Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > eGovernment2

eGovernment2

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Korčiánová
Šetření:30. 11. 2011 - 30. 12. 2011
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den vážení respondenti,

tímto Vás prosím o vyplnění tohoto anonymního dotazníku zaměřeného na problematiku eGovernmentu.

Výsledky dotazníků budou sloužit jako podklad pro zpracování praktické části mé diplomové práce na toto téma.

Předem děkuji za vyplnění.

S pozdravem

Bc. Aneta Korčiánová

Odpovědi respondentů

1. Jak často komunikujete s veřejnou správou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně3029,7 %29,7 %  
1x za měsíc2524,75 %24,75 %  
1x za půl roku1817,82 %17,82 %  
1x za čtvrt roku1312,87 %12,87 %  
1x za týden98,91 %8,91 %  
Denně65,94 %5,94 %  

Graf

2. Jaké komunikační kanály používáte pro komunikaci s veřejnou správou nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní setkání6564,36 %64,36 %  
Telefon1716,83 %16,83 %  
E-mail1615,84 %15,84 %  
Jiný32,97 %2,97 %  

Graf

3. Jak hodnotíte komunikaci s veřejnou správou (např. rychlost při vyřizování, poskytování odpovědi na dotazy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně3635,64 %35,64 %  
Občas spokojený2726,73 %26,73 %  
Spíše nespokojený2221,78 %21,78 %  
Vždy spokojený1413,86 %13,86 %  
Vždy nespokojený21,98 %1,98 %  

Graf

4. Setkali jste se již někdy s pojmem eGovernment?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5958,42 %58,42 %  
ne2625,74 %25,74 %  
nevím1615,84 %15,84 %  

Graf

5. Jaké služby eGovernmentu jste již případně využili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Webové stránky měst a obcí3842,7 %37,62 %  
Portál veřejné správy www.portal.gov.cz2831,46 %27,72 %  
Žádnou2528,09 %24,75 %  
Základní registry1820,22 %17,82 %  
Datové schránky1415,73 %13,86 %  
Elektronický podpis1415,73 %13,86 %  
GIS (geografický infomrační systém)1314,61 %12,87 %  
ePUSA55,62 %4,95 %  
eGON/Klaudie55,62 %4,95 %  
Jiný44,49 %3,96 %  
nic22,25 %1,98 %  

Graf

6. Znáte službu Czech POINT?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8483,17 %83,17 %  
ne1211,88 %11,88 %  
nevím54,95 %4,95 %  

Graf

7. Jakou službu Czech POINTu jste již případně využili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádnou4342,57 %42,57 %  
Výpis z rejstříku trestů3837,62 %37,62 %  
Výpis z katastru nemovistostí1716,83 %16,83 %  
Výpis z obchodního rejstříku1514,85 %14,85 %  
Výpis z živnostenského rejstříku109,9 %9,9 %  
Výpis z bodového hodnocení řidiče87,92 %7,92 %  
Podání podle živnostenského zákona54,95 %4,95 %  
Konverzi dokumentů na žádost z listinné do elektronické formy a naopak54,95 %4,95 %  
Podání žádosti o zřízení datové schránky21,98 %1,98 %  
Podání do registru účastníků provozu modulu autovlaků ISOH21,98 %1,98 %  

Graf

8. Kde jste případně využili služby poskytované Czech POINTem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dosud nikde4342,57 %42,57 %  
Na obecních a městských úřadech3534,65 %34,65 %  
Na pobočkách České pošty2625,74 %25,74 %  
Prostřednictvím e-shopu na www.czechpoint.cz65,94 %5,94 %  
Na pobočkách Hospodářské komory ČR43,96 %3,96 %  
U vybraných notářů32,97 %2,97 %  
Na českých zastupitelstvích v zahraničí21,98 %1,98 %  

Graf

9. Z jakého důvodu jste případně využili služeb eGovernmentu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dosud jsem nevyužil4140,59 %40,59 %  
Z osobních důvodů (např. výpis z rejstříku trestů při výběrových řízeních)3736,63 %36,63 %  
Z pracovních důvodů (např. výpis z obchodního rejstříku při zakládání podnikatelského účtu)2019,8 %19,8 %  
Vlastní informovanost (např. získání informace o bodovém hodnocení řidiče)1312,87 %12,87 %  
Podkladový materiál při jednání s úřady (např. při žádosti o stavební povolení)109,9 %9,9 %  
Jiný21,98 %1,98 %  

