Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > eGovernment

eGovernment

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Korčiánová
Šetření:26. 11. 2011 - 25. 12. 2011
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den vážení respondenti,

tímto Vás prosím o vyplnění tohoto anonimního dotazníků zaměřeného na problematiku eGovernmentu.

Výsledky dotazníku budou sloužit jaké podklad pro zpracovánípraktické části mé diplomové práce na toto téma.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1463,64 %63,64 %  
Muž836,36 %36,36 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 301672,73 %72,73 %  
31 - 40418,18 %18,18 %  
41 - 5014,55 %4,55 %  
méně jak 18 let14,55 %4,55 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské1150 %50 %  
SŠ s maturitou1045,45 %45,45 %  
Základní14,55 %4,55 %  

Graf

4. Velikost obce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 100000 obyvatel940,91 %40,91 %  
10001 - 100000 obyvatel731,82 %31,82 %  
do 1000 obyvatel313,64 %13,64 %  
1001 - 3000 obyvatel29,09 %9,09 %  
3001 - 10000 obyvatel14,55 %4,55 %  

Graf

5. Jak často komunikujete s veřejnou správou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně731,82 %31,82 %  
1x za čtvrt roku522,73 %22,73 %  
1x za měsíc313,64 %13,64 %  
1x za půl roku313,64 %13,64 %  
1x za týden29,09 %9,09 %  
Denně29,09 %9,09 %  

Graf

6. Jaké komunikační kanály používáte nejčastěji ke komunikaci s veřejnou správou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní kontakt1568,18 %68,18 %  
telefon313,64 %13,64 %  
e-mail313,64 %13,64 %  
jiný14,55 %4,55 %  

Graf

7. Jak hodnotíte komunikaci s veřejnou správou (například rychlost při vyřizování, poskytování odpovědi na dotazy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně1045,45 %45,45 %  
Občas spokojený522,73 %22,73 %  
Spíše nespokojený418,18 %18,18 %  
Vždy nespokojený29,09 %9,09 %  
Vždy spokojený14,55 %4,55 %  

Graf

8. Setkali jste se již někdy s pojmem eGovernment (elektronická veřejná správa)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1568,18 %68,18 %  
Ne731,82 %31,82 %  

Graf

9. Jaké služby eGovernmentu jte již využili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou731,82 %31,82 %  
Webové stránky měst a obcí522,73 %22,73 %  
základní registry veřejné správy418,18 %18,18 %  
portál veřejné správy www.portal.gov.cz313,64 %13,64 %  
elektronický podpis14,55 %4,55 %  
datové schránky14,55 %4,55 %  
GIS (geografický infomrační systém)14,55 %4,55 %  

Graf

10. Znáte službu Czech POINT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1986,36 %86,36 %  
Ne313,64 %13,64 %  

Graf

11. Jakou službu Czech POINTu jste již využili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výpis z rejstříku trestů731,82 %31,82 %  
výpis z katastru nemovitostí418,18 %18,18 %  
výpis z obchodního rejstříku313,64 %13,64 %  
podání žádosti o zřízení datové schránky313,64 %13,64 %  
výpiz z bodobého hodnocení řidiče313,64 %13,64 %  
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů14,55 %4,55 %  
konverzi dokumentů na žádost z listinné do elektronické formy a naopak14,55 %4,55 %  

Graf

12. Kde jste využitli služby poskytovaté Czech POINTem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na obecních a městských úřadech1045,45 %45,45 %  
na pobočkách České pošty1045,45 %45,45 %  
prostřednitvím e-shopu na ww.czechpoint.cz14,55 %4,55 %  
na pobočkách Hospodářské komory ČR14,55 %4,55 %  

Graf

13. Z jakého důvodu jste využitli služeb eGovernmentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z osobních důvodů (např. výpis z rejstříku trestu jako příloha při žádosti o místo)1150 %50 %  
jiný418,18 %18,18 %  
Podkladvý materiál při jednání s úřady (např. při žádosti o stavební povolení)313,64 %13,64 %  
Z pracovních důvodů (např. výpis z obchodního rejstříku při zakládání podnikatelského účtu)29,09 %9,09 %  
Vlastní informovanost (např. výpis o bodobém hodnocení řidiče)29,09 %9,09 %  

Graf

14. Služby eGovernmentu jsmou pro Vás výhodné z důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
blízkosi kontaktníhomísta (např. Czech POINTy)836,36 %36,36 %  
Možnosti využití služby i např. na poště a jiných místech418,18 %18,18 %  
Nevyhovující úřední hodiny na úřadech313,64 %13,64 %  
Možnost využití služby i momo úřední dny313,64 %13,64 %  
jiný313,64 %13,64 %  
Jednoduchost při zadávání požadavků14,55 %4,55 %  

Graf

15. Z jakého důvodu jste nevyužili dosud služeb eGovernmentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný1045,45 %45,45 %  
Nemám dostatek infomrací o službách eGovernmentu313,64 %13,64 %  
Příliš drahá služby (30,-- Kč za list)29,09 %9,09 %  
Preferuji osobní kontakt s úředníkem29,09 %9,09 %  
Obava z ochrany osobní údajů14,55 %4,55 %  
Chybí okamžitá odpověď14,55 %4,55 %  
Nemám přístup k ICT14,55 %4,55 %  
Služba nezahrnuje dosud všechny oblasti14,55 %4,55 %  
Doposud jste služby nepotřebovat14,55 %4,55 %  

Graf

16. Za jakých podmínek byste využili služeb eGovernmentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný836,36 %36,36 %  
Lepší dostupnost nebo hustší síť poskytovatelů627,27 %27,27 %  
Lpší cená dostupnost522,73 %22,73 %  
více dostupných informací313,64 %13,64 %  

Graf

17. Jaké jiné zkušenosti máte s eGovernmentem a jak hodnotíte tyto služby celkově?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,

.

...

Beru je jako nutné zlo

další zbytečné výdaje a papírování

dobré

dobré

dobré zkušenosti, mělo by se více rozšířit - jak nabídka služeb, tak informovanost veřejnosti

Dostačující.

jine nemam

Jsou ulehčení, zjednodušením a zrychlením pro uživatele

každá moje zkušenost byla pozitivní

kcggfku

Kladně, dostupnost, rychlost.

místo zrušení zbytečných úkonu se převádějí do elektronické formy

nemám

nevím

S eGoverementem nemám zatím žádné zkušenosti, tudíž nemohu nijak hodnotit.

super

tento dotazník nebude příliš relevantní, párkrát je potřeba možnost zaškrtnou víc věcí...

zadne

žádné

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Korčiánová, A.eGovernment (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://egovernment.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.