Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní vzdělávání

Firemní vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renáta Blažková
Šetření:10. 02. 2013 - 15. 02. 2013
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o spolupráci na výzkumném šetření pro moji diplomovou práci, která se zabývá procesem vzdělávání ve firmě. Cílem průzkumu je zjištění, zda probíhající systémy vzdělávání zaměstnanců uspokojují požadavky na jejich vzdělání.

 

Velmi Vám děkuji za Váš čas

 

Renáta Blažková

Odpovědi respondentů

1. Považujete vzdělávací programy za užitečné/potřebné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano5172,86 %72,86 %  
Spíše ano1724,29 %24,29 %  
Spíše ne22,86 %2,86 %  

Graf

2. Považujete své dosavadní znalosti vzhledem k nárokům své práce za dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4361,43 %61,43 %  
Spíše ne1825,71 %25,71 %  
Určitě ano68,57 %8,57 %  
Určitě ne34,29 %4,29 %  

Graf

3. Domníváte se, že by Vám účast na vhodném vzdělávacím programu zlepšila Váš pracovní výkon (znalosti, dovednosti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano4260 %60 %  
Spíše ano2535,71 %35,71 %  
Spíše ne34,29 %4,29 %  

Graf

4. Jste spokojen/na se zavedeným systémem vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3347,14 %47,14 %  
Spíše ano2535,71 %35,71 %  
Určitě ne710 %10 %  
Určitě ano57,14 %7,14 %  

Graf

5. Ve které oblasti pociťujete největší potřebu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úzce specializované odborné znalosti2535,71 %35,71 %  
Cizí jazyky1724,29 %24,29 %  
Řízení (manažerské dovednosti)1014,29 %14,29 %  
Technické kompetence – práce s počítačem, práce s internetem912,86 %12,86 %  
Komunikace57,14 %7,14 %  
Specifické dovednosti pro různé oblasti diagnostiky a systému řízení kvality 11,43 %1,43 %  
oborová specializace a jako nadstavba sociální psychologie, právo, bezpečnost práce a první pomoc11,43 %1,43 %  
prohlubování odborných znalostí s ohledem na neustálé dění11,43 %1,43 %  
Vše11,43 %1,43 %  

Graf

6. Vzdělávacích programů se účastníte, protože máte možnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prohloubení kvalifikace4868,57 %68,57 %  
Zvýšení výkonnosti a kvality práce2840 %40 %  
Využití vlastního potenciálu při nových příležitostech/projektech2637,14 %37,14 %  
Získání větší flexibility a připravenosti na změny1927,14 %27,14 %  
Udržet si pracovní místo1825,71 %25,71 %  
Platového růstu nebo navýšení benefitů1724,29 %24,29 %  

Graf

7. Vzděláváte se sám/sama na vlastní náklady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2434,29 %34,29 %  
Spíše ne2028,57 %28,57 %  
Určitě ano2028,57 %28,57 %  
Určitě ne68,57 %8,57 %  

Graf

8. Vaše možnosti se zúčastnit vzdělávací aktivity považujete za?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatečné – aktuální množství mi vyhovuje3752,86 %52,86 %  
Nedostatečné - uvítal/a bych, účast na větším počtu školení3042,86 %42,86 %  
Nadmíru dostatečné - uvítal/a bych, účast na menším počtu školení34,29 %4,29 %  

Graf

9. Zajímá se Vás nadřízený o průběh školení a získané znalosti/dovednosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2840 %40 %  
Spíše ne2434,29 %34,29 %  
Určitě ne1014,29 %14,29 %  
Určitě ano811,43 %11,43 %  

Graf

10. Máte dostatek informací o možnostech a kvalitě podnikového vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2738,57 %38,57 %  
Spíše ano2535,71 %35,71 %  
Určitě ano1217,14 %17,14 %  
Určitě ne68,57 %8,57 %  

Graf

11. Jakou délku školení považujete za optimální, aniž by došlo k narušení Vaší každodenní práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednorázové a krátké školení (max. do 8 výukových hodin)3651,43 %51,43 %  
Střednědobý kurz (do 24 výukových hodin)3144,29 %44,29 %  
Dlouhodobý kurz (nad 24 výukových hodin)34,29 %4,29 %  

Graf

12. Jakou formu kurzů-školení-seminářů preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praktickou i teoretickou4868,57 %68,57 %  
Praktickou1825,71 %25,71 %  
Teoretickou45,71 %5,71 %  

Graf

13. Na jakém místě by Vám vyhovovalo školení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mimo firmu2840 %40 %  
Na pracovišti2332,86 %32,86 %  
Mimo pracoviště, ale ve firmě1927,14 %27,14 %  

Graf

14. Jak často byste byl/a ochoten/ochotna se účastnit vzdělávacích programů-kurzů-seminářů vzhledem k Vaší práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za měsíc2637,14 %37,14 %  
Jednou za čtvrt roku1927,14 %27,14 %  
Jednou za 14 dní1014,29 %14,29 %  
Každý týden1014,29 %14,29 %  
Jednou za půl roku a méně57,14 %7,14 %  

