Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Efektivnost rekvalifikačních kurzů

Efektivnost rekvalifikačních kurzů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Syřišťová
Šetření:19. 08. 2014 - 26. 08. 2014
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

ráda bych Vás chtěla požádat o pomoc s průzkumem, který je zaměřený na osoby, které se zúčastnily rekvalifikačních kurzů, zprostředkované úřadem práce. Jelikož jsem se osobně žádného kurzu neúčastnila, bude pro mě velice důležitý Váš názor a  zda rekvalifikační kurz splnil Vaše očekávání. 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1157,89 %57,89 %  
muž842,11 %42,11 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 29947,37 %47,37 %  
30 - 39526,32 %26,32 %  
50 - 59421,05 %21,05 %  
40 - 4915,26 %5,26 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání s maturitou947,37 %47,37 %  
vysokoškolské631,58 %31,58 %  
nedokončené nebo základní vzdělání315,79 %15,79 %  
střední vzdělání bez maturity15,26 %5,26 %  

Graf

4. Jaký byl důvod evidence na ÚP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ztráta zaměstnání947,37 %47,37 %  
dokončení studia736,84 %36,84 %  
Návrat z ciziny15,26 %5,26 %  
byl jsem po skončení studi a očekávání nástupu na ZVS15,26 %5,26 %  
ukončení pobírání invalidního důchodu15,26 %5,26 %  

Graf

5. Jak dlouho trvala vaše evidence na ÚP v měsících?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12315,79 %15,79 %  
8210,53 %10,53 %  
1210,53 %10,53 %  
34210,53 %10,53 %  
6210,53 %10,53 %  
3210,53 %10,53 %  
2515,26 %5,26 %  
3015,26 %5,26 %  
515,26 %5,26 %  
2815,26 %5,26 %  
415,26 %5,26 %  
1315,26 %5,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:12.35
Minimum:1
Maximum:34
Variační rozpětí:33
Rozptyl:108.24
Směrodatná odchylka:10.4
Medián:8
Modus:12

Graf

6. Jakým způsobem Vám byla vybrána rekvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rekvalifikaci jsem si vybral sám1473,68 %73,68 %  
rekvalifikaci mi byla vybrána poradkyní/poradcem526,32 %26,32 %  

Graf

7. Jaký byl obor vaší rekvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účetní15,26 %5,26 %  
grafika15,26 %5,26 %  
kurz podvojného účetnictví, počítačový kurz15,26 %5,26 %  
sociální práce15,26 %5,26 %  
obecné, VZV15,26 %5,26 %  
pc15,26 %5,26 %  
kozmetička15,26 %5,26 %  
pedikér15,26 %5,26 %  
Grafik 15,26 %5,26 %  
účetnictví15,26 %5,26 %  
administrativa15,26 %5,26 %  
Práce na PC15,26 %5,26 %  
Služby 15,26 %5,26 %  
manažment15,26 %5,26 %  
základy podnikání15,26 %5,26 %  
Lidově řečeno: Ani hovno.15,26 %5,26 %  
IT15,26 %5,26 %  
počítače15,26 %5,26 %  
vojna15,26 %5,26 %  

Graf

8. Jaká byla spokojenost s kvalitou rekvalifikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný736,84 %36,84 %  
výborný631,58 %31,58 %  
dobrý315,79 %15,79 %  
nedostatečný315,79 %15,79 %  

Graf

9. Pomohla Vám tato rekvalifikace k získání zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1157,89 %57,89 %  
ano842,11 %42,11 %  

Graf

10. Zde můžete napsat Váš jakýkoliv postřeh, názor či komentář na rekvalifikační kurzy, nebo zda jste rekvalifikační kurz absolvovali jen proto, aby Vás nevyřadili z evidence apod....

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

absolvovala jsem s vírou, že se zařadím do pracovního procesu, ve kterém jsem byla přes 30 let než jsem šla potom na 3 roky do invalidního důchodu. Po odebrání invalidního důchodu nejsem schopna sehnat zaměstnání vzhledem k tomu, že jsem již ve věku nad 55 let. Na moji praxi, která byla dost let na řídící funkci v administrativě nikdo nebere ohled, zajímá je pouze věk

Byla jsem na dvou rekval. kurzech na PC - jeden byl týdenní a druhý asi pětitýdenní, kde jsme skládali i zkoušky.

jen abych brala dalši penize

kurz mi nikdy nebyl ÚP nabídnut - musel jsem si jej sám opakovaně aktivně vyžádat dříve tomu kdo navštěvoval rekvalif.kurz propláceli jízdné + dávali stravenku na oběd ( zrušeno od r. cca 2009 nebo 2010 ) kurz podvojného účetnictví byl u firmy, která vůbec nikdy na vyučovací hodinu neměla připravené software v PC na praktickou ukázku účetn. programu = vše byla jen teorie

mám vysokou školu ekonomickou, ale přes dva roky jsem na pracáku. Rekvalifikace nepomohla, všude chtějí pětiletou praxi

Nebyla sebemenší snaha, vyšší vzdělání jsem nedokončil, protože jsem přišel o rodinu, ovšem chování úřednic (což je v mém slovníku ekvivalentem kundy) bylo arogantní ad absurdum. Dnes vyučuji vysokoškoláky a jsem si jist, že než někdy znovu jít na ÚP v Teplicích, raději se poohlédnu v zahraničí naslepo.

Pokud někdo doopravdy chce má rekvalifikace smysl, jiné to je pokud to někdo dělá z důvodu prodloužení evidence.

Rekvalifikační kurz neřeší obecné nedostatečné vzdělání které je požadováno zaměstnavatelem a také neřeší nechuť pracovat.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Syřišťová, M.Efektivnost rekvalifikačních kurzů (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://efektivnost-rekvalifikacnich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.