Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ekocentrum jako součást ekofarmy s agroturistikou

Ekocentrum jako součást ekofarmy s agroturistikou

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Bucharová
Šetření:14. 03. 2021 - 28. 03. 2021
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jsem studentkou navazujícího magisterského studia na ČZU a tento dotazník je součást výzkumu k mé diplomové práci. Dotazník obsahuje celkem 15 jednoduchých otázek a nezabere Vám více než 5 minut Vašeho času .Děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-264952,69 %52,69 %  
27-644245,16 %45,16 %  
Více než 6511,08 %1,08 %  
0-1411,08 %1,08 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6772,04 %72,04 %  
Muž2627,96 %27,96 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola4851,61 %51,61 %  
Střední škola (vyučen/maturita)3234,41 %34,41 %  
Základní škola1111,83 %11,83 %  
Vyšší odborná škola22,15 %2,15 %  

Graf

4. Jaké je místo Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město nad 100 000 obyvatel3840,86 %40,86 %  
Město 10 000 - 99 999 obyvatel1718,28 %18,28 %  
Vesnice do 2 000 obyvatel1516,13 %16,13 %  
Vesnice do 500 obyvatel1313,98 %13,98 %  
Město do 9 999 obyvatel1010,75 %10,75 %  

Graf

5. V jakém typu zástavby bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byt4649,46 %49,46 %  
Rodinný dům/vila4245,16 %45,16 %  
Zemědělská usedlost/statek55,38 %5,38 %  

Graf

6. Kterou formu agroturistiky/venkovské turistiky jste využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobyt v soukromém penzionu/chatě4447,31 %47,31 %  
žádnou2526,88 %26,88 %  
Pobyt na fungující farmě/statku1415,05 %15,05 %  
Doprovodné programy bez ubytování (jízda na koni apod.)1010,75 %10,75 %  

Graf

7. Jaká byla délka Vašeho pobytu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-7 dní3855,07 %40,86 %  
1-2 dny2231,88 %23,66 %  
8-14 dní68,7 %6,45 %  
více než 15 dní34,35 %3,23 %  

Graf

8. Co Vás nejvíce zajímá při výběru ubytovacího zařízení v rámci agroturistiky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lokalita6182,43 %65,59 %  
Vybavenost3648,65 %38,71 %  
Doporučení3547,3 %37,63 %  
Ekologický přístup2635,14 %27,96 %  
Možnost podílet se na péči o hospodářská zvířata2432,43 %25,81 %  
Možnost podílet se na zemědělských pracích1418,92 %15,05 %  
Jiné11,35 %1,08 %  

Graf

9. Kterou oblast nejčastěji navštěvujete? (Regiony rozděleny dle Czechtourism)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krkonoše a Podkrkonošší1415,05 %15,05 %  
Jižní Morava1313,98 %13,98 %  
Jižní Čechy1111,83 %11,83 %  
Střední Čechy88,6 %8,6 %  
Praha66,45 %6,45 %  
Východní Morava66,45 %6,45 %  
Východní Čechy66,45 %6,45 %  
Severozápadní Čechy66,45 %6,45 %  
Střední Morava a Jeseníky55,38 %5,38 %  
Vysočina44,3 %4,3 %  
Plzeňsko a Český les44,3 %4,3 %  
Šumava33,23 %3,23 %  
Českolipsko a Jizerské hory33,23 %3,23 %  
Český ráj22,15 %2,15 %  
Královehradecko22,15 %2,15 %  

Graf

10. Navštěvujete místa spojená s agroturistikou opakovaně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6378,75 %67,74 %  
Ano1721,25 %18,28 %  

Graf

11. Co očekáváte od agroturistiky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivní dovolená (sport, pěší turistika apod.)4760,26 %50,54 %  
Využívání lokálních potravin a biopotravin4760,26 %50,54 %  
Odpočinek, relax4456,41 %47,31 %  
Kontakt s hospodářskými zvířaty3544,87 %37,63 %  
Ekologický přístup farmy2937,18 %31,18 %  
Ukázky a vyzkoušení si tradičních řemesel2532,05 %26,88 %  
Práce na statku1721,79 %18,28 %  
Doprovodné programy1316,67 %13,98 %  
Jiné11,28 %1,08 %  

Graf

12. Zajímáte se o životní prostředí a ekologii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4245,16 %45,16 %  
Spíše ano3537,63 %37,63 %  
Spíše ne1212,9 %12,9 %  
Ne44,3 %4,3 %  

Graf

13. Jaké jsou Vaše preference při výběru potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nakupuji potraviny nezávisle na prodejci/výrobci4144,09 %44,09 %  
Nakupuji především lokální potraviny u místních zemědělců/výrobců či na farmářských trzích2425,81 %25,81 %  
Nakupuji potraviny jen v obchodech a super/hypermarketech2324,73 %24,73 %  
žádné55,38 %5,38 %  

Graf

14. Navštívil/a jste někdy Ekologické centrum/ekocentrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3941,94 %41,94 %  
Ne3638,71 %38,71 %  
Nevím co je to ekocentrum1819,35 %19,35 %  

Graf

15. Jaký byl důvod návštěvy ekocentra?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Exkurze se školou2245,83 %23,66 %  
Jiné1531,25 %16,13 %  
Vzdělávací program pro dospělé1122,92 %11,83 %  
Vzdělávací program pro děti918,75 %9,68 %  
Výstava816,67 %8,6 %  
Beseda se známou osobností36,25 %3,23 %  
Cestopisná přednáška24,17 %2,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je místo Vašeho bydliště?

5. V jakém typu zástavby bydlíte?

6. Kterou formu agroturistiky/venkovské turistiky jste využil/a?

7. Jaká byla délka Vašeho pobytu?

8. Co Vás nejvíce zajímá při výběru ubytovacího zařízení v rámci agroturistiky?

9. Kterou oblast nejčastěji navštěvujete? (Regiony rozděleny dle Czechtourism)

10. Navštěvujete místa spojená s agroturistikou opakovaně?

11. Co očekáváte od agroturistiky?

12. Zajímáte se o životní prostředí a ekologii?

13. Jaké jsou Vaše preference při výběru potravin?

14. Navštívil/a jste někdy Ekologické centrum/ekocentrum?

15. Jaký byl důvod návštěvy ekocentra?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je místo Vašeho bydliště?

5. V jakém typu zástavby bydlíte?

6. Kterou formu agroturistiky/venkovské turistiky jste využil/a?

7. Jaká byla délka Vašeho pobytu?

8. Co Vás nejvíce zajímá při výběru ubytovacího zařízení v rámci agroturistiky?

9. Kterou oblast nejčastěji navštěvujete? (Regiony rozděleny dle Czechtourism)

10. Navštěvujete místa spojená s agroturistikou opakovaně?

11. Co očekáváte od agroturistiky?

12. Zajímáte se o životní prostředí a ekologii?

13. Jaké jsou Vaše preference při výběru potravin?

14. Navštívil/a jste někdy Ekologické centrum/ekocentrum?

15. Jaký byl důvod návštěvy ekocentra?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bucharová, V.Ekocentrum jako součást ekofarmy s agroturistikou (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://ekocentrum-jako-soucast-ekof.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.