Graf

15. Osoba, vyplňující dotazník

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4868,57 %68,57 %  
Muž2231,43 %31,43 %  

Graf

16. Jak dlouho pracujete u společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 a více let2941,43 %41,43 %  
1 rok a méně2130 %30 %  
2-3 roky2028,57 %28,57 %  

Graf

17. Vyberte prosím, do jaké věkové kategorie spadáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let3448,57 %48,57 %  
Méně než 25 let1927,14 %27,14 %  
36-45 let1014,29 %14,29 %  
46-55 let57,14 %7,14 %  
56 a více22,86 %2,86 %  

Graf

18. Uveďte prosím, Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3245,71 %45,71 %  
Střední odborné s maturitou2738,57 %38,57 %  
Střední odborné bez maturity710 %10 %  
Vyšší odborné34,29 %4,29 %  
Základní11,43 %1,43 %  

Graf

19. Uveďte prosím, jaké je Vaše pracovní zařazení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sekce lidské zdroje1318,57 %18,57 %  
Obchodní oddělení1318,57 %18,57 %  
Zákaznický servis1115,71 %15,71 %  
Sekce finance a servis1014,29 %14,29 %  
Sekce vedení1014,29 %14,29 %  
Exportní oddělení34,29 %4,29 %  
Sekce projekce22,86 %2,86 %  
obsluha třídící linky11,43 %1,43 %  
nevím, kam patří grafika :) Marketing/reklama ..11,43 %1,43 %  
Zdravotnictvi, školství11,43 %1,43 %  
technické odd.11,43 %1,43 %  
střední odborné školství11,43 %1,43 %  
Učitel a správce IT11,43 %1,43 %  
admin11,43 %1,43 %  
správa dokumentace11,43 %1,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete vzdělávací programy za užitečné/potřebné?

2. Považujete své dosavadní znalosti vzhledem k nárokům své práce za dostatečné?

3. Domníváte se, že by Vám účast na vhodném vzdělávacím programu zlepšila Váš pracovní výkon (znalosti, dovednosti)?

4. Jste spokojen/na se zavedeným systémem vzdělávání?

5. Ve které oblasti pociťujete největší potřebu vzdělávání?

6. Vzdělávacích programů se účastníte, protože máte možnost?

7. Vzděláváte se sám/sama na vlastní náklady?

8. Vaše možnosti se zúčastnit vzdělávací aktivity považujete za?

9. Zajímá se Vás nadřízený o průběh školení a získané znalosti/dovednosti?

10. Máte dostatek informací o možnostech a kvalitě podnikového vzdělávání?

11. Jakou délku školení považujete za optimální, aniž by došlo k narušení Vaší každodenní práce?

12. Jakou formu kurzů-školení-seminářů preferujete?

13. Na jakém místě by Vám vyhovovalo školení?

14. Jak často byste byl/a ochoten/ochotna se účastnit vzdělávacích programů-kurzů-seminářů vzhledem k Vaší práci?

15. Osoba, vyplňující dotazník

16. Jak dlouho pracujete u společnosti?

17. Vyberte prosím, do jaké věkové kategorie spadáte:

18. Uveďte prosím, Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

19. Uveďte prosím, jaké je Vaše pracovní zařazení

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete vzdělávací programy za užitečné/potřebné?

2. Považujete své dosavadní znalosti vzhledem k nárokům své práce za dostatečné?

3. Domníváte se, že by Vám účast na vhodném vzdělávacím programu zlepšila Váš pracovní výkon (znalosti, dovednosti)?

4. Jste spokojen/na se zavedeným systémem vzdělávání?

5. Ve které oblasti pociťujete největší potřebu vzdělávání?

6. Vzdělávacích programů se účastníte, protože máte možnost?

7. Vzděláváte se sám/sama na vlastní náklady?

8. Vaše možnosti se zúčastnit vzdělávací aktivity považujete za?

9. Zajímá se Vás nadřízený o průběh školení a získané znalosti/dovednosti?

10. Máte dostatek informací o možnostech a kvalitě podnikového vzdělávání?

11. Jakou délku školení považujete za optimální, aniž by došlo k narušení Vaší každodenní práce?

12. Jakou formu kurzů-školení-seminářů preferujete?

13. Na jakém místě by Vám vyhovovalo školení?

14. Jak často byste byl/a ochoten/ochotna se účastnit vzdělávacích programů-kurzů-seminářů vzhledem k Vaší práci?

15. Osoba, vyplňující dotazník

16. Jak dlouho pracujete u společnosti?

17. Vyberte prosím, do jaké věkové kategorie spadáte:

18. Uveďte prosím, Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

19. Uveďte prosím, jaké je Vaše pracovní zařazení

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blažková, R.Firemní vzdělávání (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://efektivni-vzdelavani-zamestn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.