Graf

10. Služby eGovernmentu jsou pro Vás výhodné z důvodu/ů

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Blízkosti kontaktního místa (např. Czech POINT)4140,59 %40,59 %  
Možnosti využití služby i mimo úřední dny2827,72 %27,72 %  
Možnosti využití služby i na jiných místech2322,77 %22,77 %  
Nevyhovujících úředních hodin na úřadech2120,79 %20,79 %  
Jednoduchosti při zadávání požadavků2120,79 %20,79 %  
Jiný1514,85 %14,85 %  
Jsou pro mne nevýhodné1211,88 %11,88 %  

Graf

11. Z jakého důvodu jste nevyužili dosud služeb eGovernmentu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doposud jsem služby nepotřeboval3558,33 %34,65 %  
Nemám dostatek informací o službách eGovernmentu1423,33 %13,86 %  
Preferuji osobní kontakt s úředníkem58,33 %4,95 %  
Chybí jistota zpětné vazby - že případ bude řešen46,67 %3,96 %  
Příliš drahá služba35 %2,97 %  
Jiný35 %2,97 %  
Chybí okamžitá odpověď23,33 %1,98 %  
nic23,33 %1,98 %  
Obava z ochrany osobních údajů23,33 %1,98 %  
Nemám přístup k ICT11,67 %0,99 %  
Nezahrnuje dosud všechny oblasti11,67 %0,99 %  

Graf

12. Za jakých podmínek byste využili služeb eGovernmentu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více dostupných infomrací3249,23 %31,68 %  
Lepší dostupnost nebo hustší síť poboček1929,23 %18,81 %  
Lepší cenová dostupnost1015,38 %9,9 %  
Jiný812,31 %7,92 %  
nic34,62 %2,97 %  

Graf

13. Jaké další zkušenosti máte s eGovernmentem a jak hodnotíte tyto služby celkově?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

---------

----------

-----------

------------

-------------

-------------

--------------

--------------

--------------

---------------

----------------

----------------

------------------

-------------------

--------------------

---------------------

---------------------

----------------------

.

...

.................

.........................

byl jsem přihlášen na regist vozidel přes internet, což mě mělo upřednostnit před jinými, neupřednostnilo, čekal jsem jako ostatní

Celkově dobře

co se týká výpisu z rejstříku trestů, je to mnohem jednodušší než dříve, kdy se muselo jít na policajty a platit danou věc kolkem a pak na výsledek měsíc čekat

Další zkušenosti nemám. Kladně hodnotím to, že jsou tyto služby dostupné kdekoliv, ale např. v obcích jste odkázání na úřední hodiny.

dobré

dobré

Dosud žádné. Hodnotím je kladně, zejména z důvodni jejich snadné dostupnosti.

jako zbytečné a neefektivní

Je to rychleší a pohodlnější než klasickou cestou.

je třeba celý systém dopracovat a vytvořit základní registry, pak bude snad vše fungovat, tak jak má.

jiný

jsem spokojený

Jsou hrozné.

kladně

kladně

Mé zkušenosti jsou víceméně nulové. Tento pojem jsem v životě neslyšela.

moc informací o nich nemám, takže těžko soudit

nemám

nemam

nemám

nemám

nemám

Nemám další zkušenosti.

Nemám dalších zkušeností

Nemám dostatek informací pro odpověď.

Nemám žádné další zkušenosti.

nemám žádné zkušenosti

Nemám žádné zkušenosti

nemám žádné zkušenosti s eGoverment

nemám žádné zkušenosti, proto nemohu posoudit

nemám žádné zkušenosti, tento pojem slyším poprvé

netuším co je to eGovernment - ot. č 4

neutrálně - je stále na čem pracovat a zlepšovat

nevím

nevím

nic moc

normal

občas přijdu do styku s nekompetentními osobami, které neumí ani poradit kam by se člověk měl se svým dotazem obrátit; výhodou je jednoduchost a flexibilita systému (žádosti lze podat mimo úřední hodiny, o víkendech apod.)

občas to ušetří čekání ve frontě na úřadech

ok

Pozitivní.

s eGovernmentem dosud nemám žádné zkušenosti

s touto službou zkušenosti zatím nemám - nepotřebovala jsem využití této služby

Se službami jsem spokojen.

Služby hodnotím pozitivně.

Služby jsou velmi potřebné a jejich využití jednoduché. Nevýhodou je však možný výpadek systému pošty a tudíž i jeho nefunkčnost.

spokojen se službami

Spokojená

špatně

Velmi dobré.

vyborne

Vzhledem k nízké frekvenci využívání těchto služeb nemohu dostatečně zhodnotit jejich úroveň.

zadne zkusenosti

zase tolik zkušeností s tím nemám, takže nevím

zkušeností ne mnoho, služby hodnotím velmi kladně

Zkušenosti zatím docela dobré

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žadne

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné další zkušenosti nemám

žádné další zkušenosti nemám

Žádné jiné nemám, ale je to přínosné.

