Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Efektivnost městské policie Příbram a PČR

Efektivnost městské policie Příbram a PČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:miroslav Pouchanič
Šetření:07. 03. 2013 - 22. 03. 2013
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rád bych požádal všechny o vyplnění krátkého dotazníku zabývajícího se efektivností policie a bezpečnosti na Příbramsku. Dotazník zabere jen chvilku. Předdem všem děkuji za pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Cítíte se ve městě Příbram bezpečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2536,76 %36,76 %  
ne2333,82 %33,82 %  
spíše ne1522,06 %22,06 %  
ano57,35 %7,35 %  

Graf

2. Je Příbram bezpečnější než okolní města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2942,65 %42,65 %  
spíše ne2536,76 %36,76 %  
spíše ano1116,18 %16,18 %  
ano34,41 %4,41 %  

Graf

3. Je bezpečnosti občanů v naší zemi věnována dostatečná pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2638,24 %38,24 %  
ne2232,35 %32,35 %  
spíše ano1826,47 %26,47 %  
ano22,94 %2,94 %  

Graf

4. Je bezpečnost naší vládou dostatečně finančně podporována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4058,82 %58,82 %  
spíše ne1623,53 %23,53 %  
spíše ano1014,71 %14,71 %  
ano22,94 %2,94 %  

Graf

5. Myslíte si, že pokles finančních prostředků bude mít vliv na zabezpečení služeb policie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4769,12 %69,12 %  
spíše ano1319,12 %19,12 %  
spíše ne45,88 %5,88 %  
ne45,88 %5,88 %  

Graf

6. Zlepšila se podle Vás bezpečnostní situace zavedením centrálního kamerového systému v Příbrami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3247,06 %47,06 %  
spíše ne1725 %25 %  
ne1014,71 %14,71 %  
ano913,24 %13,24 %  

Graf

7. Myslíte si, že by do kamerového systému města Příbram mělo být investováno více prostředků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3247,06 %47,06 %  
spíše ano1927,94 %27,94 %  
spíše ne1116,18 %16,18 %  
ne68,82 %8,82 %  

Graf

8. Je dostatečně financována obměna policejního vybavení (auta, zbraně) v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2536,76 %36,76 %  
ne1826,47 %26,47 %  
spíše ne1623,53 %23,53 %  
ano913,24 %13,24 %  

Graf

9. Domníváte se, že se v ulicích města Příbram pohybuje dostatečný počet příslušníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3652,94 %52,94 %  
spíše ne1725 %25 %  
spíše ano811,76 %11,76 %  
ano710,29 %10,29 %  

Graf

10. Považujete vládní šetření na bezpečnostních složkách jako šetření na místech, kde je opravdu potřeba šetřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4769,12 %69,12 %  
spíše ne1725 %25 %  
ano34,41 %4,41 %  
spíše ano11,47 %1,47 %  

Graf

11. Zaznamenal/a jste od roku 2007 úbytek příslušníků policie na bezpečnosti ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2536,76 %36,76 %  
spíše ano2130,88 %30,88 %  
ne1217,65 %17,65 %  
spíše ne1014,71 %14,71 %  

Graf

12. Domníváte se, že platy řadových policistů cca 20.000 Kč hrubého jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízké3754,41 %54,41 %  
odpovídající2841,18 %41,18 %  
vysoké34,41 %4,41 %  

Graf

13. Byl byste ochoten za tuto mzdu konat práci příslušníka policie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2029,41 %29,41 %  
spíše ne1826,47 %26,47 %  
spíše ano1725 %25 %  
ano1319,12 %19,12 %  

Graf

14. Na kterých místech bezpečnostních služeb byste šetřil/a vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na ředitelství policie4363,24 %63,24 %  
nikde, šetřil/a bych v jiných resortech3450 %50 %  
propouštěním policistů710,29 %10,29 %  
na vybavení policie710,29 %10,29 %  
na platech řadových policistů57,35 %7,35 %  
výcviku policistů45,88 %5,88 %  

Graf

15. Je podle Vašeho názoru únosné další šetření na bezpečnostních složkách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3957,35 %57,35 %  
spíše ne2232,35 %32,35 %  
spíše ano45,88 %5,88 %  
ano34,41 %4,41 %  

