Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Facebook a virální marketing

Facebook a virální marketing

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marta Havlíčková
Šetření:23. 03. 2012 - 31. 03. 2012
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jmenuji se Marta Havlíčková a jsem studentskou 3. ročníku VŠTE v Českých Budějovicích. Tento dotazník bude součástí mé bakalářské práce Efektivita virálního marketingu v prostředí Facebooku.

Pro vyplnění je nutné shlédnout tyto videa:

http://www.youtube.com/watch?v=4bzCeWwnvfI&feature=g-upl&context=G25ee4edAUAAAAAAAAAA

http://www.youtube.com/watch?v=SoNobn99Pm0&feature=g-upl&context=G261eb03AUAAAAAAABAA

http://www.youtube.com/watch?v=-Lscw6ClvZ0&feature=g-upl&context=G253c450AUAAAAAAACAA

Předem všem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [15-34otázka č. 2, 35-44otázka č. 2, 45 a víceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-346381,82 %81,82 %  
35-441012,99 %12,99 %  
45 a více45,19 %5,19 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 3, ženaotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5267,53 %67,53 %  
muž2532,47 %32,47 %  

Graf

3. Které video se Vám líbí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Bílá paníotázka č. 4, 7 divadelních vtipůotázka č. 4, 7 věcí, které nedělat v divadleotázka č. 4, ani jedno se mi nelíbíotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jedno se mi nelíbí2431,17 %31,17 %  
7 divadelních vtipů2025,97 %25,97 %  
7 věcí, které nedělat v divadle1823,38 %23,38 %  
Bílá paní1519,48 %19,48 %  

Graf

4. Poslali byste některé z videí přátelům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3039,47 %38,96 %  
ne2735,53 %35,06 %  
nevím1925 %24,68 %  

Graf

5. Setkali jste se z některým z videí na Facebooku, youtube.com nebo stream.cz, dříve než Vás na něj odkázal tento dotazník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5977,63 %76,62 %  
ano1722,37 %22,08 %  

Graf

6. Pokud ano, kde konkrétně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Facebookotázka č. 7, youtube.comotázka č. 7, stream.czotázka č. 7, nesetkal(a) jsem seotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal(a) jsem se5673,68 %72,73 %  
Facebook1013,16 %12,99 %  
youtube.com67,89 %7,79 %  
stream.cz45,26 %5,19 %  

Graf

7. Chtěli jste se po zhlédnutí videí dozvědět další informace? Například k čemu videa patří?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4660,53 %59,74 %  
ano3039,47 %38,96 %  

Graf

8. Máte rádi divadlo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5673,68 %72,73 %  
ne2026,32 %25,97 %  

Graf

9. Videa splňují podmínky virální reklamy (tj. zajímavé, vtipné, novátorské...).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2938,16 %37,66 %  
nevím2228,95 %28,57 %  
souhlasím1114,47 %14,29 %  
spíše nesouhlasím1013,16 %12,99 %  
nesouhlasím45,26 %5,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Poslali byste některé z videí přátelům?

  • odpověď ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 9. Videa splňují podmínky virální reklamy (tj. zajímavé, vtipné, novátorské...).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Pohlaví

3. Které video se Vám líbí nejvíce?

4. Poslali byste některé z videí přátelům?

5. Setkali jste se z některým z videí na Facebooku, youtube.com nebo stream.cz, dříve než Vás na něj odkázal tento dotazník?

6. Pokud ano, kde konkrétně?

7. Chtěli jste se po zhlédnutí videí dozvědět další informace? Například k čemu videa patří?

8. Máte rádi divadlo?

9. Videa splňují podmínky virální reklamy (tj. zajímavé, vtipné, novátorské...).

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Pohlaví

3. Které video se Vám líbí nejvíce?

4. Poslali byste některé z videí přátelům?

5. Setkali jste se z některým z videí na Facebooku, youtube.com nebo stream.cz, dříve než Vás na něj odkázal tento dotazník?

6. Pokud ano, kde konkrétně?

7. Chtěli jste se po zhlédnutí videí dozvědět další informace? Například k čemu videa patří?

8. Máte rádi divadlo?

9. Videa splňují podmínky virální reklamy (tj. zajímavé, vtipné, novátorské...).

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havlíčková, M.Facebook a virální marketing (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://efektivita-viralniho-marketi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.