Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Efektivnost metody FMEA

Efektivnost metody FMEA

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Březinová
Šetření:17. 03. 2009 - 19. 03. 2009
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

 

dotazník, který Vám předkládáme je anonymní a je součástí výzkumu, který bude podkladem pro vypracování diplomové práce a má název: "Efektivnost zavedené metody FMEA ve společnosti CST, spol. s r. o.". Předem děkujeme za pochopení, zvážení odpovědí a věnovaný čas.

 

S pozdravem

 

Bc. Kristýna Březinová

Odpovědi respondentů

1. Víte co je to analýza FMEA?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano350 %50 %  
ne350 %50 %  

Graf

2. Byli jste vedením společnosti obeznámeni co pro Vaší práci obnáší zaváděním metody FMEA do pracovních procesů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano350 %50 %  
ne350 %50 %  

Graf

3. Změnila se Vaše práce po zavedení analýzy FMEA?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne583,33 %83,33 %  
ano116,67 %16,67 %  

Graf

4. Jaký přínos analýzy FMEA ve vaši firmě vidíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný350 %50 %  
Pozitivní233,33 %33,33 %  
Spíše pozitivní116,67 %16,67 %  

Graf

5. Zvýšila se úroveň Vámi poskytovaných prací po zavedení FMEA?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím350 %50 %  
ano233,33 %33,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

6. Souhlasíte s rozhodnutím vedení o zavedením metody FMEA ve Vaší společnosti, pokud ne, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano466,67 %66,67 %  
Neslyšel jsem o tom116,67 %16,67 %  
nikdo mi nic neřek116,67 %16,67 %  

Graf

7. K jakým největším změnám došlo po zavedení FMEA?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menší náklady na odstraňování závad120 %16,67 %  
menší výskyt vad120 %16,67 %  
nevím120 %16,67 %  
jednoduchá metoda pro zefektivnění práce120 %16,67 %  
lepši prehlad120 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Březinová, K.Efektivnost metody FMEA (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://efektivnost-metody-fmea.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.