žádné jiné zkušenosti nemám

žádné zkušenosti

žádné, hnusus

žádné, nemůžu hodnotit

Žádné. Czech point mi vyhovuje.

14. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6463,37 %63,37 %  
Muž3736,63 %36,63 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let6968,32 %68,32 %  
51 - 60 let76,93 %6,93 %  
31 - 40 let76,93 %6,93 %  
61 - 70 let76,93 %6,93 %  
41 - 50 let65,94 %5,94 %  
Více jak 71 let32,97 %2,97 %  
Méně jak 18 let21,98 %1,98 %  

Graf

16. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5756,44 %56,44 %  
SŠ s maturitou3130,69 %30,69 %  
Vyučen65,94 %5,94 %  
Základní54,95 %4,95 %  
SŠ bez maturity21,98 %1,98 %  

Graf

17. Velikost obce/města ve kterém žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 - 100 000 obyvatel3130,69 %30,69 %  
Do 1 000 obyvatel3130,69 %30,69 %  
1 001 - 3 000 obyvatel1615,84 %15,84 %  
3 001 - 10 000 obyvatel1514,85 %14,85 %  
100 001 a více obyvatel76,93 %6,93 %  
10 001 - 100 000              10 001 - 100 000      end_of_the_skype_highlighting obyvatel10,99 %0,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Setkali jste se již někdy s pojmem eGovernment?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi GIS (geografický infomrační systém) na otázku 5. Jaké služby eGovernmentu jste již případně využili?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podkladový materiál při jednání s úřady (např. při žádosti o stavební povolení) na otázku 9. Z jakého důvodu jste případně využili služeb eGovernmentu?

7. Jakou službu Czech POINTu jste již případně využili?

 • odpověď Žádnou:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dosud nikde na otázku 8. Kde jste případně využili služby poskytované Czech POINTem?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Znáte službu Czech POINT?

8. Kde jste případně využili služby poskytované Czech POINTem?

 • odpověď Dosud nikde:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou na otázku 7. Jakou službu Czech POINTu jste již případně využili?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Znáte službu Czech POINT?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často komunikujete s veřejnou správou?

2. Jaké komunikační kanály používáte pro komunikaci s veřejnou správou nejčastěji?

3. Jak hodnotíte komunikaci s veřejnou správou (např. rychlost při vyřizování, poskytování odpovědi na dotazy)?

4. Setkali jste se již někdy s pojmem eGovernment?

5. Jaké služby eGovernmentu jste již případně využili?

6. Znáte službu Czech POINT?

7. Jakou službu Czech POINTu jste již případně využili?

8. Kde jste případně využili služby poskytované Czech POINTem?

9. Z jakého důvodu jste případně využili služeb eGovernmentu?

10. Služby eGovernmentu jsou pro Vás výhodné z důvodu/ů

11. Z jakého důvodu jste nevyužili dosud služeb eGovernmentu?

12. Za jakých podmínek byste využili služeb eGovernmentu?

13. Jaké další zkušenosti máte s eGovernmentem a jak hodnotíte tyto služby celkově?

14. Pohlaví

15. Věk

16. Vzdělání

17. Velikost obce/města ve kterém žijete

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často komunikujete s veřejnou správou?

2. Jaké komunikační kanály používáte pro komunikaci s veřejnou správou nejčastěji?

3. Jak hodnotíte komunikaci s veřejnou správou (např. rychlost při vyřizování, poskytování odpovědi na dotazy)?

4. Setkali jste se již někdy s pojmem eGovernment?

5. Jaké služby eGovernmentu jste již případně využili?

6. Znáte službu Czech POINT?

7. Jakou službu Czech POINTu jste již případně využili?

8. Kde jste případně využili služby poskytované Czech POINTem?

9. Z jakého důvodu jste případně využili služeb eGovernmentu?

10. Služby eGovernmentu jsou pro Vás výhodné z důvodu/ů

11. Z jakého důvodu jste nevyužili dosud služeb eGovernmentu?

12. Za jakých podmínek byste využili služeb eGovernmentu?

13. Jaké další zkušenosti máte s eGovernmentem a jak hodnotíte tyto služby celkově?

14. Pohlaví

15. Věk

16. Vzdělání

17. Velikost obce/města ve kterém žijete

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Korčiánová, A.eGovernment2 (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://egovernment2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.