Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Efektivita reklamy

Efektivita reklamy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Garik Hammer
Šetření:04. 04. 2010 - 11. 04. 2010
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):15 / 15.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Garik Hammer a výsledky tohoto dotazníku budou součástí mé diplomové práce. Výzkum je zaměřený na efektivitu marketingové komunikace, tedy na úspěšnost ovlivňování zákazníka reklamou či jinou formou propagace. Velice děkuji za pomoc

Odpovědi respondentů

1. Je pro Vás přesvědčující, pokud Vám výrobek doporučuje profesionál? (lékař propaguje zubní pastu)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6554,17 %55,08 %  
ano5545,83 %46,61 %  

Graf

2. Je pro Vás přesvědčující, pokud Vám výrobek doporučuje celebrita? (David Backham propaguje džíny)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11293,33 %94,92 %  
ano86,67 %6,78 %  

Graf

3. Upoutá Vás více reklama, ve které vystupuje zvíře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6150,83 %51,69 %  
ano5949,17 %50 %  

Graf

4. Vzbuzuje u Vás větší důvěru v propagovaný produkt, je-li v reklamě zobrazena spokojená rodina ? (např. reklamy na polévky)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10587,5 %88,98 %  
ano1512,5 %12,71 %  

Graf

5. Pokud je v reklamě vyprávěný příběh, který se přímo nevztahuje k nabízenému produktu, odvede to Vaši pozornost do té míry, že nevíte co reklama propagovala? (př. „Jako malý jsem se motal u mámy v kuchyni. Když jsem se pak v 15 rozhodoval, pekařina pro mě byla jasná volba“)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6352,5 %53,39 %  
ano5747,5 %48,31 %  

Graf

6. Časté reklamní spoty, které se automaticky objeví před spuštěním Vámi vybraného videa na internetu, Vás od nákupu propagovaného produktu spíše....?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odradí8974,17 %75,42 %  
neodradí3125,83 %26,27 %  

Graf

7. Vzbuzují ve Vás důvěru či respekt anglická (cizí) slova? (Company X společnost, cestovní kancelář Sunny X cestovní kancelář Paprsek, anglický slogan X český slogan

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9478,33 %79,66 %  
ano2621,67 %22,03 %  

Graf

8. Jaký dopad má na Vás sdělení, které je formou (odstrašující) antireklamy? (např. Nemyslíš, zaplatíš!)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší8268,33 %69,49 %  
stejný3428,33 %28,81 %  
menší43,33 %3,39 %  

Graf

9. Dynamická reklama (pohyb, světla, zvuk, 3D prvky) na Vás působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivně - zaujme8167,5 %68,64 %  
negativně - rušivě3932,5 %33,05 %  

Graf

10. Jak často nakoupíte potravinu na základě venkovní reklamy (billbordy a jiné reklamní plochy na veřejnosti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně a méně5243,33 %44,07 %  
alespoň 1x za tři měsíce4335,83 %36,44 %  
alespoň 1x měsíčně2319,17 %19,49 %  
alespoň 1x týdně21,67 %1,69 %  

Graf

11. Jak často nakoupíte potravinu na základě letáku ve schránce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně a méně4436,67 %37,29 %  
alespoň 1x měsíčně3226,67 %27,12 %  
alespoň 1x za tři měsíce2823,33 %23,73 %  
alespoň 1x týdně1613,33 %13,56 %  

Graf

12. Jak často nakoupíte potravinu na základě propagované slevy v obchodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň 1x měsíčně4436,67 %37,29 %  
alespoň 1x týdně3630 %30,51 %  
alespoň 1x za tři měsíce2722,5 %22,88 %  
1x ročně a méně1310,83 %11,02 %  

Graf

13. Jak často nakoupíte potravinu na základě článku časopise?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně a méně5646,67 %47,46 %  
alespoň 1x za tři měsíce5142,5 %43,22 %  
alespoň 1x měsíčně1210 %10,17 %  
alespoň 1x týdně10,83 %0,85 %  

Graf

14. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 255646,67 %47,46 %  
25 - 353428,33 %28,81 %  
35 - 45119,17 %9,32 %  
55 - 65108,33 %8,47 %  
45 - 5586,67 %6,78 %  
65 +10,83 %0,85 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8570,83 %72,03 %  
muž3529,17 %29,66 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jak často nakoupíte potravinu na základě letáku ve schránce?

