Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Efektivní vedení a motivace

Efektivní vedení a motivace

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Kociánová
Šetření:24. 01. 2011 - 31. 01. 2011
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.82
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Chtěla bych Vás požádat o zodpovězení následujících otázek, které mi pomohou při zpracování bakalářské práce na téma Efektivní vedení a motivace zaměstnanců.

Cílem práce je na základě různých teorií popsat efektivní vedení a motivaci zaměstnanců v současných ekonomických podmínkách. Snaha manažerů je docílit i v době ekonomické krize maximálních zisků a o to důležitější jsou jejich manažerské dovednosti v práci se zaměstnanci, které mají vést k dosažení vyšších výkonů a tím i k docílení kladných hospodářských výsledků.  

Odpovědi respondentů

1. Co Vás motivuje k práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finance10781,68 %81,68 %  
úspěch v práci7557,25 %57,25 %  
uznání7154,2 %54,2 %  
pracovní náplň6348,09 %48,09 %  
pochvala4937,4 %37,4 %  
spolupráce3123,66 %23,66 %  
zodpovědnost3123,66 %23,66 %  
vztahy s vedoucím2519,08 %19,08 %  
pracovní postup1914,5 %14,5 %  

Graf

2. Vyhovuje Vám spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pověření odpovědností za rozhodování a realizaci?8564,89 %64,89 %  
sdělování nápadů a facilitace (usnadnění) rozhodování?2116,03 %16,03 %  
zadávání konkrétních úkolů nebo instrukcí a stálý dohled nad plněním?2015,27 %15,27 %  
vysvětlování rozhodnutí leadera?53,82 %3,82 %  

Graf

3. Co Vám při práci vadí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lhostejnost9572,52 %72,52 %  
mocenský přístup8665,65 %65,65 %  
mantinely, hranice3425,95 %25,95 %  
vykonávání příkazů3022,9 %22,9 %  
kritika osoby1813,74 %13,74 %  
konkurenční prostředí107,63 %7,63 %  
zaměření na výkon86,11 %6,11 %  
smysluplnost43,05 %3,05 %  
zaměření na vztahy43,05 %3,05 %  
zpětná vazba k dané činnosti43,05 %3,05 %  
respektující přístup32,29 %2,29 %  
možnost volby21,53 %1,53 %  
spolupráce21,53 %1,53 %  

Graf

4. S čím se setkáváte v praxi nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lhostejnost5441,22 %41,22 %  
mocenský přístup4937,4 %37,4 %  
spolupráce3627,48 %27,48 %  
zaměření na výkon3325,19 %25,19 %  
vykonávání příkazů2619,85 %19,85 %  
mantinely, hranice2418,32 %18,32 %  
zpětná vazba na danou činnost2317,56 %17,56 %  
kritika osoby2015,27 %15,27 %  
konkurenční prostředí2015,27 %15,27 %  
respektující přístup1914,5 %14,5 %  
zaměření na vztahy1410,69 %10,69 %  
smysluplnost1410,69 %10,69 %  
možnost volby139,92 %9,92 %  

Graf

5. Jaký je pro Vás přijatelný způsob komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jasná formulace požadavku9370,99 %70,99 %  
oslovení jménem8867,18 %67,18 %  
možnost uplatnit vlastní přístup7557,25 %57,25 %  
rovnocenný vztah6952,67 %52,67 %  
zdvořilost6549,62 %49,62 %  
možnost výběru4635,11 %35,11 %  
popis situace3728,24 %28,24 %  
rady2116,03 %16,03 %  
"mělo by se"75,34 %5,34 %  
moc řečí10,76 %0,76 %  
proroctví10,76 %0,76 %  
poučování10,76 %0,76 %  
manipulace10,76 %0,76 %  
vzkaz přes třetí osobu10,76 %0,76 %  

Graf

6. Máte nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO10983,21 %83,21 %  
NE2216,79 %16,79 %  

Graf

7. Jaký způsob Váš nadřízený využívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spoluúčast5853,21 %44,27 %  
ocenění4541,28 %34,35 %  
odměny3027,52 %22,9 %  
ignorování1513,76 %11,45 %  
vyhrožování98,26 %6,87 %  
tresty76,42 %5,34 %  

Graf

8. Řídíte lidi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7053,44 %53,44 %  
ano6146,56 %46,56 %  

Graf

9. Pracujete jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
samostatná pracovní pozice6247,69 %47,33 %  
manager3325,38 %25,19 %  
jiné2821,54 %21,37 %  
vrcholový manager75,38 %5,34 %  

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA9068,7 %68,7 %  
MUŽ4131,3 %31,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Co Vás motivuje k práci?

  • odpověď úspěch v práci:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi smysluplnost na otázku 4. S čím se setkáváte v praxi nejčastěji?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost volby na otázku 4. S čím se setkáváte v praxi nejčastěji?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co Vás motivuje k práci?

2. Vyhovuje Vám spíše:

3. Co Vám při práci vadí?

4. S čím se setkáváte v praxi nejčastěji?

5. Jaký je pro Vás přijatelný způsob komunikace?

6. Máte nadřízeného?

7. Jaký způsob Váš nadřízený využívá?

8. Řídíte lidi?

9. Pracujete jako:

10. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co Vás motivuje k práci?

2. Vyhovuje Vám spíše:

3. Co Vám při práci vadí?

4. S čím se setkáváte v praxi nejčastěji?

5. Jaký je pro Vás přijatelný způsob komunikace?

6. Máte nadřízeného?

7. Jaký způsob Váš nadřízený využívá?

8. Řídíte lidi?

9. Pracujete jako:

10. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kociánová, M.Efektivní vedení a motivace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://efektivni-vedeni-a-motivace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.