úkoly i termíny jejich plnění.

21. Účastníci porady jsou si vědomi svých kompetencí a odpovědnosti a plně jich využívají.

22. Účastníci porady přistupují k zadaným úkolům zodpovědně, plní je a nevymlouvají se na nejasnost kompetencí.

23. Z každé porady se pořizuje zápis, který je v relevantním časovém odstupu rozeslán všem účastníkům a dalším osobám, jichž se závěr porady týká.

26. Jste:

27. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik má vaše firma (asi) zaměstnanců?

2. Jak dlouho pracujete na současné pracovní pozici ve firmě?

3. Kolik máte v současné pozici podřízených?

4. Jakých pracovních porad se ve vaší firmě pravidelně účastníte?

5. Každá porada je svolávána s dostatečným předstihem, koná se ve vhodný čas a na vhodném místě.

6. Před poradou je vždy stanoven řešený problém a cíl, ke kterému je žádoucí dospět.

7. Porady se účastní vždy jen ti, jichž se řešený problém týká a mají k dané věci co říct.

8. Svolání porady vždy obsahuje program plánované porady a přizvaní účastníci mají možnost se k němu s předstihem vyjádřit, případně ho doplnit.

9. Na každou poradu přichází všichni účastníci pečlivě připraveni.

10. Všechny porady začínají včas a případní opozdilci nejsou bráni v potaz (nerekapituluje se jim dosavadní průběh porady).

11. Porada začíná kontrolou úkolů z minulých setkání.

12. Délka porady nikdy nepřekročí 40 minut.

13. Porada končí včas, pozitivně a její závěry jsou stručně shrnuty.

14. Na poradě se vždy dodržuje struktura diskuze, nikdo neodbíhá od tématu, všichni mluví stručně a k věci.

15. Na poradě se vždy dodržují pravidla správné komunikace (neskáče se do řeči, neznevažují se myšlenky druhých).

16. Na poradě se průběžně shrnují fakta a závěry, k nimž se dospělo, a průběžně se zaznamenávají.

17. Účastníci porady jsou vhodně motivováni, aby se aktivně zapojili do debaty.

18. Na poradě se nevyskytuje agrese ani osobní útoky a když k nim dojde, jsou facilitátorem debaty vhodně zpracovány.

19. Rozhodnutí se příjimají na základě faktů, nikoli domněnek.

20. Z porady odcházejí účastníci s jasnými závěry a jsou srozuměni s uloženými úkoly i termíny jejich plnění.

21. Účastníci porady jsou si vědomi svých kompetencí a odpovědnosti a plně jich využívají.

22. Účastníci porady přistupují k zadaným úkolům zodpovědně, plní je a nevymlouvají se na nejasnost kompetencí.

23. Z každé porady se pořizuje zápis, který je v relevantním časovém odstupu rozeslán všem účastníkům a dalším osobám, jichž se závěr porady týká.

26. Jste:

27. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jandl, J.Efektivita firemních pracovních porad (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://efektivita-firemnich-pracovn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.