Graf

16. Jsou vedením policie přidělené finanční prostředky správně přerozděleny a efektivně využity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2841,18 %41,18 %  
spíše ne2536,76 %36,76 %  
spíše ano913,24 %13,24 %  
ano68,82 %8,82 %  

Graf

17. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3652,94 %52,94 %  
muž3247,06 %47,06 %  

Graf

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita3348,53 %48,53 %  
vysokoškolský titul2739,71 %39,71 %  
výuční list811,76 %11,76 %  

Graf

19. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 305276,47 %76,47 %  
30 – 651217,65 %17,65 %  
nad 65 let22,94 %2,94 %  
do 18ti let22,94 %2,94 %  

Graf

20. dotazník vyplnil/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná osoba6392,65 %92,65 %  
zaměstnanec MPP nebo PČR57,35 %7,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Je bezpečnost naší vládou dostatečně finančně podporována?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Je bezpečnosti občanů v naší zemi věnována dostatečná pozornost?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 2. Je Příbram bezpečnější než okolní města?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cítíte se ve městě Příbram bezpečně?

2. Je Příbram bezpečnější než okolní města?

3. Je bezpečnosti občanů v naší zemi věnována dostatečná pozornost?

4. Je bezpečnost naší vládou dostatečně finančně podporována?

5. Myslíte si, že pokles finančních prostředků bude mít vliv na zabezpečení služeb policie?

6. Zlepšila se podle Vás bezpečnostní situace zavedením centrálního kamerového systému v Příbrami?

7. Myslíte si, že by do kamerového systému města Příbram mělo být investováno více prostředků?

8. Je dostatečně financována obměna policejního vybavení (auta, zbraně) v ČR?

9. Domníváte se, že se v ulicích města Příbram pohybuje dostatečný počet příslušníků?

10. Považujete vládní šetření na bezpečnostních složkách jako šetření na místech, kde je opravdu potřeba šetřit?

11. Zaznamenal/a jste od roku 2007 úbytek příslušníků policie na bezpečnosti ve svém okolí?

12. Domníváte se, že platy řadových policistů cca 20.000 Kč hrubého jsou:

13. Byl byste ochoten za tuto mzdu konat práci příslušníka policie?

14. Na kterých místech bezpečnostních služeb byste šetřil/a vy?

15. Je podle Vašeho názoru únosné další šetření na bezpečnostních složkách?

16. Jsou vedením policie přidělené finanční prostředky správně přerozděleny a efektivně využity?

17. Pohlaví

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

19. Věk

20. dotazník vyplnil/a

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cítíte se ve městě Příbram bezpečně?

2. Je Příbram bezpečnější než okolní města?

3. Je bezpečnosti občanů v naší zemi věnována dostatečná pozornost?

4. Je bezpečnost naší vládou dostatečně finančně podporována?

5. Myslíte si, že pokles finančních prostředků bude mít vliv na zabezpečení služeb policie?

6. Zlepšila se podle Vás bezpečnostní situace zavedením centrálního kamerového systému v Příbrami?

7. Myslíte si, že by do kamerového systému města Příbram mělo být investováno více prostředků?

8. Je dostatečně financována obměna policejního vybavení (auta, zbraně) v ČR?

9. Domníváte se, že se v ulicích města Příbram pohybuje dostatečný počet příslušníků?

10. Považujete vládní šetření na bezpečnostních složkách jako šetření na místech, kde je opravdu potřeba šetřit?

11. Zaznamenal/a jste od roku 2007 úbytek příslušníků policie na bezpečnosti ve svém okolí?

12. Domníváte se, že platy řadových policistů cca 20.000 Kč hrubého jsou:

13. Byl byste ochoten za tuto mzdu konat práci příslušníka policie?

14. Na kterých místech bezpečnostních služeb byste šetřil/a vy?

15. Je podle Vašeho názoru únosné další šetření na bezpečnostních složkách?

16. Jsou vedením policie přidělené finanční prostředky správně přerozděleny a efektivně využity?

17. Pohlaví

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

19. Věk

20. dotazník vyplnil/a

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pouchanič, m.Efektivnost městské policie Příbram a PČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://efektivnost-mestske-policie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.