  • odpověď 1x ročně a méně:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x ročně a méně na otázku 12. Jak často nakoupíte potravinu na základě propagované slevy v obchodě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro Vás přesvědčující, pokud Vám výrobek doporučuje profesionál? (lékař propaguje zubní pastu)

2. Je pro Vás přesvědčující, pokud Vám výrobek doporučuje celebrita? (David Backham propaguje džíny)

3. Upoutá Vás více reklama, ve které vystupuje zvíře?

4. Vzbuzuje u Vás větší důvěru v propagovaný produkt, je-li v reklamě zobrazena spokojená rodina ? (např. reklamy na polévky)

5. Pokud je v reklamě vyprávěný příběh, který se přímo nevztahuje k nabízenému produktu, odvede to Vaši pozornost do té míry, že nevíte co reklama propagovala? (př. „Jako malý jsem se motal u mámy v kuchyni. Když jsem se pak v 15 rozhodoval, pekařina pro mě byla jasná volba“)

6. Časté reklamní spoty, které se automaticky objeví před spuštěním Vámi vybraného videa na internetu, Vás od nákupu propagovaného produktu spíše....?

7. Vzbuzují ve Vás důvěru či respekt anglická (cizí) slova? (Company X společnost, cestovní kancelář Sunny X cestovní kancelář Paprsek, anglický slogan X český slogan

8. Jaký dopad má na Vás sdělení, které je formou (odstrašující) antireklamy? (např. Nemyslíš, zaplatíš!)

9. Dynamická reklama (pohyb, světla, zvuk, 3D prvky) na Vás působí?

10. Jak často nakoupíte potravinu na základě venkovní reklamy (billbordy a jiné reklamní plochy na veřejnosti)?

11. Jak často nakoupíte potravinu na základě letáku ve schránce?

12. Jak často nakoupíte potravinu na základě propagované slevy v obchodě?

13. Jak často nakoupíte potravinu na základě článku časopise?

14. Váš věk

15. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro Vás přesvědčující, pokud Vám výrobek doporučuje profesionál? (lékař propaguje zubní pastu)

2. Je pro Vás přesvědčující, pokud Vám výrobek doporučuje celebrita? (David Backham propaguje džíny)

3. Upoutá Vás více reklama, ve které vystupuje zvíře?

4. Vzbuzuje u Vás větší důvěru v propagovaný produkt, je-li v reklamě zobrazena spokojená rodina ? (např. reklamy na polévky)

5. Pokud je v reklamě vyprávěný příběh, který se přímo nevztahuje k nabízenému produktu, odvede to Vaši pozornost do té míry, že nevíte co reklama propagovala? (př. „Jako malý jsem se motal u mámy v kuchyni. Když jsem se pak v 15 rozhodoval, pekařina pro mě byla jasná volba“)

6. Časté reklamní spoty, které se automaticky objeví před spuštěním Vámi vybraného videa na internetu, Vás od nákupu propagovaného produktu spíše....?

7. Vzbuzují ve Vás důvěru či respekt anglická (cizí) slova? (Company X společnost, cestovní kancelář Sunny X cestovní kancelář Paprsek, anglický slogan X český slogan

8. Jaký dopad má na Vás sdělení, které je formou (odstrašující) antireklamy? (např. Nemyslíš, zaplatíš!)

9. Dynamická reklama (pohyb, světla, zvuk, 3D prvky) na Vás působí?

10. Jak často nakoupíte potravinu na základě venkovní reklamy (billbordy a jiné reklamní plochy na veřejnosti)?

11. Jak často nakoupíte potravinu na základě letáku ve schránce?

12. Jak často nakoupíte potravinu na základě propagované slevy v obchodě?

13. Jak často nakoupíte potravinu na základě článku časopise?

14. Váš věk

15. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hammer, G.Efektivita reklamy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://efektivita-reklamy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.